Gratispost.

Skapad april 2001

Genom åren har det funnits en stor mängd försändelser som kan hänföras till denna kategori. Arrangör, Företag/organisation, mottagaren eller ibland Posten har svarat för portokostnaden.  Här några små smakprov på denna lite udda "samling" som på intet sätt gör anspråk på att någonsin bli komplett. Efter detta har även Åke Torkelstam skrivit en intressant artikel om 9 sidor i  Bältespännaren nr 2, 2004. Se Litteraturförteckning längst ned.

Kriterium: Avsändaren är befriad från portoavgift.

Möjligt att jag senare får tillägga att det ska kunna skickas överallt inom landet.)

Andra avgiftsfria försändelser: Krigsfångepost, Kungliga familjen, Blindskrift (se Lustigheter 1), Skatteinbetalning mm. redovisas dock inte här.

Main page

Posthistoria Huvudsida

Helsaker Hybridpost
 

Rederipost

Poste Restante Turistporto - Remail

 

Infordrade uppgifter

Bild År Bl

 Infordrade uppgifter

 
GrBurt 1936 Riksförs Brev stämplat Burträsk 1936-05-01 med"Infordrad uppgift". Ankomst maskinstämplat Stockholm 3, 1936-05-03

?

Gr Igels 1936 Riksförs Brev stämplat Igelstorp 1936-05-02 med "Infordrad uppgift". Ankomst maskinstämplat Stockholm 3, 1936-05-03

?

Gr Dingle 1936 Riksförs Brev stämplat Dingle 1936-05-02 med "Infordrad uppgift". Ankomst maskinstämplat Stockholm 3, 1936-05-03

?

Gr_Uppsa 1936 Riksförs C6-kuvert, stämplat Uppsala 1, 1936-05-02 med "Infordrad uppgift". Ankomst maskinstämplat Stockholm 3, 1936-05-03  
 

 

 

 något från Posten

 
         
 

 

     

Gratis för såväl avsändare som (ibland även) mottagare:

Ibland har dock avsändaren köpt en tidning, en liter mjölk eller på annat sätt kommit över ett "fritt  märke". Många av dessa kan nog kallas föregångare till Svarslösen.

Mottagaren betalade vad avsändaren skulle betalt i porto.

 

Länk till bild (Gr) År Blankett nr / Beskrivning av kortet. Se mer på sidan Frankeras ej Betalas av
Gratis   Varför kallas dom frimärke. PS. ur Göteborgsposten

--

Gr 1855 1855 14 dagar efter att första svenska frimärket utkommit, så kunde man skicka brev utan att frankera ;-))) Kan man kalla det Gratispost ???  
Lu Vadstena 1903 Ofrankerat Vykort till Skiäterskan, som troligen bör vara Sköterskan. Skrivet Vadstena 11 Jan 1903. Troligen EJ postalt behandlat, men ETT vackert ritat 5-öres frimärke. Ritad stämpel VADSTENA 11/1 1903.  
1918-05-30 1918 Postbefordras kostnadsfritt som brevkort (Livsmedelsnämnden) Ulricehamn

?

