Eftertaxering.

1900 - 1999.

Kort historik.

Försändelser med otillräckligt porto har behandlats på lite olika sätt genom tiderna. Det har funnits lösen-stämplar, lösen-frimärken och 1911-07-01 infördes lösen-etiketter. 19xx införes stämplar återigen. Nu med betydligt friare bestämmelser, ty varje Postområde - terminal synes ha tillverkat stämplar efter eget gottfinnande. I Kassanytt Nr.1 1996-01-11 upphör omedelbart all lösenbeläggning. Eftertaxering berörs dock inte av ändringen. 

 

 I dec. 1996 återinföres lösen eftersom en del företag utnyttjade möjligheten, att sända ofrankerade brev i större skala. Utan avsändare på kuverten, kunde Posten tyvärr inte eftertaxera breven.

Förutsättningen för att Posten ska kunna Eftertaxera är att avsändarens adress finns angiven på försändelsen eller i Frankostämpeln.

STÄMPEL-Fakta

E-tax. 50   Bl.  

Kap. 4, avsnitt A. Stämplar som anger att porto betalts eller ej skall erläggas.

I detta avsnitt i STÄMPEL-Fakta ingår såväl "Taxe Percue" som "Eftertaxering" sid.394. 

 

Main page

Posthistoria

Eftersändning Efters. Bl. 326 Efters. Bl. 330
Stämpel-Fakta

 

Efters. liten gul Efters. stor gul Efters.  priser
Poste Restante

Eftertaxering

Lösen F-post Retur avsändare

 

 

Försändelser som inte kan eftertaxeras skall eller har ofta belagts med lösen. Se länk ovan

Blankett 105 - Eftertaxeringskort.

 

Bl-t n:r Nr Mån År   Valör Stämplat Plats L x H Beskrivning Anm1 Anm2
Bl-t n:r 105. Mars 1901.)   - 1919-01-26 Åtvidaberg 138x095 EFTERTAX. KORT   JB
Bl-t n:r 105. Juni 1920.)   - 1924-02-25 Köpingebro 137x088 EFTERTAX. KORT Grå KA
Bl. 105. Sept 31.) Pv.tr.Sth. - 1953-03-20 Björneborg 148x105 EFTERTAX. KORT   K
Bl. 105. Maj 38.) Pv.tr.Sth. - Obeg - 148x105 EFTERTAX. KORT   K
Bl. 105. Maj 38.) Pv.tr.Sth. 1941 - Obeg - 148x105 EFTERTAX. KORT   K
Bl. 105. Febr. 46.)   - 1948-01-16 Karlstad 148x105 Eftertax. kort    
Bl. 105. Febr. 46.) Pv.tr.Sth. 1948 - 1954-07-16 Björneborg 148x105 EFTERTAX. KORT   K
Bl. 105. Jan. 57.) + Pv tr Sth 1,05 1964-04-03 Kristianstad 148x105 Eftertax. kort    
Bl. 105. Jan. 57.) + Pv tr Sth 1 kr 1964-04-03 Kristianstad 148x105 Eftertax. kort Listpa  

 

1964 ändrades bl. nr till 4-siffrig.

 

Bl Nr Mån År Valör Stämplat Plats L x H Beskrivning Anm1 Anm2
Bl 2102.02 Febr 74) 29:- 1986-08-20 Lycksele 148x105 EFTERTAX. KORT Paket Del 2
Bl 2102.02 nov 74) 7,30 1977-08-30 Göteborg 148x105 EFTERTAX. KORT Rek Del 2
Bl             148x105      
Bl             148x105 Eftertax. kort    

 

Bilder:

 

Expeditionsavgiften vid Eftertaxering har varierat. Se nedan.

 

