Hybridpost.

Hybri´d - ett ord med grekiskt ursprung - "korsning" - "bastard"

Hybridpost innebär att information om försändelsens innehåll, avsändare samt mottagare, tas emot elektroniskt av ett företag.

Företaget skriver ut, kuverterar och distribuerar brevet till mottagaren enligt avsändarens önskemål. Informationen måste vara

strukturerad på ett särskilt sätt för att hanteringen ska fungera. Kontakta din postoperatör om du vill använda hybridpost.

Meddelande som utnyttjar mer än ett sätt att från avsändaren nå mottagaren. T.ex. på elektronisk väg föras över från kunden till Posten, där meddelandet blir ett fysiskt papper som transporteras som vanligt brev. Här några små smakprov på denna lite udda "samling" som på intet sätt gör anspråk på att vara eller bli komplett. Till denna kategori räknar jag heller inte telegram, även om en del har sänts med Posten. De har en egen avdelning "Telegramsida". Hybridpost är heller inte vanlig ballong/raket/flygpost, lantbrevbäring mm. Många Telebutiker har haft och kanske fortfarande har Faxtjänst, men här är ju kunden själv den fysiska biten.

Det står dock andra fritt att samla som man själv vill. 

Hybridpost är en tjänst som uppstått som en följd av de nya tekniska möjligheterna att mycket snabbt sända stora mängder information elektroniskt. Svenska Postens satsning på hybridpost säljs under namnet eBrev. Postens verksamhet för hybridpost, blir en av Postens nya affärsidéer.

 Hybridpost innebär exempelvis att beställaren skickar ett brev på data till ett postkontor och vill ha meddelandet utskickat till kanske 1 000 hushåll. Posten tar då på sig att ta fram meddelandet på papper och att skicka det med brevbärare till de olika hushållen.

 Tjänsten innebär att ett företag elektroniskt skickar över exempelvis fakturor till Posten eller något annat företag som producerar hybridpost. Fakturorna skrivs ut och kuverteras vid det produktionscenter som är närmast mottagarna. På så sätt reduceras behovet av transporter och sortering och därigenom även kostnaderna för hanteringen. Allt tyder på att utvecklingen av denna typ av tjänster kommer att öka i framtiden.

Idag 2011 finns det ett stort antal företag som på olika sätt hanterar t.ex. fakturor och andra massutskick

Företag snuvar Posten på miljarder - Re-mailing - (ur Ekonominytt Juli 2001.)
Så kallade re-mailing har på kort tid blivit populärt bland Sveriges företagare och nu riskerar Posten att förlora uppåt fyra miljarder i årliga intäkter från portoförsäljning.
Re-mailing fungerar så att företagen e-postar sina brev till ett annat land där de skrivs ut, stoppas i kuvert och frankeras. Sedan skickas de till adressaten i Sverige och företaget har sparat genom lägre porto än det svenska. (FL-Net)

Det börjar nu bli svårt med kriterier, för både Hybridpost och Turistpost kan vara Re-mailing. 

En annan typ av Hybridpost är den som finns i bl.a. USA. I din egen dator skriver du ut "Frimärket". Läs mer om Endicia Intenet Postage på länken.

 2011 ändrades namnat på Posten till PostNord.

En helt ny tjänst Skicka Direkt marknadsfördes även för privatpersoner. Man skriver via  PostNords hemsida ut "frakthandlingen" direkt i sin datorn och klistrar detta på brevet, som dessutom ger billigare porto

Faxpost   -|-  Fonotelex   -|-   Videotex   -|-   EPS/ePP/eBrev   -|-  Brev-e   -|-  Print on Demand   -|-  Telex

 

Main page

Posthistoria Huvudsida

Turistporto - Remail Stämpel-Fakta
Gratispost

Rederipost

Poste Restante Övriga Stämplar, avsnitt P

Faxpost. 

Kunden K1 går in på Posten i A och lämnar ett brev. Där faxar man det till Posten i B som bär ut det till Kunden K2.