1918 1918 Postbefordras kostnadsfritt som brevkort (Livsmedelsnämnden) Boda. Annan text  
1934-08-31 1934 Kan avlämnas till postbefordran ofrankerat (stämpel) Sture Leander Assuransfirma, Hälsingborg 1934-08-31. En tidig s.k. Svarslösen Mottagaren
1934-10-29 1934 Kan avlämnas till postbefordran utan frankering. Dagens Nyheters Ombud, Hälsingborg 1934-10-29 Mottagaren
1936-02-20 1936 Får avlämnas ofrankerat. Se bil.E. Stämplat Österfärnebo 1936-02-20. Till Riksförsäkringsanstalten Stockholm 3. Mottagaren
1936-03-01 1936 Får avlämnas ofrankerat. Se bil.E.  Till Riksförsäkringsanstalten Mottagaren
1936-03-16 1936 Får avlämnas ofrankerat. Gravmarks Träförädling, Bullmark. Det är kanske snarare en Svarslösen eller kanske rent av en "Samlingslösen med bara en försändelse i samlingen". Se mer sidan Lösen Mottagaren
Sam 36 1936 Kort med Svarslösen till K. Dramatiska teatern, vilket borde varit 10 öre. Samlingslösen för 2 kort. "Kan avlämnas till postbefordran ofrankerat". Postat Stockholm 1, 1936-12-15 och löst Stockholm 5, 1936-12-17 Mottagaren
Gr1939-02-24 1939 Frankerat Rekvisitionskort. Kan avlämnas till postbefordran ofrankerat. Stämplat Trollhättan 1939-02-24. I Gravmark påsatt 5 öre GV och stämplat 1939-02-27. Tolkas nog som en "Samlingslösen / Svarslösen". Mottagaren
Gr1939-03 1939-03 Frankerat Rekvisitionskort till Gravmark.  "Kan avlämnas till postbefordran ofrankerat". Stämplat Västerås 1, 1939-03-24. Utlöst med 5 öre stämplat Gravmark 1939-03-27.  
Gr1939-04 1939 Frankerat Rekvisitionskort till Gravmark. Stämplat Vretstorp 1939-04-03 .  
Gr 1939 1939 Må avlämnas ofrankerat.  Se bil. E till Allm. Poststadgan. Portot redovisat med 15 öre på försändelsen, stämplat Jönköping 1939-09-21. Detta borde kanske också kallas "Svarslösen". Mottagaren
Gr Rek1940 1940 Brev till Valand "Kan avlämnas till postbefordran ofrankerat". Postat i Jönåker 1940-08-04 med tillägg av Rekavgiften om 20 öre. En ganska ovanlig åtgärd Mottagaren
Gr1940 1940 Kan avlämnas till postkontoret utan frankering. Stämplat Svenshögen 1940-09-28. Troligen en Svarslösen där portot redovisats på annat ställe Mottagaren
Gr FP1946 1946 Brevkort för medlemskap i Föreningen Postfolket. "Kan avlämnas till postbefordran avgiftsfritt". 7000 ex sept. 46. Mottagaren
Gr Arbets 1947 Må avlämnas ofrankerat.  Se bil. E till Allm. Poststadgan. Brev, inbegärd handling stämplad Malmö 1 1947-12-09. På baksidan "samlingslösen / Svarslösen", 4,75 stämplade Malmö 2 1947-12-10. Arbetsförmedlingen
Gr SFS597 1948 Brevkort.  "Kan avlämnas till postbefordran ofrankerat enl. kungl. SFS nr 597/1948". Postat Hässleholm, 1948-09-18 till Pensionsnämnden, SFS nr 597/1948
    Se även Länk till Svarsförsändelser - Frisvar - Frankeras ej.  


I samband med arrangemang
Länk till (Gr)  

 I samband med arrangemang / mässor / tillställningar

 
1945-07-02 1945 Militärt svarsmärke. Adressaten måste dock vara inom det "Militära" Försvaret
1963-12-01K 1963 Med texten "Karusellbrev" istället för frimärke (fick denna dag sändas gratis). Enl. Postverkets årsöversikt sändes c:a 1 milj. "Karusellbrev" Postverket
1963-12-01 1963 Frankerat brev stämplat 1963-12-01 istället för texten "Karusellbrev" Kuriosa
1964-06-29 1964 United Nations Emergency Force UN (FN)
1977-05-? 1977 Får skickas gratis inom Sverige 4-8 maj 1977 (Sveriges Radio, Elefantkortet)

?

