Hörjabilder.

Hörja en liten by 13 km väster om Hässleholm.

       

DELTIOLOGY - Med ett fint namn kallas en vykortssamlare för DELTIOLOG.

Main page Åter Vykort  Ålandsbilder Tomtebesök 2006  Tomten i Kina Tyringevyer

 

flwline12K.gif (9290 bytes)

Loppislänkar:

    Hörjabilder.  

(L-län)  Hörja, 13 km nordväst om Hässleholm

För större bild, klicka på den blå länken.

Bild Tid Beskrivning av bildernas utseende - fotograf mm.
wpe25.jpg (1430 bytes) Hja 11 Hörja kyrka och skolor omkr. 1900. Sett från söder. OBS så skogfattigt det är i bakgrunden. (Foto: Blomgren Klippan)
wpe24.jpg (1359 bytes) Hja 12 Hörja by  omkr. 1900.  Storeby sett från norr. Även här saknas skogen i bakgrunden. (Foto: Blomgren Klippan)
wpe20.jpg (1370 bytes) Hja 13 Hörja skola  omkr. 1914 (nuv. Hörjagården)
Hja_14Tand Barnmorskan eller Jordemor Mathilda Wadsberg beställer vid sekelskiftet 1900 tandborstar från Tandläkaren i Linköping
  Hja 15.  
Hja 16. Motiv från Hörja. Bilden tagen söderut från kyrkan. D 63. Ensamrätt och foto O. Liljeqvist, Dals Långed
 Hja_NoriDiv F. G. Norinssons Diverseaffär (Norissons felstavat)  Tidigt 1900-tal
wpe23.jpg (1548 bytes) Hja 17 Hörja Livs  omkr. 1910 (Dåvarande ägare August Jönsson) Se nästa bild
wpe21.jpg (1341 bytes) Hja 18 Hörja Livs  från samma vinkel omkr. 1972 (eget foto) OBS. Likheten / olikheten med föregående bild
wpe9.jpg (1297 bytes) Hja 19 Hörja Livs Flygbild omkr. 1958
Hja 19ky Hörja kyrka från norr omkr. 1960. Foto O. Liljeqvist, Dals Långed. Förlag: F. G. Norinson, Hörja.
Hja 20 Solbackens Vilohem. 3-bildskort från tiden då Hörja hade eget Postnummer 280 16 omkr. 1969. Kommunen avyttrade "Ålderdomshemmet" c:a 1967 och personal och gäster flyttade till Hemgården, Tyringe. Ny ägare öppnade Vilohemmet 19....?
Hja_fly35 Hörja By Flygbild från Tyringevägen. Bilden från c:a 1935.
Hja fly50t Hörja By Flygbild från Tyringevägen. Troligen från mitten av 1950-talet
wpeA.jpg (1410 bytes) Hja_fly63 Hörja By Flygbild omkr. 1963
Hja_fly40ky Flygfoto över Hörja omkr.194?  Foto och ensamrätt: Specialfoto, Malmö. Godkänt av Försvarsastaben
Hja B Backebo Gästhem
Hja 20h Hälsning från Hörja, 4-bildskort med Kyrkan, Wedema, Bersjön Vedema, affären
     
80    

Axplock från Hörja

         Det fanns på 1940-talet två affärer i Hörja.  

Almanacka kunda man få i båda.

