Frankostämplar - udda 1.

Avvikande behandling av kuvert

Världens första Frankostämplingsmaskin togs i bruk i Norge 1900-08-24. Som god tvåa kom Nya Zeeland i mars 1904. Danmark införde maskiner i dec. 1925 och så följde de övriga nordiska länderna efter.

Huvudsida för dessa udda behandlade

Här visas lite olika typer av  underliga frankostämplade lustigheter t.ex. där valören inte slutar på 0 eller 5. Höga porton fick köras mer än en gång i maskinen . De olika fabrikaten av de äldre Frankostämplingsmaskinerna presenteras mer ingående  på respektive sida.

.

 

.

Main page Franko Huvudsida Franko  Historik Franko Motiv (4) Franko etiketter Franko Reklam Länksidan

 

Undersidor

Udda sidor med de smålustiga sakerna

Udda 1 Udda sid 2 m/44 Udda sid 3 m/65 Udda 4 Närservice, Porto betalt, EAN mm. Udda sid 5 m/97

Test, Prov, Demo

m/44 Skötsel / handhavande.

m/65  Skötsel / handhavande.   m/97  Skötsel / handhavande.
Olika inmatning av brev i Frankomaskinerna.  1986 - 60 år. Maskinklichéerna. Valör - Datum - Plats Närservice m/97, andra färger.
Porto som ej slutar på 0 och 5, m/26, m/44 och m/65 Andra lite udda använda frankostämplar. m/26 och m/44 Andra lite udda använda, frankostämplar m/65 Udda användning m/97, programfel
Begränsning av valörutskrift, m/26, m/44 och m/65 Sent använda maskiner, m/26, m/44 Frankosvar / Posten Lånemaskin.   Andra lite udda använda frankostämplar.
Felaktigt datering i stämpeln Frankorelaterade/ sorteringskod objekt. Andra färger än röd i stämpel/reklam.  Ombygda till Porto Betalt ? Frankorelaterade/sorteringskod. Postala koder
Restituering och utebliven sådan, m/26, m/44, m/65 och m/97

Är det här Frankostämplar ?

Andra Frankostämpel-liknande Porto Betalt   EAN-objekt.
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. ==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

 

Bilderna öppnas i regel i eget litet fönster. Lägg det vid sidan om, så kommer bilderna att visas där.

50 - 60- 80års Jubileum 

Bild År

Beskrivning

50 år 1976 Häftet Tekniska nydanare (utkom 1976-10-09) var insatt i foldern "Frankeringsmaskinen 50 år" Bilden visar en maskin av typ Hasler A  införd 1926-10-01.   Bildens storlek  ...... 77KB
Fralu 60 1986 1986-10-01. Exakt 60 år sedan 1:a Sv. Frankostämpeln togs i bruk. Rockwool. Lic. 6683 Frankotyp A 9000.
Fralu 100 2026 2026-10-01. 100 år sedan den första svenska maskinen togs i bruk. Jag vet dock ännu inte vad som kommer att hamna här

 

Frankostämpling på försändelser:

   Testning och Provtryck, Demo, i olika  maskiner.

