Frankostämpel m/26. 

Generalpoststyrelsen beslöt 1 juli 1926 att Frankostämplingsmaskin får användas för frankeringsändamål. Dessa togs i bruk i Sverige den 1 okt. 1926. Den första stämpeln m/26 ritades av prof. Olle Hjortzberg. Riksheraldikern påtalade att de tre kronorna var åtskilda, så därför tecknade postkontrollör Emil Wallerström en ny stämpel. Denna nya kallad m / 44 har de tre kronorna överst, följt av valören och SVERIGE längst ned.

Så här ser valören ut på m/26. Texten SVERIGE högst upp. Till v. om valören finns datumcirkel och ev. reklam.

   Länk till respektive modell / avsnitt:  

Main page m / 26 m / 44 m / 65 m/65 6-siffriga m / 97 m / 09
Franko Franko  Historik Franko Udda (5) Franko Motiv (4)   Franko Reklam Franko etiketter
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. ==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Frankostämplade Lustigheter  på sidan Franko - Udda.

Preliminär version.

m/26

I. (A) 16x20mm.*)

Liten fyrkantig valörstämpel m. SVERIGE uppe och Lic.nr. nere.

II. (B) 22x25mm.

Mellanstor fyrkantig valörstämpel m. SVERIGE uppe och Lic.nr. nere.

III. (C) 26x28mm.

Stor fyrkantig valörstämpel m. SVERIGE uppe och Lic.nr. nere.

m/44
IV. (D) 18,5x20mm. Liten fyrkantig valörstämpel m. SVERIGE nere och Lic.nr. i datumstämpel.
V. (E) 27x29mm. Stor fyrkantig valörstämpel m. SVERIGE nere och med öre. Lic.nr. i datumstämpel.
VI. (F) 27x29mm. Stor fyrkantig valörstämpel m. SVERIGE nere och utan öre. Lic.nr. i datumstämpel.
m/65
VII.  3- 5-siffriga Pitney Bowes
VII.  3- 5-siffriga Lic.nr på 1 rad
VII.  3- 5-siffriga Lic.nr på en 2 rader
VIII.   Lic.nr  6-siffriga på 1 eller 2 rader (Credit look)
m/97 IX. Utan datumcirkel.  3-sidig eller vinkeltandad datum-valörstämpel
m/09 X. Utan datumcirkel. Blått tryck med streckkod "barcode"

*) Storleken på valörstämplarna varierar med maskintyp, se respektive typ.

Bokstäverna (A), (B) osv. är Tullberg typbeteckning. Här följer  Thorsten Sandelins indelning något modifierad.

 Frankostämpel modell/26.

SVERIGE   överst - 2 kronor - Valör - 1 krona.

I. m/26 Använda fabrikat:

Typ Enkelstämplare, 1/10 1926.

m/26 har licensnummer i valörstämpeln (c:a 16x19 mm), valören delar de tre kronorna och datumstämpeln är dubbelringad, med romerska månadssiffror. Yttre ringen är 19-20 mm, inre ringen 13-16 mm. Reklamtexten t.v. om datumstämpeln. Inom parentes antalet använda maskiner av de olika fabrikaten t.ex. (7st.)

G/O/T   Fabrikat och tilldelade Lic. nr. Valörer. Avstånd datum - valörstämpel. Valörstämpeln i mm.  -- Godkänd
1/1/1 E Hasler A. Nr.101 - 107    (7st. ) 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 öre. ( Lic. 106, 15ö) 17 mm. 16-16,5x20  -- 1/10 1926
2/2/2 E Midget 3. Nr. 201 - 300, 1201 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 öre 1,20 kr. 29-31 mm. 16,5x19,5  -- 1/10 1926
3/3/4 E Neopost. Nr. 301 - 304 ( 4/11st. ) 5, 10, 15, 30 öre. (Lic. 302 Y 22, I 14 mm.) 18-20 mm. 17-17,5x19  -- 1/10 1926
4/4/5 E Universal 5. Nr. 501 - 511 (11st.) 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 50, 60 öre.  30 mm. 16,5-17x19,5-20  -- 1/10 1926
5/5/3 E Midget 5. Nr. 801 - 817, 821 - 822 ( 21st. ) 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 90 öre, 1 kr. 30 mm 16-17x19,5-20  -- nov. 1927
?/?/7 E Pitney Bowes PM. Nr. 1 ? 5, 10, 15, 25, 30, 35 öre.  21 mm. 16x19  -- 1/10 1926
?/?/6 E Universal N. Zealand.  Nr. 2 5, 10, 15, 25, 30, 35 öre.  28 mm. 16x19  -- dec. 1926

Se även andra Postens Lic. 1-100

II. m/26 Använda fabrikat:

Typ fåstämplare. Datumstämpel Yttre ring 24 mm, Inre ring, hel eller delad, 16 mm.

G/O/T

  Fabrikat och tilldelade Lic. nr. Valörer. Avstånd datum - valörstämpel. Valörstämpeln i mm.  -- Godkänd
7/6/17 E Neopost. Nr. N305, 306 - 311 ( 7/11st. ) 5, 10, 15, 25  öre. (ev. 30 öre) Se även typ I, Lic.301-304. 18-20 mm. 22x25 -- nov. 1930
7/6/17 F

Neopost 3. Nr. 351 - 360 ( 10st. )

5, 10, 15, 20, 30 öre.?

15-20 22x25   -- nov. 1930
8/7/42 F

Neopost 6. Nr. 1001 - 1050 ( 1st. )

5, 10, 15, 25, 30, 50 öre.

