Frankostämplar -

udda 5, m/97.

Världens första Frankostämplingsmaskin togs i bruk i Norge 1900-08-24. Som god tvåa kom Nya Zeeland i mars 1904. Danmark införde maskiner i dec. 1925 och så följde de övriga nordiska länderna efter.

Här visas lite olika typer av m/97 frankostämplade försändelser med Felaktigt handhavande.  bifrankerade med frimärke eller etikett från  maskinen. Påsatt andra typer av etiketter: REK, Ass, Flyg, Utförsel ets. , sorterade med olika typer  av coder påslagna. Olika typer av postala stämplar.

Udda utländska - Udda 5.

 

.
Main page Franko Huvudsida Franko  Historik Franko Motiv (4) Franko etiketter Franko Reklam Länksidan

 

Frankostämplar Udda indelas i följande avsnitt.

 
Udda 1 Udda sid 2 m/44 Udda sid 3 m/65 Udda 4 Närservice, Porto betalt, EAN mm. Udda sid 5 m/97

Test, Prov, Demo

m/44 Skötsel / handhavande.

m/65  Skötsel / handhavande.   m/97  Skötsel / handhavande.
Olika inmatning av brev i Frankomaskinerna.  1986 - 60 år. Maskinklichéerna. Valör - Datum - Plats Närservice m/97, andra färger.
Porto som ej slutar på 0 och 5, m/26, m/44 och m/65 Andra lite udda använda frankostämplar. m/26 och m/44 Andra lite udda använda, frankostämplar m/65 Udda användning m/97, programfel
Begränsning av valörutskrift, m/26, m/44 och m/65 Sent använda maskiner, m/26, m/44 Frankosvar / Posten Lånemaskin Närservice Andra lite udda använda frankostämplar.
Felaktigt datering i stämpeln Frankorelaterade/ sorteringskod objekt. Andra färger än röd i stämpel/reklam.  Ombygda till Porto Betalt ? Frankorelaterade/sorteringskod  Postala koder
Restituering och utebliven sådan, m/26, m/44 och m/65

Är det här Frankostämplar ?

Andra Frankstämpel-liknande Porto Betalt  

EAN-objekt.

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. ==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Frankostämpling på försändelser:

m/97 - Skötsel / handhavande ?

På 1970-talet var stämpeln ofta så dåligt rengjord och infärgad, att den knappast syntes.  m/97 är ofta av typ Termo / Bläckstråle / Laser, där färgen fylles på i form av pulver eller flaskbyte.

Till vänster om krönt Posthorn 29362 = användarens postnummer, under detta datum. Till höger om Ph SVERIGE, valör och Lic.nr. Längst t.v. ett B, där även annan typ av reklam kan förekomma

fralu5 År

Lustigheter

207183 2003 m/97 Lic. 207183 körd 2 ggr. i maskin. En med valör 04.80 samt en med 00.01. Datum 08.10.2003
235143 2004 Det här är nog den högsta valör jag sett i en frankostämpel. m/97 Lic.nr. 235143 med valör 259:70 på ett stort ESS Värdebrev från ASSA. Daterat 2004-10-26
286238 2005 m/97 Lic. 286238 körd 2 ggr. i maskin. En med valör 10,40. Den andra har helt misslyckats, stämplad 2005-08-30
287143 2006 m/97 Lic. 287143. Det nedre är normalt utskrivet 2006-03-27. Det övre brevet är kanske utskrivet (stämplat) 2 ggr. Den första blev bara en ruta med en diagonal smårutig linje, den andra gången har det blivit riktigt. Stämplat 4 dagar senare 2006-03-31
282765 2006 m/97 Lic. 282765. 2 stämplar varav den ena mycket utdragen. Inkjetstämplad 2006-10-01 = 80 år efter första frankostämpeln
207151 2007 m/97 Lic. 207151. B-post med fjolårets valör 17.80. Rätt porto är 18.10 eftersom portohöjning skedde 2007-01-01. Kuvertet har troligen vridit sig i maskin, så stämpeln blivit sned. Stämplad Postnummer 211 33, 2007-02-19.
261987 2007 m/97 Lic. 261987. Normalt B-porto är 4,80, men här har "någon" missat decimalen, så det blivit 48,00. Stämplats 2007-09-17 och borde kunnat Restituerats.
241249 2009 m/97 Lic. 241249 men endast halva stämpeln. Datum skriven manuellt 2009-07-01.
245245 2009 m/97 Lic. 245245. Det gäller att mata in kuverten på rätt sätt, så kuvertet inte veckar sig i maskin. Stämplat Postnummer 11251, 2009-10-30
   

Valör saknas/oläsbar - borde Eftertaxerats

292749 2006 m/97 Lic. 292749 daterad 17-02-96. Brevet är dock sorterat 2006-10-03, 2 dagar efter 80-års Jubileet. En kul lustighet
   

Datum, valör och/eller plats saknas

217102 2005 m/97 Lic. 217102. Postnummer 124 71  i stämpeln saknas. Stämplad Stockholm -  2005-01-24
235226 2005 m/97 Lic. 235226. Det förekommer att det istället för postnr står förkortning av ortsnamnet. T.ex. har Länsförsäkringar i Stockholm fått denna programmering,  STO CK från 2005-04-05.
Telesys 2006 m/97 Lic. ? Nedre halvan av stämpeln saknas helt. Inget Lic.nr ingen valör och då borde försändelsen eftertaxerats. Sorterad Malmö 2006-08-28
m97 221549 2007 Pitney Bowes, m/97 Lic. 221549, röd stämpel med FUR UD istället för postnummer stämplad 2007-08-24.