Bild   År

Beskrivning

Franko 1969 Pitney Bowes 1969 m/65 - Frankotyp Lic. 00000. Provtryck,  Får ej Postas. Stämplat 1969-05-16 valör ´0.00
  Pitney Bowes 1971 m/65 - Pitney Bowes Lic. 15200. Provtryck,  Får ej Postas. Stämplat 1971-12- 8 valör ~4.53
ProvPosta Postalia 1971 m/65 - Postalia - Lic. ▄▄▄.  Provtryck,  Får ej Postas. Stämplat 1971-10-26 med  valör  0000
ProvADS Postalia 1973 m/65 - Lic. ▄▄▄. Provtryck 1973-10-02. "Detta brev är frankerat med POSTALIA från ADS". Får ej Postas.
Provtr Postalia 1975 m/65 - Lic. 00000. Provtryck 1975-05-29. "Detta brev är frankerat med POSTALIA från ADS". Får ej Postas.
Prov Ej Lic. Pitney Bowes 1976 m/65 - Pitney Bowes "Nyhet maskin 5675" testad på adresskort -4.8.1976 Får ej Postas
7511 Pitney Bowes 1976 m/65 - P.B. 0000 Provtryck får ej postas -1.2.1982 samt Prov med Etiketteringsmaskin modell 7511. Proven gjorda på begagnade adresskort från 1976.
Provtr Francotyp 1979 m/65 - Lic. 00000. Provtryck 1979-12-31 Får ej Postas. Valör 155. Avstånd datumcirkel - Posthorn 46 mm, Ph 10 mm bredd. Troligen av mod. Francotyp C
Prov 950 F-typ 1979 m/65 - Lic. 00000. Provtryck 1979-12-31 Får ej Postas. Valör 950. Samma som ovan. Troligen av mod. Francotyp C
ProvHas Hasler 1980 m/65 - Lic. ▄▄▄.  Hasler F202. Provtryck från 1980-03-25 med valör  00,00
44071 P. B. 1981 m/65 Lic. 44071, Pitney Bowes med reklam för portovåg. Provtryck stämplat 1981- 2-18.
Prov Neopost 1982 m/65 - Neopost 205 Lic. 00000 på Stockholm Norra Brev. Postverket - Prov, daterad -7.1.1982. Tråkigt att se en så dåligt rengjord/infärgad/inställd stämpel. Kan inte använts som reklam för maskintypen med SÅ dåligt tryck.
15821 P.B.   Pitney Bowes 5348
Prov 48015 Alcatel 1985 m/65 - Alcatel Den nya generationen Frankeringsmaskiner. Roneo testad på dubbeletikett  26.2.1985. Får ej Postas
Provtr KRAG 1985 m/65 - Lic. ▄▄▄.  Provtryck 1985-05-34. "KRAG för effektiv frankering".
Prov 59586 Frama 1986 m/65 - Frama Lic.nr 59586, valör *0.00 Provtryck  -2.9.1986 - FÅR EJ POSTAS. Troligen från en demonstration av maskinen, ev. hos kunden.
Prov 59638 Frama 1986 m/65 - Frama Lic.nr 59638, Provtryck  -5.9.1986 - får ej postas. Troligen från en demonstration av maskinen, ev. hos kunden

510041

 

2006

"Provtryck får ej postas". Trevlig Sommar, m/65 Lic. 510041 Stämplat 2006-09-28

  Se även Franko  Historik

Inmatning i Frankomaskinen

Inmatning av "brevet" i maskinen görs på flera olika sätt, hos de olika modeller som använts. Här nedan ex. från de två vanligaste sätten. Inmatningen sker ibland inte helt obemärkt, utan lämnar tydliga spår efter sig. En del maskiner matas från brevets . .

övre kant

Bild År

Beskrivning

1477 1956 m/44 Francator K inmatas från brevets övre kant, därför hoptryckt bild. Endast 27x27 mm (normalt 27x29 mm) Stämplat 18.6.56
1550 1951 m/44 Taxo-post inmatas från brevets övre kant. Stämplat Insjön 1951-10-23. Troligen körd 2 ggr pga. tjockt kuvert.
2428 1961 m/44 Francator K inmatas från brevets övre kant, därför hoptryckt bild. Stämplad Göteborg 1961-10-03.
6550 1950 m/44 Taxo-post inmatas från brevets övre kant, här ändå en normal stämpel. Troligen ett ganska tjock och tungt kuvert. Porto 110 öre. Stämplat Påskalavik 1950-06-23.

en del från höger sida.