15-20 22x25  -- nov. 1930

 

III. m/26 Använda fabrikat:

Allstämplare med 3-ställig valör 000 öre. Valörstämpeln (24x28, 25-26 x 28-28,5 mm). Datumstämpeln är dubbelringad med 2 undantag.

G/O/T

  Fabrikat och tilldelade Lic. nr. Datumstämpeln Yttre resp. Inre ring i mm. Avstånd datum - valörstämpel. Valörstämpeln i mm. -- Godkänd
9/12/8 A Francotyp A. Nr. 601 - 650, 621 ( 22st. ) Y = 24-25, I =16-17 (Dat. med och utan punkt) 37-45 mm. 26x28 -- nov. 1926
10/13/9 A Francotyp B. Nr. 651 - 700 ( 18st. ) Y = 22, I =12  (Datum med  punkter) 50 mm. 26x28 -- nov. 1926
11/14/11 A Francotyp C och Cm. Nr. 701-899, 1701-1899, 2701-2757, 2801-2899, 3701-3899, 4701-4899, 5701-5899, 6701-6899, 7701-7899, 8701-8899, 9701-9899. Y = 22-24, I =14-15,5  (Y=26, I=17,5 mm. Lic. 3885) (Datum utan  punkter) (Enkelringad och odelad inre ring förekommer)  51-53 26x28   -- dec. 1927
11/14/11 A Francotyp C. Lic. Nr. 1769 Y = 24, I =15 52,5 mm 24x28
13/11/12 A Hasler B. F22 Nr. 102, 111 - 128 (17st.) Y = 26-27, I =18 47-48 mm. 26x29  --   21/6 1929
15/20/24 A Hasler C. Nr. 1101 - 1199 ( 33st.) Lic.nr 1½-2 mm höga Enkelring = 23-27 mm. Valörsiffror 5-6 mm höga 14-17 mm. 25x29  --   30/9 1939
14/16/25 A Francator. Nr. 901-999, 1901-1999, 2901-2999, 3901-3999, 4901-4999, 5901-5999, 6901-6999, 7901-7999, 8901-8999, 9901-9999. Enkelring = 26-27 (Ortsnamn i groteskstil) 47 mm. 26x28     21/12 1929

Frankostämpling på försändelser:

