Frankostämplar - historik.

Meter Mark - Meter stamp - Absenderfreistempel.

Senast uppdaterad 2018-10-03 

Frankmussler erhöll patent på en Maskin, och presenterade denna vid 1886 världsutställningen i Tyskland. Den bestod av en handmanövrerad spak, som tryckte rätt porto direkt på kuvertet.

Trots att de ansvariga för posttjänsterna vid denna tidpunkt ständigt letade efter sätt, att motverka stämpelstöld och spara tid vid bearbetning av posten, så misslyckades Frankmusslers  portostämpelmaskin, att övertyga de ansvariga.  Det var inte förrän 1911 som Frankmussler (senare känd som Edward Franks) grundade sin verksamhet, "The Franking Company of America".

 Uppfinnare, Arthur Pitney, Chicago, hade arbetat på en liknande maskin, och fick också patent för sin design. Han bildade 1902 "The Pitney Postal Machine Company" i direkt konkurrens med Franks företag. Ett decennium senare ändrades namnet till  "American Postal Machine Company."  Pitneys maskin arbetade på ett liknande sätt som Franks, men stora förbättringar hade gjorts, vilket innebar att den blev mycket enklare att använda.

 Världens första Frankostämplingsmaskin togs i bruk i Norge 1900-08-24

Som god tvåa kom Nya Zeeland i mars 1904. Danmark införde maskiner i dec. 1925 och så följde de övriga nordiska länderna efter. 

Sverige: Generalpoststyrelsen beslöt enl. cirkulär Nr 49 1926 att från 1 oktober 1926 får  Frankostämplingsmaskiner användas för frankering av sådana postförsändelser, som eljest frankeras med frimärken. Licensinnehavaren får endast stämpla egna försändelser. På kuvertet ska finnas uppgift om Licensinnehavarens namn eller firma. Saknas sådan uppgift, betraktas försändelsen med frankostämplingen som ogiltig, och återställes till avsändaren. Till datum och valösklichéer skall alltid användas högröd färg som godkänts av Postverket. Stämpel i annan färg räknas som icke giltig. Stämpelavtrycket ska vara fullt tydligt och datum ska avse inlämningsdagen. Reklamkliché får användas efter prövning av Generalpoststyrelsen i varje enskilt fall.

 Avtryck av Reklamkliché fick göras i valfri färg om maskinen var försedd med särskilt färgverk, detta tillkom dock betydligt senare. I 1925 års Posthandbok kan vi läsa, att "adressaten kan betecknas annorledes än med sitt namn eller sin Firma", och att vissa länder vid utlämnandet tog en särskild avgift.(t.ex. Poste Restante) Europeiska länder bl.a. Bulgarien, Danzig, Frankrike, Italien, Luxenburg, Polen, Portugal, Rumänien, Saarområdet, Tjeckoslovakien, Turkiet och Tyskland.

Hämtat ur Posthandboken 1927.

Frankostämplingsmaskiner kunna användas för frankering av sådana postförsändelser som eljest frankeras med frimärken. Särskilt tillstånd av generalpoststyrelsen erfordras för att få använda Frankostämplingsmaskiner. Maskin får icke tagas i bruk, förrän den, i närvaro av ombud för tillverkaren, besiktigats av representant för Postverket. 

2006-10-01 firas 80 års Jubileum

Från PB:s hemsida 2001:

1926 såldes den första frankeringsmaskinen från Pitney Bowes i Sverige till Åhlén & Holm, nuvarande Åhléns. Sverige är idag den fjärde största marknaden i Europa för Pitney Bowes. Sedan 1974 har vi funnits som eget bolag med säte i Solna/ Stockholm.