Bild År

Beskrivning

11nn 1950 m/26 Hasler B eller C, inmatas från brevets högra kant. Troligen tjockt kuvert stämplat Mariestad 9.6.50
840. 1970 m/44 - Francotyp C 3-ställig. Lic.840. Valörstämpeln utdragen 30x29, borde varit 27x29. 1970
2131 1953 m/44 Hasler C inmatas från brevets högra kant, därför vänstra stämpeln hoptryckt i sidled.  Stämplat Göteborg 1953-04-14
3108 1971 m/44 Hasler C inmatas från brevets högra kant som troligen varit för tjockt därför har valören ej kommit med. Eftertaxerat helt korrekt i Bromölla 1971-04-21
3882 1950 m/44 - Francotyp C 3-ställig. Lic. 3882. Valörstämpeln utdragen 30x29, borde varit 27x29. 1950
3111. 1972 m/44 - Hasler C  3-ställig. Lic.3111. Valörstämpeln hoptryckt 20x29, borde varit 27x29. 1972
307965 1998 m/65 Francotyp/Postalia, inmatas från brevets högra kant, därför hoptryckt bild ? Jämför med den övre  normala stämpeln . 1998
206237 2008 m/65 Lic. 206237 där frankostämpeln hamnat på två olika brev. Båda breven till samma mottagare. Stämplat Kristianstad 2002-08-08

Udda inmatning

53236 m/65 Kragmaskin med Lic. 53236 inmatad så att stämpeln hamnat i brevets nedre högra kant. Troligen felaktigt datum i Frankostämpeln 2000-09-09.  OBS. Den svarta VideJet sorteringen 1999-10-06 i Årsta är nog RÄTT datum.

Olika problem att ange RÄTT Porto på försändelse.

m/26.

Sista siffran är inte 0 eller 5.

Lic. Valör

Beskrivning

7971 11 m/26 - Francator, 2-ställig med första 0:an fast. Lic.nr 7971. Umeå 1943-02-12
820 14+ m/26 - Francotyp C Lic. 820 frankostämpel 14 öre, bifrankerat med 1 öre 02.05.1946
1771 14+ m/26 - Francotyp C, 3-ställig. Lic. 1771. Franko 14 öre, stämplat 23-5-1939, - lösenbelagt med etikett 6a, dubbelt felande porto = 2 öre. Troligen fanns inte 2-öres frimärken tillgängligt, därför är 5 öre påsatt.
1764 14+1 m/26 - Francotyp C, 3-ställig. Lic. 1764. 3 stämplar med valör 025 öre + 014 öre + 001 öre
1961 14+1 m/26 - Francator, 2-ställig med första 0:an fast. Lic.nr 1961. Porto 15 öre blev 014 öre + 001 öre
2731 14+1 m/26 - Francotyp C, 2-ställig. Lic. 2731. Porto 15 öre blev 014 öre + 001 öre
7706 14+1 m/26 - Francotyp C, 3-ställig. Lic. 7706. Porto 15 öre blev 014 öre + 001 öre. Falun 1940-05-18
5906. 16 m/26 - Francator, 2-ställig med första 0:an fast. Lic.nr 5906. Porto 016 öre istället för 15öre. 1940-06-20.
5932 16 m/26 - Francator, 2-ställig med första 0:an fast. Lic.nr 5932. Porto 016 öre istället för 15öre. Gällivare 1950-01-05
2865 26 m/26 - Francotyp C, 3-ställig. Lic. 2865. Porto 25 öre blev 026 öre. Björneborg 1957-05-24
1729 26 m/26 - Francotyp C, 3-ställig. Lic. 1729.  Porto 25 öre blev 026 öre. Stämplat Göteborg 1936-10-02
  27  
799 31 m/26 - Francotyp C, 3-ställig. Lic. 799. Valör 031 öre, 1930-07-15.
3876 31 m/26 - Francotyp C, 3-ställig. Lic. 799 på C6-kuvert. Valör 031 öre, 1962-05-28. Sent använd m/26
3735 39 m/26 - Francotyp C, 3-ställig. Lic. 3734. Valör 039 öre, 1950-03-29
3749 39 m/26 - Francotyp C, 3-ställig. Lic. 3749. Valör 039 öre, 1950-07-10.  9:an mycket lägre. Bläckantecknat + 1 öre frim. av denna valör fanns tilljänglig ej /sign.
3854 39 m/26 - Francotyp C, 3-ställig. Lic. 3854. Valör 039 öre, 1950--. Mittemellan 0 och 9
3675 4? m/26 - Francotyp C, 3-ställig. Lic. . Valör 04? öre, 1954-07-16. Mittemellan 0 och 9
6071 49 m/26 - Francotyp C, 3-ställig. Lic. . Valör 049 öre1953-03-13. 9:an mycket lägre
7794 87 2 olika då Christian Berner byter m/26-maskin till en m/65 PB. med Lic.14289. 1972--1975.
716. 101 m/26 - Francotyp C, 3-ställig. Lic.716. Rätt porto 100 öre blev 101 öre. Inre datumcirkeln fattas.
5783 14? m/26 - Francotyp C, 3-ställig. Lic. 5783. REK-porto 35+105= 140. Valör 14? öre, stämplat Varberg 1962-08-06
8788. 551 m/26 - Francotyp C, 3-ställig. Lic. 8788. Rätt porto 550 öre blev 551 öre.

