Svenska Helsaker.

Ej katalogiserade postala helsaker.

Lite intressant statistik:

Den 19 mars 2005 hade huvudsidan till denna webplats 24 besök, medan denna sidan hade 70 besök. Följande dagar steg antalet sidbesök markant till 80, 232, 314, 439, 638 och 282 den 26 mars. Det ser nästan ut som om någon länkat till denna sida från en annan mycket välbesökt websida. Ville Många bara kolla helsaker? Snart kommer kanske resultatet av besöken.

En mycket preliminär sammanställning

Helsaker är olika omslag, Aerogram (Ae), Frankokuvert (Fk), Kortbrev (kB), Brevkort enkla (bKe) och dubbla ( bKd ), Postkort (pKe), Postbrev (pB), Portokort, Portobrev, Kuvert med Porto med  påtryckt värdestämpel. Genom åren har det funnits en hel del försändelser som kan hänföras till denna kategori. På senare tid kallar Posten dem "Förfrankerade sortimentet"

 SMS - Motivsamlarna har föredömligt gjort en sammanställning av Bl.a. Postmuseums vernissagekort, använda som postsak PS (1946-1990). Här några små smakprov på de helsaker som "katalogmakarna" ännu inte tagit med. Sista SFF-katalogen kom 1989 och sedan dess har "ingenting" hänt. Denna lite udda "samling" gör på intet sätt anspråk på att någonsin bli komplett.

"Portokorten" som började komma 1993, finns "katalogiserade" och tas inte med här.  Bland helsaker som heller inte tas med här, finns alla Bingo-Berra korten.

Allt-i-ett-kort, Utrikes  -|-   Allt-i-ett-brev,  Utrikes

Portopac

Kom gärna med  flera "okända" Helsaker.

När Facit tar med dessa helsaker återstår att se.

Se även Gratispost, varav en del kanske hör hemma här eller tvärtom.

Idag 2002 säljer Posten ett 20-tal olika "Portobrev". (se http://www.posten.se/ebutik)

  Andra ICKE katalogiserade Helsaker är PS - Postsakskorten från 1874 och  framåt. Se länk PS nedan där jag önskar få tid att vidareutveckla sidan.

PS - P.S. - PS - P.S. - POSTKORT - POSTSAKSKORT - PS - P.S. - P.S. - PS - PS

Main page

Posthistoria Huvudsida

Turistporto - Remail Gratispost
P.S.(Helsaker)

Hybridpost

Poste Restante Remailing

Snabbval till olika typer av helsaker.

Masskorsband Ljudbrev Portobrev Portokort Touch-Card
  Glad Påsk 2003 Julen 2004 Bumerangkort Riktiga vykort

 

Helsak

 

Bild År Beskrivning av en Helsak som är väl dokumenterad och katalogiserad
Hels bKe 1887 Helsaken bKe 7 använd som en billigare variant av Återtagande?  Stämplad Stockholm 1887-02-01, sänd till Postkontoret Härnösand med ankomststämpel.
Lu bKe9 1897 Brefkort Oscar II:s 25-årsjubileum.   Helsaken bKe 9 mycket tidigt stämplat, redan den första dagen i Norrköping 1897-09-18 sänt till Stockholm.
Hels_19 1920 Frankokuvert 19 grönt påtryck på Fk 13. Bifrankerat med 10 öre GV Medaljong till rätt brevporto 15 öre stämplade Bestorp 1920-02-02.
Hels 39 1947 Helsak, brevkort bKe 39 med 2 olika tryck. Det vänstra troligen förskjutet tryck eller möjligen tryckt 2 ggr. Båda stämplade 1947.
Hels_44Sved 1962 Brevkort bKe 44, 25 öre röd maskinstämplat Hägersten 1962-11-06. [x] Okänd på angiven adress. Eftersänt - Åter avsändaren, stämplat Svedala 1962-11-07.

