Frankostämplar -

udda 2, m/44.

Världens första Frankostämplingsmaskin togs i bruk i Norge 1900-08-24. Som god tvåa kom Nya Zeeland i mars 1904. Danmark införde maskiner i dec. 1925 och så följde de övriga nordiska länderna efter.

.

Här visas lite olika typer av  underliga frankostämplade lustigheter av flera modeller samt etiketter från de senare maskinerna. De olika fabrikaten av Frankostämplingsmaskin presenteras mer ingående  på respektive sida .

.

 

.
Main page Franko Huvudsida Franko  Historik Franko Motiv (4) Franko etiketter Franko Reklam Länksidan

Frankostämplar Udda indelas i följande avsnitt.

Udda 1 Udda sid 2 m/44 Udda sid 3 m/65 Udda 4 Närservice, Porto betalt, EAN mm. Udda sid 5 m/97

Test, Prov, Demo

m/44 Skötsel / handhavande.

m/65  Skötsel / handhavande.   m/97  Skötsel / handhavande.
Olika inmatning av brev i Frankomaskinerna.  1986 - 60 år. Maskinklichéerna. Valör - Datum - Plats Närservice m/97, andra färger.
Porto som ej slutar på 0 och 5, m/26, m/44 och m/65 Andra lite udda använda frankostämplar. m/26 och m/44 Andra lite udda använda, frankostämplar m/65 Udda användning m/97, programfel
Begränsning av valörutskrift, m/26, m/44 och m/65 Sent använda maskiner, m/26, m/44 Frankosvar / Posten Lånemaskin   Andra lite udda använda frankostämplar.
Felaktigt datering i stämpeln Frankorelaterade/ sorteringskod objekt. Andra färger än röd i stämpel/reklam.  Ombygda till Porto Betalt ? Frankorelaterade/sorteringskod. Postala koder
Restituering och utebliven sådan, m/26, m/44 och m/65

Är det här Frankostämplar ?

Andra Frankstämpel-liknande Porto Betalt   EAN-objekt
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. ==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Frankostämpling på försändelser:

 

m/44  - Skötsel / handhavande ?

Lic År Beskrivning
3583 1950 m/44 - Troligen körd två ggr för att valören inte syns på den övre stämpeln. Kunde också varit bifrankering p.g.a. högre vikt på brevet. Taxopost Lic. 3583, Hudiksvall 1950-01-13.
xxxxx 1961 Tveksamt vilken modell det är, m/26 eller m/44 men helt korrekt Eftertaxerad eftersom valören inte är läsbar. Stämplad Borås 1, 1961-09-08.
20090 1965 m/44 - Francotyp Cc, Lic.20090 med inställd valör 000 som blivit 28 mm i övre och 25 mm i nedre kant. Rätt porto i rätt format körd i andra kanten av brevet 19.11.1965
2199 1966 m/44 - ? ställig. Lic.nr 2199 Bättre svetsning med OK. Portot bör ha varit 30 öre, och borde även eftertaxerats. Stämplat Göteborg 1966-03-29
5806 1967 m/44 - ? ställig. Lic.nr 5806 S-MAN Tankers, M/S Argo stämplad Göteborg 1967-01-13. Valören 01.4? vilket borde vara 01.40
saknas 1981 m/44 - Datum, Lic.nr oläsligt. A-post 140 öre under tiden 16/6 1980 - 31/5 1981. ? ?
107xx 1984 m/44 - Francotyp Cc, 3-ställig. Lic.130xx. Tranås 12.1.xx överstruket och tillskrivet 30- 4  84, troligen av kunden. Aja-baja ? Borde varit Postens stämpel ?
19881021 1988 m/44 - Vingåkers kommun, växter i vapen. Datumcirkel, Ort och Lic. nr saknas helt?. Endast datum finns med, stämplat ? 1988-10-21 ?