Länk År LIC. Beskrivning av objekt med lilla m/26 Frankotyp, Hasler, Midget m.fl.
m26_Lic104 1927 104 Hasler A Lic. 104. Stockholms Köpmannaföreing. Fönsterkuvert frankerat med 5 öre stämplad Stockholm 1927-10-12
m26 105 1929 105 Hasler A Lic. 105. Postförskott 25 + 15 öre från Göteborg 1929-01-07 till Malmö
m26Svea27 1927 105 Hasler A Lic. 105. Brend och Lif Försäkrings Aktiebolaget SVEA. Stämplat 10 öre Göteborg 1927-02-28.
Wind_GbgHand27 1927 106 Hasler A Lic. 106 Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning. Fönsterkuvert frankerat 10 öre, Göteborg 1927-01-04
m26_106Gp 1927 106 Hasler A Lic. 106 Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning. Stämplad Göteborg 1927-10-06.
m26_107 1929 107 Hasler A Lic. 107. Brandstodsbolaget 5 öre stämplad Stockholm 1929-09-09.
m26_112BP30 1930 112 Hasler B Lic. 212 Svenska Bensin & Petroliun AB. Frankerat 015 öre Stockholm 1930-05-08 till Häverösund.
m26_112BP32 1932 112 Hasler B Lic. 212 Svenska Bensin & Petroliun AB. EFTP-kort med reliefftryck SELBSTKLEBUNG D.R.G.M. Frankerat 010 öre Stockholm 1932-02-12 till Häverösund.
m26_115Esk 1934 115 Hasler B Lic. 115. Klipp från kuvert frankerat 005 öre. Stämplat Eskilstuna 1934-11-21. Fanns emellan 1933-01-05 och 1941-12-01
m26_Oaxen 1933 116 Hasler B Lic. 116 Brevkort Oaxen Kalk 005 öre stämplat Stockholm 1933-06-12.
m26_123Alger 1934 123 Hasler B Lic. 123 från Aktiebolaget Wikanders Korkfabriker, Luftpost, REK och Express till Alger. Valör 135 öre stämplad Stockholm  1934-08-24.
m26_123Nord 1936 123 Hasler B Lic. 123 från Aktiebolaget Lifförs AB Nordstjärnan. Valör 005 öre stämplad Stockholm  1936-04-28.
Länk År   Beskrivning av objekt med lilla m/26 Midget 3.
m26_201Holm 1931 201 Midget 3 Lic. 201 frankerad 10+10 öre Postförskott, stämplad Stockholm 1931-03-07
m26_209G 1927 209 Midget 3 Lic. 209 frankerad 10 öre stämplad Göteborg 1927-07-02
m26_2Gbg27 1927 2?? Midget 3 Lic. oläsbar utan avsändare. Valören otroligt mycket infärgad. Stämplad Göteborg 1927-XII-30
m26_211Reime 1927 211 Midget 3 Lic. 211 15 + 15 öre  Reimersholms Gamla Industri Aktiebolag. Stämplat Hälsingborg 1927-12-27
  1927 203 Midget 3 Lic. 203, Sv. Allmänna Exportföreningen. Frankerad 10 öre stämplad 1927-03-10.
206 1929 206 Midget 3 Lic. 206 Lithander & Co, Göteborg. 3 x 15 öre stämplat 1929-11-13 på REK till Tyskland
m26 208 1926 208 Midget 3 Lic. 208 Kockums Malmö. Stämplat 1926-12-02. Flyttades 1933 till Uppsala
m26_208Prag 1927 208 Midget 3 Lic. 208 Kockums Malmö. 15 + 15 + 15 öre Rek  till Prag, stämplat 1927-05-16. Något beskuret i vänsterkant.
m26 211 1928 211 Midget 3 Lic. 211 5 + 5 öre Reimersholms Gamla Industri Aktiebolag. Stämplat Hälsingborg 1928-10-08
m26 216 1928 216 Midget 3 Lic. 216 Göteborgs Köpmans-Förening. Rek med porto  15+15+15+5 = 50 öre, på vackert fönsterkuvert. Stämplat Göteborg 1928-09-04.
m26 216Try 1939 216 Midget 3 Lic. 216, från A.-B. Tryckfärger till Sundsvall. Porto  5 öre, på vackert företagskuvert. Stämplat Stockholm 1939-02-21.
m26 217 1931 217 Midget 3   Lic. 217 Ferd. Lundquist & Co, frankostämplad med 10 + 15 öre samt bifrankerat med frimärke 10 öre Nattpostflyg. Stämplat Göteborg 1931-04-24.
m26 Brio 1940 217 Midget 3   Lic. 217 Ferd. Lundquist & Co, (Allt för BOSÄTTNINGEN ....) frankostämplad med 15 öre till Br. Ivarson, Osby.
m26 220 1932 220 Midget 3 Lic. 220. Det nedre kortet 13,5 mm bred stämpel från 1932-02-03, det övre 15,5 mm. bred stämplat 1932-03-03. Dessa visar att skillnader i valörstämpelns  bredd  förekommer.
m26 smal 1935 220 Midget 3   Lic. 220 Hasselblad & Co stämplat 1935-01-24. Valörrutan smal, endast 13 x 19 mm. Normal storlek 16,5x19,5 mm.
m26_Kullberg34 1934 222 Midget 3   Lic. 222 Kullberg & Co. Frankerad 15 öre, stämplat Katrineholm 1934-07-24. Lackfönsterkuvert
m26 224Gbg 1932 224 Midget 3 Lic. 224, Larsson, Seaton & Co AB. Rek frankerat 5+15+15 öre stämplat Göteborg 1932-04-20.
m26_232 1929 232 Midget 3 Lic. 232 C. Erikson, Vara. Fönsterkuvert frankerat 15 öre stämplat 1929-02-04.
m26_234 1929 234 Midget 3 Lic. 234 Kort från Bröderna Elfving, stämplat Örnsköldsvik 1929-04-02
m26 236 1929 236 Midget 3 Lic. 236 Soliditet, Postförskott valör 15+15+15, stämplat Stockholm 1929-04-03.
EFTP_239 1928 239  Midget 3 Lic. 239, TRYCKSAK, tryckt kort från Engwall Hellberg AB.  Frankostämpelfrankerat 5 öre stämplat Gävle 1928-08-08
m26 241 1929 241 Midget 3 Lic. 241 AB Erik Lindvall, stämplat Uppsala 1929-10-20.
m26 242 1928 242 Midget 3 Lic. 242 "Isakssons Java-Blandning"  frankerat 15 öre stämplat Östersund 1928-01-26. Ankomststämplad Stockholm * BOX *.
m26 243 1928 243 Midget 3 Lic. 243 Isaac Westergren & Co. Stämplad Gävle 1928-01-20
244utan da Utan 244 Midget 3 Lic. 244. Inställning utan datumstämpel var möjlig om man behövde stämpla 2 ggr. för att ge rätt valör. Här har det skett bara med valör. Datumstämpeln saknas. Texten säger 15 nov. men vilket år?? Rylander & Asplund, Stockholm hade maskinen mellan 1928 och 1932. (Bjarnes)
m26_249Gbg 1931 249 Midget 3 Lic. 249. Göteverken.  Frankerat 10 + 15 öre stämplat Göteborg 1931-01-21
256Fyf 1929 256 Midget 3 Lic. 256. Tydligen hade inte Fyffes någon 15 öreskliche, utan var tvungna att använda 10 + 5 öre. Stämplat Stockholm 1929-12-10
256ar33 1929 256 Midget 3 Lic. 256. Nu har A-B Banankompaniet Fyffes skaffat en 15 öreskliche. Här använd 15 + 15 öre . Stämplat Stockholm 1933-05-17.
m26_257N 1935 257 Midget 3 Lic. 257. Ab P.A. Karlson, stämplat Nybro1934-12-13.
m26_257K 1935 257 Midget 3 Lic. 257. Kalmar Läns Slakteri förening upa., stämplat Kalmar1935-10-31.
m26_258 1928 258 Midget 3 Lic. 258. Grubbens & Co stämplad 1928-07-09
m26_25831 1931 258 Midget 3 Lic. 258. Brevkort från Grubbens & Co stämplat Stockholm 1931-04-07
m26_274 1930 274 Midget 3 Lic. 274. August Wingårdhs AB. Fönsterkuvert med frankostämpel 274, Hälsingborg 1930-07-05
m26 259rem 1928 259 Midget 3 Lic. 259 Axel Christiernsson, stämplat Stockholm 1928-09-24.
m26 263Mo 1932 263 Midget 3 Lic. 263. Morales & Co Rek-brev frankerat 15+5+15 öre stämplat Stockholm 1932-03-26 till Malmö.
m26 Lic263Mo 1932 263 Midget 3 Lic. 263. Morales & Co frankerat 15 öre riksbrev  stämplat Stockholm 1932-04-11
m26 Lic263 193? 263 Midget 3 Lic. 263. Underfrankerat brev från Tunisien stämplat 193?-07-11. [T.] stämpel Lösenbelagt med 50 öre. Lösen redovisad med Morales Frankostämpel 5+15+15+15 öre valörstämpelns  bredd  förekommer.
274 1929 274 Midget 3 Lic. 274.  Övre brevet korrekt stämplat på August Wingårdhs AB 1929-08-26. Det nedre utan datumklichén, men troligen vid samma tid. Man har alltså glömt att ställa om maskinen i rätt läge "med Datum".
274_33 1933 274 Midget 3 Lic. 274.  Brevet från Arabiska Kafferosteriet, stämplat 1933-08-22. "Arabiskans Kaffe Kamelmärket"
m26 282smal 1936 282 Midget 3 Lic. 282 stämplat Stockholm 1936-03-26. Valör smal 15 öre + 15 öre normal
m26 282 1936 282 Midget 3 Lic. 282 stämplat Stockholm 1936-05-21
m26 Transo 1938   Frankostämplat brev till Amsterdam. Stämplat Eskilstuna 1938-11-04 (-4 XI 38) Något konstigt utspädd  färg använd, vid jämförelse med ankomststämpeln. Transormasorterat i Amsterdam med/av JD.
m26_284 1935 284 Midget 3 Lic. 284 stämplat Uppsala 1935-10-15. Bokpaket från J. A. Lindblads Bokförlag A-B med porto 15+5+15+5 öre till Stockholm
287 1939 287 Midget 3 Lic. 287 Svenska Gulf Oil Company AB, Stockholm. REK-brev 35 öre fick frankeras med  franko 15+15 samt ett 5 öres frimärke. Troligen hade Gulf inte 35 öres kliche´. Stämplat Stockholm 1939-06-15.
m26_290G 1933 290 Midget 3 Lic. 290. Gamlestadens Fabrikers AB. Frankostämpel Lic. 290 med 5 + 5 öre. Stämplat Göteborg 1933-05-31.
m26_GamFa42 1942-04 290 Midget 3 Lic. 290. Gamlestadens Fabrikers AB. Fönsterkuvert med frankostämpel Lic. 290 med 5 + 15 öre stämplat Göteborg 1942-04-24.