Bild År Beskrivning
PS S.D. Nr 5 1889 P.S. Eftertaxering av 2 öre som fattades
Etax_105_38 1938 Eftertaxeringskort Bl. 105. obegagnat
Etax_4705 1947 Eftertaxerad postanvisning. Enligt journalnumret 3225-S bör postanvisningen vara avsänd från Varola. Anteckning med penna "Eftertax.  35 öre". Stämplad PKP 16C 1947-05-06
Etax Blsth 1967 Eftertaxering av Expressförsändelse på Bl Sth 1 bbg nr 251. Stämplad Stockholm 1 Expressexp. 1967-08-09
Etax Bl 2501 1967 Eftertaxering av Expressförsändelse på Bl Sth 1 bbg nr 251 (5.000 ex jan 67) tryckt på Bl 2501.09 (Okt 65). Frankerad 70 öre, stämplad Stockholm Ban 1967-08-17.
Etax_1970Frilles 1970-01 Listpostanvisning Bl 2020.05 (Jan 68), stämplad Frillesås 1970-01-15. Eftertaxerad med skrivmaskin.
Bl2102 1970 Eftertaxeringskort Bl. 2102.02.betalt med frankostämpel Lic. 19 Stockholm Ban 10.11.1970
PoRe_Gambia75 1975 Brev frankerat 75 öre stämplat Göteborg 1, 1975-02-14 till  Poste Restante Gambia. Stämplat TAXE PERCUE Göteborg 1 UTR, 15 FEB 1975.... Eftersänt Gothenbourg.
Lu2 60Taxe 1981 Inrikes Rabattmärke på brev till Finland, stämplat TAXE Perçue i ram, Stockholm Ban", 1981-02-05.
Chine msas63d

1982

Printed Matter Taiwan. Denomination, Taxe Percue. Taipei 3.23.82
  1988  
Lu 61 1998 Frimärket Företagspost använt av Frimärkshuset, överkryzzat med kulpenna och brevet 1998-11-25 Eftertaxerat? ? ? Idag 2006 -04- gäller märket för 100 gr. skrymmande enl. Posten Kundtjänst. Gällde det inte 1998? ?
Lu Bingo 2000? Varför eftertaxera REK-brev ? Hur kan man skicka REK utan att betala ? Är Posten ouppmärksam och "glömmer" att frankera ? Tre brev från tre olika platser sända  till Bingolotto med REK-etiketter. Tacksam för en bra förklaring, teori eller gissning
Etax_2003 2003-03 Del av C4-kuvert, frankerat med 2 Knopfrimärken. Stämplade Stockholm-Årsta 2003-03-25 EFTERTAXERAD FÖRSÄNDELSE.
Etax_Gbg15 2015-03 Del av C4-kuvert stämplat, vägt och sorterat i Göteborgs nya IRM 2015-03-25. Vikten 66 gram blev Eftertaxerat 2015-03-26

 

Försändelser med stämpel Taxe Perçue

 

Bild

År

Beskrivning
Etax_609 1949-12 Frankostämplat brev Lic. 609 Stockholm 1949-12-23, valör 090 öre till USA. Luftpost med stämpel Taxe percue.
Etax_4865

1954-08

Malmö 10.8.1954, på Frankotyp C, frankostämplat 00.25 rund Taxe Percue
Etax_2172 1955-04 Göteborg 1 UTR, 22 apr 1955, på Hasler C, Frankostämplat 00.25  till Holland
Teax_22 dec 1955-12 Malmö 1 UTR, 22 dec 1955 på Frankotyp C, frankostämplat 00.25 till Holland.
Etax_822 1961-03 Stockholm 16, 25 mrs 1961.  Frankotyp C, frankostämplat 00.30 till Holland. Eftertax med 10 öre blå stämpel.
PoRe_Gambia75 1975-02 Brev frankerat 75 öre stämplat Göteborg 1, 1975-02-14 till  Poste Restante Gambia. Stämplat TAXE PERCUE Göteborg 1 UTR, 15 FEB 1975.... Eftersänt Gothenbourg.
Etax_Taxe75 1975-08 REK frankerat 3x90 + 2x110 stämplade 1975-08-25. Eftersänt Pretoria, S. Afrika med en rak  TAXE PERCUE. Stämplat (T 7 c) frankerat 7c RSA stämplat 1975-09-12.
Etax_USA75 1975-12 Adresskort till USA. Frankerat 5 kr x 12 st. stämplat Stockholm 27, 1975-12-11. TAXE PERCUE Göteborg 1 UTR, 12 DEC. 1975.
Etax_Norge 1976-03 Hälsingborg.  Brev frankerat 110, fattas 20 öre som skett mha. TAXE PERCUE 1976-03-19
Etax_Taxe78 1978-02 Ofrankerat brev st'ämpat Mölndal 1, 1978-02-17 till Saltsjöbaden. Eftersänt Tenerife, Spanien. Stämplat TAXE PERCUE Stockholm Ban 20 FEB  1978  ...kr .... öre
Etax_220780 1980-07 Vykort frankerat med Rabattmärke till V. Frölunda.  Eftersänt till Finland med Gul etikett och TAXE PERCUE Göteborg 1 UTR, 22 ? 1980....
Lu2_60_Taxe 1981-02 Detta rabattmärke stämplat 1981-02-04 gällde bara Inrikes post. Stockholm Ban har 1981-02-05 satt på stämpeln "Taxe perçue" för att mottagaren ska slippa Lösen.
Etax_Taxe82 1982-06 Ofrankerat brev Göteborg 1 1 JUN 1982 stämplat Eftertax samt även TAXE PERCUE  Göteborg 1 2 JUN 1982 på brev till Schweitz.
Lu2_60_Spani 1987-11 2 rabattmärke a´ 190 använda på 50 gr brev till Spanien. Rätt porto 580. Stämplat Taxe Percue Göteborg Utrikes -4 NOV 1987
Lu60 Spani 1987-11 Brev frankerat med 2 rabattmärke a´ 190, använda på 50 gr brev till Spanien. Rätt porto 580. Stämplat TAXE PERCUE Göteborg Utrikes -4 NOV 1987