1970-tal 1970 SÄLKA 835 m.ö.h.  FJÄLLPOST. Sälka är STF:s fjällstugor utefter Kungsleden, 26 km från Kebnekaise. Ofta tog någon vandrare med posten till postombudet i Kebnekaise , för att där fortsätta i Postens normala hantering. Brevet borde Lösenbelagts, misstag av Posten. Tack för hjälpen Alvar. ? ? ?
gr Sälka73 1973 Vykort stämplat SÄLKA 835 m.ö.h.  FJÄLLPOST. Frankering stämplad Kiruna1 POB2, Kebnekaise 1973-07-16. Ej Gratispost Avsändaren
1982-09-01 1982 "Skolpost" Frankeras ej inom Sverige. Dnr I 1977:242 Skolan ? Posten ?
  1985 Härnösand  400 år. stämplat Härnösand Previlegiedagen 1985-03-11 ?
1987Hbg 1987 Helsingborg "KUL I JULI" Sommaren 1987. Ej stämplat Posten AB
1988-07 1988 Bo88 - Svensk Bostadsmässa i Gävle 17 juni - 17 juli 1988 - Kom och hälsa på. Vikbart kort Gävle RK/BP
1990 Cafe 1990 Rösta om 1990 års frimärke. Café Norrköping 609 51 Norrköping. Posten AB
1990-06-06 1990 Sveriges Nationaldag 6 juni. Kortet framtaget av Stiftelsen Sveriges Nationaldag, Svenska Flaggans Dag och Land. Posten AB
1990-06Kran 1990 Vykort med vattenkran stämplat Västerås 1990-06-16.. Troligen ett Gratiskort från arbetskamrat ?  Maskinstämpel 906 använd Västerås från 1988-12-14 -->. Posten AB
Gr_BingoB 1990 PORTOKORT BingoBerra stämplades inte, men bör vara från 1990-talet. Barntävlingen utan porto Posten AB
Gr 1990 Hsh 1990 Alla skolbarn fick själva rita ett frimärke och sända Gratis den 7 - 9 juni 1990 inom Sverige. Stämplat Hässleholm 1990-06-07 Posten AB
Gr_90Visby 1990 Alla skolbarn fick själva rita ett frimärke och sända Gratis den 7 - 9 juni 1990 inom Sverige. Stämplat Visby 1990-06-07 Posten AB
1990-06-09 1990 Alla skolbarn fick själva rita ett frimärke och sända Gratis den 7 - 9 juni 1990 inom Sverige Posten AB
1991-09-06 1991 Vill du bli min brevvän? Med Postens och ballongens hjälp har det här kortet nått Dig. Jag önskar nu ........! Balongpost
Balong   Gul ballong som ovanstående kort var fäst vid Balongpost
Gr Fest92 Adr 1992 FestivalDax i Hässleholm 20-23 aug. 1992. Fyrkantig "Frankeras Ej" Stämplat Hässleholm  1992-06-18 Posten
Gr Fest92 bild 1992 FestivalDax i Hässleholm 20-23 aug. 1992. Andra sidan av kortet ovan Posten
Gr Fest93 bild 1993 FestivalDax i Hässleholm 18-21 aug. 1993. Bildsidan av inbjudningskortet Posten
1994-02-07 1994 Gosse med hundvalp.  "Var dag är värd ett brev". Får skickas Portofritt inom Sverige.

Posten     ?

Gr_1994Gosse 1994 Gosse med hundvalp.  "Var dag är värd ett brev". Får skickas Portofritt inom Sverige. Stämplat Nässjö P 1994-02-21.

Posten     ?

1994 Påsk 1994 "Kyckling-Portokort" Påsken 1994. Gruppreklam till hushållen med åtföljande gratiskort. Posten
1994 Jul 1994 Julen 1994. Gruppreklam till hushållen med flicka på spark postar julkort

?

1995-08-16-19 1995 FestivalDax i Hässleholm 16-19 aug. 1995. Rund "Frankeras Ej" Posten
1997- 1997 Supercard, The pen is mightier than the sword! Foto: Jan Buus Supercard
1998-07-? 1998 Posten bjuder på portot inom Sverige t.o.m. 31 juli 1998, 175x90, vit kartong. Läsbilaga 31 Arla & Posten
Gr 199807-vit 1998 Posten bjuder på portot inom Sverige t.o.m. 31 juli 1998, 160x90, vit kartong Arla & Posten
1998-07-? 1998 Posten bjuder på portot inom Sverige t.o.m. 31 juli 1998, 160x88, brun kartong Arla & Posten
1998-07-? 1998 Posten bjuder på portot inom Sverige t.o.m. 31 juli 1998, 190x63, vit kartong. Kryss 30. Arla & Posten
1998-07-? 1998 Posten bjuder på portot inom Sverige t.o.m. 31 juli 1998, 190x65, brun kartong Arla & Posten
Allers1999 1999 5 kr "Allers betalar Portot" på brev sorterat , 1999-06-09 i Umeå 001 Allers 
Gr Rabatt1 1999 Med detta utskick från Posten fick man köpa 20 eller 40 frimärke för 65 eller 130 kr. Stämplat Göteborg 1999-06-05 Posten AB
Gr Rabatt1b 1999 Baksidan av samma kort, med de olika Rabatterbjudandena Posten AB
Hels jul 2003 Helsaken (A6) som Tomten bjöd på. Posthorn i röd cirkel. Gör ditt eget vykort. Skriv eller rita en hälsning till någon du tycker om. Posten bjuder på portot. Kan även ingå i "Gratispost" eftersom Posten AB svarar för portot. Posten AB
Gr_Boras 2012 STAFETT-kort i A5-format BoråsBorås
Gr_BorasReuter 2012 STAFETT-kort i A5-format. Reuterswärds Non Violence-skulptur var ett av motiven. Så här åkte detta kort.