 

Frankostämplingsmaskiner med Lic.nr 1-100 reserverades från början till Postens eget behov. Den första maskintypen levererades från Pitney Bowes 1931. (Lic. 1)

Nedan visas två olika typer av  stämplar.  De olika fabrikaten och leverantörerna av Frankostämplingsmaskin presenteras mer ingående i Postens broschyrer. Se litteratur  längre ned på sidan. Följande fabrikat är använda i Sverige

Fabrikat / typ Ursprungsland   Fabrikat / typ Ursprungsland   Fabrikat / typ Ursprungsland
Alcatel     Krag Norge   Postalia Tyskland
Frankotyp Tyskland   Midget     Satas Frankrike
Frama Schweiz   Neopost England   Secap Frankrike
Francator     Pitney Bowes USA   Taxo-post  
Hasler Schweiz         Universal Nya Zeeland

VARNING för 1970-talets självklistrande kuvert, som hade två ränder med klister. Dessa torkar och blir bruna efter några år och "smittar" av sig på intilliggande kuvert. Klipp bort klistret snarast.

Frankostämplade kuvert ska normalt inte stämplas på Posten. Såvida inte företaget har FEL datum i stämpeln. Då skaPosten stämpla så RÄTT datum visas på kuvertet. Här några ex. på det

Oktober 2018

skriver PostNord följande på sin websida om leverantörer av Frankostämplingsmaskiner.

"Att frankera med Frankeringsmaskin är ett praktiskt och enkelt sätt att betala porto för företagets inrikes och utrikes brev

Frama Frama Svenska AB Leverantörsvägen 2 187 66 TÄBY Tel: 08-35 90 35 Fax: 08-92 72 88 frama.se
Neopost Neopost Sverige AB Box 1126 171 22 SOLNA Tel: 08-445 97 80 Fax: 08-445 97 98 neopost.se
Francotyp Francotyp-Postalia Sverige AB Voltavägen 17 168 69 Bromma Tel: 010-484 30 00 francotyp.se
Pitney Bowes Pitney Bowes Svenska AB Box 408 191 24 SOLLENTUNA Tel: 08-734 17 00 Fax: 08-27 20 72 pitneybowes.com/se "

Länk Lic Beskrivning
Hist 95 69161 Julkort frankostämplat Lic. 69161, valör 03,70 Solna 1995-12-19. Posten stämplat Stockholm - Klara 1995-12-21.

 

m / 26

  Den första stämpeln m / 26 ritades av Olle Hjortzberg. Riksheraldikern påtalade att de tre kronorna var åtskilda, så därför ändrades detta genom en ny av Emil A. Wallerström tecknad stämpel. Denna nya m / 44 kom med de tre kronorna överst, följt av valören och SVERIGE längst ned. Senare kom m / 65 som har följts av ytterligare modifieringar och typer. 1997 godkändes ännu en typ, utan datum i cirkel den kallar jag m / 97. Senhösten 2008 kom så en modell m / 09 som bättre svarar mot Europeisk standard. Den införes 2009-01-01.

m / 65

Färger - Färger - Färger - Färger - Färger

I ursprungliga bestämmelserna föreskrivs endast högröd färg i stämpeln . Reklamklichéen får dock vara i färgerna röd, blå, grön och svart. 1973 erbjuder Lindaco även leverans i brun färg. Krag var en av de första maskiner som tillhandahöll andra färger, troligen redan från hösten 1964. Taxopost (8501-8599) var nog den första maskin som tillhandahöll andra färger. Funnen i blå från hösten 1959. Tidigast funna Krag F4 , blå (1966), grön (1970), Krag F7 blå (1966) samt Neopost 205 svart (1972) , grön (1970) och blå (1970) 2005 fann jag så ännu en tidig blå Neopost med Lic. 7517 (1961). Se även andra sidorna.

Färger - Färger - Färger - Färger - Färger

1958 års Allm. Cirkulär 1958-05-13. så finns i stycket 147 "Frankostämpling" med följande text

I fråga om frankostämpling av post gäller bl. a. att stämplingavtrycken skola framställas i högröd färg. Med ändring i viss mån av denna föreskrift har medgivits, att avtryck av namn-, firma- eller reklamkliche, som ingår i frankostämplingsmaskin, får göras i valfri färg, under förutsättning att maskinen förses med särskilt färgverk för detta ändamål. Avtryck av frankostämplingsmaskinens datumstämpel- och frankostämpelklicheer skall även i fortsättningen alltid göras i högröd färg. I häftet "frankostämplingsmaskinerna" bör vid sjätte stycket på sid. 48 göras hänvisning till denna cirkulärnotis (Fb 621. 58.)

