Eftersändning - Priser

och Blanketter 1978 - 1997.

Inledning.

Detta är ett försök att kartlägga den Gula eftersändningsetiketten, som ersatte den tidigare blå Blankett 326. Blankett 2214.04 användes från hösten 1978 fram till våren 1997 då den successivt ersättes av en ny EU anpassad etikett. Dessa uppgifter om priser på tjänsten eftersändning är de jag fått fram med hjälp av postpersonal och frankerade blanketter

Main page

Posthistoria

Eftersändning Efters. Bl. 326 Efters. Bl. 330
Stämpel-Fakta

 

Efters. liten gul Efters. stor gul Efters.  priser
Poste Restante

Eftertaxering

Retur avsändare    

Ex. på annan användning av etiketten:

 

 

Priser och Blanketter på tjänsten Eftersändning / Lagring .  

Blankett  Tjänst / Engångsavgift. Grundavgift. Per påbörjad Ytterligare Maxtid /
nr. Tidpunkt.     7 dags period. Per / Mån.  belopp.
Bl 2050.07 Tillfällig Eftersändning        
  1968-03-01 4:- - - 4:- / 6 Mån. -
  1971-10-01 5:-        
  1973-05-30 5:- - - 5:- / 6 Mån.  
  1975-07-24   * 6:- - - - -
  1976-12-09   * 8:- - - - -
  1978-02-01 12:- 6 Mån. - - 12:- / 6 Mån.- -
  1980- 05-01 15:- Start + 6 Mån - - 15:- / 6 Mån. -
  1981-06-01 20:- Start + 6 Mån - - 20:- / 6 Mån -
  1984-07-01 25:- Start + 6 Mån - - 25:- / 6 Mån. -
 

1984-12-03

30:- Start + 6 Mån.

- - 30:- / 6 Mån. -
  1990-04-23  -  100:- 2 Mån. - 50:- / Mån Max. 4 Mån.till
  1993-07-?  -  100:- 2 Mån - 50:- / Mån. -
 

1994-03-01

-

100:-

25:-

-

6 Mån.

 

1995-09

-

100:-

25:-

-

6 Mån.  Upp till 300:-

 

1997-03-01

Via tfn

100:-

25:-

-

Upp till 400

 

1997-03-01

Via post

120:-

25:-

-

Upp till 420:-

 

Blankett  Tjänst / Engångsavgift. Grundavgift. Per påbörjad Ytterligare Maxtid /
nr. Tidpunkt.     7 dags period. Per / Mån.  belopp.
Bl 2050.01 Definitiv Eftersändning        
 1968-03-01  Gratis Start + 6 Mån  4:- / 6 Mån

1973-05-30

Gratis Start + 6 Mån.

 

-

  10:- / 1 År.

Kan förlängas med 10 kr/år

1978-02-01

Gratis Start + 6 Mån.

 

-

  12:- / 6 Mån.

  24:- / År.

1980-05-01

Gratis Start + 6 Mån.

-

-

  15:- / 6 Mån.

  30:- / År.

1981-06-01

Gratis Start + 6 Mån.

-

-

  20:- / 6 Mån

  40:- / År.

1984-07-01

Gratis Start + 6 Mån.

-

-

  25:- / 6 Mån.

  50:- / År.

1984-12-03

Gratis Start + 6 Mån.

-

-

  30:- / 6 Mån.

  60:- / År.

1990-04-23

225:-/ för 6 Mån.

*)

-

225:-/ 6 Mån.

450:- / År.

 

1993-07-?

225:-/ för 6 Mån.

*)

-

225:-/ 6 Mån.

450:- / År.

 

1994-03-01

225:-/ för 12 Mån.

*) för 12 Mån.

-

-

225:- / År.

 

1995-09

225:-/ för 12 Mån.

*) för 12 Mån.

 

225: / 1 År

 

 

Bl 2050.02  Återkallelse.      

Förlängning av def. Eftersändning med 6 mån. till ett pris av 4 kr på denna blankett (Okt 68)

Bl 2050.08 Förlängd Eftersändning Priser  se ovan Se ovan
         

 

Blankett  Tjänst / Engångsavgift. Grundavgift. Per påbörjad Ytterligare Maxtid /
nr. Tidpunkt.     7 dags period. Per / Mån.  belopp.
Bl 2050.09 Lagring. = Ett alternativ till Eftersändning   Från    
  1968-03-01 4:- - 1970-12-10 4:- / 6 Mån  
  1972-07-28 5:- - - - -
  1977-07-15   *   9:- - - - -
  1978-02-01 12:- - - - -
  1980-05-01 15:- - - - -
  1981-06-01 20:- - - - -
  1984-07-01 25:- - - - -
  1984-12-03 30:- - - - -
  1990-04-23 75:- / 2 Mån. - - - Max 2 Mån.
  1994-03-01 75:- / Mån. - - 75:- / Mån.  
  1995-01-01? 100:-/Mån. - 25:- - Max  300:-
  1997-03-01 50:- via tfn. **)   10:-   Max  400:-
  1997-03-01 70:- via post   10:-   Max  420:-

* = Datum på stämplad blankett.  OBS. Ej införandedag.

*) Ungdomar under 26 år har rabatt. Betalar 100:-,  ibland för viss tid.

**) Från 1997 premieras beställningar som görs via telefon.

Sedan denna sammanställning gjordes (1997) har ytterligare nya etiketter, förfaranden och priser tillkommit.

Idag 2019 gäller:  Svensk Adressändring samarbetar med oss.

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Ett varmt tack till bl. a. personal på HK / Brev som välvilligt har besvarat frågor och lämnat många värdefulla upplysningar. Frågor till några etikettenheter, om vilken typ av skrivare de har eller när den togs i bruk har tyvärr blivit obesvarade.

Litteraturhänvisning.

Olika Postala bestämmelser

 

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)