Postsparbanken 1882 – 1984.

 

 


 Avsikten med detta exponat är, att visa bankens tillkomst, utveckling och verksamheten i kronologisk följd från 1882 till 1984, då banken firade 100 år. Sverige fick idén från England, vars Postsparbank startade redan 1861.

 

1882 avlämnade till Konungen, “ de I nåder förordnade kommitterade”, sitt betänkande angående inrättandet av EN ALLMÄN POSTSPARBANK. Det omfattar även förslag till ett antal olika blanketter för att hantera verksamheten. Den första skriften Om Postsparbanken från 1884 talar om fördelarna med en Allmän Postsparbank i Sverige. Postsparbanken skulle vända sig till de små spararna, för att inte konkurrera med de andra Sparbankerna.

 

Jag har valt att i möjligaste mån följa kronologisk ordning, för att få en så stor variation som möjligt av de utvalda objekten. Här framgår bl. a. hur man ansöker om en motbok och gör insättningar på densamma, även hur man tar ut pengar samt hur ränteberäkning gick till. Kvittenskupongerna, som har förekommit, har medvetet uteslutits i exponatet. Några olika, som sitter kvar i motböckerna får exemplifiera dem. Flera olika typer av sparande har förekommit, ofta med sparmärken. Försäljningen av 10 öres sparmärken att sätta på Sparkort upphörde 1922. Blad 7 visar dessa sparmärken sittande på de Sparkort, som spararna fick.

Blanketter för uppsägning av innestående medel och procedurer vid uttag, för att få ut önskad summa.

Med fullmakt kunde även annan person ta ut pengar.  Summa för såväl insättning som uttag var begränsade från början. Dessa summor har ändrats ett flertal gånger. Ett antal olika motböcker följer tidsmässigt och visar på stor variation från olika tidsperioder. Flera olika typer av kuvert följer bl. a. för insändandet av motbok, vid ränteberäkning. Kuverten förses med olika förslutningsetiketter vid retur.

 

PS-kort och blanketter har använts i några olika fall, för att visa på hanteringen av medel på motbok och uttag på densamma.

Presentkort, tidskrifter och även lite viktig riktad reklam för Postsparbanken, följer i tidsordning, samt även olika typer av kvitto för sparandet och andra olika ärenden.

 

Olika typer av lönsparande har införts genom Sparklubbar, Militärt sparande, Sjömanssparande och Ungdomens lönsparande. Regler för dessa olika sparformer är alltför omfattande för att beskrivas här.

 

Detta är bara ett urval av den stora mängd objekt, som jag visar på min hemsida. Se nedan. Några objekt är även på gränsen till unika. Postsparbankens verksamhet har tyvärr hittills varit ett ganska okänt begrepp/tema på utställningar.


 

Några viktiga årtal under denna period var

 

1891 höjdes insättningssumman till 2000 kr

1906 introducerades Ficksparbössorna

1912 var banken ett självständigt ämbetsverk

1913 Reklam Sven Klingas Postsparbanksbok

1920 blir banken den 5:e byrån i Postverket.

1924 nytrycktes Sven Klingas Postsparbanksbok

1926 Utgavs tidningen Lyckoslanten

1928 infördes skolsparande, med 2 kr insatt vid varje nyteckning

1929  inrättades sjömanssparandet.

1938 kan man träffa sparavtal om minst 3 år och få en X-sparbok med 2,4% ränta

1949 startar ungdomens lönsparande.

1954 höjdes insättningssumman till 15000 kr

1960 ändrades namnet till Postbanken

1962 Allmänna lönsparandet.

1964 Barnbidragssparandet.

1972 Nya lönsparandet.

1974 Postsparbankesrörelsen överfördes till PKbanken

1984 Jubileumsmotbok till alla postanställda

 

Mer info finns att hämta på

 

http://kjell.smult.com/postsparbank.htm

 

2010-05-11