 

  Har DU en tidigare tvåfärgad, låt mig veta. TACK.

Frankostämplade Lustigheter  på sidan Franko - Udda.

Länk till 4 God Helg

 

Flaggaeng  Meter Stamp from all over the world in Flaggaeng

  Hauptseite Absenderfreistempel 

Indelning i följande avsnitt. (siffra inom ( ) betyder antal sidor)

Main page Franko m / 26 m / 44 m / 65 (4) m/65 6-siffriga m / 97 m / 09
  Leverantörer Franko  Historik Franko Udda (5) Franko Motiv (4) Franko hembygd Franko Reklam Frankosamlare

Speciella avsnitt av Frankostämplade objekt.

Leverantörer Lic.nr. 1-100, Postens bifrankerade Posten Lånemaskin Franko Reklam Franko etiketter

Preliminär version

 För att "artbestämma" en frankostämpel

Bestäm först modell m/26, m/44, m/65, m/97 eller m/09 (se skillnader nedan). Med hjälp av Lic.nr ser du sedan vilken maskintyp som gjort avtrycket. På m/26 och m/44 är valörstämpelns storlek avgörande för nästa steg. När m/44 ska bestämmas avgör texten - med eller utan "öre".

Gruppen m/65 delas på 4 sidor, P.B. samt i antal siffror i Lic.nr.  3-5 eller 6-siffriga. Bland 3-5-siffriga om Lic. nr står på en eller två rader. På 6-siffriga är det första siffran som är avgörande för leverantör/modell. På m/97 saknas datumcirkel. Från 2001-10-01 skulle alla Lic.nr varit 6-siffriga. Det finns dock en del eftersläntare.

Lycka till

Föregångare till och tester av de svenska maskinerna

MACHINE A AFFRANCHIR

Hist 1 Valören 20 öre på kuvert stämplat 1924-07-21,  med en Haslermaskin.  Brevet troligen utdelat till delegaterna vid Världspostkongressen i Stockholm 1924. Frimärksserien med arrangemanget utkom  den 4:e juli 1924.
Hist 11 Helt kuvert med HASLER, Stockholm 10-V-26. Ovalen  med Sverige 124 B, Kungl. Post. Troligen stämplad på någon "mässa" eller reklam.
Hist 2 Valören 15 öre på halvt kuvert från testning av en okänd maskin. Datering Stockholm 1926-05-20
Hist 3 Valören 40 öre spegelvänd på baksidan av samma halva kuvert. Troligen avtryck från annat prov. Kuvertet tillhörigt Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken Göteborg
Hist 4 Valören 40 öre rättvänd i datorn för att se hur den egentligen såg ut. Fanns det fler valörer/maskiner som testades ?
Hist 6a Valören 10 öre på testkuvert. Troligen från fabriken eller vid någon demonstration. Endast Stockholm i datumcirkeln
Hist 6b Valören 30 öre på testkuvert med Lic. 1. Odaterat, oadresserat.

*

Modell/26.

SVERIGE   överst - 2 kronor - Valör - 1 krona.

m/26 har licensnummer i valörstämpeln

I. (A) 16x20mm.*)  II. (B) 22x25mm. *) III. (C) 26x28mm. *)
Liten fyrkantig valörstämpel med SVERIGE uppe och Lic.nr. nere. Mellanstor fyrkantig valörstämpel med SVERIGE uppe och Lic.nr. nere. Stor fyrkantig valörstämpel med SVERIGE uppe och Lic.nr. nere.

*) Storleken på valörstämplarna varierar med maskintyp, se respektive typ.

Modell /44.