Andra TAXE PERCUE.

Bild

År

Beskrivning
Etax_TaxeP_Rek41 1941 Massor av ?-tecken om ett roligt brev  TAXE PERCUE
Etax_Luft44 1944 Massor av ?-tecken om ett roligt brev  TAXE PERCUE
Etax. 74 1976-09-08 Brev frankerat med 90 öre,  FDC-stämplat Hässleholm 1976-09-08 till Durban. Eftertax. med Sign..... samt TAXE PERCUE MALMÖ BAN  UTR.  9 SEP 1976.
     
Chine msas63d

Taipei 3.23.82

1982 Printed Matter Taiwan. Denomination, Kinesisk stämpel TAXE PERCUE
Lu2_60_Spani 1987-11 2 rabattmärke a´ 190 använda på 50 gr brev till Spanien. Rätt porto 580. Stämplat TAXE PERCUE Göteborg Utrikes -4 NOV 1987
mse4 PolandTorun Monki  90.714.11 REK-brev (Lic.T.P.) from Monki till Sverige.  Valör saknas, med polsk röd stämpel  TAXE PERCUE
Au hyb 2002j 2002 Julkort 2002 som kommer fram som ett "fysiskt " julkort hos mottagaren (Format A5, Taxe perçue) till ett pris av 15.50 inkl. portot.
LuNo Mangl 2004 Stämpel "Manglende porto + avgift Taxe Percue er krevt opp hos senderen". Frimärket från år 2004.
LuNo Mangl 2004 Norskt brev, frankerat med 6.00 till 31063 Älvserud. Stämpel "Manglende porto + avgift Taxe Percue er krevt opp hos senderen". Frimärket från år 2004.
aumiss_Polen 2016-06-07 Brev från CH-8010 Zürich TAXE PERCUE P.P. till Hässleholm 2016-06-07. MISSENT TO POLAND

 

Några ex. på använda blanketter / stämplar:

 

Bild Årtal Beskrivning
E-taxB105. P.S. - 1920 Bl-t. 105 Juni 1920.) Ljusgrå/svart. 10 öre, Köpingebro 1924-02-25
Etax 1953 P.S. - 1931 Bl. 105 Sept. 31.) Ljusbrun/svart 5 öre. Det var alltså viktigt att även Eftertaxera den lilla summan av 5 öre. Man har även använt de Blanketter från 1931 som fanns kvar, trots att nya kommit både 1946 och 1953
E-tax_Bl10. PS - 1946 Bl. 105 Febr.46.) Ljusbrun/svart. 50 öre, Kristinehamn 1948-01-17
Etax_105 PS - 1953 Bl. 105 Juli 53.) Ljusbrun/grön.  Stämplat Göteborg 1965-10-04
E-tax. PS - 1957 Bl. 105 Jan.57.) Ljusbrun/grön. 105 öre, Kallinge 1964-04-06

 

1960-tal

Bild Årtal Beskrivning
E-tax. 45   1945 Valörstämpeln saknas på Uddeholm 1945-10-12. Eftertaxering eller lösen borde ha gjorts med detta brev. Ingetdera har skett. Möjligt Lic.nr 3702
xxxxx 1961

Tveksamt vilken modell det är, m/26 eller m/44 men helt korrekt Eftertaxerad eftersom valören inte är läsbar. Stämplad Borås 1, 1961-09-08.