Lilla m/26 Neopost.

Länk År Lic Beskrivning av objekt med lilla m/26 Neopost
m26_301 1929 301 Nepost. Lic.nr 301. Ett praktobjekt med 5 + 5 öre lokalt Stockholm, stämplat 1929-03-05.

Lilla m/26 Universal 5.
Länk År Lic Beskrivning av objekt med lilla m/26 Universal 5.
m26_505 1929 505 Försäkringsaktiebolaget Atlantica. Trycksak frankerad 5 öre Frankostämpel Lic. 505 Göteborg 1929-09-05. Valören endast 14 xd 20 mm.
Wind Lloyd32 1932 507 Svenska Lloyd Fönsterkuvert "Res med Svenska Lloyd ". Frankostämpel  Lic. 507, frankerat 15 öre stämplat Göteborg 1932-04-05.
m26_ABSprit 1931 511 Brevkort,  A.-B. Skattefri Sprit, Stockholm. Frankostämpel. Lic. 511 10 öre stämplat Stockholm 1931-05-13.
Wind Ska511 1933 511 Universal  5. Lic. 511. A.-B. Skattefri Sprit, Stockholm 16. Frankostämpel. Lic. 511 15 öre stämplad Stockholm 1933-03-01.

Lilla m/26 Midget 5.