3 kronor överst - Valör - SVERIGE  nederst.

m/44 har licensnummer i datumstämpeln, tre kronor ovan valören och datumstämpeln enkelringad.

IV. (D) 18,5x20mm.  V. (E) 27x29mm.  VI. (F) 27x29mm
Liten fyrkantig valörstämpel med SVERIGE nere och Lic.nr. i datumstämpel. Stor fyrkantig valörstämpel med SVERIGE nere och med öre. Lic.nr. i datumstämpel. Stor fyrkantig valörstämpel med SVERIGE nere och utan öre. Lic.nr. i datumstämpel.

Modell /65. 

Rund datumstämpel - Krona ovan posthorn - Valör t.h.

m/65 har licensnummer i den tandade valörstämpeln under posthornet.

VII. Pitney Bowes. Max. 3-5 -siffriga Lic.nr 1+2 rad VII. Övriga. Max. 3-5 -siffriga Lic.nr 1 rad VII. Övriga.  Max. 3-5 -siffriga Lic.nr 2 rader VIII. Alla 6-siffriga Lic.nr på en eller två rader.
50 år  77KB 1976 Häftet Tekniska nydanare (utkom 1976-10-09) var insatt i foldern "Frankeringsmaskinen 50 år" Bilden visar en maskin av typ Hasler A

Fra40.

1986 60 års Jubileum 1986-10-01. 60 år sedan 1:a  Sv. Frankostämpeln togs i bruk. Rockwool. Lic. 6683 Frankotyp A 9000.

Fra 287143

2006 80 års Jubileum 2006-10-01. Trots att denna dag var en söndag, så fann jag detta B-brev från CityGross, stämplat på Jubileumsdagen

Pmvy

  Ultra-vykort med Brevstämplings- och frankostämplingsmaskiner på Postmuseum, Stockholm
Frahist 31677 1992 Hasler Lic. 31677 hade max-valör 99 kr. Här ett ex. med Bl 2102.05 och  frankering 432,60 med hjälp av 99+99+99+99+36,60 för att komma upp i rätt summa. Stämplade Huddinge 1992-04-21

   Modell /97. 

  70x24 mm Reklam - Fyrkantig 3-4-sidigt tandad Datum-valörruta. 

IX. Utan datumcirkel.  3-sidig eller vinkeltandad datum-valörstämpel

Modell /09.

2009-01-01 övergår Posten AB till en ny modell som bättre stämmer med Europeisk standard

Länk

Beskrivning

m/09 Först ut var Pitney Bowes med en maskin ur serien DM
   

Några olika maskintyper

- - o o 0 0o o - -

De första leverantörerna 1926 och framåt var: Se sidan Leverantörer

Maskiner använda i Sverige. När, Var kom/kommer de ifrån ?

- - o o 0 o o - -

1996-01- ?

övergår Posten till 6-siffriga Lic. nr och 1:a siffran anger leverantör. Maskiner med 6-siffriga Lic. nr har Credit lock. Återstår "bara" att konstatera vilken maskintyp som har vilken serie av Lic.nr. Kvar finns ju även en del äldre maskiner med 4 - 5-siffriga Lic.nr. Från 2001-10-01 skulle alla Lic.nr varit 6-siffriga. Det finns dock en del eftersläntare.

- - o o 0 o o - -

Frankosvar.

Allm. Cirkulär 19 okt. 1967: notis 392: Poststyrelsen beslöt att ett antal innehavare av frankostämplingsmaskiner försöksvis skulle få tillstånd att i förväg frankera kuvert och kort, avsedda att senare återsändas till maskininnehavaren. Beteckningen FRANKOSVAR skall vara inramad.

 

Försök till Rekonstruktion  av taxorna  2000-

Postcenter ändrade namn till Företagscenter  2006-04-09.