Lu1_SJRese 1962 Privat Brevkort Svar. Frankerat 20 öre GVI A, stämplat på tåget [Taxe Per... Amb. 141 N... Malmö 2 JUNI 1962] . stämplat HOEK VANHUL.... 1962-06-05. Ankom SJ Resebyrå Linköping 7 JUN 1962.
E-tax. 62 Try Eftertax. med Sign.......21mm. Västerås 1963-12-05
  1965 Ofrankerat brev stämplat Västerås. Borde frankerats 40 öre. Större Eftertax. Sign. .....
Etax 105j Bl Bl. 105 Jan.57.) Ljusbrun/grön. Eftertaxering av Listpostanvisning med 1 kr Ekonomibyrån 1966-03-29
Etax  provi 1966 Provisorisk gjord av Bl. 2501.09 (Okt. 64) Stämplad Linköping 1966-09-23
E-tax. 63 C5-brev Eftertax. med Sign.......21mm. Maskinst 214 Malmö  1967-01-25
Etax blsth 1967

1967. Eftertaxering av Expressförsändelse på Bl Sth 1 bbg nr 251

Etax1969 1969 Bl Sth 1 bbg nr 251 (5000 ex) på PS Bl 2501.09. 110 öre stämplade Stockholm Ban 1969-02-11

 

1970-tal

 

Bild År Beskrivning  
20182 1970 Eftertax. (utan Sign.......16mm.) är en form av "bifrankering".  9 kg paket endast frankerat med 550 öre, men eftertax. med 7:- stämplat 16.6.1970. Bl 2010.03
E-tax. 70   1971 Eftertax. med Sign.......15mm.  Lönsboda 1971-10-15 Try

3108

1971 Eftertaxerat helt korrekt i Bromölla 1971-04-21. Franko m/44 Hasler C inmatas från brevets högra kant som troligen varit för tjockt, varför valören ej kommit med.  
E-tax. 71 1971 Eftertax. med Sign....... Stockholm 5 1971-12-30 Överpostexp 2010.03
E-tax. 72 1972 Eftertax. med Sign.......16mm.  Stockholm 5 1972-02-04 2010.08
10187 1972-02

Eftertax. sign... av brevet, stämplat Stockholm 1972-02-17. - Francotyp C, Frankeringskontrollen upptäcker att det fattades 1 öre.

m/44
E-taxSth 1972 [Eftertax Stockholm 20] på Bl. 2010.03 S (Aug 69). Frankostämplat LIC. 40848, Stockholm 1972-07-27 Bl 2010.03
E-tax. 73 1976 Eftertax. utan Sign.......16mm.  Säffle 1976-03-04 Expedition Brev
E-tax. 74 1976 Eftertax. med Sign......TAXE PERCUE MALMÖ BAN  UTR. FDC-stämplat Hässleholm 1976-09-08  Brev
E-tax_78V 1978 Brev  frankerat 130 öre GVI A stämplat Veddige 1978-09-02, men borde varit 150 öre. Liten stämpel Eftertax. Sign ......  
E-tax. 78 1979 Eftertax..... 1 rad  utan Sign. 30mm. Vällingby 1, 1979-08-30 Brev
E-tax. 79a 1979 Eftertax.... utan Sign. i ram 34x20 Göteborg 1, 16 NOV 1979 Brev
E-tax. 79b 1979 Eftertax..... utan Sign. i ram 39x25 Hägersten 1, 6 DEC 1979 Brev

 

1980-tal

 

E-tax. 80 EFTERTAX Malmö Ban Stämpel Malmö 1 1981-07-27 Brev
Lu1_MilMarin Postkort - Tjänste - Taxe perçue. Upphörd Värnplikt. Daterat 1982-02-03 1982
E-tax. 83 Eftertax. på Bl 2501.09 (sep 80) stämplad Bromma 17, 1983-12-16  Bl 2501.09
E-tax. 81 Eftertax. med Sign.......23mm.  Stockholm Ban 1986-09-18 Vy
E-tax. 82 Röd Eftertax. med Sign.......15mm. Uppsala 16.7.1986 C5 brunt
E-tax. 86 Ram Eftertax........ Göteborg 1 1986-02-18.. (se 4-kant nedan) Brev
E-tax. 88 Ram 50 x 29 mm. EFTERTAX  Malmö 1988-09-14 Adressundersökningen. Brev
Etax_AllersGbg Ofrankerde brev. Påsatt Lösenetikett med 5: 20.Överstruket med tuschpenna. Slagen EFTERTAX 17 NOV 1988. HUR och VEM Eftertaxerar man,  då INGEN avsändare finns angiven ? ? ?. 2 brev

