Frankeras ej.

Svarsförsändelser - Frisvar .

Försändelser med Tillstånd. Postbefordras kostnadsfritt.

 
Main page Posthistoria Gratispost Helsaker  ej i katalog Postala Lustigheter
         

Företag med särskilt tillstånd

T.ex: "Kan avlämnas till postbefordran ofrankerat enligt kungl. kungörelse SFS nr 597/1948".

Posten meddelar att Det Bästa nu får göra ett prov i full omfattning med de speciella märken som tidigare testats inom ett geografiskt begränsat område. (Psn 1968/386)

(Tillstånd nr xx) betalas av mottagaren med en form av Lösen. Politiska partier, Försäkringsbolag, Postorderföretag m.fl. har ofta denna form av "Gratispost" till sina kunder.

     
     

Föregångare till Svarslösen ?

Länk Årtal

Beskrivning

 
Los Torhamn

1918

"Postbefordras kostnadsfritt som brevkort eller innesluten i kuvert med påskrift om innehållet" Ansökan om Utfärdande av Inköpskort, Till Livsmedelsnämnden. Stämplat Torhamn 1918-07-27. Lösenetikett 2a, 4 öre, men ej frimärkt.
1934-08-31

1934

Kan avlämnas till postbefordran ofrankerat (stämpel) Sture Leander Assuransfirma, Hälsingborg 1934-08-31.
Losen Sam 10 1934 "Kan avlämnas till postbefordran utan frankering" Stämplat Hälsingborg 1934-10-29 till Dagens Nyheters Ombud. Lösenetikett Nr 6a. Enkel lösen av Dagens Nyheter  
Sam 3g

1936

"Kan avlämnas till postbefordran ofrankerat". Stämplat Stockholm 1936-03-23. I Bullmark påsatt 5 öre Postverket och stämplat 1936-03-25. Kan det vara "Svarslösen" eller "EN" samlingslösen???
Sam 3c 1936 "Kan avlämnas till postbefordran ofrankerat" Stämplat Hovmantorp 1936-05-24. Brevkortet med lösenetikett 20 öre. Påsatt lösen 40 öre, vilket tyder på att 20 öre är för annan försändelser. Föregångare till Svarslösen?  
Sam 3enk 1937 "Kan nedläggas ofrankerat i postverkets brevlåda" Beställning av 5 kg rostskydd från Sv. Glasso stämplat Mora 1937-07-31. Stämpel "ENKEL LÖSEN" samt lösenetikett typ 6a. 5 öre Lejon stämplat Malmö 1937-08-02. En trolig föregångare till Svarslösen.  
Gr1939-02-24

1939

Frankerat Rekvisitionskort. "Kan avlämnas till postbefordran ofrankerat". Stämplat Trollhättan 1939-02-24. I Gravmark påsatt 5 öre GV och stämplat 1939-02-27. Tolkas nog som en "Samlingslösen / Svarslösen". Företaget har alltså betalt normalt porto utan tillägg för Lösen. Se även Gratispost
Gr1940 1940 Kan avlämnas till postkontoret utan frankering. Stämplat Svenshögen 1940-09-28. Troligen en Svarslösen där portot redovisats på annat ställe  
Sam RLF1810 1943 Samlingslösen på RLF-kort "Kan avlämnas till postbefordran ofrankerat". Porto 18,10 stämplat Pålsboda 1945-06-25. Lösen Göterborg 1 1945-06-26.  