 
20 gr 100 gr 250 gr Brev, inrikes inl. brevlåda eller Postcenter - 2000- 01- 01
      1:a klass brev inom kommun, dock minst 250 st
      Föreningsbrev märkta med B
      Ekonomibrev, inrikes inlämning Postcenter
      Ekonomibrev, inrikes inlämning brevlåda
      1:a klass brev, inrikes inlämning Postcenter
      1:a klass brev, inrikes inlämning brevlåda
      ?

Försök till Rekonstruktion  av taxorna  2002-09-

20 gr 100 gr 250 gr Brev, inrikes inl. brevlåda eller Postcenter - 2002- 01- 01
      1:a klass brev inom kommun, dock minst 250 st
      Föreningsbrev märkta med B
3:80     Ekonomibrev, inrikes inlämning Postcenter
4:00 8:60   Ekonomibrev, inrikes inlämning brevlåda
4:50 9:00   1:a klass brev, inrikes inlämning Postcenter
4:60     1:a klass brev, inrikes inlämning brevlåda

4:30

    ?

2003-01-01

kom nya villkor. Brev ändras till "1:a-klassbrev" och Dagligpost inom kommun ändras till "1:a-klassbrev inom kommun". Kravet på minst 100 försändelser per tillfälle tas bort. Benämningen "Frankosändning" ersätts med "Inlämning Postcenter". Inlämning före 18.00 sorterade 1:a-klassbrev och Ekonomibrev med adressen åt samma håll. Priset för inlämning på Postcenter är något lägre än inlämning i brevlåda.

Franko-kontroll förbättrad 2003.

I maj 2003 återupptog Posten kontrollen av hur företagen använder sina Frankostämplingsmaskiner och upptäckte att de blivit "blåsta" på för lite porto med 28 milj SEK. Under år 2004 räknar man med att kontrollen ska dra in c:a 60 milj. SEK. Kan det vara okunnighet hos användarna eller är det medvetet för lågt porto åsatt kuverten?

Inkomsten från 2004 blev faktiskt 69 milj. SEK när vi nu får facit från denna verksamhet.

Portohöjning 2005-03-01

Så här tolkar jag att rätt porto ska vara från 2004-01-01 på ett Frankostämplat max. 20gr, 100 gr. resp. max. 250 gr. brev. Postcenter ändrade namn till Företagscenter  2006-04-09.

 
   
20 gr 100 gr 250 gr Brev, inrikes inl. brevlåda eller Postcenter - 2004- 01- 01
4:20 8:40 -- 1:a klass brev inom kommun, dock minst 250 st
-- 4:50 18:00 Föreningsbrev märkta med B
4:30 8:60 17:20 Ekonomibrev, inrikes inlämning Postcenter
4:50 9:00 18:00 Ekonomibrev, inrikes inlämning brevlåda
4:80  9:60 19:20 1:a klass brev, inrikes inlämning Postcenter
5:00 10:00 20:00 1:a klass brev, inrikes inlämning brevlåda
20 gr 100 gr 250 gr Brev, inrikes inl. brevlåda eller Postcenter - 2005- 03- 01
4:30 8:60   1:a klass brev inom kommun, dock minst 250 st
-- 4:60   Föreningsbrev märkta med B
4:40 8:80   Ekonomibrev, inrikes inlämning Postcenter
4:60 9:20   Ekonomibrev, inrikes inlämning brevlåda
4:90  9:80   1:a klass brev, inrikes inlämning Postcenter
5:10 10:20 20:40 1:a klass brev, inrikes inlämning brevlåda
20 gr 100 gr 250 gr 1:a klass, inrikes inl. brevlåda  -  Portohöjning 2006- 01- 01
4:40 8:70 Ord.pris 1:a klass brev inom kommun, dock minst 250 st. (Över 100 gr gäller ord. pris 1:a klassbrev)
--- 4:70 18:80 Föreningsbrev märkta med B
4:50 8:90 17:80 Ekonomibrev, inrikes inlämning Företagscenter
4:70 9:30 18:70 Ekonomibrev, inrikes inlämning brevlåda
5:00  9:90 19:90 1:a klass brev, inrikes inlämning Företagscenter
5:10 10:20 20:40 1:a klass brev, inrikes inlämning brevlåda
20 gr 100 gr 250 gr 1:a klass, inrikes inl. brevlåda  -  Portohöjning 2007- 03- 19
--- 4:80 19:00 Föreningsbrev märkta med B
4:60 9:00 18:10 Ekonomibrev, inrikes inlämning Företagscenter
4:80 9:40 19:00 Ekonomibrev, inrikes inlämning brevlåda
5:10  10:10 20:20 1:a klass brev, inrikes inlämning Företagscenter
5:10 10:20 20:40 1:a klass brev, inrikes inlämning brevlåda

