Postala stämplar N.

STÄMPEL-Fakta. Kap. 4. Datumlösa Stämplar

Avsnitt N: Stämplar med anvisning eller upplysning för adressat

 

Åter=Main page

Posthistoria

Stämpel-Fakta  
Blanketter

Postgiro

Datumlösa Stämplar, avsnitt M Övriga Stämplar, avsnitt P

Förteckning över mina blanketter är gjord i registerprogram Avanti, men konverteras snart  till Access.

Teckenförklaring: 

Typ = 1-rad= 1rad;  3R=3 rader i Ram 2:a Rad = Texten på rad 2
LxH = Längd på text eller Ram x Ramhöjd = Stämpelns färg, Sv = svart
1:a Rad = Texten på rad 1 Anm = t.ex. + fler stämplar, Bl. typ
1:a Rad -->5  = Texten förskjuten 5 tecken i pilens riktning Förs = Typ av försändelse / Blankettnr

 

Avsnitt N: 

Stämplar med anvisning eller upplysning för adressat

Typ LxH 1:a Rad 2:a Rad Plats Stämplat Anmärkning Sänt Till Förs
4-rad 50 Avhämtas -->5 AUKTIONS- KAMMAREN Stockholm 1972-12-20 Lila Bl 2010.03 S (Mars67 Örebro Avi
2-rad 57 Avhämtas hos pob i Totebo ->8 - 1979-08-14 Lila - Hjorted 2210.18
2-rad 27 Avhämtas hos pob i Annelund - 1972-01-28 Lila POB 1 Ljung 2010.10
1-rad 84 Avhämtas hos postomb..... - Engels 1933-01-? Sv Ryskt Rek Årsta Havs Brev
2-rad 54 Avhämtas postanstalten ->1 Uppsala 1,Kungsgatan 48 Malung 1972-02-23 Lila Bl 2010.03 (Mars 66) Uppsala Adrkort
2-rad 40 Avhämtas PR enligt avtal Danmark 1970-09-09 Lila Express Stockholm Br
2-rad 62 Avhämtas på postanstalten Wällingby 3,Hässelby T Eskilstuna 1965-05-12 Lila Bl 239B (Jun 63 ) Vällingby Adrkort
2-rad 50 Avhämtas på postanstalten Wrangels allé 62 (Färlöv) Eslöv 1975-04-09 Lila Bl 2010.03 (Apr 73 ) Kristianstad Adress kort
2-rad 23 Avhämtas senast - 5 AUG 1952 Malmö 1 1952-07-21 Röd P.R. Första Flyg Stockholm Vy
2-rad 23 Avhämtas senast 7 DEC 1951 Boden 1951-11-21 Röd P.R. Stockholm Vy
2-rad 23 Avhämtas senast 23 JUL 1953 Algeriet 1953-07-06 Lila P.R. Stockholm Brev flyg
1-rad 69 Avhämtas tidigast kl. 15 - Linköping 1968-01-30 Lila (Juni 66 ) Stockholm SV 2010.01
2-rad
Avhämtas vid postkon Karlbergsv 52 Linköping 1927-07-19 Sv Bl. 398. (Sept.21.) Stockholm Adress kort
3-rad 53 Avhämtas å postanst Sahlgrenska Sjukh Stockholm 1970-04-22 Lila Bl 2010.03 Göteborg Fra
2-rad 67 Avhämtas å Postkont LILLA NYGATAN 6 Karlstad 1921-03-14 Lila Postmuseum Stockholm Bl. 11
2-rad 67 Avsändaren torde uppmärks på Eder fullständiga/rät Göteborg 1975-03-20 Lila - Hässleholm 1 Tele
2-rad 67 Avsändaren torde uppmärks på Eder fullständiga/rät Stockholm Ban 1976-07-29 Lila - Hässleholm 3 Vy
2-rad 67 Avsändaren torde uppmärks göras på Eder fullständig Åmotfors 1956-06-30 Lila - Karlshamn Vy

 

Teckenförklaring:

Typ = 1-rad= 1rad;  3R=3 rader i Ram 2:a Rad = Texten på rad 2
LxH = Längd på text eller Ram x Ramhöjd = Stämpelns färg, Sv = svart
1:a Rad = Texten på rad 1 Förs = Typ av försändelse / Blankettnr

 

Länkar till:

     

 

Main page

Posthistoria

Stämpel-Fakta

Datumlösa Stämplar, avsnitt M

Postgiro

Blanketter

   

Litteraturhänvisning.
STÄMPEL-Fakta av Åke Eliasson 1996  
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==>    Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)