 

Privata Helsaker

År Länk till bild

Beskrivning

Anm.
1954 Hels 1954 Privattillverkat Kortbrev, klistras på gammalt sätt och frankeras. Alltså ingen solklar helsak, men Posten har accepterat den tillverkningen. Maskinstämplat Stockholm 16, 1954-07-16 -
       
       

 

& Masskorsband:

Alla dessa olika "Trycksaker" som också har funnits sedan lång tid tillbaka (minst 1920-talets början) borde också kunna härföras till begreppet "helsaker". Det synes dock vara så att "katalogmakarna" endast intresserar sig för märke/stämplar med valör. Undantag från regeln blir ju då Frankoetiketter, Turistporto och de senare valörlösa frimärkena. Många tjänsteförsändelser mellan 1920 - 1990 borde också kunna kallas "helsaker". Se mer Masskorsband

Påskbrev:

År Länk till bild

Beskrivning

Anm.
1969 Vikt 69 I slutet av 1960-talet kom detta olivgröna "brev", som viks på gammalt sätt och frankeras. Alltså ingen solklar helsak, men Posten har ett finger med i tillverkningen/distribueringen. Sent 1960-tal och en bit in på 19780-talet Vikt A-4
       
       

 

Ljudbrev:

 Speltid 2x10 min. Priset på brevet 9:75 inkl. porto 100 gr inom Norden eller 50 gr utanför Norden. Medföljande klisterlappar gör att "påsen" kan användas för svar. Då gäller dock vanligt Porto beroende på vikten. Ur Postens broschyr A 1008.83.

År Länk till bild

Beskrivning

Anm.
1983 A1008 Allt om Postens Ljudbrev. Broschyr A 1008.83 tryckt 1983 160x110
1984-07-19 Ljudbrev  Vadderat kuvert, avsett att sända en ljudkassett i. "Avgiften betald motsvarande dubbelt porto till hela världen". Sänt från Malmö 1984-07-19 till Zimbabwe 162x115
       

 

Affärsbrevkort:

Affärsbrevkort såldes i block om 23 brevkort. Ett portofritt kort  medföljde också, för att beställa nytt block för 70 kr.. Adressidan är mycket lik Postkort nr 76 som utkom1981-05-26. Affärsbrevkortet har dock kommit senare. Troligen sommaren 1987. Portot gäller  inom Sverige och övriga Norden

År Länk till bild

Beskrivning av kortet

Anm.
1987 --1988-08 Frank-erade affärs Affärsbrevkort såldes i block om "23 linjerade vykort för direkta, korta besked efter eller istället för telefonsamtal". C6
1989-04 Aff 8904 Affärsbrevkort daterat 1989-04-10 sänt Mallorca, gått i Retur 89-06-26 C6
  Aff 8906 Den linjerade baksidan av samma kort C6

 

 

Portobrev: För ett renare Östersjön

 

 

År Länk till bild Typ

Typ 1. Beskrivning. Gäller inom Sverige

Gäller Vikt gr

Anm.
1995 1 a.  Pilgrimsfalk utan fönster. Valörbild (50x35 mm) Portobrev i glada färger. - C5
1995 1 b.  Pilgrimsfalk med fönster. Valörbild (50x35 mm) Portobrev i glada färger. - C5
1995 2 a.  Havsörn utan fönster. Valörbild (50x35 mm) Portobrev i glada färger.  - C5
1995 2 b.  Havsörn med fönster. Valörbild (50x35 mm) Portobrev i glada färger.  - C5
1995 3 a.  Torsk utan fönster. Valörbild (50x35 mm) Portobrev i glada färger.  - C5
1995 3 b.  Torsk med  fönster. Valörbild (50x35 mm) Portobrev i glada färger.  - C5
År  

Typ 1. Beskrivning. Gäller inom Sverige

   

 

Jul-Portobrev:

Valörrutan    26x34 mm.

Tryckt ruta på kuvert: Jul - Portobrev.

Om dessa Jul - Portobrev har delats ut till företagskunder eller sålts, går inte att fastslå. Kuvertet med 3 klockor finns även utan valörrutan och har frankerats.