Länk m/26 År Lic Beskrivning av objekt med lilla m/26 Midget 5.
801 1937 801 Midget 5. Lic.nr 801. Ett praktobjekt med 30 öre till Tyskland. Reklam GAHMs Reseffekter Lädervaror, stämplat Göteborg 1937-02-27
m26_802 1931 802 Midget 5. Lic.nr 802. Ett objekt med 15 öre stämplat Göteborg 1931-12-22 till Sölvesborg.
805 1931 805 Midget 5. Lic.nr 805. Ett praktobjekt med 15 öre till Häverösund, med reklam GAHNS TVÅLAR förstklassiga. Stämplat Uppsala 1931-07-20.
EFTP_HEGA 1940 805 Midget 5. Lic.nr 805. Tryckt och maskinskrivet FTP-kort från Henrik Gahns AB. Frankostämpel m26 HEGA  LIC. 805 5 öre Uppsala 1940-12-30. X = Trycksak
806 1937 806 Midget 5. Lic.nr 806. Rekbrev frankerat med 35 öre på Bl. 402., stämplat Stockholm 1937-02-12.
807 ex 1939 807 Midget 5. Lic.nr 807. Expressbrev med 3 x 15 öre från Norrköping till Karlsborg.
809Vi 1930 809 Midget 5. Lic.nr 809. Ett praktobjekt från Ångfartygs A.- B. Gotland, frankerat 25 öre, stämplat Visby 1930-11-18.
809Vis 1932 809 Midget 5. Lic.nr 809. Ett praktobjekt från Ångfartygs A.- B. Gotland, frankerat 15 öre, stämplat Visby 1932-02-08.
m26 arg1 1944 810 Midget 5. Lic.nr 810. 36 grams Flygpost "Via England" med porto 13,30, sänt till Argentina med valör 10x1 kr+10 öre på framsidan. Övrig frankering med frimärke på baksidan.  Stämplat Göteborg 1944-01-22. Högsta valör maskinen kunde ange var 1 kr, därför denna intressanta frankering. Brevet har även dubbla censurremsor
m26 arg2 1944 810 Baksidan av samma brev. 36 grams Flygpost med porto 13,30, sänt till Argentina med valör 10x1 kr+10 öre på framsidan. Övrig frankering med frimärke på baksidan.  Stämplat Göteborg 1944-01-22. Högsta valör maskinen kunde ange var 1 kr, därför denna intressanta frankering.
m26 usa 1944 810 Midget 5. Lic.nr 810. Sänt USA med valör 5+30+30+30 stämplat Göteborg 1944-09-25
m26_811G 1933 811 Midget 5. Lic.nr 811 från AB Otto Bengtsson, valör 15 öre, stämplat Göteborg 1933-04-08.
811 1936 811 Midget 5. Lic.nr 811. Ett praktobjekt med 6 x35 öre + 2x10 öre på Luftpost till Argentina. (65 KB) Stämplat Göteborg 1936-11-27.
813Hbg 1932 813 Midget 5. Lic.nr 813. Ett REK-objekt från Helsingborgs Gummifabriks A.- B., frankerat 10 + 25 öre, stämplat Helsingborg 1932-04-20.
m26 817 1932 817 Midget 5. Lic.nr 817. AB National Kassa Register, frankerat 5 öre stämplast Stockholm 1932-10-03 till Häverösund.
1001 1932 1001 Neopost 6.  Lic. 1001. ARBETA FÖR  ANDELSRÖRELSEN. Frankering 30 öre stämplat Tommelilla 1932-03-20.

Mellanstora m/26

Länk År Lic. Beskrivning av mellanstora m/26 - Lic. 351 - 360 -  Neopost.
m26_352 1940 352 Neopost 3.  Lic. 352 Coralli, Hälsingborg 1940-01-03. Valör 5 + 5 öre, den ena utan datum. Stämplat Kimstad 1940-01-05
m26 353 1930 353 Neopost 3.  Lic. 353. Brevkort Bergman & Beving stämplat 5 + 5 öre Stockholm 1930-11-14.
m26_353L 1932 353 Neopost 3.  Lic. 353. Brevkort Bergman & Beving  stämplat 5 + 5 öre Stockholm 1932-04-02.
  1932 354 Neopost 3.  Lic. 354. Brev från Stockholm
m26 354b 1932 354 Neopost 3.  Lic. 354. REK-brev frankerat 15+15+5 stämplat Stockholm 1932-04-07.
m26 358 1932 358 Neopost 3.  Lic. 358. Brev från Kristianstadsortens Nya Slakteriförening, frankerat 15 öre, stämplat Långebro 1932-02-04
m26 358Fo 1932 358 Neopost 3.  Lic. 358. Fönsterkuvert från Andelsslakteriet, frankostämpel 15 öre, stämplat Långebro 1932-03-31.
m26 359Neo 1934 359 Neopost 3.  Lic. 359. Brev från Boston Blacking Hälsingborg med 15 öre.  Stämplat 1934-06-22
Fra 359 1939 359 Neopost 3.  Lic. 359, 25. Boston Blacking Hälsingborg med 15 + 15 öre.  Stämplat 1939-11-17

Stora m/26 Frankotyp.

Under lång tid var Carl Lamm leverantör för Frankotyp. Överst en bild av ett sådant betällnings- leveranskort med de fakta som var intressanta att bevara för framtida service mm. Översta raden nedan är bild på ett sådant kort

