Stämpel-Fakta.

STÄMPEL-Fakta är en intressant sammanställning över stämplar som använts för olika ändamål. Skriven av Åke Eliasson och utgiven av SFF 1996.

Några utvalda stämplar av Posthistoriskt intresse efter Åke Eliassons indelning.

Kap. 2. Makuleringsstämplar  Kap. 3. Tjänstestämplar 
Kap. 4. Datumlösa stämplar  Kap. 7. Ej Postala stämplar 
 Kap. 4, avsnitt A. Stämplar som anger att porto betalts eller ej skall erläggas Kap. 4, avsnitt B. Stämplar som anger att portot är obetalt.  LÖSEN-stämplar.
Kap. 4, avsnitt I. Lantbrevbärarstämplar Kap. 4, avsnitt K. Stämplar avseende oregelbundheter i postbefordringen
Kap. 4, avsnitt M: Stämplar avseende efter- eller återsändning av försändelse Kap. 4, avsnitt N: Stämplar med anvisning eller upplysning för adressat
Kap. 4, avsnitt P: Övriga Stämplar Kap. 4, avsnitt Q. Markeringar från Brevsorteringsmaskiner. BSM, SSM.

Förteckningarna är på intet sätt att betrakta som "katalog över" kända stämplar / Blanketter

Andra interna länkar:

Main page

Svensk Posthistoria

Postgirostämplar, Kap. 3. nr 601-762.
Blanketter

Postgiro

Eftertaxering (ingår i Kap 4. avsnitt A)

Förteckning över stämplarna är gjord i registerprogram Avanti, men konverteras snart  till Access.

 

Flertalet uppgifter om Stämplarna är hämtade från egen och  andras samlingar samt i viss mån olika auktionskataloger.

Ex. på postala Stämplar som ryms i kap. ovan:

  Postutväxlingen med ...........   Sökt av Expressbud, det mesta i stämpelväg som inte är runt, utan ovalt, fyrkantigt eller utan ram. Adressaten okänd, Aviserat,  Eftersändes,  Eftertax.   Ej inlöst, Oinlöst, Gottskrives Postgiro  m.fl.
Lösen 4 kr, Lösen 5 kr, LÖSEN ....kr .....öre ,  m.fl. Se SSPD ang. Lösenstämplar  Gatan finns ej i xxxxxx, Okänd i ........ , Utdelad av ......... ,  Vägrad, Ej utlöst, Retur, Åter avsändaren m.fl. Se Filatelisten 1998  nr.5 sid. 298.

Teckenförklaring:

     

Länkar till:

Main page

Posthistoria

Blanketter

   

Litteraturhänvisning.
STÄMPEL-Fakta av Åke Eliasson 1996
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==>    Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)