 

1990-tal

 

E-tax.90 Eftertax.  
E-tax. 91   Eftertax.  
E-tax. 92 Eftertax.  
E-tax. 20jan Eftertax. ram 38x20 mm. Göteborg 20 jan 1993 Brev
E-tax. 94 Eftertax.  
E-tax. Karl Eftertax. med Sign....17mm.  Karlstad 1998-09-29 Brev
E-tax. Borl Eftertax. med Sign.....16mm. Borlänge P stämplad 1998-10-16 Vy
E-tax. 4nov Eftertax. ram 4?x30 mm. 40510 Göteborg - 4 Nov 1998 Vy
E-tax. Norrk Eftertax. utan ram. 60100 Norrköping 10 NOV 1998 EFTERTAXERING rak 35 mm. Brev
E-tax. 11dec Eftertax. utan ram. Norrköping 11 Dec 1998 Brev
E-tax. 96Hsh Eftertax. med Sign.....15mm. Hässleholm 1999-03-19 C5-brev
E-tax. 96 Sunds Eftertax. med Sign.....16mm. Sundsvall 1999.04.23 Brev
E-tax. 96Allers EFTERTAXERAD rak 39 mm. Posten Sverige 1999.05.11 Try

 

Några Eftertaxerade försändelser

 

Länk  

Beskrivning - ej utförd Eftertaxering

E-tax_ALott 1991 Ofrankerat C6-kuvert som Eftertaxerats Göteborgs Postterminal 1991-05-29

Bingo

  Varför eftertaxera REK-brev ? Hur kan man skicka REK utan att betala ? Är Posten ouppmärksam och "glömmer" att frankera ? Tre brev från tre olika platser sända  till Bingolotto med REK-etiketter. Tacksam för en bra förklaring, teori eller gissning

70449

1994 m/65 Lic. 70449, REK, Frankostämplat 3280, Sundsvall 1994-02-17. bifrankerat med Franko 6010,  men eftertaxerat i Njurunda 1994-02-21.
Etax_Hsh96 1996 C 6-kuvert frankerat 0,30 plus halvt 10 öre. Postat troligen Göteborg.  Stämplade vid ankomst Postterminalen Hässleholm 2 DEC. 1996.

 

Andra på 2000-talet

C5-kuvert är nu den vanligaste storleken företag emellan. Här några lite olika sådana.

2018-01-01 höjde PostNord portot på frankostämplade Ekonomikuvert från 5:80 till 5:90.

 