Try Vitus

1944

Trycksak - Svarslösen obegagnad från 1944. Beställning av Lärobok i "Konsten att Måla och Teckna"
Sam 44 1944 "Kan avlämnas till postbefordran ofrankerat t.o.m. 29/2 1944"  Stämplat Lilla Harrie 1944-04-26. Kan det vara en form av samlingslösen ?  
Sam 3 Tho 1946 Stämpel "ENKEL LÖSEN" på kort med Lösen i Cirkel till Sparbanken Bikupan i Malmö, maskinstämplat 1946-01-05. Svarslösen frankerad med 10+15 öre, vilket även tyder på att man använde sig av samlingslösen. Vid flera försändelser frankerades allt på en. Tack till Thomas  
Sam4 615 1946 Svarslösen i form av Samlingslösen 30 x 20 öre + 1 a 15 öre = 615 öre stämplad Kristiansatad 1946-08-29. Utlöst 1946-08-31.
Frej Gislaved 1952 "Kan avlämnas till postbefordran ofrankerat" men fullt frankerat av avsändaren med 20 öre stämplat Gislaved 1952-02-18.  
Sam Lunds 1952 "Kan avlämnas till postbefordran ofrankerat" Stämplat Göteborg 1, 1952-10-23. Inrikes trycksaksporto 10 öre. Lösenetikett 9b, frimärkena handmakulerade, en form av samlingslösen till Lunds Kemisk-Tekniska Fabrik A-B.  
Sam Musikk 1964 "Frankeras ej Musikkalendern betalar portot" Stämplat Hässleholm 1964-10-26. Svarsförsändelsetillståndet överkryssat och troligen avslutat. Rätt porto 25 öre. Lösen därför dubbelt felande porto 50 öre Göteborg 1964-11-16  
Lu 81g 1970 Trycksak med Svarslösen "Frankeras ej OSY Betalar portot" Varför är denna lösenbelagd ? Stämplad Stockholm 20, 1970-07-03.  
  1948  
     

Frej

     

 

Frankeras ej - Svarslösen.

Enl. Poststyrelsens Allm. Cirkulär 1968, 386 17 oktober 1968 ges Det Bästa i samarbete med Postverket tillstånd att göra  prov med svarsförsändelser med delvis ny utformning. Provförsändelserna har i stället för text, varit försedda med speciella märken.

Länk till bild (Gr)   Blankett nr / Beskrivning av försändelsen Betalas av
1936-03-16 1936 Får avlämnas ofrankerat. Gravmarks Träförädling, Bullmark Mottagaren
  1936 "Kan avlämnas till postbefordran ofrankerat" Stämplat Stockholm 1 1936-12-15. Samling  
1939

1939

avlämnas ofrankerat.  Se bil. E till Allm. Poststadgan. Portot redovisat med 15 öre på försändelsen, stämplat Jönköping 1939-09-21. Detta borde kanske kallas en "Svarslösen" Mottagaren
Frej Sjuksk 1948 Obeg. Brevkort tryckt juni 1948 avsett för Adressanmälan till Sjuksköterskeregistret Mottagaren
Frej Medicin 1948 "Kan avlämnas till postbefordran ofrankerat A. P. § 52:2" Obegagnad adressanmälan till Medicinalstyrelsen. Juni 1948 Mottagaren
Frej 597 1948 Får avlämnas till postbefordran ofrankerat . . . . SFS nr 597/1948. Stämplat Hässleholm 1948-11-18 Mottagaren
Sam 185ore 1949 Fyrkantig ruta [LÖSEN]. Brevet avstämplat Eksjö 1949-11-09. Samlingslösen frimärke 1 kr + 80 + 5 öre, stämplade Jönköping  1949-11-11. "Kan avlämnas till postbefordran ofrankerat. AP § 52: 2". Inrikesporto 20 öre viket gör det svårt att se antaet brev Mottagaren
Sam 175 1950 Vacker samlingslösen med 12 kr för ett större antal brevkort. Sända "Till Kommitten för kommunal råttsanering i Nordvästra Skåne" och stämplat Åstorp 1950-04-03 Adressaten
Frej nr 3 1961 Axel Hallberg J:R Jönköping. Tillstån nr 3, stämplat Forsvik 1961-03-23 Adressaten
Frej FKMB 1962 Svarslösen. Tillstånd nr Rfv 1 Mellerud, stämplat 1962-10-01, FKMB Mellerud-Göteborg F-Kassan
Frej nr 76 1964 Folkpartiet i Göteborg, Tillstånd nr 76. Stämplat Göteborg 1 1964-04-12 Adressaten
Frej 1965 1965 "Kan avlämnas till postbefordran portofritt" Stämplat Alvesta 1965-10-04 till Repr. Sven Persson Malmö 12 Eftersänt 1965-10-05 med Lösen 60 öre S. Persson
Frej 126 1966 Tillstånd nr 216, 701 01 Örebro 1. Returnering av film. Adresskort Bl 2010.01 (Juni 66). Adressaten
Frej 495 1968 Tillstånd nr 212, Stockholm 12.  Insändning vattenprov. Adresskort Bl 2010.01 (Mars 68) SMHI
Frej nr 6 1969 Garntjänst 823 00 Kilafors med Tillstånd nr 6. Stämplad Dala-Floda 1969-02-03. Postnummer införda knappt ett år tidigare. Adressaten
Gr Land 1972 Svarsförsändelse Konto 4367 till LAND Veckotidning stämplat Mantorp 1972-05-24 Land
Frej 1165 1974 Tillstånd nr 1165, Bl 2091.02 (dec 74) Kuvert till PFA. Obegagnat PFA
Frej Kundnr   Gripsholms Värdshus & Hotel Adressaten
Frej Frisvar 2003 C5-kuvert. Frisvar med det som Posten kallar "Portomärke" eller Dekorelement till Haléns Finans AB, Borås. Stämplat Alvesta  2003-01-08.  