 

År Länk till bild hels

Beskrivning av Jul-Portobrev

Gäller Vikt gr

Anm. mm.
1997 Ia. Grön "frimärksruta" med text "Jul Portobrev Sverige" Utan årtal    
1998 Ib. Grön "frimärksruta" med text "Jul Portobrev Sverige" 1998  Posten  Gäller inom Sverige -- 175x175
1998 Ib. Grön "frimärksruta" med text "Jul Portobrev Sverige" 1998  Posten  Gäller inom Sverige (3 klockor eller en Julstjärna på baksidan) -- 204x145
1999 IcJul1999 Grön "frimärksruta" med text "Jul Portobrev Sverige" 1999 -- 204x145
2000 Id. Grön "frimärksruta" med text "Jul Portobrev Sverige" 2000 -- 204x145
2001 Ie. Grön "frimärksruta" med text "Jul Portobrev Sverige" 2001 -- 175x175
2002 If. Dessa Jul-Portobrev har sålts/utdelats även år  2002 ? ?
2003 IgJul2003 Dessa Jul-Portobrev har sålts/utdelats 1997 - 2003. -- 204x145
2004   Kommer de även 2004 ???    
2006 Ij. Se format på Jul Portobrev till höger. Stämplat Malmö  2006-12-18 -- 175x175
2007 Ik. Grön "frimärksruta" med text som ovan "Jul Portobrev Sverige" 2007 -- 204x147
År Länk till bild Typ

Beskrivning av andra brev och Jul-Portobrev

Gäller Vikt gr

Anm.
? IiJulKartong Jul-Portobreven har troligen levererats i denna kartong till företag som en  "Julklapp" ? Har inte sett uppgifter om försäljning av "Jul-Portobreven" ? ?
2002   Posten Sverige AB, hand med flagga. Gäller inom Sverige, format C65 ? 218x105
2005 IiJulC652005 Grön "frimärksruta" med text "Jul Portobrev Sverige" 2005. Nytt format C65 på Jul Portobrev 2005 kom de enligt Bengt Å -- 215x106

 

 

Hand med  svenska flaggan.

 

År Länk till bild

Beskrivning av kort, kuvert

  Anm. mm.
1994   Postmuseums kort Europa 550. Stämplat Postmuseum 1994-10-10. Bildsidan frankostämplat Vapenbrev 50+50+50+24 öre Stockholm 1865-12-22.    
1997 PaketiBan Kort från utställning "Paket i långa banor" stämplat Stockholm ' Postmuseum  1997-10-20    
1997 PaketiBanB Bildsidan av kort från utställning "Paket i långa banor" stämplat Stockholm ' Postmuseum  1997-10-20    
2002 Hels hand Kuvert  med Posten Sverige AB © 2002. Oanvänt   218 x 105
         
2002 2002N Kort med [Portokort] Gäller inom Sverige    

 

En introduktionsreklam från Posten med utseendet på valörstämpeln, utsändes från Posten Försäljning Företag till ?...........  -kunder. Det inneliggande brevet är daterat 1998-08-14. Fram till den 19 sept. gällde erbjudandet att beställa 2000 med logo i två färger, efter detta datum 10000 st. Minsta upplaga att beställa utan logo var 500 st.

Portobrev: (pre-paid letters)

Centralposthuset i Göteborg

Den första upplagan Portobrev Typ 1, kännetecknas av den gula bakgrunden. Den finns i en neutral upplaga samt även en med firmatryck/logo av det företag som beställt upplagan. Kuverten förekommer i storlek, C5 och C4. Finns såväl med som utan fönster. Upplaga Typ 2 med blå bakgrund är också känd i kuvertstorlek C5 och C4.