Fonotelex 1982.

Jag fortsätter med ett lite tveksamt objekt, ett Fonotelex. Det är avsänt från Tyskland strax före jul 1982. Via Lyngbyradio har meddelandet så hamnat på Slottsbacken 8 i Stockholm. Utskrift på vanligt telegrampapper på rulle. Därifrån har julhälsningen förmodligen lästs upp i telefon, stämplats med "POSTAS", för att därefter på vanligt sätt befodras till mottagaren i Skåne.

hyb Fono Telegram - Fonotelex i tjänstekuvert A711 9101/30 (220x135 mm) Poststämpel Stockholm Ban 16.12.1982
  Göteborg

Videotex (1985-1991) ?

Telias tjänst Videotex (Datavision) med ett modem, tangentbord kopplat till en bildskärm/ TV var nog lite för tidigt ute. Marknaden var helt enkelt inte mogen. Till stor del var det väl bara bankerna och resebyråer och i viss mån Hemtjänsten som utnyttjade tjänsten. Meddelande kunde även sändas till de som icke hade Videotex. På en central skrevs meddelandet ut, Frankostämplades och gick så med den ordinarie posten till mottagaren.

Se vidare: Videotex  --  Historik
Bild   Beskrivning
hybVideo   Skematisk bild över anslutning
hybVtex1 1989 Direktbrev via Videotex 235x127 mm, datum 28.3.1989. Frankostämplat Gula Tidningen Lic. P.B. 64171. 
hybVtex2 1990 Direktbrev via Videotex 230x202 mm, datum 26.1.1990. Frankostämplat Gula Tidningen Lic. P.B. 64171.

EPS / ePP / eBrev.

1978 började  Posten AB utveckla tjänsten Elektronisk Post Service (EPS). Verksamheten startade i Stockholm och från 1982 kallas den ePP. Företag som först började använda sig av tjänsten var Shell, Handelsanställdas förbund samt elbolag. Idag 2001-05 är det c:a 1500 företag som utnyttjar tjänsten.
Bild   Beskrivning
EPS_1   EPS - Elektronisk Post-Service. Kuvertets innertryck upprepat EPS. Brevet utan sorteringskod
EPS3   EPS - Elektronisk Post-Service. Kuvertets innertryck upprepat EPS. Brevet sänt till Pn 571 00 Nässjö
hyb1   Vanligt tidigt e-BREV innan rektanglarna  fanns. Kuvertets innertryck randigt

Ur det "Nya Brevnätet" läser jag följande:

Kunden skickar en datafil till ePP:s centrala dator. Där sorteras innehållet, som så småningom ska bli brev efter postnummerordning och fördelas sedan via telenätet på de printcentraler, som finns på huvudterminalerna i "Nya Brevnätet". Breven, som produceras genom ePP, skrivs ut och kuverteras på respektive printcentral. Är det stora volymer kan de lådlagda och buntade breven direktställas till respektive utdelningskontor. Annars går de till terminalens BSM-sortering för vidare förädling.

Vissa företag har lämnat eget såväl brevpapper som kuvert till printcentralen.

Idag (2001-04-) läser jag i Nyhetsposten: ePP har 250 anställda, som har tryckt och sänt 340 milj. brev och endast 72 brev har blivit fel. Det finns 11 printcentraler spridda i landet. ePP är nu först i Norden med en ny höghastighetsprinter. Denna kan trycka i fyrfärgstryck och med individuella budskap i varje dokument. Av alla A-brev som skickas idag är nästan 20 % av typen  "hybridpost".

ePP-försändelserna stämplas inte. Däremot förs statistik över antal eBREV med hjälp av tre små rektanglar på höger sida av kuverten. Sorteringsmaskinerna läser förutom postnummer även dessa tre markeringar. De tidigaste kuverten hade inga rektanglar . All post som lämnar ePP är normalt A-post. 