Postat Ystad 2012-05-03
Ankom Hässleholm 2012-05-04
Postat Hässleholm 2012-05-04
Ankom Göteborg 2012-05-08
Postat Göteborg 2012-05-08
Ankom Linderöd 2012-05-09
Postat Linderöd 2012-05-09
Ankom Märsta 2012-05-11
Postat Märsta 2012-05-11
Ankom Danderyd 2012-05-16
Postat Danderyd 2012-05-16
Ankom Hässleholm 2012-05-18

BoråsBorås
Gr 2013Gbg 2013 En sagolik Jul. Rött julkort från Göteborgs Centralsation, som även bjöd på portot Gbg Centralstn
Länk till  

 Genom köp av t.ex. tidning fick man ett "frimärke"eller helsak

 
1990-02-11 1990 "Kärleksbrevet" (Expressen 11 febr.) Alla hjärtans Dag. Giltigt tiden 11:e - 13:e februari 1990. Tidningen
1991-01-13 1991 "Tack-Post" på brev (Aftonbladet 13 jan.) Valör 2.50. Giltig tiden 13/1 - 20/1 1991. Stämplat Lycksele 1991-01-14. Tidningen
Lu Tackpost   "Tack-Post" ur Aftonbladet 13 jan. Valör 2.50. Märket ritat av Ulrica Hydman-Vallien Tidningen
Gr 1993 1993 "Vi tänker på er" Aftonbladet hade i stil med tidigare "Tack-Post" ett märke att klippa ut. Stämplat 1993-09-07 Tidningen
Gr Vitanker 1993 "Vi tänker på er" ur Aftonbladet. "Frimärket" avsett att skicka till Aftonbladet Tidningen
Gr Vi 1993 "Vi tänker på er" ur Aftonbladet. Stämplat Piteå 1993-09-20. Tack till Kjell Tidningen
Gr Fräls1 1994 Adressidan av Frälsningsarméns Ballongpost  i samverkan med TV:s Solsta Café 1994 Posten
Gr Fräls2 1994 Bildsidan av Frälsningsarméns Ballongpost  i samverkan med TV:s Solsta Café 1994 Posten
Lu60 sting 1995 Stingpost ur tidningen Expressen. Klipp ut och posta Tidningen
Gr1995-02-13 1995 "Stingpost". (Expressen 5 febr. & 12 febr. ) Får skickas portofritt inom Sverige 5/2 - 13/2 1995. Tidningen
Gr StingPTM 1995 "Stingpost". (Expressen 5 febr. & 12 febr. ) Stämplad Msk 715, PTM Malmö 10. 02. 95. Tidningen
Länk till  

 På annat sätt  fick man ett "frankerat" kort eller helsak

 
Gr_Upsa 1903 Tecknat frimärke, på lokalt vykort på födelsedagen till Sköterskan på Hospitalet i Vadstena. Troligen överlämnat privat. Posten har nog inte befordrat detta Brevkort. Daterat Vadstena 11 Juni 1903. Privat
Gr Sydsv 2008 Vid utskick av Reklam för prenumeration fick man även ett kort att skicka till valfri mottagare. Stämplat 2008-04-24 Sydsvenskan
Gr Sydsv bild 2008 Bildsidan av ovanstående kort att skicka till valfri mottagare. Storlek 13 x 17 cm.  Stämplat 2008-04-24 Sydsvenskan