m/44.

Sista siffran är inte 0 eller 5.

Lic. Valör

Beskrivning

2850 11 m/44 - Francotyp C, 3-ställig. Lic. 2850. Valör 011 öre, stämplat 04.10.1955
865 14 m/44 - Francotyp C, 3-ställig. Lic. 865. Porto 15 öre men endast 14 inställt. Stämplat Stockholm 08.01.1974. ab
480 9+6 m/44 - Francator, 3-ställig. Lic.480. Porto 15 öre erhölls med 009 öre + 006 öre. 1948.
6801 14+1 m/44 - Francotyp C, 4-ställig. Lic.6801. Porto 15 öre blev 00.14 + 00.01, stämplat Stockholm 13.4.1959
1890 24 m/44 - Francator, 3-ställig. Lic. 1890. Saxylle, tyg med betyg. Valör 024  öre, stämplat Borås 1956-02-27
4880 24+1 m/44 - Francator, 3-ställig. Lic. 4880.  Valör 024 + 001 öre, på trevligt fönsterkuvert från Lantmännens Centralförening, stämplat Kalmar 17.2.1954
1835 26 m/44 - Francotyp C, 3-ställig. Lic. 1835. Valör 026 öre, stämplat Malmö 16. 5. 1955
1583 27 m/44 - Francotyp C, 3-ställig. Lic. 1583.  Valör 027 öre, stämplat Stockholm 1955-06-02
420 31 m/44 - Francator K, 3-ställig. Lic. 420. Valör 031 öre, stämplat 14.6.1955
2502 31 m/44 - Taxo-Post Lic.2502.  Valör 031 öre, stämplat 04.02.1948
3750 31 m/44 - Francotyp C, 3-ställig. Lic. 3750. Valör 031 öre, stämplat Lund 03.07.1959
7809 31 m/44 - Francotyp C, 3-ställig. Lic. 7809. Valör 031 öre, stämplat Luleå 29.3.1961
10654 31 m/44 - Francotyp Cc, 3-ställig. Lic. 10654.  Valör 031 öre, stämplat 15.05.1962
19495 41 m/44 - Francotyp Cc, 3-ställig. Lic. 19495.  Valör 041 öre, stämplat Stockholm 1949-05-06
6995 41 m/44 - Francator,  Lic. 6995. Valör 041 öre, stämplat 13.04.1950
5872 41 m/44 - Francotyp C, 4-ställig. Lic. 5872  Valör 00.41 , stämplat 25.08.1953 
456 41 m/44 - Francator 2-ställig med första 0:an fast. Lic.nr. 456. Valör 041 öre, stämplat 1956-11-01
9827 41 m/44 - Francotyp C, 3-ställig. Lic. 9827. Valör 041 öre, stämplat Stockholm 22.10.1957
6899 41 m/44 - Francator, 2-ställig med första 0:an fast. Lic.nr 6899. Valör 041 öre, stämplat 1957-04-02
20543 41 m/44 - Francotyp Cc, 3-ställig. Lic. 20543. Valör 041 öre, Göteborg 20.1.1966
10828 44 m/44 - Francotyp Cc, 3-ställig. Lic. 10828.  Valör 044 öre, Stockholm 20.4.1974
1865 51 m/44 - Francotyp Cc, 3-ställig. Lic. 1865. Karbate, Valör 051 öre, Stockholm 1961-01-04
4117 54 m/44 - Hasler C.  Lic. 4117 på C5-kuvert. Trycksak A, med valör 054 + 06 öre stämplat Mölndal 1975-04-23
7717 56 m/44 - Francotyp C, 3-ställig. Lic. 7717. Valör 056 öre, stämplat Hälsingborg 14-1-70
17052 56 m/44 - Francotyp C, 4-ställig. Lic. 17052. Valör 056 öre, stämplat Stockholm 28-11-1969
7874 57 m/44 - Francotyp C, 4-ställig. Lic. 7874. Valör 057 öre, stämplat Landskrona 1974-10-15
10187 64 m/44 - Francotyp C, Frankeringskontrollen upptäcker att det fattas 1 öre. Eftertaxering av brevet, stämplat Stockholm 1972-02-17
20987 91 m/44 - Francotyp Cc, 3-ställig. Lic. 20987. Valör 091 öre, Klippan 19.1.1976
17389 101 m/44 - Francotyp C, 3-ställig. Lic. 17389. Valör 101 öre, stämplat Malmö 23.3.1976
8528 104 m/44 - Taxo-Post, 3-ställig. Lic.8528. REK-brev med Valör 104 öre bifrankerad med 5 öre "Snoddas" för att undvika Eftertaxering eller Lösen. Stämplad Örnsköldsvik 1962-09-28
17210 141 m/44 - Francotyp C, 3-ställig. Lic. 17210. Valör 141 öre, stämplat Varberg 1973-05-30
10224 251 m/44 - Francotyp Cc, 3-ställig. Lic. 10224. Valör 251 öre, stämplat Malm,ö 30.11.64
6005 333 m/44 - Francotyp Cc, 3-ställig. Lic. 6005 Valör 333 öre. Hammarstrand 17.6.1981
17320 401 m/44 - Francotyp C, 3-ställig. Lic. 17320. Valör 401 öre. Stockholm 06.4.1981
17579 952 m/44 - Francotyp C, 3-ställig. Lic. 17579. Valör 952 öre + 240. Stämplad Stockholm 04. 9. 72
17065 999 m/44 - Valör 999 öre. BP värmecenter. Stämplad Sundsvall 1981-04-30