Stefan Hargin chef, ePP, har välvilligt besvarat frågor och ställt fakta till mitt förfogande.

 
Bild År Beskrivning
hyb1   Vanligt tidigt e-BREV innan det fanns tre små svarta rektanglarna  nere t.h. Kuvertets innertryck randigt
hybflytt 1999 Vanligt e-brev Flyttanmälan med svarta rektanglarna på C5-kuvert utskrivet och sorterat i Västerås 99-12-08
hyb11 2001 Vanligt e-BREV (jun 00) finns i format C65, C5 samt C4. Här ser du ett C65 utskrivet och sorterat i UMEÅ 2001-03-13
hyb 118 2001 Normalt stämplas icke eBREV. Missöde sker dock ibland. Detta på Alvesta 118 terminalen, stämplat 2001-05-15. Kuvertets innertryck upprepat (e BREV)
Auhyb PS 2012 Vad kan det här vara för typ av Hybridpost. Daterat 2012-. Det Posten saluför här ihop med Microsoft är just eBREV. Man laddar hem ett program till datorn och skriver brevet i datorn. Skickar så filen till Posten som gör om det till fysiskt brev som de kallar => eBREV.

 

ePP-portorutor.

Bild Beskrivning
Länk till bilder på ePP

Brev-e.

Från 1999 erbjuder Posten en tjänst som är tvärtom jämfört med e-BREV. 

Företag som t.ex. SEB, OKQ8 och PBK vill ha beställningar,enkätsvar, ansökningar och anmälningar direkt in i sitt datasystem. Kunden skickar brev till "Posten" istället för t.ex. SEB. Posten AB öppnar, sorterar, scannar in breven och konverterar till datafiler som sändes till Företaget SEB. Den här typen är lite svår att dokumentera. Ungefär lika svårt som att samla på andras "e-Post/e-Mail". Det är ju dock en Hybridpost.

Print on Demand. (Tryck vid behov)

Denna tjänst är lanserad nu under våren 2001. Företag som vill ha ut broschyrer, produktblad, prislistor mm. lägger upp dessa tryckalster i Postens databas. Företaget kan själva förändra innehållet när de så önskar. Posten "printar" ut det antal fysiska "brev" som företaget önskar, distribuerar det till den kundgrupp som beställningen omfattar.

Telex.

Telefontråden utnyttjades visserligen för att sända Telex men ingen annan är inblandat i överföringen av budskapet. Kunden K1 skriver på sin maskin ett meddelande till Kunden K2.  Kopplar upp sig till K2 och sänder iväg det. Denna tar emot meddelandet som automatiskt skrives ut på papperet som sitter i en stor rulle. 

Från utlandet till Sverige.

Bild Beskrivning
Helsingborgsföretag sänder från Amsterdam

Svenskt Porto Betalt-kuvert postat och stämplat Port Paye Amsterdam 15/4/97.

Crime Buster

Det kanske inte hör hemma här, men stämpeln är lite originell "South African Post Office Crime Buster". Sorterad och videokodad Tomteboda T15  1997-12-22.

Se även Turistporto länk nedan, en typ av re-mailing.

Large View 2002-06-27 Ny Hybridpost. Large View

Lyssnar idag på "Efter 3" programmet i radion. En ny tjänst kommer inom kort att introduceras. Via datorn väljer du ett vykort, precis som du idag kan välja och sända via e-post, till vänner och bekanta. Skillnaden med den nya tjänsten är att det till mottagaren kommer ett FYSISKT vykort. Du kan alltså skicka en vy även till den som inte har dator/internet mm.

Lagom till julen 2002 inför Posten AB en ny tjänst tillsammans med Kalmarsund Tryck AB. Från din dator via Postens hemsida beställer du ditt julkort som sändes över hela världen. Det kommer fram som ett "fysiskt" julkort hos mottagaren. Posten sänder dagligen en fil till tryckeriet som trycker det kort du valt, med den text du valt. Posten hämtar med bil dagligen på tryckeriet och lämnar på postterminalen i Alvesta, där korten behandlas med ordinarie rutiner.