Svarslösen med "Frimärke"

Länk till bild (Gr)   Blankett nr / Beskrivning av försändelsen Betalas av
  1969 Det Bästa, grönt tandat, stämplat Stockholm Ban 1969-10-28  
  1970 Det Bästa, rött tandat, stämplat Stockholm Ban 1970-02-25  
  1972 Det Bästa, rött skuret, stämplat Brännfors 1972-10-30  
  1973 Sterling Airways vitt streckperforerat, stämplat Stockholm Ban 1973-01-29  
Frej Sterl 1973 Sterling Airways vitt streckperforerat märke, maskinstämplat Karlskrona 1 1973-01-30  
  2004-10 Läs mer om Svarspost, Frisvar och Frankosvar Postens hemsida  

Frisvar - Svarspost

Länk till bild () År Blankett nr / Beskrivning av försändelsen Betalas av
Frej Expr 1997 "FRISVAR" Expressen, Insändarsidan, stämplat Stockholm - Klara 1997-07-15 Mottagaren
Frej Helen98 1998-01-03 "FRISVAR" till Halens "frankerat" med ett halvt frimärke stämplat Norrköping 1998-01-03 Mottagaren
Frej Volex 1999 VOLEX Svarspost stämplat Västerås IRM 107 med 8 våglinjer och sorterat i samma maskin 1999-07-28. Kraschpost utan beklagan, eftersom stämpeln sitter ovanpå teipen. Mottagaren
Frej Ginza 2000 Frisvar. Ginza Musik AB, 2000-02-07. Post till Företag som vill få in svar på någonting, kan få sändas som Frisvar Mottagaren
Frej Finja 2000 Frisvar. AB Finja Betong, 2000-10-10. Post till Företag vid t.ex. ett arrangemang kan få sändas som Frisvar Mottagaren
Frej Halens 2002 Frisvar, frankostämplat kuvert med Lic. 290207 och porto 00.06 kr. Sorterat Västerås 107 2002-09-23 Mottagaren
Frej Miljon 2004 Svarspost till Miljonlotteriet stämplat Västerås 2004-08-19 och sorterat i IRM 107  
Frej Halen 2005 Förfrankerat C6 använt för "FRISVAR". Det är kaka på kaka. Antingen eller stämplat 2005-02-13 till Heléns, Borås Mottagaren
Frej 111 2005 En del är fräcka nog att skriva FRISVAR, istället för att sätta på ett frimärke, när de ska skicka in sin annons till tidningen. Det gick den här gången till PG. Stämplat 2005-08-08 och sorterat i IRM 111.

Gp

Frej 410   C5-kuvert. Svarspost 410 007 227 415 00 Göteborg Göteborg
Frej Natur 2006 "Svarspost" till Naturex, Malmö sänt från Alvesta 2006-08-31 och sorterat samma dag i GSM 007 i Alvesta

Mottagaren

Lu 81 2006 Varför frankerar man ett brev med SVARSPOST??? Troligen en okunnig medarbetare på ett företag som "tror" att all post SKA frankostämplas. Här med Lånemaskin, stämplat 2006-09-19.  
Frej City Look 2007 Brev med God Helgmärke  på ett Svarspost, stämplat Sundsvall 2007-01-24 Mottagaren
       
       
       
  2004-10 Läs mer om Svarspost, Frisvar och Frankosvar Postens hemsida  

Bilder:

         

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Litteraturhänvisning.

   

 

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)