Eftersändning - gul etikett.

1978 - 1997.

Inledning.

Detta är ett försök att kartlägga den Gula eftersändningsetiketten, som ersatte den tidigare blå Blankett 326. Bl 2214.04 användes från hösten 1978 fram till våren 1997 då den successivt ersättes av en ny EU anpassad etikett.

Historik.

Eftersändning av post har under årens lopp kunnat ske på flera olika sätt. Förr skrev man oftast den nya adressen för hand på försändelsen, ofta tillsammans med ordet RETUR. En del postanstalter har haft och har kanske fortfarande särskilda enradiga stämplar " EFTERSÄNDES ".

Dessa har funnits i många olika utföranden. Den tidigast kända är från år 1907. År 1920 kom så en särskild blå etikett Bl. 326 med text "Eftersändes" . Den har också funnits i flera olika utföranden, att klistra på försändelsen. Under 1964 infördes en ny numrering av alla Postens blankettnummer. Alla 3-siffriga blev 4-siffriga. Bl. 326 blev 2214.04. På de senare upplagorna finns prickade linjer för den nya adressen. Denna etikett förekommer även i gult papper. Eftersändning kan numera vara av två olika slag "Tillfällig" och "Definitiv". För tillfällig eftersändning fyller kunden i blankett Bl 2050.07 och för definitiv, blankett Bl 2050.01. Postens etikettenhet fyller i Eftersändningskort Bl 2214.22, samt skriver ut små gula etiketter.

Test av ny etikett.

I slutet av 1970-talet utfördes i Västerås och Spånga prov med en ny etikett. Den var färdigutskriven i mindre format än den tidigare, gul till färgen och självhäftande. Etiketten hade plats för 4 rader text. Provet utföll väl och 1979-05-18 beslöt Posten att successivt införa denna nya etiketten i hela landet. Olika typer av skrivare på etikettenheterna gav olika utskrifter. Denna nya blanketten 2214.04 kom att ersätta den tidigare blå Bl. 326 - 2214.04, som var betydligt större, och ibland t.o.m. svår att få plats med på försändelsen

Main page

Posthistoria

Eftersändning Efters. Bl. 326 Efters. Bl. 330
Stämpel-Fakta

 

Efters. liten gul Efters. stor gul Efters.  priser
Poste Restante

Eftertaxering

Retur avsändare    

Se även Poste Restante, där etiketten använts för eftersändning till PR.

Här följer en förteckning över och utseendet på de etiketter jag funnit.

Gula etiketter. 1979 ==>

Storlek Tid Etiketten och Textens utseende
20x72 1979-1985 Helgul etikett med olika typer av vanlig text troligen typhjulskrivare eller  bläckstråleskrivare
16x71 1986-1997 Helgul etikett med olika typer av troligen matrisskrivare
26x85 1997-1998 Gult finrutigt mönstrad. Troligen Laserskrivare.
26x85 1998-2000 Gult grovrutigt mönstrad. Troligen Laserskrivare / Termoskrivare
26x85 2000- Gult grovrutigt mönstrad med vitt Posthorn. Troligen Laserskrivare / Termoskrivare

GUL EFTERSÄNDNINGSETIKETT.

Med ö fyrkantig  nolla - Med O rund nolla.

Bilder:

Fri        
Skrift = Tjock, Mager, hög text Antal/2cm = Antal tecken per 2 cm
Siffror/bokst. = Tecken som skiljer sig Vid datorskrift kan texten komprimeras

Några ex. på använda etiketter:

På försändelse

Nr. Format  Antal tecken  /2cm Med ö fyrkantig  nolla. Skrift/text Särskiljande Siffror/bokst. Anm.
E-gul 1 1. 70x21 9,5               Tjock    -
E-gul 2 2. 70x20  8        Tjock   -
E-gul 3 3. 70x20 8           Mager    -
E-gul 4 4. 70x20  9                                          Mager .   .  A . -
        Med O rund nolla.                     
E-gul 5 5. 70x20 8   Tjock alla tecken -
E-gul 6 6.  70x20 9     1   .   . -
  7a.  70x20 9          1 3 6 9. M. -
E-gul 7 7b. 70x20 9          1 3 6 9. M. -
E-gul 8 8.  70x20 9          Hög .   6 8 9. -
E-gul 9 9. 72x20 9,5     1 2 3 -
        Antikvastil.       
  10a. 70x20 8      Tjock 1.2.4 .7 -
  10b. 70x20 9          - 1 3 6 9. M. -
E-gul 10 10c. 70x20         -

Dessa etiketter är troligen skrivna med typ hjulskrivare eller  bläckstråleskrivare

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7a. 