 

 

År Länk till bild Typ

Typ 1. Gul bakgrund Beskrivning av inrikes kuvertet

Gäller Vikt gr

Anm.
  1 Aa.  Bild (58x25 mm) Neutral  utan fönster. Centralposthuset i Göteborg, gul fisknätsliknande bakgrund,  utan text under bilden 20 C5
  1 Ab.  Bild (58x25 mm) Neutral med fönster 20 C5
  1 Ac.  Bild (58x25 mm) Firmatryck/Logo utan fönster. 20 C5
1998-05-10 --2001-08- 1 Ac.  Bild (58x25 mm) Firmatryck/Logo utan fönster. TV 4. Stämplat 1999-09-03. 20 C5
1999-03-03 1 Ad.  Bild (58x25 mm) Firmatryck/Logo med fönster. Maxi Stormarknad, Kristianstad. Stämplat 1999-03-03. 20 C5
  1 Ba.  Bild (68x29 mm) Neutral utan fönster. 100 C4
  1 Bb.  Bild (68x29 mm) Neutral med  fönster 100 C4
2002-11-04 1 Bc.  Bild (68x29 mm) Firmatryck/Logo utan fönster. 100 C4
  1 Bd.  Bild (68x29 mm) Firmatryck/Logo med  fönster 100 C4
År  

Typ 2. Blå  bakgrund  Beskrivning av inrikes kuvertet

   
1999-09-? --2001-08- 2 Aa.  Bild (58x25 mm) Neutral utan fönster. Centralposthuset i Göteborg, blå säkerhetsslinga som moln, med text u.b. "HJJ del. Centralposthuset i Göteborg 1999" Gäller för 20 g inom Sverige.  En upplaga 58,5x25 mm 20 C5
2000-03-06 2 Ab.  Bild (58x25 mm) Neutral med fönster. 20 C5
  2 Ac.  Bild (58x25 mm) Firmatryck/Logo utan fönster. 20 C5
2002-11-04 2 Ad.  Bild (58x25 mm) Firmatryck/Logo med  fönster. 20 C5
  2 Ba.  Bild (68x29 mm) Neutral utan fönster. 100 C4
  2 Bb.  Bild (68x29 mm) Neutral med  fönster 100 C4
  2 Bc.  Bild (68x29 mm) Firmatryck/Logo utan  fönster. 100 C4
  2 Bd.  Bild (68x29 mm) Firmatryck/Logo med  fönster. 100 C4

 

Typ 3 valörruta blått kuvert

Denna tredje upplaga för såväl inrikes som utrikes har ett blått kuvert på en frimärksliknande gul bakgrund. Tandat i övre och undre kant. 9 tänder

År Länk till bild Typ

 Beskrivning av inrikes kuvertet

Gäller Vikt gr

Anm.
2001-08-? -- 20?- 3 Aa.  Bild (23x23 mm) Inrikes kuvert med porto, Max 50 g. Artikel nr 260035 i förpackning om 5st 50 C5
? 3 Ab.  Bild (23x25 mm) Firmatryck/Logo ? 50 C5
2001-08-? -- 20?- 3 Ba.  Bild (23x23 mm) Neutral Inrikes kuvert med porto, Max 100 g 100 C4
? 3 Bb.  Bild (23x23 mm) Firmatryck/Logo ? 100 C4
2004 -- 2?- 3 Ca.  Bild (26x26 mm) Inrikes kuvert med porto, Max 20 g. Artikel nr 260036 i förpackning om 5st. Denna stämplad i Göteborg IRM 111 med RAM   20 C6
År Länk till bild Typ

Beskrivning av utrikes kuvertet. (U)

Gäller Vikt gr

Anm.
2001-08-? --20?- U 1Aa. Bild (23x23 mm) Utrikes kuvert med porto. Artikel nr 50 C5
? U 1Ab. Bild (23x23 mm) Utrikes kuvert med porto. Firmatryck/Logo ? 50 C5
? U 1Ac. Blå Prioritaire. Bild (23x23 mm) Utrikes brev. Kuvert med porto. Taxe perçue 50 C5
2001-08-? --20?- U 1Ba. Bild (23x23 mm) Utrikes kuvert med porto. Artikel nr 100 C4
? U 1Bb. Bild (23x23 mm) Utrikes kuvert med porto. Firmatryck/Logo ? 100 C4
2002- Se vidare => http://www.posten.se/index.jsp

där det finns flera olika större format och tilläggstjänster som Rek, såväl inrikes som utrikes.

   

Det finns förmodligen företag som fortfarande 2004 har kvar kuvert av de tidigare upplagorna med bild av Posthuset.

