Frankostämplar -

udda 4.

Här visas lite olika typer av stämplar som använts vid större inlämningar. En del är nog ombyggda frankomaskiner men kan också vara ombyggda maskinstämplar av typ PVI. Har bara tagit med bilder på de som har stor likhet med frankostämplar, utan att forska vidare i allas ursprung. Direktinlämningen i Malmö är dock verifierad med maskintyp.

Main page Franko Huvudsida Franko  Historik Franko Motiv (4) Franko etiketter Franko Reklam Länksidan

Frankostämplar Udda indelas i följande avsnitt.

Udda 1 Udda sid 2 m/44

Udda sid 3 m/65

Udda 4,  Porto betalt, EAN mm.

Udda sid 5 m/97

Test, Prov, Demo

m/44 Skötsel / handhavande.

m/65  Skötsel / handhavande.   m/97  Skötsel / handhavande.
Olika inmatning av brev i Frankomaskinerna.  1986 - 60 år. Maskinklichéerna. Valör - Datum - Plats Närservice m/97, andra färger.
Porto som ej slutar på 0 och 5, m/26, m/44 och m/65 Andra lite udda använda frankostämplar. m/26 och m/44 Andra lite udda använda, frankostämplar m/65 Udda användning m/97, programfel
Begränsning av valörutskrift, m/26, m/44 och m/65 Sent använda maskiner, m/26, m/44 Frankosvar / Posten Lånemaskin Närservice Postala koder och annat udda
Felaktigt datering i stämpeln Frankorelaterade/ sorteringskod objekt. Andra färger än röd i stämpel/reklam.  Ombygda till Porto Betalt ? Udda o frankorelaterade objekt.
Restituering och utebliven sådan, m/26, m/44 och m/65

Är det här Frankostämplar ?

Andra Frankstämpel-liknande Porto Betalt   EAN-objekt.

 

Ska de här klassas som ombyggda Frankostämplar ?

 
SAF-kon Sverige bil Porto Betalt, 30.6.93. Väg till Växt, SAF-kongressen 1993
Lu4_Brio B-post "Barn och BRIO hör ihop" i OSBY Porto Betalt stämpel. Postens svarta VideoJet-datering 2001-12-12

Andra lite udda använda frankostämplar:

Link  

Beskrivning

3760   Västerås kommun Lic.3760, Frankotyp EFS 3000 där Reklamrutan ersatts av Porto Betalt-lastbilen, valören 0-ställts och endast året i datumstämpeln utnyttjas
990707   TÄBY Posten Närservice P. 2700, med A Prioritaire. Avtrycket mycket likt en ombyggd Ascom Hasler New Range. VideoJet-sorterad 1999-07-07
991006   Posten Östermalm Närservice. Avtrycket  mycket likt en ombyggd Ascom Hasler New Range. A Prioritaire 1999-10-06. Färgen är dock svart. VideoJet-sorterad Klara 1999-10-06
Lu 4 Po Bromma   Bromma Posten Närservice. SVERIGE Porto Betaltruta t.h. om datum. Stämplat 2002-07-29
Lu4 Po Skär   Skärholmen Posten Närservice P. 2700, stämplat 2003-04-02. Även denna en trolig ombyggd frankostämpelmaskin.
Lu4 Po Söd   Södermalm Posten Närservice P. 2700, stämplat 2003-04-02. Även denna en trolig ombyggd frankostämpelmaskin.

Närservice, Porto betalt, mm.

Efter bolagiseringen 1994 utformar  varje uppsamlings- och utdelningsområde själva hur s.k. "Närservice" /Porto Betalt ska se ut. Datum förekommer i några, men utan är lika vanligt. Olika  utformning förekommer som synes nedan. Vissa av dessa kan mycket väl vara förändrade/ombyggda frankomaskiner. Inga gummistämplar finns medtagna här. (140)

  Mölndal, Umeå: som Bromma
  2001-02-13  ? Bromma  
 
1999-12-17  ? 1996-03-13  ? Borås 2003-10-23 Borås
2001-09-07 Umeå 2001-04-11 Älvsjö 1990-01-12 Sthlm? Finns även i Solna Sundbyberg 2004-01
 
       

Fler typer

 

Är dessa avtryck från ombyggda frankostämplingsmaskiner eller är det maskinstämplar av typ PVI som anpassats till Porto Betalt - Närservice ? ? ?

o O O O o

Frankostämplingsmaskin ombygd till Porto Betalt.

Direktinlämningen i Malmö har denna Pitney Bowes-maskin utan datum med 33x24 mm ram. Här använd 2003-12-??.

Direktinlämningen i Malmö har även denna Hasler-maskin också utan datum med 25x24 mm stor ram. Här använd 2003-12-??.

Du som vet/känner till fakta som maskintyp - användning - installationstid - plats mm. kring dessa ovanstående stämplar får mycket gärna delge mig dessa uppgifter

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==>    Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Förklaringar:

   
   

Vill du fördjupa ditt kunnande lite lagom rekommenderas Frankostämplar 60 år av Sigurd Tullberg.

Litteraturhänvisning: Se sidan Franko-Historik.

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)