m/65. (fralu)

Sista siffran är inte 0 eller 5.

Lic. Valör År

Beskrivning

11056. 999 1972 m/65 - Hasler D (F66), 3-ställig.  Lic.11056. Porto 10 kr blev porto 999 öre + 001 öre. Stämplad Nacka 1972-03-13
50606 91 1975 m/65 - Francotyp Cc, 4-ställig. Lic. 50606. Porto 90 öre blev -0.91 öre. Malmö 1975-05-22. ab
m65_30991 99 1976 m/65 - Francotyp Cc, Lic. 30991 stämplat Eslöv 1976-02-02. På 1970-talet fanns det ännu kvar lite ordning på maskinens skötsel. Portot var 100 öre och slog man in fel siffror, så rättade man gärna till det. Se tillägget på 1 öre till vänster.
80155 166 1981 m/65 - Francotyp Cc, 4-ställig. Lic. 80155. Rätt porto 165 öre blev -166 öre. Stämplad Ulricehamn 1981-07-09
40512 211 1986 m/65 - Francotyp Cc, 3-ställig. Lic. 40512. Rätt porto 210 blev 211. Stämplad Umeå 1986-02-24
40650 233 1971 m/65 - Francotyp Cc,  Lic. 40650 på Listpostanvisning till England. Frankostämplad -233  och bifrankerad med 70 öre frimärke
22009 251   m/65 - Postalia, 4-ställig med Lic.nr 22009. Porto 0250 blev 0251
15919 481 1983 m/65 - Pitney B. 5340, 5348 med Lic. 15919. Porto 1983-08-12 med Lördagsutdelning 180+ 300 blev 481
25550 2.1½ 1987 m/65 - Pitney Bowes 5348 (5510), 4-ställig engelsktillverkad maskin med 12 positioner på varje valörhjul. 1-örehjulet har siffror: blank, ½, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-öreshjulet har siffrorna: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Normalt kan maskinen i Sverige inte ställas in på ½-öret, men här har ett missöde skett med Postens Lånemaskin 1987.01.15.
367171 111   m/65 - Francotyp C, 5-ställig. Lic. 367171 Resevaruhuset Södertälje. Porto 460öre = 349öre + 111öre
367962 1 2007 m/65 - Francotyp C, 5-ställig. Lic. 367962. Textil-lån i Skara frankerat 1 öre  och stämplat Skara 2007- 7--2. Ytterligare en gång med 5:10 i nederkant
322798   2007 m/65 - Stämplat Helsingborg 2007-11-16. C4-kuvert nedskuret till C6-format. Rätt porto 10.20 blev 10.21.
307798 02831 2007 m/65 - Stämplat Malmö 2007-12-11. C4-kuvert nedskuret till strip med porto 02831 vilket borde varit 28,30 för ett B-porto upp till 500 gram.
315170 020.21 2009 m/65 - Stämplat Slöinge 2009-01-07 med valör 020.21 vilket borde varit 21.20 eller möjligen 21.00 för brev upp till 250 gram.
377996 531 2009 m/65 - F-typ T-1000 Lic. 377996. Stämplat Vollsjö 2009-02-24 med valör 00531 vilket borde varit 00530 för brev upp till 20 gram.
322201 005.31 2010 m/65 - F-typ T-1000 Lic. 322201. Stämplat Helsingborg 2010-02-19 med valör 005.31 vilket borde varit 005.30
367795 005,44 2012 m/65 - F-typ T-1000, L, CL. Lic. 367795. Stämplat Stockholm 2012-10-17 med valör 005.44 vilket borde varit 005.40.