3 Ca kuvert i C6-format kom vecka 4, tidigt på nyåret 2004. Finns INTE på Postens web 2004-02-14, men finns i "ICA-butikerna". Pris 35.50

Valörrutan på Portobreven

Gul  bakgrund Blå  bakgrund Blått  kuvert på gul botten
Typ 1. (58x25 mm) Stämplat 1999-09-03 Typ 2. (58x25 mm) 2000-?-? Typ 3. (23x23 mm) 2001-10-24

2006-04-09.

Till detta datum ska alla Postens Företagscenter, Postombud och Frimärksombud ha fått nya montrar med de nya "gröna" Helsakerna eller som Posten kallar dem "Förfrankerade sortimentet". Antalet olika förfrankerade har därmed minskat betydligt. Nu gäller samma Inrikes kuvert även för Utrikes. Det måste dock bifrankeras enl. gällande bestämmelser

Nytt utförande av Portobreven

 
Typ 4. (54x19 mm) C5-kuvert Vadderad påse (355x260 mm) Max 2 kg  

 

Portokort - Brev

År Länk till bild

Beskrivning av produkten. Ett par undantag från  Portokort

Anm.
1999 Hels 1Ad Portobrev, C5-kuvert

C5

19xx Hels Prag Avgift betald, Taxe perçue, Sverige. Bild Prag, Tjeckien sänt till Allers. Sorterat i GSM N60 i Nässjö 19xx-xx-14 105 x 148
1997 Hels_Istan Avgift betald, Taxe perçue, Sverige. Bild Istanbul, Turkiet sänt till Femina. Stämplat PVI Alversta 1997-07-30. 105 x 148
2000 Hels ph Portokort utan Art. nummer med Postens nya logo. Om detta kunde man läsa i Aftonbladet söndagen 2000-08-27. Kortet användes nog i marknadsföringen av ny logo.  
2002 Hels 02/2 Art nr. 260266 02/2. Taxe perçue med julgranskula och inkjetstämpel 2002-12-18: Sorterat IRM 111 i Göteborg samma dag  
2005 2bc Portobrev, C4-kuvert (100 gr.) som bifrankerats med 3 x Inrikes och makulerats 2005-04-27 med stämpel "Eftertaxerat" ???? Varför? Det finns inget porto som motsvarar 3 märke.  
2005 Lu Hels Portobrev, C4-kuvert (100 gr.) Stämplat 2005-05-30. Dock kände avs inte till att kuvertet redan gällde för 100 gr. H*n satte på 4 frimärke varav 1 över valörstämpeln. Se pilen  
2008 Hels Till Frankering av ett Förfrankerat kuvert är helt onödigt, såvida det inte gäller tilläggstjänst eller högre vikt. Stämplat 2008-08-26

C5

 

Touch-Card "Befordras portofritt":

År Länk till bild

Beskrivning av kortet/kuvertet

Anm.
2001-06 -- => Touch-Card Enkelt att skriva punktskrift med Touch-Card. Anvisning på 8 språk medföljer. Touch-Card trycktes upp apr.-maj 2001 i en upplaga av 30´000 ex. I priset 29 kr ingår även porto "Hela Världen". Kuvertets storlek 228x160 mm. C5
       

 

SverigePåsen

År Länk till bild

Beskrivning av produkten

Anm.
2001

Bl 2010.77

Adresslapp SverigePåsen. Ett sätt att skicka upp till 2 kg i vadderad påse. "Avgift betald till 2 kg inom Sverige" Stämplad Sundsvall 2001-01-23.  

 

260311    Glad Påsk 2003   260314

Korten såldes av Postens olika samarbetspartner. Försäljningen av korten har skett på olika sätt på olika ställe. De lär ha funnits i "Påskställ" men någon reklam för dem har knappast gjorts. Den 24 april hade några returnerat "överblivna"  kort. Det var alltså en mycket kort tid som de fanns till salu.