Länk Årtal

Beskrivning

Hja 1948 1948 Almanacka 1948 från Thure Nilssons Butik, Hörja, Tel 49
Hja 1950 1950 Almanacka 1950 från F.G. Norinsson Hörja, då telefon nr 45 fortfarande var ansluten  till Tyringe. Sigv. Nilson har just övertagit affären.
Hja 1953 1953 Väggalmanacka 1953 från Kjellstorps Kvarn & Såg. Dåvarande ägare Bernt Jönsson
Hja_1937KO 1937 Karl Olssons berättelse från 1937. "På strövtåg genom sagor och sägnernas bygd" Renskriven och bilder tillagda 1978, till studiecirkeln om Hörja
Hja_Bild1   Oxarna som stannade på höjden där kyrkan skulle stå
Hja_bild2   Ormhålet
Hja_Bild3   Den stora stenen
Hja_RabNor   Rabattkupong F. G. Norinson - Hörja
Hja_RabSve   Rabattkupong Anna Svensson - Hörja. Rt. växelstationen HÖRJA. Kan vara född 1869-06-11 i Hörja. Blev änka 1916-04-25. Död 1942-11-25 i Kärråkra. En annan Anna Hörja 11, född 1856-09-27 - död 1939-04-27 eller Anna i Bosabygget född 1863-01-29 död 1944-02-11. Anna Hörja 3:14 född 1869-08-07 död 1964-07-07.

 

       Hembygdsfilateli      

Posten i Hörja öppnade sin verksahet 1874-01-01 och avslutade densamma 1986-04-30.

Hörja Sparbank var också med tidigt och Folkskoleläraren Anders Nilsson (se nedan) var engagerad även där. Banken upphörde dock med sin verksamhet 1992-06-29 och kunderna hänvisades till banken i Hässleholm eller andra närliggande banker.

Länk Årtal

Beskrivning

Hja 1880 1880 Folkskoleläraren Anders Nilsson, Hörja f. 1836 i Skarhult, skriver ang. ett lärarmöte till sin "Käre Broder" Folkskoleläraren Jöns Nilsson i Winslöf f. 1838 i Burlöv. Brefkort 2, 6 öre lila, stämplat Hörja 1880-11-26
Hja_benmj 1889-09 Måns Åkesson, Hörja beställer benmjöl av A. Nilsson Tyringe, 19 sept 89.
Hja 1893 1893 20 dec 1893. Albert Nilsson beställer Silléns grek. grammatik från Sjöbloms Antique Bokhandel i Lund. Priset för boken var 3.00 och portot 45 öre
Hja_Barkh 1903 Vykort frankerat 5 öre OII stämplat Tyringe 1903-12-22 till Alma Olofsson, Barkhult.
Hja Kjells 1923 Brev från P. A. Johansson, Kjellstorp Kvarn & Såg, Hörja. Stämplat 1923-03-13
Hja A.J.1914 1914 REK-brev från Hörja 1914-07-08 med rött lacksigill A. Jönsson på baksidan. Det är väl mycket troligt att avsändaren är
Handlande Jönsson, August f. 1853 i Mellby (Kristianstads län, Skåne) Gift man, far i familjen
Hörja N:o 1
Hörja (Kristianstads län, Skåne) Födelseort i källan: Mellby Kristianstads län. Se bild Hja17 och 18 ovan
Hja 1910 1910 Vackert stämplat OII frimärke Hörja 1910-08-19
Hja 1918Mul 1918-03 bKd 17 till Resanden O.W.A. Mullin Poste Restante Hörja, stämplat Malmö 1918-03-20. På andra kort till Mullin kallas han: Dir., Föreläsare, Föredragshållare,  Impresarie, Konsertgivare, mm.
Hja 1919 1919-01 Anmodan att närvara vid Johannes Rosanders begravning. Stämplat Hörja 1919-01-14
Hja_1934 1934-01 Postförskott Årsavgiften till Skånska Sparbanksföreningen 10 kr. Frankerat 35 öre GV stämplat Malmö 1, 1934-01-04.