Begränsningar i utskrift av valör.

Här några ex. på maskiner som EJ kunnat skriva ut den rätta valören. Ibland har felaktigt Porto angivits, ibland har det körts genom maskin flera gånger för att få fram rätt porto

2919 1943 m/26 - Francator, 3-ställig med första 0:an fast. Lic.nr 2919. Censurerad Luftpost till USA 1942-12-23. Ankom 1943-02-06. Porto 2 kr blev 090 öre + 090 öre + 020 öre.
2925 1946 m/26 - Francator, 3-ställig med första 0:an fast. Lic.nr 2925. Rek. Flygpost till Holland 1946-08-23. Porto 3.10 med ett helt avtryck och 4 med endast valör 020+090+090+090+020 öre
7933 1947 m/26 - Francator, 3-ställig med första 0:an fast. Lic.nr 7933. 244 gr Rek+Luftpost sänt till Holland 20.I.1947 med 5 hela avtryck 070+95+95+95+95 öre. Endast de 2 första valörerna i bild.
10361 1970 m/44 - Francotyp Cc, 3-ställig Lic. 10361. 11 kg paket, sänt 29.9.1970. Ilpaket+ Express samt stämpel "Finns att avhämta efter kl ................"  Porto 900ö +900ö +900ö +980ö = 36.80
30097 1972 m/44 - Francotyp Cc, 4-ställig utan öre. Lic. 30097. Stämplat  Ronnebyhamn 1972-01-27, med två frankostämplingar 10.00 samt 79.00 ? Varför inte endast en stämpel med 19.00 ?
12533 1972 m/65 - Francotyp C, 3-ställig med Lic. 12533. Stämplat Stockholm 1972-03-29.  3 st. avtryck ovanför varann 900 + 900 + 300.
17145 1972 m/44 - Francotyp C, 4-ställig utan öre. Stämplat Stockholm 1972-11-20. Lic. 17145 med två frankostämplingar 12.00 samt 76.00 ? Varför inte endast 18.00 ?
5891. 1972 m/44 - Francotyp C, 3-ställig. Lic.5891. Stämplat Höganäs 1972-11-28. Porto 21 kr blev 700 öre + 700 öre +700 öre.
9819 1974 m/44 - Francotyp C, 3-ställig. Porto för 18 kg paket 28 kr blev 900+900+900+100 öre. 27.8.1974
40425 1994 m/65 - Francotyp Cc, 3-ställig Lic. 40425. Stämplat Jönköping 1994-03-29. REK porto  900 +900 +900 +900 +900 = 45.00

Felaktigt datering i Frankostämplar ?