Länk  

Beskrivning - ej utförd Eftertaxering

E-tax 3275 2005-02 Frankostämpel som EJ Eftertaxerats. Valören saknas, halva Lic. saknas, men företagets logo fanns. Stämplad Ängelholm   2005-02-24. Brevet borde Eftertaxerats.
Fusk_3_AFA 2005-04 Brev till AFA frankerat med 2 God Helg som Posten Eftertaxerat 2005-04-29. Brevet handstämplat Stockholm - Årsta 2005-04-28.
110794 2005-09 m/65 - Lic. 110794 Smile. Avs. Kavli AB, stämplat Älvsjö 23.09.2005 men valör saknas. Borde Eftertaxerats.
  2005 49 grams brev från Heberleins som Eftertaxerats med stämpel 44x24 mm 2005-11-04
  2005 Ofrankerat brev som Eftertaxerats med den äldre typer av stämpel. Tidaholm 2005-11-04
Etax_235451 2006-12 Frankostämplat brev 2006-12-28 Lic. 235451 valör 005.00, som Eftertaxerats med den typen av stämpel. Daterat 2006-12-28
E-tax 272318 2009-01 2009-01-01 höjdes portot från 5:10 till 5:30 för ett 20 gr. frankostämplat brev. Här har Posten varit på bettet och Eftertaxerat de 20 öre som fattades 2009-01-14 på brevet från företaget "kemiintressen" med postnummer 17269.
Etax 201005 2010-07 Hur har det här gått till ? Stämplat Göteborg 2010-07-17
Etax_1101 2010-11 Eftertaxerat stämpel 44 x 24 stämplat 2010-11-01
Etax_1105 2010-11 Eftertaxerat stämpel 36 x 24 stämplat Karlstad  2010-11-05
529592 2014-04 Portot höjdes 2014-04-01 från 5.50 till 6.10 vilket detta företag missat. Posten missade dock inte utan Eftertaxerade C5 brevet.
Etax 768349 2015-03 Frankostämplat brev 2015-03-04 med B porto 005:60. Avsändren har dock missat bokstaven B vilket gör att brevet blir ett Prioritaire som kostar 006:10. Alltså Eftertaxerar Postnord. Brevet är dessutom inlämnat 2 dagar för sent, så stämpeln uppdaterar datum till 2015-03-06.
Etax 2015Hsh 2015-04 C4-kuvert med högre vikt än 100 gram. Frankerat med två Småkakor och handstämplade i Årsta 2015-04-19. Brevet Eftertaxerat 2015-04-20.
Etax_242gr 2015- C4-kuvert med viktangivelse 242 gram. Lite svårtolkat eftersom vikten står i datumet. Borde varit på annan plats. Stämplat IRM 182 el. 183 i Årsta 2015-11-11. Eftertaxerat 2015-11-12.
Etax_Tollarp 2016-04 C6-kuvert tjockare än 3 cm med endast ETT frimärke. Borde varit tre. Stämplat Eftertaxerad 2016-04-07.
Etax_581876 2017-09 C5-kuvert från LIC.581876 frankostämplat valör 000:00 2017-09-07. Stämplat "Eftertaxerrat" 2017-09-08, men saknar avsändare.
Etax_Hoffm 2018-01 C5-kuvert frankerat B 005:90, stämplat 2018-01-04, vilket är RÄTT porto. Felaktigt Eftertaxerat troligen i Malmö 2018-01-08.
Etax_HTM 2018-01 C5-kuvert från Surahammar, frankerat B 005:80, stämplat 2018-01-04, vilket är underfrankerat 10 öre. Eftertaxerat troligen i Hallsberg eller Årsta.
Etax_18liten 2018-04 Två underfrankerade frankostämplade C5-kuvert. Rätt porto 6:40. OBS den minimala stämpeln "EfterTaxerad"  på det övre brevet

 

Andra objekt

Ptm i Malmö använde en Frankostämpel för Eftertaxeringen. Lic.nr 100220 av fabrikat Ascom Hasler.23.10.96
E-tax. 0      
E-tax. 1    
E-tax. 2 Eftertax.+ Taxe Percue Malmö Ban Utr 1976-09-09 Brev
E-tax. 3    

 

 

Bl 2260.01  Försändelsen återställes till avsändaren.

 

Etiketten använd då försändelser inte frankerats fullständigt. Tryckt ett stort antal ggr. Storlek på etiketten c:a 105 x 72, 105 x 74 mm.

 

Länk

Etikett 1965 - 1998

 

Beskrivning

Wind Tele Bl 2260.01 (Febr 65) Försändelsen återställes Tjänsteförsändelse från Televerket.  Etikett Bl 2260.01 stämplad Älmhult 1971-08-09.
  Bl 2260.01 (Dec 69) Försändelsen återställes Allers Tävlingskupong. Stämplad Helsingborg 1988-03-01
Avs_Tele72 Bl 2260.01 (April 72) *Pv tr Sth 1972 Försändelsen återställs Tjänsteförsändelse från Televerket. Stämplad Osby 1981-04-02
  Bl 2260.01 (April 72) *Pv tr Sth Allers Tävlingskupong. Stämplad Tyringe 1987-09-30
Avs_Tele75 Bl 2260.01 (jan 75) Försändelsen återställs Försändelsen återställs till avsämdaren, stämplad Göteborg Utrikesexp,  1981-03-03.
Wind 63Utrikes Bl 2260.01 (jan 75) *Pv tr Sth 1977 Försändelsen återställs Tjänsteförsändelse från Televerket. Påsatt etikett Bl 2260.01 Försändelsen återställs till avsändaren. Stämplat Göteborg Utrikes 1981-04-03.
  Bl 2260.01 (nov 78) Försändelsen återställes Allers Tävlingskupong. Stämplad Helsingborg 1987-06-29
Avs_Ofran Bl 2260.01 (jun 83) Postens Försändelsen återställs Försändelsen återställs till avsämdaren, stämplad röd  [Ofrankerad Åter avsändaren] 1987-02-25. Etikett Bl 2260.01.
  Bl 2260.01 (jun 83) Postens Försändelsen återställs Allers Tävlingskupong. Stämplad Malmö Ban 1987-08-21
  Bl 2260.01 (jun 83) Postens Försändelsen återställs Allers Tävlingskupong. Stämplad Hässleholm 1988-11-10
  Bl 2260.01 (dec 88) Postens Försändelsen återställs Allers Tävlingskupong. Ostämplad
Etax. 4 Bl 2260.01 (jun 83) Postens Försändelsen återställs till avsändaren Trycksak.   Här på ofrankerat brev använts, istället för att efter-taxera brevet. Stämplat Hässleholm 1987-06-29.
Lu2 Etik2260 131 2260.01 (jul 93) Försändelse i Retur Blå Etiketten  stämplad OFRANKERAT. Försändelse i Retur på Sköna Böcker, Bromma. Stämplad Umeå P, 1994-02-28.
ISO 2260 2260.01 (jul 98). Del av etiketten Ofrankerad talong insänd men returnerad av Posten tillsammans med Bl. 2260.01 (jul 98). Postad på nytt med fullt porto som makulerats med Kvalitetsstämpel i Nässjö. Av katalogen att döma så borde det vara år 2000.