Postala blanketter

Bl 2050.xx År Bl

 I samband med Eftersändning / Flyttning / Ny adress

 
Stadsvy     utan Bl.nr.) Jag/vi har fått nytt postnummer  Fr o m 1 april har vi nytt postnummer. Stadsvy Posten
Gr   2050.01 Bl  med flera tryckupplagor kan dock endast skickas TILL Postanstalten Posten
Köinge 1971 2050.05) Bl  (Sept 71), (Jan 74), (jun 87).  Ändring av Postadress  är en annan form av Gratispost. Brunt tryck i flera upplagor.Stämplad Köinge 1973-03-31 Posten
Lastbil 1975 2050.15 nov 75) Bl Vi har flyttat - Lastbil, är en annan form av Gratispost  Posten
Gr Lastbil 1977 2050.15 okt 77) Bl  Har flyttat - Lastbil. Göteborg 1979-09-17. Finns med flera tryckupplagor (Aug 73), (nov 78), Posten
1981-11-18 1979 2050.15 (maj 79) Bl  Brushanar, Flyttfåglar. Namn ___ har flyttat till Posten
Gr Tranor 1981 2050.15 (feb 81)  Bl  Tranor flyttfåglar. Namn ___ har ny adress Viskafors 1984-08-29 Posten
Gr Tranor 1981 2050.15 nov 81)  Bl  Tranor flyttfåglar. Skicka det här kortet till vänner .... Lerum 1982-06-12  Posten
Gr Svalor 1984 2050.15 nov 84) Bl   Ladusvalor flyttfågel. Meddela vänner och bekanta din nya adress med .... . Posten
Talgoxe 1988 2050.16 (jan 88) Bl  Vi har inte flyttat Talgoxe. Frankerad trots ruta "Skickas portofritt", stämplad Sveg 1994-02-14 Posten
Gr Badvik 1980 2050.19 (Maj 79) Bl Det gäller vårt nya postnummer. Stämplat Göteborg 1980-02-15 Posten
Gr Nytt Pn 1987 2050.19 (DEC 87) Bl. Det gäller vårt nya postnummer! Vi har fått nytt postnummer: Skriv gärna upp det. Vårgårda 1979-11-07 Posten
Ny Adress 1979 2050.20 Maj 79) Bl. Bild med siffror. "Vårt företag har inte flyttat men har fått ny postadress". Skickas portofritt inom Sverige. Postens Tryckeri 1988 Posten
Ny Padress 1981 2050.26 (dec 81) Bl  Vårt Företag har fått ny postadress.  "Vårt Företag flyttar" lastbil. Göteborg 1982-12-28, en annan form av Gratispost  Posten
Gr Ny Pa   2050.26) Bl Ny Postadress är en annan form av Gratispost  Posten
Gr Postlåda 1982 A 1151.82.1 ,  1982 Gul postlåda. Vi har fått felaktigt adresserad post från er. Skickas portofritt inom Sverige. Modena Offset AB Stockholm 1982. Bild nästan som PT-kort C20. Obeg. Posten
Gr Avgift 19??   C5-kuvert avsett för ?  
Gr guldfisk 1996   Flyttkort med "Guldfisk i tillbringare"  1996-10-31 Posten
Hällristning 1997   Flyttkort med "Hällristning" 1997-07-01 Posten
      Vid köp av "Alla Hjärtans lott" fick man även ett Portokort med Hjärtan  Posten

Gr Umeå

1998

  Umeå T 4035. 1998. Klistrad bak på kuvert stämplat 1998-10-29. Troligen en lokal blankett att användas vid adressförändring. Tack Bengt. Posten
 

 

  PS-kort att inskickas för att beställa något från Posten  
Pg13 366a   PS-kort G 36,6a för beställning av "Ny postgiroförteckning". Tryckt, Pv.tr.Sth.1955 +, ihop med PS-kort med ruta Befordras portofritt Posten
Gr_PStyp

2006-01

  Postens PS - C6-kuvert, Frankeras Ej - Avgiften Betald. Stämplat IRM 111 där det även sorterats 2006-01-15.  

Blankett 2050.15 m.fl.

    Blankett 2050.15 Posten
(Aug 73) Postverkets Tryckeri Blå Lastbil, Har flyttat till: Posten
(okt 77) Postverkets Tryckeri Gulgrön Lastbil, Har flyttat till: Posten
(maj 79) Postverkets Tryckeri 1979 Brushanar flyttfåglar Posten
(maj 79) Postverkets Tryckeri 1980 Brushanar flyttfåglar Posten
(maj 79) Postverkets Tryckeri 1981 Brushanar flyttfåglar Posten
(feb 81) Postverkets Tryckeri 1981 Tranor flyttfåglar, brun skog Posten
(nov 81) Postverkets Tryckeri 1983 Tranor flyttfåglar, mörkbrun skog Posten
(jun 83) Postverkets Tryckeri 1984 Tranor flyttfåglar, brun skog Posten
(nov 84) Postverkets Tryckeri 1985 Ladusvala - Flyttfågel Posten
(nov 84) Postverkets Tryckeri 1987 Ladusvala - Flyttfågel Posten
(nov 84) Postverkets Tryckeri 1988 Ladusvala - Flyttfågel Posten
(nov 84) Postverkets Tryckeri 1989 Ladusvala - Flyttfågel Posten
    Blankett 2050.16 Posten
(nov 75) Postverkets Tryckeri Vi har inte flyttat, men vi har fått Posten
(maj 79) Postverkets Tryckeri 1979 Strömstare stannfågel Posten
(nov 80) Postverkets Tryckeri 1980 Strömstare stannfågel Posten
(jan 88) Postverkets Tryckeri 1988 Talgoxe, stannfågel Posten
    Blankett 2050.20 S Posten
(DEC 87) Postverkets Tryckeri 1988 Ny Postadress + siffror Posten