År Länk till bild

Beskrivning av produkten

Anm.
2003 260311 Helsak vykort Prioritaire med två kycklingar som önskar Glad Påsk på ena sidan, och den andra sidan med Taxe Perçue, "Gäller till hela världen". Art.nr. 260311 P 03/5  
2003 260307 03/2 På vissa ställe  fanns det flera olika motiv  på korten, t.ex. P 03/1, 03/2, 03/3, 03/4, och 03/6 men de överblivna var redan returnerade till .........? Min "Post" som idag heter Kvantum kände inte till något kort.  
2003 260314 Helsak med nykläckt kyckling på ena sidan, den andra ser du bild på. "Ask" för att sända en liten Påskpresent till en god vän. Någon betraktade mig som en sådan och jag tackar på detta sätt. Art.nr. 260314  

 

Julen 2003

Alla barn, såväl små som stora erbjöds att skriva till Tomten. Alla som gjorde så skulle få svar. De flesta fick nog också ett brev och i detta fanns ett "frankerat" vykort att sända inom Sverige.

Bild Beskrivning
Tomten Bildsidan av kortet att skicka till Tomten ritat av Ola Nyberg
Tomten2 Adressidan på kortet till Tomten i Tomteboda
Hels jul

Helsaken som Tomten bjöd på. Återgången till Poseidon klar och kortet sorterat i den mycket ovanliga G40, Videojet klartext. Stämplat 2003-12-29

   

 

Julen 2004

Bild Beskrivning
Hels jul2004 Bildsidan av kortet (A6) att skicka till Tomten. Ritat av Okänd konstnär. Bl. nr POK 4120-24 (ej helsak)
   
Hels jul

Helsaken (A6) som Tomten bjöd på. Posthorn i röd cirkel. Gör ditt eget vykort. Skriv eller rita en hälsning till någon du tycker om. Posten bjuder på portot. Kan även ingå i "Gratispost" eftersom Posten AB svarar för portot.

   

 

Nytt under 2004-2006  

Det kommer fler produkter (se 3Ca ovan) inom det nya Lättviktssortimentet, som börjar skickas ut till Postens Partner under vecka 12. Det är vadderade påsar, en på max upp till 250gr samt en på max 500gr. Det finns nu ett 20-tal olika helsaker hos Postens Partner
 

År (60) Länk till bild

Beskrivning av produkten

Anm.

Post kaka

Postkakan - originalet från Husum skickas i en speciell kartong 193x193 mm. Frågan är om denna ska hänföras till helsaker med tryck PORTO PAYÈ  SWEDEN  och Aviseras ej. Den här bjöd Hässleholm Postcenter på under "Öppet Husdagen" 2004-03-23.  

Post Jul

Postkakan skickade julen 2008 i en sådan kartong, som också måste ses som en ny helsak. Tack Kjell  
 

Frank ej

Den som till julen 2005 skrev till "Tomten" fick ett puzzel och ett C6 kuvert att skicka det i till en "kompis". Här är det lilla C6-kuvertet "Frankeras ej*Avgiften Betald" stämplat med nya inkjet av Poseidon, med Terminalens namn och sorterat 2006-01-15.  

 

Nytt Bumerangkort 2007.

 

Enl. uppgift i en Reklamkampanj med 2 olika kort under våren 2007. Har troligen inte funnits på alla Postens "associerade" Partner. Hemköp visste inte vad Bumerangkort var för något. Kvantum hade dem hängande på en krok i sept. 2007.

Bild Nr Beskrivning
Hels Bum 1 ICA710-3 Adressidan av Bumerangkortet (A6) att skicka till dina goda vänner som returnerar en del av kortet.
Hels Bum 1b ICA710-3 Bildsidan av Bumerangkortet (A6) med ett grillspett
Skad_Bume  ICA710-3 Postens Bumerangkort  ICA710-3. Svarsdelen borta, men beklagan att det skadats. Stämplat Malmö 2018-06-08
     
Hels Bum 2 ICA710-4 Adressidan av Bumerangkortet (A6) att skicka till dina goda vänner som returnerar en del av kortet.
Hels Bum 2b ICA710-4

Bildsidan av Bumerangkortet (A6) med en röd varmkorv

Hels Grill -- Den inre delen av ett grillspett stämplat Malmö 2007-09-18
Hels Heart POK 410-43 Bildsida av Bumerangkortet (A5) "Jag (bild hjärta) dig". Rött hjärta. Obeg. PS i ena riktningen. Frimärkes i andra.
Hels Mask POK 410-43 Bildsida av Bumerangkortet (A5) "Ska vi (bild gående) på bio". Två masker. Obeg. PS i ena riktningen. Frimärkes i andra.