Frankostämpla rätt, är inte lätt

Vid en genomgång av c:a 850 C5-kuvert från vecka 0719 noterades även ett antal felfrankerade brev. Kuverten vägda samt delade med 7.4 gram vilket är den genomsnittliga vikten för ett C5-kuvert. C:a 450 kuvert med tryckt Porto Betaltruta och c:a 50 frimärkta är ej medräknade nedan.

Postcenter ändrar namn till Företagscenter. 2006-04-09 ska alla ha ändrats

Vecka 19 år 2007.

Valör Antal

Beskrivning / Anmärkning

04:60 5 Inlämning Företagscenter
05:10 c:a 285 Inlämning Företagscenter eller inlämning brevlåda
10:10 21 Inlämning Företagscenter
04:80 7 Inlämning brevlåda
10:20 31 Inlämning brevlåda
   

Nedan några felaktiga portosatser

04:90 1 Detta var före 2006-01-01 normalt 20 gr. brevporto inlämning på Postscenter
05:00 2 Detta var före 2007-03-19 normalt 20 gr. brevporto inlämning på Företagscenter
05:50 6 Detta är normalt 20 gr. frimärkt brevporto, men finns inte som Frankostämpling. Borde restituerats om den tjänsten finns kvar
11:00 1 Detta är normalt 100 gr. frimärkt brevporto, men finns inte som Frankostämpling.
   

Portot höjdes 2012-01-01 till 5,40. Här några felaktiga portosatser

Frahist 2012 De 3 övre borde haft 5,40 och det nedre borde varit 10,70 eller 10,80 beroende på VAR det postats. Företagscenter eller i brevlåda. Den som på företaget HUURRE sköter maskinen har tydligen problem med portot ?

 

Vecka  28 2007

Valör Antal

 Nedan några felaktiga portosatser - under eller överfrankerat ??

1 1 Helt felaktigt och därför stämplat en gång till med 5:10 i nedre kant 2007-07-02
04:50 2 Ekonomibrev, inrikes inlämning Företagscenter före 2007-03-19
04:70 1 Ekonomibrev, inrikes inlämning brevlåda  före 2007-03-19
05:00 7 Detta var 1:a klass brev normalt 20 gr., inrikes inlämning på Företagscenter före 2007-03-19
05:50 5 Detta är normalt 20 gr. frimärkt brevporto, men finns inte som Frankostämpling. Borde restituerats om den tjänsten finns kvar
09:10 1 Detta är inget porto och finns heller inte som Frankostämpling
09:90 1 Detta är 1:a klass brev 100 gram, inrikes inlämning på Företagscenter före 2007-03-19
10:00 1 Detta är 1:a klass brev 100 gram, inrikes inlämning brevlåda före 2005- 03- 01
11:00 3 Detta är normalt 100 gr. frimärkt brevporto, men finns inte som Frankostämpling.

2012-01-01 fanns 4 leverantörer av frankostämplingsmaskiner.

 
Frama Francotyp Neopost

Pitney Bowes

Frama Svenska AB FP Sverige AB Neopost Sverige AB Pitney Bowes Svenska AB
Box 7078 Box 6033 Box 1126

Box 408

187 12 TÄBY 171 06 SOLNA 171 22 SOLNA

191 24 SOLLENTUNA

Tel: 08-35 90 35 Tel: 010-484 30 00

Tel: 08-445 97 80

Tel: 08-734 17 00
Fax: 08-92 72 88 Fax: 08-29 68 00 Fax: 08-445 97 98 Fax: 08-27 20 72
www.frama.se www.francotyp.se www.neopost.se www.pitneybowes.se
       

Leverantörer av maskiner 2017.