Länk År Lic. Beskrivning av stora m/26 - Frankotyp m.fl.
m26_LevCL 1938 6758 Leveranskort för Lic. 6758 Tyringe 1938-03-07
Pro005 1927 607 S. k. PROOF eller provtryck av Frankotyp Lic. 607. Frankering 005 öre, stämplad Stockholm 15 VIII 27
Pro055 1927 607 S. k. PROOF eller provtryck av Frankotyp Lic. 607. Frankering 055 öre, stämplad Stockholm 15 VIII 27
Pro555 1927 607 S. k. PROOF eller provtryck av Frankotyp Lic. 607. Frankering 555 öre, stämplad Stockholm 15 VIII 27
Efters 506MSu 1940 506 Lokalbrev frankostämplat med Lic. 506 Stockholm 1940-07-31. Lokalbrev Eftersänts som Riksbrev med 5 öre Bellman till Malmö. Eftersänt igen till Centralhotellet Sundsvall. Lokalporto 10 öre, Riksporto 15 öre fram till 1942-04-01.
EftersMSt 1942 506 Lokalbrev frankostämplat med Lic. 506 Stockholm 1942-07-24. Lokalbrev Eftersänts som Riksbrev med 10 öre Folkskolan till Malmö 1942-08-05. Eftersänt igen till Vasavägen Stocksund. Lokalporto 10 öre, Riksporto 20 öre från 1942-04-01.
601 Bo 1927 601 Frankotyp A.  Lic. 601,  Albert Bonnier. Inrikes lokalt brev med porto 10 öre, stämplat Stockholm 1927-12-21.  Reklam under valören
601 Fritz 1948 601 Frankotyp A.  Lic. 601,  Fritzes Kungl. Hovbokhandle. Utrikes brev till USA med porto 30 öre.
603 KF 1930 603 Frankotyp A.  Lic. 603, KF utrikes Rek till Thann i Schweitz. Ändrad adress till Elsas. Porto 45 öre
Fra27. 1927 603 Frankotyp A.  Lic. 603, 34a. Vackert brev från Kooperativa Förbundet stämplat 1927. 
m26 606 1931 606 Frankotyp A.   Lic. 606, 34a.  Skand.  Kreditaktiebolaget med 2 olika placering av reklamrutan. Stämplat 1931. 
606 USA 1942 606 Brev från Stockholm med Flyg till USA. Frankostämpel Lic 606 med valör 105 stämplat 1942-06-12
606Rek 1927 606 Frankotyp A Lic. 606. Rek 30 öre stämplat Stockholm 1927-09-28
m26_607olika 1930 607 2 kuvert med olika plats på reklambilden. Thule Skandinaviens största med Lic. 607 stämplade 1930- och 1931-VIII-07
609HL 1928 609 Frankotyp A Lic. 609. Brev till Hans Lagerlöf, New York. Frankostämplat Lic. 609 Stockholm 1928-11-03, 25 öre.
m26_611 1932 611 Frankotyp A. Lic. 611. Kort Mobiloil 10 öre stämplat Stockholm 1932-12-15
613 1938 613 Frankotyp A.   Lic. 613. Valör 30 öre, Jönköpings Tändsticks AB, Jönköping 1938-07-04 till Trinidad. Eftersänt Jamaica 1938-08-04. Eftersänt Cuba 1938-08-11. Retur avs. 1938-09-02
651 1927 651 AB Nordisk Varuförmedling Lic. 651 stämplad Stockholm 1927-03-26
m26_652 1928 652 Hansa Lic. 652 frankerat 10 öre stämplat Stockholm 1928-08-21. Kuvertet upp och ned.                   
655Sth 1929 655 Frankotyp C. Lic. 655. Nordiska Kompaniet frankerat 100öre, stämplad Stockholm 1929-03-25
m26_70438 1938 704 Frankotyp C. Lic. 704 stämplad 000 samt 005 öre.
m26 723 1935 723 Frankotyp C. Lic. 723, inrikes Rekbrev med 35 öre från Malmö Stora Valskvarn 1935-01-25.
m26 729 1932 729 Frankotyp C. Lic. 729. Brev där valören hamnat utanför kuvertet, varför en ny stämpel med valör 15 öre är gjort i vänster kant. Stämplad 3.XI.1932
m26 730 1939 730 Frankotyp C. Lic. 730, Helt brev  med valör 30 öre Rek inom  Stockholm stämplat 1939-04-21, Eftersändning ett antal ggr. Stora Essingen 1939-04-30, Stockholm 4 1939-04-24, Stockholm 6 1939-04-24,  Stora Essingen 1939-05-04,  Stockholm 18 1939-05-23 Retur avsändaren.
Fra 741 1929 741 Frankotyp C. Lic. 741, Helt brev Trelleborgs Ångkvarn med reklam "Koh-I Noor VETEMJÖL" stämplat 1929-07-02. Feta valörsiffror.
m26 744 1932 744 Frankotyp C. Lic. 744 Svenska Dagbladets AB stämplat Stockholm 1932-09-12.
m26 752 1932 752 Frankotyp C. Lic. 752 Aktiebolaget Lindegren & Rae, stämplat 15 öre SAtockholm  1932-04-05
m26_Upsala 1935 785 Frankotyp C. Lic. 785. Luftpost, Rek, Express till Tyskland
m26_1702Nels 1932 1702 Frankotyp C. Lic. 752 Aktiebolaget  A. & I. Nelson. Reklam "NELSONS Kaffe", stämplat Hälsingborg 1932-05-30. Brevmärke "Nationaldagen 6 JUNI 1932"
m26_1708Sky 1934 1708 Frankotyp C. Lic. 1708. "Skydda dig mot olycksfall . . .". Stämplat Stockholm 1934-10-13.
Fra 1746 1941 1746 Frankotyp C. Lic. 1746, Osram-Elektraverken med reklam "kännetecknet för de nya OSRAM-starkljus-lamporna" stämplat 1941-07-01. Tunna valörsiffror
m26 1937 1723 Frankotyp C. Lic. 1723. Brevkort från A-B Erikson & Larson, Borås daterad 1937-08-03. Maskinen har endast stämplat valören
m26_3720_180 1943 3720 Brev från Stockholm 1943-12-08, med Flyg "via England" till USA. Censurerat 7319. Porto 30 öre + flygtillägg 2 x 75 öre per 5 gr. = 150 öre = 180 öre. Frankostämpel Lic. 3720 180 öre
m26_3720_170 1943 3720 Brev från Stockholm 1943-12-20. Frankotyp C.  med Flyg "via England" till USA. Censurerat 7316. Frankostämpel Lic.  3720 170 öre
m26_3884 1938 3884 Totalt felaktig färg använd i Eskilstuna, frankostämplad LIC. 3884, 1938-11-04. Troligen felaktig färg  p.g.a. kristider, så fanns kanske inte färg att tillgå. Frankerad 30 öre till Amsterdam, där Transorma JD har sorterat. Ankomststämplat 8 NOV 1950
m26 1930 3885 Frankotyp C. Lic. 3885. Brevkort från Gårda Trikå-, strump- och bandfabrik. Stämplat  Göteborg 1936-05-01. Vad mer kan man begära av ett förstklassigt objekt.
m26_Kristi 1959 4703 Frankotyp C. Lic. 4703. Klipp "BETALA  BEKVÄMT - ...."  Frankerat 015 öre Kristianstad 1959-04-29.
       