Bild   Beskrivning
Au hyb 2002j 2002 Julkort 2002 som kommer fram som ett "fysiskt " julkort hos mottagaren (Format A5, Taxe perçue) till ett pris av 15.50 inkl. portot.
Au hyb 2002vk   Gratulationskort gjort på samma sätt som julkortet ovan
Auhyb M1 2002 "Julfrimärket" 2002 flätad korg i närbild
Auhyb M2 2002 "Frimärket" 2002 @ på övriga kort i närbild
Auhyb mail 2007 Permit Mail - HybridMail South Africa, P 4012597. Inkjetstämplat Malmö 2007-12-21

2003-02-12 =>

Upptäckte jag att man även på www.ica.se kan beställa "Alla Hjärtans dags-kort" via datorn till ett pris av 11 kr. Posten tar för samma tjänst 17,50 ? ? ?

2003-12-01.

Nu återkommer Posten med tjänsten som infördes till förra julen. Passa på att skicka ett äkta hybridkort som blir ett "fysiskt" julkort hos mottagaren - din samlarvän.

Kurirpost och liknande

Denna typ av post kan man kanske också kalla Hybrid? Brev transporteras via en kurir, via en embassad, Kapten på en båt eller ?

Bild ima År Beskrivning
Auhyb BEFranko 1974

Brev sänt med ships'bag 1974 från Belgien till Sverige. Frankostämplat Lic. 1665, 75 öre stämplat Stockholm 1974-04-24

Auhyb_EMS 1982 Etikett Bl 2013.19 (jul 82) för EMS Kurirpost

 Förkortningar/Teckenförklaring:

FDC = Förstadagsbrev, First Day Cover e-brev = elektronisk post- fysiskt brev
SDC = Andradagsbrev, Second Day Cover brev-e fysiskt brev - elektronisk post
LDC = Sistadagsbrev, Last day cover Pn = Postnummer
EPS = Elektronisk Post-Service, föregångare till ePP Anm
ePP = elektronisk postproduktion Förs = Typ av försändelse 

 

Interna Länkar till:

Main page

eBrev

Gratispost

Posthistoria

Stämpel-Fakta

Turistporto

Externa Länkar till:
Dansk Hybrid Svensk Hybrid Kuvertutseende - Hybridpost Swisspost EU-kommissionen - hybrid
PatentView Hybrid Mail solution Sårbarheter inom hybridpost PTS-remailing  

Sök gärna själv på "Hybridpost" jag fick 65 träffar (2005) bara på svenska sidor.

Postens omorganisation färdig

Imorgon onsdag presenteras Postens stora omorganisation som omfattar bland annat ett Posten utan Postgirot och utan 1 500 egna postkontor, men med mer elektroniska tjänster och snabbare logistik.
Samtidigt med omorganisationen har Posten beslutat att inte sälja ut ett av sina dotterbolag, Swedgiro, som har verksamhet i Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Swedgiro ska i stället integreras i Postens verksamhet för hybridpost, som blir en av Postens nya affärsidéer. Hybridpost innebär exempelvis att beställaren skickar ett brev på data till ett postkontor och vill ha meddelandet utskickat till kanske 1 000 hushåll. Posten tar då på sig att ta fram meddelandet på papper och att skicka det med brevbärare till de olika hushållen.

Integreringen av Swedgiro är ett led i Postens utveckling mot tjänster som kombinerar elektronisk och fysisk logistik. På Swedgiro arbetar i dag ett 70-tal anställda. Bolagets omsättning beräknas under innevarande år bli 100 miljoner kronor.

Cecilia Giertta

Litteraturhänvisning.

Det Nya i Brevnätet (sept 1995)

NyhetsPosten  nr 7  2001.

Bältespännaren 1999/1 Leif Bergman

Div. telelitteratur

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. ==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

 

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)