 

 

4-kant Stämplar. se Stämpel-fakta sid. 394.

 

Göteborg (100)

Göteborg

Göteborg

Göteborg

 EFTERTAX ........i ram 34x20 mm.  Göteborg 1 1979-11-16 på brev EFTERTAX....i ram 33x24.  Göteborg Postt. 1989-03-01 på brev
Eftertax....i ram 34x23 mm. Blå och svart Göteborg 1 1986-02-18 på brev   Inlämnat via brevlåda 1999-11-18, Tomteboda samt grön Eftertax. 29x13 mm.
EFTERTAX ....i ram 33x24 mm.  17 NOV 1988 Göteborg på brev C6. EFTERTAXERAD Taxe Perque i ram 39x30 mm. Brev Terminal 405 10 Göteborg 2002-07-29
eftertax ... Norrtälje 1991-03-25 EFTERTAX....i ram 33x25.  Göteborg Postt. 1993-03-08 på brev.(80)
      EFTERTAXERAD  i ram 33x24. Brev Terminal 405 10 Göteborg 2002-07-29.
 44x24 mm. Eftertaxerat. Brevet kan vara försenat på grund av att det är .. Stämpeln ev. slagen i Göteborg  2005-08-03    
EFTERTAXERAD Taxe Perque i ram 37x30. Göteborg Postterminal 2005-02-08 Eftertaxerat, Brevet kan vara försenat ... Gbg 46x27 mm. 2004-10-29  Sign.   ...............
 

Stockholm,  med omnejd

 

Klara, Årsta

 Eftertaxerad....i ram 36x29 mm. Sth Klara 1998-07-16 EFTERTAXERAD 1991-11-07. Stockholm - Klara, Frankeringskontrollen 38x24 mm.
  Stockholm - Klara, Frankeringskontrollen Lösenstämpel 38x9 mm.  Eftertax........i ram 39x25 mm.  Hägersten 1 1979-12-06 på brev
EFTERTAX ... FÖRS ... i ram 36x25 mm. Stockholm Årsta 2001-11-26 på brev EFTERTAX ... FÖRS ... i ram 36x25 mm. Stockholm Årsta 2002-12-22
Postage Paid, Stockholms Utr. 26x21 mm. 1992-03-03 XXX
Eftertax. ... i ram 34x23 mm. Stockholm 1 1984-11-13.    
       
    <=XXX=> Eftertaxerat. Brevet kan vara ..... Ort ej angiven. Stämplat 2004-10-07
 

Västerås, Norrköping, Nässjö

 

Malmö med omnejd

    EFTERTAX ....i ram 50 x 30 mm. Postens Driftkontor Malmö Ban odaterad, men troligen 1980-tal.
Västerås 35x23. Eftertaxerat. Brevet kan vara försenat på grund av att det är ........ 2004-12-03. Denna typ av stämpel verkar finnas på flera orter Den äldre typen av stämpel Eftertax. använd 2005-02-11 i Malmö, Skeppsbron.
Eftertaxerad utan ram 42x27. Nässjö Postterminal 2003-12-22 44x24 mm. Eftertaxerat. Brevet kan vara försenat på grund av att det är .. Stämplat ev. Malmö  2005-11-04
Eftertaxerad utan ram 36x27. Nässjö Postterminal 2002-07-29  EFTERTAX....i ram 40x23 mm. Malmö Ban 1992-11-11
Eftertaxerad....i ram 43x29. Västerås P 1998-07-22 Eftertaxering utan ram 38x24. Norrköping 1998-12-11
Eftertaxerad....i ram 34x23. Norrköping 2000-11-17 Eftertaxering utan ram 46x15. Helsingborg 2009-01-15
 