Bilder med Clownen Jolle

Länk

Beskrivning

 Jolle1 Clownen Jolle = Hörjabördige Mångsysslaren, Artisten och Underhållaren Olle Strömberg numera bosatt på Åland
Jolle 1a Tomten och hans ren vilar sig inför fotografen: Gerhard´s Foto AB Mariehamn. Förlag E.Danielsson Genevad
Jolle 2 Ännu en bild på Clownen Jolle. Vykort sponsrat av Posten på Åland. Foto: Monica Palme Gefoto AB
Jolle 4a Julkort, Tomten på Åland med Kumlinge kyrka stämplat 2003-10-09. Vykort sponsrat av Posten på Åland. 10 års jubileum. Vem sitter och äter gröten? Kan det vara Clownen Jolle? Foto: Robert Jansson
Jolle 4b 2003 års julmärken från Åland omfattar 20 märken. Vem sitter i toppen på granen om inte Clownen Jolle
Jolle 4c 2003 års julkalender på Åland med Tomten behandlande årets låååånga julklappslistor. Foto okänd
Jolle 8 Ålands Fotografiska museum. Bilden ur Falköpings Tidning, tagen av Torleif Halvorsen 2005
Hja Tfar Tomtefar och Tomtemor julen 2005. Representerade av Olle och Benita. Besök gärna Åland på nätet
Ålands Fotografiska Länk till ett av Nordens bättre och intressantaste Fotografiska Museer. Icke helt okänd f.d. Hörjabo guidar
  Eget besök på Åland, Kastelholm och det Fotografiska Museet år 2006

  . . .

Hörja sockens Bildarkiv

lever vidare. Hembygdsforskare Sigurd Svensson startade på tidigt 1970-tal en studiecirkel med målet att beskriva Hörja sockens historia. Många olika företeelser studerades mycket ingående under ett stort antal år. Torpen, kvarnarna och andra intressanta platser besöktes och även domböckerna studerades. Några ur denna studiecirkel blev mycket intresserade av bilder från socknen och så uppstod Hörja sockens Bildarkiv, med Ing. Nils Bengtsson (1907-1997) som drivande kraft. Gruppen lånade in bilder, fotograferade av dessa, samt lade upp ett arkiv på kraftiga A4-blad. Parallellt med detta fortsatte även Sigurds studiecirkel. Bildarkivet växte och man blev tvungen att datorisera det för att på ett enkelt sätt få en bra överblick. Socknen delades in i de byar som fortfarande finns och bildarkivet växte vidare till en bra bit över 3000 bilder. Kring varje bild antecknades så mycket uppgifter man kunde få fram. Några häften om ett par av byarna samt kvarnarna kom till och blev mycket uppskattade. Dessa häften finansierade delvis inköp av film och papper. Gruppen var nu tvungna att hyra en lokal att förvara allt material i, och det ställde Ström i Gräsabygget till vårt förfogande under några år.

Vid ett besök i Wedema framkom att denna gård brunnit långt tillbaka i tiden. Det visade sig senare vara vid midsommar 1749. Det lät mycket intressant och nuvarande ägaren till gården gav tillåtelse, att använda en spade att undersöka lite, vad som kunde dölja sig under marken. Ganska snart förstod vi, att det här var mycket intressant och det var värt att utforska vidare. Vi fick kontakt med en känd arkeolog Sven Rosborn på Malmö Museum (museets chef från 1977). Länsantikvarien lämnade Museet tillstånd att gräva ut området kring den gamla gårdsplatsen. Museet kunde så, under Rosborns överinseende låta vår grupp göra utgrävningen. Så skedde och varje år lämnades en utförlig rapport till Museet över utgrävningen av området. Mycket material insamlades, och arkiverades nogsamt enligt Rosborns anvisningar. Ritningar över området upprättades. Materialet konserverades efter direktiv från Rosborn. Ett par mindre väggmontrar införskaffades och fylldes av några intressantare fynd som visades vid några Hemvändardagar. När Hörja Sparbank upphörde, så fick vi tillgång till dess kassavalv. Här stuvades material från 5 års utgrävning in. Det var ju brandsäkert och förmodligen oåtkomligt för de flesta obehöriga. Här kunde vi nu tryggt förvara och även ha våra träffar kring bilderna. Gruppens medlemmar blev dock äldre och gruppens verksamhet måste tyvärr upphöra. Dessvärre blev det aldrig sammanställt något slutresultat, över utgrävningen och ej heller över Bildsarkivets omfattande material. Det återstår därför mycket intressant utvärdering av detta material, såväl bilder som materialet från utgrävningen. Detta helt ideella och ganska omfattande arbeta pågick i c:a 15 år.