m26 5778 1941 5778 "De dog med stövlarna på" Film med Errol Flynn. Frankostämpel LIC. 5778 10 öre, stämplat Stockholm 1943-02-15.
m26_6737 1939 6737 Frankotyp C.  Lic.nr 6737 stämplad 000 öre. Bifrankerad 10 öre GV 1939-12-13.
m26 6778 1940 6778 Frankotyp C.  Lic.nr 6778 LM Ericsson med telefon 330, frankerat 15 öre, stämplad Stockholm 1940-11-12.
6779 1941 6779 Frankotyp C.  Lic.nr 6779 Söderberg & Haak stämplad 1941-09-02 valör 40 öre på censur till ?? Tyskland. Luftpostetiketten EJ svensk
m26_6789till 1941 6789 Frankotyp C.  Lic.nr 6789 Nordsrtöm & Thulin stämplad 1948-06-22 valör 15 öre plus25 öre GV till Holland. Luftpost tryckt på kuvertet.
6705 1939 6705 Underwood test
m26 Bifr 1940 6776 1922-10-01 var lokalporto 10 öre, Riksporto 15 öre. 1942-04-01 höjdes Riksbrev till 20 öre. Detta brev frankostämplat 1940-08-19 Lic. 6776, är frankerat som lokalbrev med 10 öre, men bifrankerat med 5 öre frimärke = Riksporto. Inget tecken på Eftersändning eller lösen av något slag. Med fönsterkuvert är det svårt att avgöra OM adressaten var lokalt eller riks ? Troligen bifrankerat redan på företaget.
Fra 7782 1942 7782 Frankotyp C. Lic. 7782. Dubbel Censur på Luftpost till USA, med valör 105 stämplat 1942-06-08
Fra 727 1942 727 Lokalbrev som eftersänts som Riksbrev, stämplat Stockholm 1942-07-25. Belagt med lösen för felande porto 10 öre. Samlingslösen 20 öre, stämplat Lillebyn 1942-07-31.
m/26 1942   Från 1942-04-01 är Lokalporto 10 öre, Riksporto 20 öre. Frankerat med 3 x 5 öre GV stämplat Hälsingborg 1942-10-28. bifrankerat med  frankostämpel 10 öre. Eftersänt till Parkgaran 11. På baksidan stämplat Hälsingborg 1 1942-10-29.
m26 komlpem 1941   Felaktig frankostämpel Göteborg 1941-06-13, som rättats till med Sergelfrankering 15 öre som maskinstämplats Göteborg 1, 1941-06-13.
Efters m26 lösen 1944 9767 Frankostämplat "Lokalbrev" Lic. 9767, stämplat 1944-09-15 som har eftersänts till Furusund. Eftersom det blev ett "Riksbrev", så har det Lösenbelagts med 5 öre. Det har därefter återigen blivit eftersänt till Folkungagatan, Stockholm.
m26_3898 1950 3898 Troligen inte RÄTT färg i maskinen. Papperet har sugit åt sig "oljan". 030 öre stämplat Örnsköldsvik 1950-11-14 till Amsterdam
m26_8711A 1972 8711 Thermia i Arvika sent använd på fönsterkuvert. Frankerad 075 öre stämplad Arvika 1972-X-31.
7794 1975 14589 Christian Berner byter m/26-maskin till en m/65 PB. med Lic.14289. 1972 fanns alltså m/26 kvar hos några företag. 1975 hade Bernar en m/65.

Francator C

Länk År Lic Beskrivning av stora m/26 - Francator
716 1973-01 716 Francator C. Lic. 716, Albert Magnusson, Göteborg. Den inre ringen i datumstämpeln saknas. Relativt sent använd m/26, stämplad  Göteborg 1973-01-09
m/26_768 1929-11 768 Francator C. Lic. 768 Probedruck. Stämplat Malmö 1929-11-29 "Drick ÖGON-CACAO - drick hälsa".
784 1972-10 784 Francator C. Lic. 784 3-ställig med maxvalör 999 öre. Här stämplad med 965 +400 öre stämplat Norrköping 1972-10-10
m26 912Cellu 1932-03 912 Francator C. Lic. 912, Fönsterkuvert från  A.-B. Cellulosatransport frankerad 015 öre stämplad Stockholm 1932-03-21
m26_962 1946 962 Francator C. Lic. 962  "A B C ", stämplad Kungälv 1946-09-12.
1936 1936- 1936 Francator. Lic. 1936, Norrköpings Bomullsväveri AB med reklam Tuppens VÄV högsta kvalitet, stämplat 20  VI  1933. Även högsta kvalitet på ett frankostämplat kuvert
m26_5914 1944 5914 Francator. Lic. 5914 Gamla Eskilstunaboden. Frankerad 005 öre, stämplad Varberg 1944-05-19.
m26_5923 1941 5923 Francator C. Lic. 5923 AGA-Baltic Ledande Ljudteknik. Frankerad 10 öre, stämplad Lidingö 1941-IX-11.
m/26 6789 1949-02 6789 Francator C. Lic. 6789 Nordström & Thulin på REK-brev med 180 + 20 öre. Stämplat 1949-02-14 Luftpost och Valutakontroll
m/26_8976 1945-01 8976 Francator C. Lic. 8976 ASEA Inrikes Postanvisning EJ över TVÅ Hundra kronor. Frankostämplad 060 öre Stockholm 1945-01-11
  1942- 9958 Francator C. Lic. 9958. Air Mail via England till USA. C6 brev med porto 065 + 095 öre
m26_2881 1957-10 2881 Först stämplat endast 3 öre istället för 30 öre. Därefter 27 öre för att få rätt porto. Stämplat Göteborg 1957-10-15.
       
