eBrev - ePP - Hybridpost.

Meddelande som utnyttjar mer än ett sätt att från avsändaren nå mottagaren. T.ex. på elektronisk väg föras över från kunden till Posten, där blir meddelandet ett papper som kuverteras och transporteras som vanligt brev. 

Main page

Posthistoria

Hybridpost

Gratispost

Turistporto - Remail

EPS / ePP / eBrev.

1978 började  Posten AB utveckla tjänsten Elektronisk Post Service (EPS). Verksamheten startade i Stockholm och från 1982 kallas den ePP. Företag som först började använda sig av tjänsten var Shell, Handelsanställdas förbund samt olika elbolag. Idag 2001-05 är det c:a 1500 företag som utnyttjar tjänsten.

Vissa företag har lämnat eget såväl brevpapper som kuvert till printercentralen. Här på SEKO:s "Arkiv 97" kan du läsa lite mer om erbetet på en ePP "noden i Alvesta".

EPS 2 EPS  ELEKTRONISK  POST-SERVICE. Adresserat till:  Våra Mässbesökare Datainfo 1983 Göteborg
EPS 3 EPS - Elektronisk Post-Service. Kuvertets innertryck upprepat EPS. Brevet sänt till Pn 571 00 Nässjö
EPS 5 EPS - Elektronisk Post-Service. Kuvertets innertryck upprepat EPS. Annan text i rutan "Begränsad Eftersändning" samt ett makulerat  B. Inga postala tecken på kuvertet.
EPS 7 EPS - Elektronisk Post-Service. Använt av Finspångs Elverk för utsändning av räkning 1988. Kuvertets innertryck upprepat EPS. Porto Betalt ruta. Inga postala tecken på kuvertet.
EPS 8 EPS (Elektronisk Post-Service). Använt av Finspångs Elverk för utsändning av räkning 1989. Kuvertets innertryck upprepat EPS. Porto Betalt - Port Paye ruta. Kuvertets innertryck upprepat EPS. Inga postala tecken på kuvertet.
hyb1 Vanligt tidigt e-BREV innan rektanglarna  fanns. Kuvertets innertryck randigt
EPP 2004 2004-10-? har de 3 rektanglarna försvunnit på det v. kuvertet. 2 C5 -kuvert finns nu båda MED och UTAN rektanglar

ePP-försändelserna stämplas inte. Däremot förs statistik över antal eBREV med hjälp av tre små rektanglar på höger sida av kuverten. Sorteringsmaskinerna läser förutom postnummer även dessa tre markeringar. De tidigaste kuverten hade inga rektanglar . All post som lämnar ePP är normalt A-post. 

Här några små smakprov på denna lite udda "samling" som på intet sätt gör anspråk på att vara eller någonsin bli komplett. 

Det står dock alla fritt att samla som man själv vill.

Frimärksrutan på olika ePP-kuvert

Studiebesök Malmö ePP 1997-04-27. P3 (jan 96), (dec. 96) 36 mm mellan rutorna. KUV  C5 AU
10 mm mellan rutorna. (Feb. 99) 30 mm mellan rutorna. KUV Kfak C5

27 mm mellan rutorna. KUV Kfak C5

11 mm mellan rutorna. 314 007
35 mm mellan rutorna. (apr. 98) 37 mm mellan rutorna. (apr. 98) Bl.KuvC5
36 mm mellan rutorna. - -   10 mm mellan rutorna. ( . 99)
       

Portorutor 2003-01-01 -- 20 =>.

eBrev med EAN-kod. Posten Kundfakturering Stockholm. (KUV C5 KFAKAI) Sorterat Nässjö 61, 2003-04-04.

eBrevruta med en ruta Port Paye och Posthorn under denna ruta (feb 03) Sorterat Malmö 72, 2003-3-23

eBrevruta samt en ruta med Port Paye och Posthorn under. Sorterat Årsta 081, 2003-07-30

Ruta med eBREV och Port Paye. Posten Kundfakturering Stockholm. Sorterat Malmö 72, 2003-08-07

   (160)

PRIORITAIRE 1:a klassbrev, samt Ruta med eBREV och Port Paye. 12 mm mellan rutorna. ( 01.11) Sorterat Malmö 71, 2003-06-16 .
       (200) PRIORITAIRE 1:a klassbrev, samt eBREV och en ruta med Port Paye, Porto Betalt och Sverige. Innertryck i kuvertet eBREV Strålfors. Nu i svart färg.
     (200) B  eBREV samt en ruta med Port Paye, Porto Betalt och Sverige. Innertryck i kuvertet eBREV Strålfors. Nu i svart färg.

eBrev - ePP-kuvert.

eBrev

Kuvert för Paketavi. Normalt har alltid paketavi sänts separat utan omslag. Här ett ex. på att det sänds i kuvert 2003-03-11

5 olika

5 olika C5-kuvert från 2003. Nedifrån utskickade och sorterade under dec. månad i Malmö,

Posthorn

Tveksamt om detta C5 är ett ePP-kuvert. Att det är Posten som använt det är dock troligt med hänsyn till alla posthornen, även om det är en Porto Betaltstämpel. Troligen är det före 1996 när Nya Brevnätet infördes.

 

Stefan Hargin chef, ePP, har välvilligt besvarat frågor och ställt fakta till mitt förfogande.

En vidareutveckling 2017 av eBREV  heter We Mail

=>.

Bild (Im_epp) År Beskrivning av kuvert / stämpel

EPP_We_Mail

2017-06 eBrev vidareutvecklas med We Mail. C5-kuvert som ankom 2017-06-26 

Andra typer/leverantörer av "Porto Betalt".

Frankering med frimärke har länge minskat och här ett antal olika konkurenter / kompanjoner till Posten AB / PostNord

Bild Årtal Beskrivning av "stämpeln / trycket"
2013-08- C5-kuvert med etikett Posten AB  PP International Mail, Economy B
2014-03-15 C5-kuvert med PP Sweden. Ankom 2014-03-15 via PostNord -sortering Utan Videojet texten POSTNORD
2014-03-18 C5-kuvert från iPost Porto Betalt. Inkjetstämplat Stockholm 2014-03-18. PostNord -sortering Utan Videojet texten POSTNORD
2014-04-28 C5-kuvert från SRV Huddinge. Porto Betalt. Postoperatör: Mailworld, 12608 Stoclholm. Sorterat PostNord, UTAN Videojet POSTNORD
2018-01-11 C5-kuvert från Lunds Kommun. PP Sverige. Frankostämplat Lic. 750358. Postoperatör: Bring CityMail 23254 Åkarp
2018-01-25 C5-kuvert från Folksam. Porto Betalt Klimatekonomiskt Brev. Ankom 2018-01-25 via POSTNORD-sortering
2018-02-09 C5-kuvert från Land. Porto Betalt BordingMAILIT.se  Ankom 2018-02-09 via POSTNORD-sortering

 

Förkortningar/Teckenförklaring:

EPS = Elektronisk Post-Service, föregångare till ePP e-BREV = elektronisk post- fysiskt brev
ePP = elektronisk Postproduktion Anm =
  Pn =Postnummer

Länkar till:

Main page

Posthistoria

Hybridpost

Gratispost

Remailing

Externa Länkar till:
Dansk Hybrid Svensk Hybrid Kuvertutseende - Hybridpost Swisspost EU-kommissionen - hybrid
PatentView Hybrid Mail solution Sårbarheter inom hybridpost PTS-remailing  

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)