Vad skulle nu bli av Hörja sockens Bildarkiv och det utgrävda materialet i bankvalvet?

 

Efter något år så bildades en ny grupp/studiecirkel som till en början ägnade sig mest åt torpinventeringen. Materialet fanns nu samlat i nedlagda  bankens kassavalv. Den nya gruppens inriktning ändrades och Hörjabilderna började inscannas. Nycklar till valvet samt ytterligare en del material lämnades över till den nya gruppen som nu kallades 

Hörja Byalag maj 2010.

Entusiasterna samlas en kväll i veckan och jobbar med olika delar av materialet. Man har här iordninggjort en fantastiskt fin lokal att samlas i. Här några bilder från en kväll i maj månad 2010 då ytterligare mer bild- och skrivet material överlämnades. Nu finns allt på hemmaplan där det bör vara.

Länk (100)  

Beskrivning. -  Dessa bilder kommer i samma fönster

Hjbi032 8 av eldsjälarna i nuvarande studiegrupp i Hörja, som nu fortsätter det arbete som påbörjade på 1970-talet
Hjbi037 Golvet är en karta över hela Hörja socken, med den större 4-kanten som själva byn. De små visar de andra byarnas läge inom Hörja socken.
Hjbi038 Golvet är alltså gjort som en karta över Hörja socken.
Hjbi035 Till höger montern med material
Hjbi036 Objekten på kartan diskuteras flitigt under kvällen
Hjbi034 Till höger stolparna som Gert ska ut och sätta upp vid några av torpen och kvarnruinerna.
Hjbi031 2 av eldsjälarna i studiegruppen
Hjbi044 Bilderna från arkivet scannas in och lagras nu i Excelfiler
Hjbi046 Bilder digitaliseras och läggs in i Excelfiler
Hjbi045 Monter med belysning på alla flintfynden
Hjbi042 Stenyxor och slipsten, intressanta föremål.
Hjbi041 Skrapor och flintavslag från Vedema  från tiden 10000 - 4200 år f. kr.
Hjbi039 Pilspetsar och andra flintavslag från tiden 4200 - 1800 år f. kr.
Hjbi040 Pilspetsar och knacksten,  från tiden 4200 - 1800 år f. kr. funna på Hörja Nr: 10
Hjbi043 Den stora kartan på väggen studeras, för att på rätt ställe sätta upp skyltarna.
Hjbi048 Kaffet serveras med hemlagad smörgås. En trevlig paus i jobbet
Hjbi047 Kaffepaus under den Saturnusliknande kökslämpan
Hjbi049 Kaffepaus
Hjbi050 Diskussioner fortsätter även under kaffepausen

En intressant artikel i tidningen Norra Skåne 2011-02-23 beskriver dock dåligt det, som föregått de bildvisningar som nu har möjliggjorts tack vare denna  insamling av bilderna.  Genom digitalisering av tidigare Hörja sockens Bildarkivs material, öppnas ju nu helt nya vägar, att förmedla dessa bilder till dagens invånare. Ett alldeles utmärkt initiativ att detta fortsätter. Detta kommer att kunna pågå en lång tid framöver med dessa över 3000 Hörjabilder.

Det var detta som enl. artikeln drogs igång av "några herrar som sysslade med släktforskning". Egentligen var ju starten på det hela studiecirkeln som Sigurd Svensson hade i Hörja ett stort antal år, med start redan på 1970-talet

Litteraturhänvisning.

Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. ==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Diverse intressanta Hörjalänkar.

Gert Påhlsson från slott o koja Hörja IF Norra Skåne Hörja Byalag bruten
Hågnarpsbiografier Hjördis släktsida Om artikeln försvinner, så finns texten här Sven Kjerstensson bruten
Sjöbygget i Hörja socken     Skåneleden Wedema bruten

Okända Vyer.

Main page  Åter Vykort Postala vyer Televykort  Tyringevyer

flwline12K.gif (9290 bytes)