60-års Jubileum - Klichéer

Fralu 60. 1986-10-01. Exakt 60 år sedan 1:a Sv. Frankostämpeln togs i bruk. Rockwool. Lic. 6683 Frankotyp A 9000, stämplad Skövde 1986-10-01. Maskinstämplad 1986-10-02
2824 m/44 - Francotyp C, 3-ställig med 3 olika varianter av Lic. 2824. OBS valörsiffrans utseende vid de tre olika tidpunkterna. Stämplade 1960, 1953 och 1952.
m44 2828 m/44. De två graverade klichéerna till Frankotyp C från skrotad Postverket Lånemaskin

Andra lite udda använda frankostämplar:

Länk  

m/26

1738 1939 Expressbrev från Uppsala Lic. 1738, stämplat 1939-03-15. Porto 15 + 30 = 45 öre
3899 1940 m/26, Helsak kB 31. 10öre och bifrankering med frankostämpel Frankotyp C, 5öre 1940-02-02.
    Från 1948 fick även Frankostämpeln användas vid betalning för eftertaxering.
7763 1951 m/26, Lic. 7763. Uplands Enskilda Bank utan datum. Uppsala 1 Upplysningsexp. stämplat med oval lila 4 okt 1951.
7763 utan 1952 m/26, Lic. 7763. Cirkeln för datumringen saknas 1952-01-24, men är tillbaka 1952-08-01
7796 1946 m/26, Lic. 7796. Två mycket olika färger från 1946 och 1949. Svårt att hålla jämn kvalitet på färgen under kriget.
9761   m/26, Lic. 9761, Sweda International i Solna, med 5 våglinjer mellan datumcirkel och valörstämpeln. Kanske för att likna en del av Postverkets maskinstämplar.
Fralu2 4762 1946 m/26, Lic. 4762 använd på Bl. 171 (Aug. 43.) som lösen för en vanlig brevförsändelse, stämplad Stockholm 1946-05-11
   

m/44

1314 1971 m/44, Lic. 1314. 3 olika Lic.-innehavare, 1971 i Solna (1971-05  -- 1975-04), 1976 i Åkersberga och 1988 i Hede.
HEDE   m/44, Hede 1314. Den här liknar blandning av en norsk och en svensk Krag-maskin ? Stämplat
2925   m/44 Lic. 2925. C4-kuvert med 5 Stämplar. Porto 20+90+90+90+20öre. Stämplat
3566 1948 m/44 Lic. 3566 med valör 000 som i Finland blivit lösenbelagt med grön etikett, stämplat 1948-11-02
8825 1969 m/44 Lic.8825 med 5 våglinjer mellan datum och välörstämpel. Stockholm 18. 4.1969
4132 1975 m/44 Lic. 4132, Hasler 3-ställig valör, valören mitt i rutan men UTAN öre. Använd ASG Göteborg 1975-01-31 -- 1976-01-15. 1974-06-07 hade maskinen "ÖRE"
9237Sajp 1959 m/44 Lic. 9237. Mycket Tidig använd med Reklam i färg. Sajp 1959-12-21
9237Sam 1963 m/44 Lic. 9237. Tidig använd med Reklam i färg. Samarin 1963-04-04
10828 1972 m/44 Lic. 10828 Motorbranschens Förlag, först stämplad med 000 och sedan ytterligare 065 öre i kuvertets andra hörnet. Stämplat Stockholm 1972-03-17.

Sent använda frankostämplar:

Fralu

Beskrivning

3774 m/26, Lic. 3774 Francotyp C, Tage Wiberg AB. Mycket sent använd Göteborg 1972-IV-24
5702 m/26, Lic. 5702 Francotyp C, Sjögrens järn.  Mycket sent använd Göteborg 19. 7  1973.
1626 m/44 Lic. 1626, Hasler C på skadeförfrågan från Scandia. Mycket sent använd 1988-05-20
10191 m/44 Lic. 10129, Francotyp Cc, Edgards produktion. Mycket senare använd Torpshammar 1993-11-29.
10129 m/44 Lic. 10129, Francotyp Cc, Myrén & Co.. Mycket senare använd Askim 1999-01-14.
17292 m/44 Lic. 17292, Francotyp C, Kaltenbach kapsågar. Mycket senare använd Täby 1999-10-06. Francotyp Cc med Lic. 10319, 30279 och 30542 också använda under 1999.