Frankeringsfrihet (Psn 1968/142)

Till Länsstyrelsen adresserat brev eller paket, som innehåller skatteanvisningar, förteckning över inbetalda skattebelopp eller andra redovisningshandlingar från arbetsgivare eller penninginrättningar, får avlämnas till postbefordran utan att postavgifterna erläggs vid avlämnandet. Sådant REK eller ASS är också portofritt för avsändaren.

Läs mer om Svarspost, Frisvar och Frankosvar Postens hemsida

Frankeringsfria försändelser, äldre datum (utan tjänstefrimärke) Se Allmän Poststadga 1887.

Riksdagens Lokalbrev b) Lokalbref.

Mom. 1. För bref, som å postanstalt behandlas utan att med post eller af landtbrefbärare fortskafas, erlägges: om brefvets vigt icke öfverstiger 15 gram  5 öre, - om vigten öfverstiger 15 men icke 125 gram 10 öre - om vigten uppgår till mer än 125 men icke öfver 250 gram 15 öre

Mom. 2. Dylikt s. k. lokalbref må i vigt ej uppgå till mer än 250 gram.

Mom. 3. För bref, innehållande Kamrarnes föredragningslistor, hvilka i Stockholm tillställas Riksdagens ledamöter, utgår icke någon afgift. Å omslaget till dylikt bref bör dock finnas angifvet, att detsamma innehåller riksdagshandlingar.

Länk till bild (Gr) År Frankeringsfria försändelser, äldre datum Betalas av
1885/67 1874 Generalpoststyrelsens kungörelse, angående frankeringsfrihet för boktryckares leveranser till UB,  Universitetsbiblioteken i Uppsala och Lund. Utfärdat av Gd Wilhelm Roos.  
Gr Riks1 1878 Utsändning av Riksdagshandlingar "Utan brefbäringsavgift" stämplat 1878-04-26 ?
Lu 80d 1882 Tjänstebrev utan avgift ?  Riksdagshandlingar. Utan brefbäringsavgift. Stämplat Stockholm 1882-02-27 ?
Lu 80e 1896 Tjänstebrev utan tjänstefrimärke ? Riksdagshandlingar. Stockholm 1896-02-28 ?
Lu 80f 1900 Tjänstebrev utan tjänstefrimärke ? Växtbiologiska iakttagelser. Ofrankeradt. Stämplat Öjebyn 1900-12-25. ?

Frankeringsfria försändelser, andra udda typer (utan tjänstefrimärke)

Länk till bild (Gr) År Blankett nr / Beskrivning av kortet Betalas av
Tj_vykort 1938 Vykort från Lunds Universitets Konstmuseum, stämplat TJÄNSTE, Lund 1 1938-10-06  
Gr Diplased 1956 Denna stämpeln användes troligen på post från engelskt administrerade läger. Bl.a.  för baltiska flyktingar i Tyskland strax efter 2:a världskrigets slut. Admin
       
Gr_Miljonlott 2004 En lustig variant på Frankeringsfria är ju Frisvar. Det kräver dock ett avtal med Posten. Här lyckades dock avsändaren att lura Posten riktigt genom att skriva "Frisvar"  på brevet till Miljonlotteriet. Sorterat i Alvesta 065 2004-08-23.  

Länk till Svarsförsändelser Frisvar.

Teckenförklaring:

FDC = Förstadagsbrev, First Day Cover Anm = t.ex. + fler stämplar, Bl. typ
SDC = Andradagsbrev, Second Day Cover = Stämpelns färg, Sv = svart
LDC = Sistadagsbrev, Last day cover Förs = Typ av försändelse / Blankettnr
F = F-post Pn = Postnummer
Gr = Gratispost Psn = Poststyrelsens allmänna cirkulär
   

Länkar till:

Main page

Posthistoria

Lustigheter

Turistporto - Remail

Länksidan

Litteraturhänvisning.

Bältespännaren nr 2 2004. 9 sidor av Åke Torkelstam

Bältespännaren nr 1 2005. 4 sidor av Åke Torkelstam

Du som kan och vill komplettera listan är välkommen med ett "brev"

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

 

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)