Svenska Frankostämplar.

Huvudsida för Frankostämplar. (Swedish meters) ( In German, Deutsch )    Uppdaterad 2018-09-03

Meter Stamps from all over the world in

Världens första Frankostämplingsmaskin togs i bruk i Norge 1900-08-24. Som god tvåa kom Nya Zeeland i mars 1904. Danmark införde maskiner i dec 1925 och så följde de övriga nordiska länderna efter.

Generalpoststyrelsen beslöt 1 juli 1926 att Frankostämplingsmaskin får användas för frankeringsändamål. Dessa togs i bruk i Sverige den 1 okt. 1926. Eftersom den godkändes 1926 så kallas den allmänt för modell 26 eller m/26. Samma med övriga senare modeller.

Indelning i följande avsnitt. (siffra inom ( ) betyder antal sidor)

Main page m / 26 m / 44 m / 65 (3) m/65 6-siffriga m / 97 m / 09 (2)
Franko Huvudsida Franko  Historik Franko Udda (5) Franko Motiv (4) Franko hembygd Frankosvar  

Speciella avsnitt av Frankostämplade objekt

Lic.nr. 1-100, Postens bifrankerade Posten Lånemaskin (4) Franko Reklam Franko etiketter  
Leverantörer   Porto 2012-01-01 Porto 2013-01-01    

Namn som är kända i samband med Svenska Frankostämplar är bl.a. Civ.Ing. Thorsten Ingeloff Karlstad, Gösta Sundman, Sigurd Tullberg Stockholm, Thorsten Sandelin Karlsborg, Stig Högström Visby. (se Historiksidan)

Du som har Frankostämplar Jag behöver din hjälp. Uppgift på Lic. nr med reklam på alla SMÅ fyrkantiga valörer önskas (se bild). eller sälj dem till mig om du inte själv vill ha dom. ==>  E-post.  

 

 Den första stämpeln m/26 ritades av Olle Hjortzberg. Riksheraldikern påtalade att de tre kronorna var åtskilda, så därför tecknade Emil A. Wallerström en ny stämpel. Denna nya m / 44 kom med de tre kronorna överst, följt av valören och SVERIGE längst ned. 1965 kom ännu en m / 65 som har följts av ytterligare modifieringar och typer. 1997 godkändes en ny utan Datumcirkel kallad m / 97. Senhösten 2008 kom så en ny modell m / 09 som bättre svarar mot Europeisk standard. Den införes 2009-01-01.
Modell / 26 m/44 Lic. 6590. Ett av de vackraste brev jag sett är från Räddningskåren.

Nordisk Familjebok har följande konstiga beskrivning av Frankostämpel: "En å frankokuvert anbragt, frimärke motsvarande stämpel". Detta syftar alltså på de helsaker som Posten tidigare hade till salu.

NE skriver: "Frankostämpel, avtryck från frankostämplingsmaskin. Denna innehåller valörstämpel och datumstämpel och kan också förses med reklamstämpel".

Ett fullständigt avtryck av 2 eller 3 klichéer kallas Frankostämpel

Här kan du läsa lite om Postens tjänst Frankering med frankeringsmaskin.

Länk till Postens hemsida och Begäran om:  Återbetalning av feltryckta frankostämplar.

  Test av egen  frankostämpel

Frågor och svar:

Varför samla Frankostämplar ? Posthistorisk intressant. Många olika tema. Vackra motiv
Hur samlar man ? Följ länken här så får du fler tips 
Var samlar man ? Från papperskorgen på alla företag du känner
Begränsningar ? Endast din fantasi sätter begränsningarna

 

 

 

2006-10-01 firas 80 års Jubileet med frankomenyn

EN ram 1926 - 2006, 80 år med Frankostämplar

 

Svenska Frankostämplar

Preliminär version.

m/26

I. (A) 16x20mm.*)

Liten fyrkantig valörstämpel m. SVERIGE uppe och Lic.nr. nere i valörstämpeln.

II. (B) 22x25mm.

Mellanstor fyrkantig valörstämpel m. SVERIGE uppe och Lic.nr. nere i valörstämpeln.

III. (C) 26x28mm.

Stor fyrkantig valörstämpel m. SVERIGE uppe och Lic.nr. nere i valörstämpeln.

m/44
IV. (D) 18,5x20mm. Liten fyrkantig valörstämpel m. SVERIGE nere och Lic.nr. i datumstämpel.
V. (E) 27x29mm. Stor fyrkantig valörstämpel m. SVERIGE nere och med öre. Lic.nr. i datumstämpel.
VI. (F) 27x29mm. Stor fyrkantig valörstämpel m. SVERIGE nere och utan öre. Lic.nr. i datumstämpel.
m/65
VII.  3- 5-siffriga Lic.nr, tandad valör, Pitney Bowes.
VII.  3- 5-siffriga Lic.nr på 1 rad, tandad valör.
VII.  3- 5-siffriga Lic.nr på en 2 rader, tandad valör.
VIII.   Lic.nr  6-siffriga på 1 eller 2 rader , tandad valör. (Credit look)
m/97 IX. Utan datumcirkel.  3-sidig eller vinkeltandad datum-valörstämpel
m/09 X. Utan datumcirkel. Blått tryck med "barcode"

*) Storleken på valörstämplarna varierar med maskintyp, se respektive typ.