Andra Frankorelaterade objekt.
Fralu

Beskrivning

Lured 101a MAL DIRIGÉ SUR LA SUEDE  Avsänt Spanien 30.3.94. Gatuadressen i Danmark tolkad Sverige. Stämplad Stockholm UTR 06. 4.94. Frankostämpel ???
  Jämför ovanstående stämpel med motsvarande nr 804 från 1985, i handboken Maskinstämplar. Nr 804 licensbyggd finsk maskin Marker V80, byggd på Postens Industrier i Ulvsunda.
Fra-Vecko Bl 2002.12 (maj 77) VECKOUPPGIFT, frankostämpling
Fra-Begr Begränsad Eftersändning har Carl Lamm istället för Reklam / Logo / slogan, år 2000
City 1a CityMails Frankostämpel. Frama EPS 2700 Lic.600041. Hägersten 2000-11-04
Citym 1b CityMail år 2000. Frankostämpelliknande datum med bortslipad ram ? Stämplad 18.12.00
   
pbet2002 Frankostämpel-liknande Porto Betalt-tryck på C5 kuvert. VideoJetsorterat 2002-02-21 i Malmö. Troligen avsänt från 113 90 Stockholm
Jonas Röd Frankostämpel-liknande Porto Betalt-tryck på C4 kuvert från Jonas Gulliksson. Malmö Mars -96
Statoil Blå Frankostämpel-liknande Porto Betalt-tryck på C5 kuvert. Statoil, Stockholm 1998?
lured108b Posten Närservice, PORTO BETALT, P.753 Uppsala 16.7.99

Länk till sidan med CityMailliknande symboler. Frankostämpelliknande avtryck - CityMail

Ombyggd Frankostämplingsmaskin till Porto Betalt

Fralu

Beskrivning

SAF-kon Sverige röd bil Porto Betalt, 30.6.93. Väg till Växt, SAF-kongressen 1993
Kronob Lokalbrev Country Mail, Kronobergs län. Stämplat med Röd färg 1997-11-06
  Frankostämplat brev

Ombyggd Frankostämplingsmaskin till Brevstämplingsmaskin

Fralu  

Beskrivning

412 00 1996 412 00 Göteborg 5 testade 1996 en ombyggd Hasler som brevstämplingsmaskin
Lu P/B 1996 Stockholm Klara testade 1996 en ombyggd Pitney Bowes som brevstämplingsmaskin
Lu B/S 1996 Stockholm Klara testade 1996 en ombyggd Hasler som brevstämplingsmaskin
DM900 2008 Pitney Bowes DM900 ombyggd som brevstämplingsmaskin testades hösten 2008 i Karlstad och köptes senare in till nästan alla terminalerna.
     

Förklaringar:

Licensnummer / Lic.nr / PB Lic. Tilldelas fabrikatets maskiner och följer maskin även vid ny innehavare. Sifferhöjden kan variera även inom samma maskintyp. Lic.nr kan vara en eller tvåradigt. På senare tid har man ändrat från Lic.nr till förkortning av fabrikatet. T.ex. SE för Secap, PB för Pitney Bowes.

60.00 - 70.00

Fylld kvadrat (6) före 0 kan också vara en öppen kvadrat (7). Se bild 30097 - Uddasida 1. Ibland är det väldigt svårt att skilja på öppen eller fylld fyrkant, troligen har "färgbandet" ibland fyllt fyrkanten. 

~0000

 ~före 0:a =  tre streck () ovanför varann i stämpeln = 5 ställig valör.  0000

 

 

Pb

Pitney Bowes leverantör av flera olika maskiner

Ph

Posthorn

Y=25, I=17

Datumstämpelns Yttre och Inre cirkeldiameter i mm.
Absenderfreistempel Tyska för Frankostämpel

Meter Stamp

Engelska för Frankostämpel

Meter Mark

Engelska för Frankostämpel

(3)

Länk med siffra inom ( ) betyder antalet sidor under den rubriken

Vill du fördjupa ditt kunnande lite lagom rekommenderas Frankostämplar 60 år av Sigurd Tullberg.

Litteraturhänvisning: Se sidan Franko-Historik.

Main page m / 26 m / 44 m / 65 (3) m/65 6-siffriga m / 97 Länksidan
Franko Franko  Historik Udda 1 Franko Motiv (4)     Franko etiketter

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)