Övrigt,  med omnejd

 

Övrigt,  med omnejd

Den äldre typen av rödlila stämpel Eftertax. använd 2005-11-04 i Tidaholm  Eftertaxerad....i ram 42x29 mm. Luleå P 1998-07-31 på vykort
Eftertaxerad försändelse i ram 35x25. Karlstad 2003-12-22 POSTCENTER CITY 252 00 Helsingborg 2004-10-14. Eftertaxerad försändelse
     Frankostämplad 2018-10-18. Texten Eftertaxerad otroligt liten.

100-120

Priset för Eftertaxering - Lösen.

 

Expeditionsavgiften för eftertaxering kostar 25 kr + felande porto och lösen kostar 10 kr + felande porto. Dessa avgifter gäller från 2004-10-04.

2015-01-01 höjdes Expeditionsavgiften till 35 kr respektive 14 kr.

?????????????????????????????????????

   
 

 

  Liten notis i Göteborgs-Posten 2006-01-04

Följande förslås av PTS: Otillräckligt frankerat brev betraktas som Obeställbart. Skyldighet för postföretaget att först erbjuda mottagaren att lösa ut brevet slopas. Ett obetällbart brev ska i första hand skickas tillbaka till avsändaren. Finns ingen avs. skickas brevet till PTS enhet i Kiruna med rätt att öppna brev. Finns ingen avs här heller, så bränns brevet efter 6 mån. arkivering

 

 

Expeditionsavgiften vid Eftertaxering har varierat från 1978 till  2018.

 

Expeditionsavgifter  -  Eftertaxering

 

Pris kr

Från datum

Beskrivning före 2017-01-01.

 
1   1978-04-01 ----  
10      
25   2004-  
35 2015-01-01    
  2018-01-01    

 

 

2006-02-18 står följande text på Postens hemsida

 

>Köp- och leveransvillkor - Posten.se Otillräckligt frankerade brev.

 Posten gör löpande kontroller av att brev som postas är rätt frankerade. Otillräckligt frankerade brev eftertaxeras alternativt lösenbeläggs i de fall avsändare saknas på försändelsen. Eftertaxering/lösenbeläggning sker dagen efter försändelsen lämnats in, vilket medför att otillräckligt frankerade brev blir en dag försenade. Vid upprepad underfrankering returneras breven till avsändaren. ...
 

Otillräckligt frankerade brev

Posten gör löpande kontroller av att brev som postas är rätt frankerade. Otillräckligt frankerade brev eftertaxeras alternativt lösenbeläggs i de fall avsändare saknas på försändelsen. Eftertaxering/lösenbeläggning sker dagen efter försändelsen lämnats in, vilket medför att otillräckligt frankerade brev blir en dag försenade. Vid upprepad underfrankering returneras breven till avsändaren.

- Eftertaxeringsavgift (inkl moms) 25 kr + 5 kr för varje ytterligare försändelse.

I de fall lösenbelagda brev inte löses ut av adressaten, skickas breven till PTS (Post-och Telestyrelsen).<

 

2017-12-02 står följande text på Postens hemsida

 

Eftertaxering

Eftertaxering innebär att man får betala för ett otillräckligt eller ofrankerat brev i efterhand.

Du som avsändare har alltså blivit eftertaxerad för att en försändelse, som du har skickat inte hade tillräckligt med porto. Brevet har delats ut.

Avgiften består av skillnaden mellan erlagt porto och rätt porto plus expeditionsavgift på 35 kr för första brevet (plus 5 kr per efterföljande brev dock max 250 kr). Avgiften betalas av avsändaren.

 

 

Denna nya behandling av underfrankerade försändelser i system KIP startade 2005-11-01

?????????????????????????????????????

 

Main page

Posthistoria

Stämpel-Fakta  
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. ==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Litteraturhänvisning.

Stämpel-Fakta Kap. 4, avsnitt A.

 

< o O o >