 För att "artbestämma" en frankostämpel

Bestäm först modell m/26, m/44, m/65, m/97 eller m/09 (se skillnader ovan). Med hjälp av Lic.nr ser du sedan vilken maskintyp som gjort avtrycket. På m/26 och m/44 är valörstämpelns storlek avgörande för nästa steg. När m/44 ska bestämmas avgör även texten - med eller utan "öre".

Gruppen m/65 delas på 4 sidor, P.B. (Pitney Bowes) samt  antal siffror i Lic.nr. 3-5 eller 6-siffriga. Bland 3-5-siffriga Lic. nr, om det står på en eller två rader. På 6-siffriga är det första siffran som är avgörande för leverantör/modell. På m/97 saknas datumcirkel och m/09 är blå till färgen. Det förekommer dock även röda.

F.o.m. 2001-10-01 är samtliga Lic.nr 6-siffriga.

Lycka till

 

Fra Ftyp Handdriven maskin av Frankotyp C, fyrställig se mer nedan  Lic. nr 40000 - 40999
Fra Ftyp det. Detalj av samma maskin, där inställning av valör sker från  00.00 upp till 99.99
Kont 100 Avgiftssticka / Kontrollkort a 100 kr i blå färg med löpnr. Fanns även 500 kr i röd färg, 1000 kr gul färg och 5000 kr i en gröngrå färg
Kont 500 Avgiftssticka / Kontrollkort a 500 kr med No 39699 .
Kont 3st Avgiftssticka / Kontrollkort a 100 kr i blå färg, 500 kr i röd färg och 5000 kr i grön färg
Kont_1000 Avgiftssticka / Kontrollkort a 1000 kr i gul färg,
Fra Katnr Ett litet frankostämplat fönsterkuvert från 1972-02-17 var ypperligt att lägga frimärke i. Så här har tyvärr många "frimärkssamlare" använt ett snyggt frankostämplat kuvert.
Fra Revers Frankostämplingsreversal Bl 360 A (Nov 60). Daterad 1961-07-17
Sticka 100 - 26797, 26800 , 500 - 36699, 36700, 1000 -5797, 5000 - 11243, 11244,
   

Betalning i vissa maskiner skedde med en Avgiftssticka / Kontrollkort.

En kartong 17x3 cm avsedd att användas som avgiftssticka i frankostämplingsmaskin. När den begagnades stämplades upplupna avgifter in på baksidan. Dessa stickor har ursprungligen köpts för 100, 500, 1000 och 5000 kr eller eventuellt kommit ut som makulatur när dessa brickor slutade att användas.

Ytterst få obegagnade satser om 4st är kända, samt någon enstaka beg sticka. Ett av våra sällsyntaste frankotecken

I ursprungliga bestämmelserna föreskrivs endast högröd färg i stämpeln . Reklamklichéen får dock vara i färgerna röd, blå, grön och svart. Se mer om färger på sidan Historik.

Länk till respektive modell:

Main page m / 26 m / 44 m / 65 m/65 6-siffriga m / 97 m / 09 (2)

2003-07 finns följande 5 (6) leverantörer:

Leverantörerna ändas stadig och det gör att både Företaget och länken till företaget ibland har upphört. Se mer på Leverantörer

Ascom Hasler Bertil Stenbeck AB Hasler
Pitney Bowes Pitney Bowes Svenska AB www.pitneybowes.se
Neopost Alcatel AB Post Performance AB Neopost
Frankotyp Carl Lamm AB www.carllamm.se
Secap Posthantering AB Pitney Bowes Svenska AB www.pitneybowes.se
Frama Frama Svenska AB www.frama.se

2010 finns även följande  leverantör: Se mer på Posten.se

Frama och Neopost INSERT NORD http://www.insertnord.com
Flera olika maskiner Tillbehör Link Mailing Systems

2012 finns dessa  leverantör:

Dessa 4 är av Posten godkända generalagenter för frankeringsmaskiner:

Frama Svenska AB Box 7078 187 12 TÄBY

Generalagenter

www.frama.se

Neopost Sverige AB Box 1126 171 22 SOLNA

Generalagenter www.neopost.se

FP Sverige AB Box 6033 171 06 SOLNA

Generalagenter www.francotyp.se

Pitney Bowes Svenska AB Box 408 191 24 SOLLENTUNA

Generalagenter www.pitneybowes.se

 

Frankostämplade Lustigheter  på sidan Franko - Udda.

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. ==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Länkar till andra externa Franko-hemsidor: 

Forschungsgemeinschaft Absenderfreistempel Sveins Norske Frankostemplar Dansk frankostemper Exhibit Hall Postage Meter Wikipedia
    Meter Stamp Society    

Vill du fördjupa ditt kunnande lite lagom rekommenderas Frankostämplar 60 år av Sigurd Tullberg.

Litteraturhänvisning: Se sidan Franko-Historik.

 

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)