Relativt ofta har företagen slarvat med inställning av RÄTT datum i stämpeln. Posten har i de flesta fall då slagit på sin datumstämpel. Kontrollen av såväl datum som valör i frankostämplar har dock blivit mindre på senare tid

Bild År

Beskrivning

Fra 2001   Fyra olika företag som slarvat med datuminställning. 14, 15, 16, 17 maj år 2001. Inget årtal är rätt: 14.5.34  /  15.5.00  /  16.5.11  /  17.5.21
214011 1919 Frankostämplat -7.10.19 (skulle varit -7.10.99) sorterat Malmö IRM 1999-10-07
53236 1919 Frankostämplat -7.10.19 (skulle varit ........?) VideoJetsorterat i Årsta 1 år tidigare 1999-10-06
     
40741 1970 Frankostämplat  32.12.70 (skulle varit ........?) Stämplat Malmö  troligen borde det vara lite senare, nästa år 02.01.71 ?
206005 2020 Frankostämplat -11. 2.20 (skulle varit 11. 2.02) Efter år 2020 är tyvärr stämpeln helt ointressant. Så det kan bli, när man försöker vara före sin tid.
53236 2000 Frankostämplat -9. 9.00 (skulle varit .......?) VideoJetsorterat i Årsta nästan ett år tidigare 1999-10-06
16970 2006 Häst, blå. Lic. 16970, Stockholm 27. 2.06. ? Året troligen felinställt, skulle nog vara 27. 2.96. eftersom 1986 är förtidigt.
231621 2006 Frankostämplat 2006-04-24. Posten Höör har strukit över 24 och korrigerat datum med sin datumstämpel 2006-04-25.
602049 2008 Frankostämplat -23. 3.08  skulle varit daterat 23. 3.98 för portot var då rätt med 4:60 för  20 grams brev. Efter år 2008 är tyvärr stämpeln lite ointressant om inte Videojeten visat 1998-03-23.
604597 2013 Rätt A-porto 5:50 och B-porto 5:00 eller 5:20 om det läggs i brevlåda. Här fel porto 5:55 stämplat Sundbyberg 2013-03-27
232395 2013 Rätt A-porto 5:50 och B-porto 5:00 eller 5:20 om det läggs i brevlåda. Här fel porto 5:60 stämplat pn93142
   

 Korrigerimg av andra stämplar på försändelser

Korr Hudik 1969 Brev stämplat Hudiksvall 3, 1969-11-28. Överkorsat och ändrat stämpeln till 1969-11-27.

Restituering - och utebliven sådan.

Oftast ser man det med någon av nedanstående stämplar, manuellt skrivet förekommer också

Lic. År

Restituering.

5162 1970 m/65 - Hasler C, 4-ställig. Lic. 5162 stämplat Stockholm 1970-09-09 med överfrankering   4.50. Restituerat 1:-
Lu Frim 1970 Frimärkt försändelse 2 kr (3 kr-serien) , stämplad 1970-10-02. Överfrankerad. Restit. av Sth 16.
Lu2 60 Res

1972

Adresskort från NTI-skolan Stockholm frankostämplat 6.00. Restituerat med 1.40, (35 mm.) stämplat Stockholm 1972-09-14
20811 1977 m/65 - Francotyp CC, 3-ställig. Lic. 20811. Stämplat Stockholm 1977-04-25. Överfrankerad. Restit. av Sth 16.
68127 1994 m/65 Lic. 68127. Kalmar 18.1.94.  Stämpel ÖVERFRANKERING  RESTITUERAD
Lic. År