 

Här kan du läsa mer

Det här är definitivt ingen HELSAK trots att det är Posten som är ansvarig för dem. Dessa kort finns enbart på MAXI, Kvantum och andra av Postens ombuds

Det har dock en ny intressant kod och även ett POK nr.

Bild Nr Beskrivning
Hels POK POK 230-09B Bilden är olika små objekt som säger SOMMAR. Finns med såväl rosa som blå bakgrundsfärg. Man kan dessutom stoppa något i det innan man försluter det med självhäftande vikning
     
     
     
     
     
     

 

Postens vykorts-app - Riktiga vykort

Under 2013 kom det massor av s.k. "appar". En liten applikation att använda i de nyaste bärbara ofrånkomliga för många. Posten har utnyttjat detta genom att via "appen" kunna skicka ett fysiskt vykort.

Hels app1

2013-05

Dessa kort 146x146 mm är en form av Taxe Perçue Suede. Tyvärr dateras ju inte denna typ av försändelser, utan datering läggs på avsändaren för att i framtiden kunna datera denna "tjänst". Ankom 2013-05-15

Hels app1a

2013-05

Adressidan av samma kort med  Taxe Perçue Suede.

Hels app2

2013-08

Posten säljer även vykort i A4-format via Postens app "Riktiga vykort". Här är ett sådant. Taxe Perçue Suede

Hels app2det

2013-08

Ovanstående vykort i A4-format via appen. Detalj av ett sådant "frimärke"

Hels app181

2013-09

Riktiga vykort i A5-format via appen. Ankom 2013-09-26

Hels appA4TNS

2013-10-01

Riktiga vykort i A4-format via appen. Ankom 2013-10-01

 

Senaste Helsak

Bild Mini 80 Årtal Beskrivning
Hels Helavag 2013 En plastficka 210 x 150 mm. öppen på sidorna. Nere till höger texten "Hela vägen" vilket är samma text som i Hallsbergs nya inkjetstämpel som tas i full trafik på söndag 2013-09-29. Helsaken Ankom Hsh 2013-09-27.
       
Hels_bKe42   1952 bKe 42 20 öre röd med Postförskott. Tilläggsfrankerad med 35 öre, lokalt inom Stockholm.
Hels_Lfram 1997-10 Framsida av "Paket i långa banor" Stämplat Postmuseum 1997-10-20
Hels_Lbak 1997-10 Bildsida av "Paket i långa banor". Stämplat Postmuseum 1997-10-20

 

Ofrankerad Helsak

Postens Frankeringsservice kan man kanske säga har ersatt Tjänsteförsändelser i viss mån. Färdigtryckt kuvert, men förekommer även med etiketter.

Det har i vissa fall blivit en form av Helsak.  Se Frankeringsservice

Bild Tid Beskrivning
Hels FVM 2017 Postens Frankeringsservice, 20558569. C6-kuvert med tryck, som kanske sändes som Masskorsband av Försvarsmakten ?

 

 

Teckenförklaring:

u.b. = under bilden Vid. = VideoJet, den svarta klartexten längst ned under "apelsinkoden"
PKM = Postens kassamaskin  

kk

Länkar till:

Main page

Posthistoria

Lustigheter

Frankeringsservice

Länksidan

Externa Länkar till:
Posten kort o kuvert Postmuseum  

 

Litteraturhänvisning.

SFF- katalogen fram till 1989

Vissa årgångar av Facit

Postmuseums vernisagekort, använda som postsak PS utgiven av SMS

Postens introduktionsreklam / broschyr om PORTOBREV 1998

Filatelisten nr 7 2002 http://www.posten.se/ebutik

 

Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)