EFTP_Sjunt 1934-11 1754 TRYCKSAK, Tryckt och maskinskrivet brevkort från Aktiebolaget Sjuntrop. Frankostämpel Lic. 1754 frankerad  5 öre stämplat Sjuntrop 1934-11-08.

Hasler A, B, C, och D   

Länk År Lic Beskrivning av stora m/26 - Hasler
m26 106 1927 106 Hasler A, Lic. 106 Handelstidningen Göteborg. 10 öre stämplad 1927-02-04. Tidig och färgfrisk
m26 104a 1931 106 Hasler, D 106 Lic. 104 Stockholms Köpmannaförening. Valör 40 öre på klipp, troligen till utlandet 1931-IV-29
m26 104b 1931 106 Hasler, D 106 Lic. 104 Stockholms Köpmannaförening. Valör 5 öre på klipp, datum med romerska siffror XI-VI-37. Stockholm 1937-06-11.
  1930 112  
Wind_BP29 1932 112 Hasler B, Lic. 112 BP  Bensin. Fönsterkuvert frankostämplat 15 öre stämplat Stockholm 1929-11-08.
m26_112 1932 112 Hasler B, Lic. 112 BP. Valör 10 öre stämplat Stockholm 1932-02-12.
m26 115 1944 115 Hasler B, Lic. 115 Bergman & Beving A-B. Brevkort porto 10 öre stämplat 1944-05-11
m26 120

1936

120

Hasler B, Lic. 120 Skogsförsäkringsaktiebolaget. Försäkra i Stänernas stämplad Stockholm 1936-03-16.
m26 1101

1953

1101

Hasler C. Lic. 1101 med datumcirkel 27 mm. C65 från Nordiska Rör AB stämplad Stockholm 1953-08-05.
m26 1103   1103 Hasler C. Lic. 1103 med
m26_1106Luft 1940 1106 Hasler C. Lic.1106 ZETA  IMO, med Luftpost till USA. Stämplat 140 öre Stockholm 1940-07-11.
Fra1106 1951 1106 Hasler C. Lic.1106 med datum ø 27 mm 1950-03-06 och Lic. 1108 med ø 24mm 1951-05-31
m/26 1109 1943 1109 Hasler C. Lic. 1109 Elektrolux 50 öre på 4 gr Luftpost, stämplat Stockholm 1943-07-05 till Luton, England. Flera censur.
1111 1959 1111 Hasler C. Lic.1111 med datum ø 25 mm 7.III.59 "Det finns hos PUB" på liten varupåse
1112 1942 1112 Hasler C. Lic.1112 med datum ø 24 mm 2.XII.42 Eskilstuna på litet brevkort.
1124 1128 1949-50 1124 Hasler C. Lic. 1124 med datumcirkel 24 mm, 1½ mm högt Lic.nr. Datum 1949-12-12. Nästa 1128 med datumcirkel 27 mm och 2 mm högt Lic.nr. Datum 1950-06-28. Båda med valörsiffror 6 mm höga.
       

 

Förklaringar:

enl. Th. Sandelins katalog 1988

Förk. Förtydligat Utförligare Beskrivning
E = Enkelstämplare Separata portosatser. Varje portosats motsvaras av en komplett valörkliché. Frankostämpelns ram och en fast valör utgör en enhet.
F = Fåstämplare Ett begränsat antal kompletta valörklichéer kan inställas i en och samma ramkliché.
A = Allstämplare Varje siffra i portosatsen inställes var för sig, med ratt eller spak.
Lic.nr Licensnummer Tilldelas fabrikatets maskiner och följer maskin även vid ny innehavare. Sifferhöjden varierar även inom samma maskintyp 1,5 - 3,0 mm.
  Löpande nummer Brevräkneverk som anger antalet stämplade försändelser. Högt eller centralt placerat mellan datum och valörstämpeln.

Valör

60.00 - 70.00

Fylld kvadrat (6) före 0 kan också vara en öppen kvadrat (7). Se bild 30097 - Uddasidan. Ibland är det väldigt svårt att skilja på öppen eller fylld fyrkanten, troligen har "färgbandet" ibland fyllt fyrkanten. 

Valör

~0000

~ före 0:a =  tre streck ovanför varann i stämpeln = 5 ställig valör.

ä

(6), (7)

De som inte har program med samma teckenuppsättning som jag har, kanske inte ser (6), (7), j0.00, ä m.fl. andra tecken.
Nr

G / O / T

Gunnars / Otto Gleixners / Thorsten Sandelins katalog

Länkar till andra externa Franko-hemsidor:  Se  Franko

Vill du fördjupa ditt kunnande lite lagom rekommenderas Frankostämplar 60 år av Sigurd Tullberg.

Litteraturhänvisning: Se sidan Franko-Historik.

  Meter Stamp from all over the world in Flaggaeng

Main page m / 26 m / 44 m / 65 m/65 6-siffriga m / 97 Frankosamlare
Franko Franko  Historik Franko Udda (5) Franko Motiv (4)   Franko Reklam  Franko etiketter

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)