Utebliven Restituering - överfrankering

621 1953 m/26 - Francotyp A 3-ställig, Lic. 621. Skandinaviska Banken Stockholm 7 V 1953. Rätt porto 040 öre, men här felinställd med 140 öre. Borde restituerats med 1kr
20227 1973 m/44 - Lic. 20227 Bjuvs Sparbank stämplat 1973- 5-09. Porto 750 öre borde ha varit 075 öre. Inga tecken på Restituering
17168 1973 m/44 - Francotyp C 3-ställig. Lic.17168. Stämplat 1973-09-13 Porto 140 öre dubbelkört, båda valörer läsbara, borde Restituerats.
15954 1977 m/65 - PB. 5348, Lic.nr 15954. Porto A-post 0,85 1/2 1976 - 28/2 1977. Postkort frankerat med 8.50 vilket betyder överfrankering som EJ Restituerats
58294 1989 m/65 - Alcatel 4400, 5-ställig. Lic. 58294. 24.5.1989. Porto ~23.00 ? Rätt porto torde nog varit 2.30. Ej Restituerat ?
206643 1998 m/65 - PB A 900, Lic 206643. Porto 460+460 öre dubbelkört, båda läsbara men skulle räckt med en 460, borde Restituerats. Stämplat Hillestorp 1998-11-18
306840 1998 m/65 - Francotyp T 1000, Lic. 306840. Porto 460+460 öre dubbelkört, båda läsbara, borde Restituerats. Stämplat Linköping 1998-07-31
23213 2002 m/65 - Secap Minipost, Posten Lånemaskin -2.04.2002. Porto 090.00 ? Rätt porto torde ha varit 009.00
712304 2004 m/65 - Secap Minipost, stämplad Kungsängen 30.09.2004. Porto 048.00 ? Rätt porto torde ha varit 004.80. Borde ha Restituerats av Posten AB
71707 2000 m/65 Lic. 71707. 2 kuvert med porto 003,80 och 013,80. det senare troligen överfrankerats med 10kr. Det borde nog Restituerats om personalen på Posten varit mer uppmärksam. Båda stämplade år 2000
283676 2006 m/97 - PB, Lic. 283676. Porto 50.10 vilket borde varit 5.10. Alltså mycket överfrankerat. Stämplat 2006-02-17
305076 2007 m/65 - Francotyp Postalia Lic. 305076 på C5-kuvert med porto 024.00 vilket troligen borde varit 020.40. Stämplat Göteborg 2007-05-30
308420 2009 Ett icke skrymmande C4-kuvert var frankerat med denna frankostämpel Lic. 308420 på 134.00 kr. Stämplat Ängelholm 2009-04-06. Det högsta 1:a klassporto som kan förekomma är ett 2000 gr brev som lämnats i brevlåda. Det kostar 63:60 och skulle kunna vara skrymmande med + 12 kr. Så icke i detta fall. Borde Restituerats.
322885 2009 Något underfrankerat med endast 000,30 stämplat Växjö 2009-04-15.

 

Förklaringar:

Licensnummer / Lic.nr / PB Lic. Tilldelas fabrikatets maskiner och följer maskin även vid ny innehavare. Sifferhöjden kan variera även inom samma maskintyp. Lic.nr kan vara en eller tvåradigt. På senare tid har man ändrat från Lic.nr till förkortning av fabrikatet. T.ex. SE för Secap, PB för Pitney Bowes.

60.00 - 70.00

Fylld kvadrat (6) före 0 kan också vara en öppen kvadrat (7). Se bild 30097Uddasida 1. Ibland är det väldigt svårt att skilja på öppen eller fylld fyrkant, troligen har "färgbandet" ibland fyllt fyrkanten. 

~0000

 ~före 0:a =  tre streck () ovanför varann i stämpeln = 5 ställig valör.  0000

Maskin / fabrikat

Pitney Bowes 5510 enligt PB:s broschyr, har på maskinen beteckningen: Series 5000 och Model 5348.

Pb

Pitney Bowes leverantör av flera olika maskiner

Ph

Posthorn

Y=25, I=17

Datumstämpelns Yttre och Inre cirkeldiameter i mm.
Absenderfreistempel Tyska för Frankostämpel

Meter Stamp

Engelska för Frankostämpel

Meter Mark

Engelska för Frankostämpel

(3)

Länk med siffra inom ( ) betyder antalet sidor under den rubriken

 

Vill du fördjupa ditt kunnande lite lagom rekommenderas Frankostämplar 60 år av Sigurd Tullberg.

Litteraturhänvisning: Se sidan Franko-Historik.

Main page Franko Franko  Historik Franko Motiv (4) Franko Reklam Franko etiketter Länksidan

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)