m97 241442

2007 Pitney Bowes, . Lic. 241442, röd stämpel med TIE RP istället för postnummer stämplad 2007-03-27. Valör 009.40 är helt rätt. 100 gr. inrikes  Ekonomibrev, inlämning i brevlåda.
241740 2007 m/97 Lic. 241740. Ett Värnamoföretag har fått denna programmering istället för postnummer. VÅR NA stämplad 2007-06-18
datum 2010 3 olika maskiner med totalt olika sätt att ange datum. 06.09.10 -- 2010  09.03 -- 2010 09 06
Frafel 2011 Allting saknas. Porto ditskrivet med kulspets, stämplat Årsta 2011-08-05. Totalt reglementsvidrigt och borde därför Lösenbelagts med 16 kr.

Andra icke röda färger använda:

   

Modell 97

280599 2001 m/97 - Pitney Bowes Svart färg hela stämpeln, Grafém Förlag. Stämplat 2001-06-12
293068 2003 m/97 - Pitney Bowes Lic. 293068 blå färg hela stämpeln, okänt företag. Stämplat 2003-04-07
222347 2007 m/97 - Pitney Bowes Lic. 222347 blå färg hela stämpeln,

Programfel i Typ IX. m/97 Utan datumcirkel.

Bild År Beskrivning
292436 1999 Pitney Bowes maskin Lic. 292436, från Pn 69231 ( ). Daterat 1999-07-07
293993 1999 Pitney Bowes maskin Lic. 293993, från Pn 17738 ( ). Daterat 1999-10-06
Novator 2001 m/97 Lic.nr. ?. Novators maskin i Järfälla, återgått till default-värden, daterat 2001-08-15
299302 2005 m/97 Lic.nr. 299302. En något utdragen stämpel  från Pn 553 02 stämplad 2005-04-28.
286533 2006 m/97 Lic.nr. 286533. På framsidan normal stämpel från 2006-03-01. På baksidan av kuvertet som är framvikt (för att se båda sidor samtidigt) en något utdragen i samma färg som framsidan.

Andra  frankostämplar:

2005-03-01 höjdes portot för 20 gr. frankostämplade försändelser från 4:80 till 4:90 och 5:00 till 5:10 beroende på VAR man lämnade in sin post

Bild År Beskrivning
4:80 2005 Portot för de som använder Frankostämplingsmaskin höjdes 10 öre 2005-03-01. Ett 20 gr. 1:a klassbrev kostar alltså 4:90  om man lämnar in på Postcenter (senare Företagscenter från 2006-04-09). Idag 2005-04-10 har ännu inte alla förstått detta. De använder fortfarande 4:80
5:00 2005 Portot för de som använder Frankostämplingsmaskin höjdes 10 öre 2005-03-01. Ett 20 gr. 1:a klassbrev kostar alltså 5:10 om man väljer att lägga breven i en postlåda. Idag 2005-04-10 har ännu inte alla förstått detta.  De använder fortfarande 5:00

Andra utländska  objekt.
fralu5_Moskow C4-kuvert från Moskow 1993-02-24 till Lund. Frankerat med 16 st 900, varav 4 på baksidan. Plus en av de mindre på 600 = 150 Rubel
   

Frankostämplade brev  med sorteringskod, EAN mm

Bild Beskrivning
1631 m/65 Lic.nr. 1631. F-typ A9000 med vita fluorserande streck liktydigt med Postnumret
296271 Pitney Bowes maskin Lic. 296271, med EAN-kod i frankostämpelns reklamruta. 2000-02-09
803 Saltsjöbo 08.9.1977, Lic. nr 803 Frankotyp C.
   
Fralu_FdcNO Även Norge hade vita fluorserande streck. FDC stämplat Oslo 1972-01-25

 

 

Länk till Närservice, Porto betalt-stämplar, mm.

 

Förklaringar:

Licensnummer / Lic.nr / PB Lic. Tilldelas fabrikatets maskiner och följer maskin även vid ny innehavare. Sifferhöjden kan variera även inom samma maskintyp. Lic.nr kan vara en eller tvåradigt. På senare tid har man ändrat från Lic.nr till förkortning av fabrikatet. T.ex. SE för Secap, PB för Pitney Bowes.

60.00 - 70.00

Fylld kvadrat (6) före 0 kan också vara en öppen kvadrat (7). Se bild 30097 - Uddasida 1. Ibland är det väldigt svårt att skilja på öppen eller fylld fyrkant, troligen har "färgbandet" ibland fyllt fyrkanten. 

~0000

 ~före 0:a =  tre streck () ovanför varann i stämpeln = 5 ställig valör.  0000

 

 

Pb

Pitney Bowes leverantör av flera olika maskiner

Ph

Posthorn

Y=25, I=17

Datumstämpelns Yttre och Inre cirkeldiameter i mm.
Absenderfreistempel Tyska för Frankostämpel

Meter Stamp

Engelska för Frankostämpel

Meter Mark

Engelska för Frankostämpel

(3)

Länk med siffra inom ( ) betyder antalet sidor under den rubriken

Vill du fördjupa ditt kunnande lite lagom rekommenderas Frankostämplar 60 år av Sigurd Tullberg.

Litteraturhänvisning: Se sidan Franko-Historik.

Main page m / 26 m / 44 m / 65 (3) m/65 6-siffriga m / 97 m / 09
Franko Franko  Historik Udda 1 Franko Motiv (4)     Franko etiketter

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)