Fusk och Falskt i Hudiksvall.

Olika sätt att förbilliga sättet att skicka post har i alla tider florerat. Med förfinad teknik kan man också förfina kopior som tidigare inte var så lätt att åstadkomma. När Posten numera låter maskinerna kolla frankeringen sker det nog fler missar än då varje posttjänsteman kollade så att allt gick rätt till. Att tjäna pengar på mindre kunniga samlare kan också vara lönsamt. Man kan väl dela in fusket i två delar.

Huvudsida för fusket

Till skada för svenska Posten och till skada för samlarna

Main page Svensk posthistoria Fusk och falskt Hudik Fusk Forgeries 1 Modern Forgeries 2
Fusk Forgeries 2013 Katalog Artiklar om stölder Stöld i Alvesta Stölder - Tillgrepp
      Havai-förfalskningar Jean de Sperati
 

Artikel i Hudiksvalls Tidning

Med tillstånd av Tidningen återges här artikeln i sin helhet++++++++++++++++++++  http://www.ht.se/

Förfalskade frimärken i omlopp

Posten går ut med varning till 3 000 återförsäljare eftersom det förekommer förfalskade frimärken på marknaden.

Hälsingland En härva med förfalskade frimärken skakar Posten Sverige AB. Det egna säkerhetsarbetet samt samarbete med polisen har avslöjat att det förekommer förfalskade frimärken på marknaden.

I ett brev till samtliga återförsäljare landet runt varnar man för företeelsen och Posten påpekar noga att brukande och spridande av falska frimärken är brottsligt. Det kallas för märkesförfalskning enligt Brottsbalken och stadgar fängelse eller böter som påföljd.

Posten påpekar också att man kan komma att säga upp avtal med återförsäljare som man kommer på med att sälja falska frimärken. Den som säljer eller använder sådana märken kan dömas som om man själv har gjort förfalskningen, varnar Posten i brevet till återförsäljarna.

Aktiva återförsäljare

Mattias Geijerstam som är presschef på Posten understryker att man ser mycket allvarligt på saken. Eftersom frimärkena spridits på marknaden är det sannolikt att det finns återförsäljare som medverkar på något sätt. Det finns också falska märken som går att härleda till vissa återförsäljare. Från Posten ser man det i så fall inte bara som förfalskning utan också som ett avtalsbrott från vederbörande återförsäljares sida.

Posten förtegen

Vid Posten är man mycket återhållsam med uppgifterna kring förfalskarhistorien. Geijerstam vill inte uppge exakt vilka frimärksmotiv som är föremål för förfalskningar och han vill inte heller uttala sig om hur välgjorda förfalskningarna är.

De är uppenbarligen tillräckligt välgjorda för att posten ska se "mycket allvarligt" på saken, som man uttrycker det i brevet till landets samtliga 3 000 frimärksåterförsäljare.

Mattias Geijerstam bekräftar att man hittat försändelser frankerade med förfalskade frankotecken som blivit postgångna och där alltså bedrägeriet är fullbordat.

Manar till vaksamhet

Postens brev slutar med en vädjan att alla återförsäljare skall vara uppmärksamma och omedelbart rapportera eventuella händelser. Rådet är också att ta signalement och bilnummer om det kommer personer, som inte är kända företrädare för Posten, och vill sälja frimärken.

Lennart Ersson
0650-355 36
lennart.ersson@ht.se
--------------------------------------------------
 
Datum: 20050129
Tidning: HT
Bilaga: 1
Sida: 004
Ämne: Nyhetssida

Åter

Main page Svensk posthistoria Gunnars katalog Fusk Forgeries Modern Forgeries 2

   Traderafusk 2018  

I juni månad 2018 upptäcktes en säljare på Tradera, som skapade många vackra stämplar på många olika frimärken. Säkert över 100 med stämplar innan frimärket kom ut. Kopierade eller ritade, men stämpeln är förfalskad enl. mitt och även andras sätt att se.

Här ett ex. på Nobel  Utgivet 1965-12-10, men Stämplat 8.9.65 vilket  borde varit -8.-9.65 för att likna riktiga avtryck.

1905 års Nobel

Bedragare skulle nog passa bra i detta fall