Det här är hämtat från Postnords hemsida april 2017: Vilka de 4 godkända är, omtalas inte:

"Ta kontakt med någon av de fyra godkända frankeringsleverantörerna för att köpa eller hyra en frankeringsmaskin. När du köper eller leasar en frankeringsmaskin får du en användarlicens och ett särskilt licenskonto som registreras hos PostNord via avtal.  Förskottsbetala med valfritt belopp genom att betala in till vårt bankgiro alternativt betala via autogiro.
Ladda ner det förskottsbetalda portot i maskinen och börja frankera dina brev. Frankostämpla direkt på kuverten eller på självhäftande etiketter som fästs på kuverten."

 

Vill du fördjupa ditt kunnande lite lagom rekommenderas Frankostämplar 60 år av Sigurd Tullberg.

Brev till S. Tullberg som samlade mer än frankostämplar

 5-öresmyntet upphörde att gälla 30 juni 1985 och 10-öresmyntet upphörde att gälla 30 sept. 1992. Trots detta hade man under åren 1992-1997 frimärken som inte kunde betalas styckvis med mynt.

Portot 3:85 kr (som infördes 1996-01-01) var ännu konstigare eftersom frimärksautomaterna endast kunde leverera valörer avrundade till hela 10 öre (samma problem fanns hos flera frankostämplingsmaskiner på företag!!).  Posten godkände dock 3:80 som fullt porto.  3:85-valören kunde köpas från Postens Frimärken i Kiruna som levererade dessa "falska valörer" till samlare.

Begreppsförklaring (enl. Postens benämning omkr. 1965)

Kliché Stämpelavtryck    
Datumkliché Datumstämpel    
Reklamkliché Reklamstämpel    
Valörkliché Valörstämpel    
       
  IFM   Frankostämplingsexpeditionen    

Ett fullständigt avtryck av 2 eller 3 klichéer kallas Frankostämpel

Litteraturhänvisning.

Postala skrifter

Andra skrifter

KGP Cirkulär: 1926, Nr 49 2 sept, Nr 61 10 nov

Sv. Filatelistisk Tidskrift. SFT Dec. 1944

Frankostämplingsmaskinerna 1943 (GPS)

Nordiska Frankostämplar. T. Ingeloff. 1945

KGP Cirkulär: Nr 85 1943 m.fl. 

Frankostämplingsmaskiner av Gösta Sundman

Sv. Postverkets frankostämplar I Typöversikt, Sigurd Tullberg. 1957

Postryttaren 1959, 1962, 1986

Bruksanvisning Taxopost 1960

Frankostämplar 60 år av Sigurd Tullberg, 1986

FFS = Föreskrifter för Frankostämpling (1960, 1970)

Sammanställning av Thorsten Sandelin 1977, 1986, 1988

 

Frankostämplar som upphört av Sigurd Tullberg, 1996
Frankostämpling Postverkets anvisningar 1981-83 Bulletinen nr 41 1997   Stig Högström
Frankostämpling Postverkets anvisningar 1986. BP 2420.86.1 Absenderfreistempel av Otto Gleixner  1999

Postens Broschyrer av idag år 2000

 

Olika leverantörers broschyrer

Filatelisten 2006 sid 192. "Kommetarer om tidiga Frankostämplar" av Stig Asklund

 

Main page Franko m / 26 m / 44 m / 65 m/65  6-siffriga m / 97 m / 09
  Leverantörer Historik Franko  Udda. Franko Motiv Lic.nr. 1-100, Postens Franko Reklam Länksidan

Länkar till andra externa Franko-hemsidor: Se  Franko

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==>    Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)