7b. 

8. 

9. 

10a. 

10b.

 

 

Försändelser med liten gul etikett.


 

 

Försändelser med stor gul etikett.

Eftgul 1980

1980

Vykort från USA till 821 00 Bollnäs. Tillfälligt Eftersänt till Hertsjö 8012, Bollnäs.
Eftgul_Saltum 1981-06 Brev frankerat rätt porto 165 öre Carl XVI stämplat 1981-06-13. (Porto höjt 1981-06-01) Eftersänt till Saltum, Danmark. 1981-06-17 Eftersänt till Malmö.
Eftgul_81 1981 Vykort med Rabattfrimärke stämplat Råda 1981-07-06. Tillfälligt Eftersänt Degerfors  (T  810802)

Eftgul 1983

1983

En gul mindre remsa använd att makulera den gamla adressen. Kortet skrivet 1983-09-01 avsänt Paris, Frankrike 1983-09-03 trots att Täbystämpeln ser ut att vara 1999-09-07, men är 1983-09-07.
Eftgul_98 1998 Helsak "Ett brev betyder så mycket"  Stämplat Stockholm * Postmuseum 1998-03-09

Eftgul 2009

2009

Litet Porto Betaltbrev som blivit Eftersänt p.g.a. flyttning. Stämplat Varberg 2009-02-26

Nya skrivare.

I början av 1984 påbörjade Posten utbyte av utrustningen på etikettenheterna till databaserade system bestående av en Luxor ABC 806 dator samt skrivare bl.a. av märket Honeywell. Även andra typer av skrivare förekom. För registrering av eftersändninguppgifter användes Bl. 2214.19 och Eftersändningskort Bl. 2214.22 på vilket den gula etikettens uppgifter finns registrerade.

1990 införes det nya datasystemet FRAM. Under 1991 byter man datorer till Viktor samt skrivare C. ITOH på många regioner. Det fanns 165 utdelningskontor som hade datautrustning för att kunna skriva ut eftersändningsetiketter. Etiketterna 6 st. 95 x 71 sitter på 93 mm. brett vaxat, traktormatat papper. Varje etikett har måttet 16 x 71 mm.

Förutom till eftersändning användes dessa etiketter även till.  [  ] AVFLYTTAD. [  ] OKÄND

[  ] ADRESSATEN HAR EJ BEGÄRT EFTERSÄNDNING. [  ] EFTERSÄNDNING UPPHÖRD.

Varje etikettenhet synes formulera texten efter eget gottfinnande. Dessutom användes "de gula" gärna som interna adresslappar m.m. De har också i stor utsträckning ersatt den enradiga stämpeln ”ÅTER AVSÄNDAREN”.

Försändelser med liten gul etikett.

Etikettens storlek 71 x 15,5 mm. (Eftgul)

Bild År Beskrivning objekt
Eftgul_ Maroc 1995  2 olika små "Försändelsen har försenats p. g. a. felaktigt postnummer . . . " på vykort från Agadir 1995-01-25
     

 

 

Punktutskrift - Matrisskrivare.

Nr Storlek Antal tecken/2 cm Text-utseende Särskiljande tecken
11a. 71x16 8* Gles 1 0 4 . T .    * = kan även vara 13 om datorn komprimerar texten.
11b. 71x16  8 Gles 1 0 4 . T . 
12a. 71x16 8 Gles 1 4 5 7 8 0. T.
12b. 71x16 8* Gles 1 5 7 8 0. T.   * = kan även vara 9,5 om datorn komprimerar texten.
12c. 71x16 9,5 Högre 1 5 7 8 0. T .
14. 71x16 8* Tät 0.1.4. T .     G.D. * =   kan även vara 14 om datorn komprimerar texten.
15. 72x21 9,5 Högre 0 . 4 .           Hälsingborg.

Sedan denna sammanställning gjordes (1997) har ytterligare nya etiketter, förfaranden och priser tillkommit.

Priser på tjänsten Eftersändning

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Ett varmt tack till bl. a. personal på HK / Brev som välvilligt har besvarat frågor och lämnat många värdefulla upplysningar. Frågor till några etikettenheter, om vilken typ av skrivare de har eller när den togs i bruk har tyvärr blivit obesvarade.

Litteraturhänvisning.

Olika Postala bestämmelser

 

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)