Eftersändning Bl. 330.

Begäran om Eftersändning.

Eftersändning av post har under årens lopp kunnat ske på flera olika sätt. Beställningen skrevs först på Bl. 104 (1895 års blankettförteckning, "Begäran om eftersändning") därefter omdöpt till nr 330 (i 1902 års blankettförteckning). Senare kom även Bl. 332 "Återkallelse av eftersändning". Se mer på Blankettsidan. Förr skrev man oftast den nya adressen för hand på försändelsen, ofta tillsammans med ordet RETUR. En del postanstalter har haft och har kanske fortfarande särskilda enradiga stämplar " EFTERSÄNDES ". En del företag t.ex. rederier hade egna stämplar "Eftersändning

Tidig beställning

Nr

Stämplat

Beskrivning

Efters bKe7 Ljusdal 1889-10-22 Beställning av Eftersändning av brev till Postkontoret i Härnösand
     
     
     

Historik.

1920 - 1999.

Dessa stämplar har funnits i många olika utföranden. Den tidigast kända är från år 1907. År 1920 kom så en särskild blå etikett Bl. 326 med text "Eftersändes", att klistra på försändelsen . Den har också funnits i flera olika utföranden. Under 1964 infördes en ny numrering av alla Postens blankettnummer. Alla 3-siffriga blev 4-siffriga. Bl. 326 blev 2214.04. På de senare upplagorna finns prickade linjer för den nya adressen. Denna etikett förekommer även i gult papper. Eftersändning kan numera (1998) vara av två olika slag "Tillfällig" och "Definitiv". För tillfällig eftersändning fyller kunden i blankett Bl 2050.07 och för definitiv, blankett Bl 2050.01. Postens eftersändningsuppgifter finns på blankett 2214.01 för att sortering ska underlättas. Postens etikettenhet fyller i Eftersändningskort Bl 2214.22, samt skriver ut små gula etiketter.

Test av ny etikett.

I slutet av 1970-talet utfördes i Västerås och Spånga prov med en ny etikett. Den var färdigutskriven i mindre format än den tidigare, gul till färgen och självhäftande. Etiketten hade plats för 4 rader text. Provet utföll väl och 1979-05-18 beslöt Posten att successivt införa denna nya etiketten i hela landet. Olika typer av skrivare på etikettenheterna gav olika utskrifter. Denna nya 2214.04 kom att ersätta den tidigare blå Bl. 326 - 2214.04, som var betydligt större, och ibland t.o.m. svår att få plats med på försändelsen. 

Se länk Gul Eftersändning.

     

Main page

Posthistoria

Eftersändning Efters. Bl. 326 Efters. Bl. 330
Stämpel-Fakta

 

Efters. liten gul Efters. stor gul Efters.  priser
Poste Restante

Eftertaxering

Retur avsändare    

Inledning.

I  Instruktion för Poststationerna (P1) 1944 kan vi läsa: > Vid eftersändning till inrikes postanstalt av paket eller vanligt brevpostförskott sättes eftersändningsetikett, bl. 326, såväl på försändelsen som på tillhörande adresskort. När så anses behövligt, fästes dylik etikett även på vanlig brevförsändelse <

Se även Poste Restante, där etiketten använts för eftersändning till PR.

Begränsad Eftersändning har Carl Lamm i sin Frankostämpel istället för Reklam / Logo / slogan, år 2000.

 

Några ex. på använda blanketter:

 
Bl-t Nr   Mån År Tryckort Plats Stämplat LxH Beskrivning Anm
Bl. 104   ? - - 189........ Obeg Halv 1895-06-22 172x1 ? Begäran om eftersänd baksida använd
B-t. 330 . Jan 1900. - Obeg - 1 ?x1 ? Begäran om eftersänd P- handbok
B-t. 330 . Juli 1916.) - Hammarby 1928-09-17 140x90 Adressanmälan. -
Bl. 330 . Jan. 19.) Pv.tr.Sth. - Obeg 140x90 Adressanmälan. -
Bl. 330 . Jan. 19.) Pv.tr.Sth. 1923 PLK 310C 1925-12-23 ??? x104 Adressanmälan. -
Bl. 330 . Okt. 32.) Pv.tr.Sth. - Obeg 148x104 Adressanmälan. -
Bl. 330 . Maj 44.) Pv.tr.Sth. 1944 - P 48 148x105 Framst om eftersänd -
Bl. 330 . Maj 45.) Pv.tr.Sth. 1945 Fjälkinge 1961-10-14 148x105 Framst om eftersänd -
Bl. 330 . Nov. 45.) Pv.tr.Sth. 1945 - Obeg 148x105 Framst om eftersänd -
Bl. 330 . Juli 47.) Pv.tr.Sth. 1947 Fjälkinge 1961-12-07 148x105 Framst om eftersänd -
Bl. 330 . April 50.) Pv.tr.Sth. 1950 Luleå 1 1951-06-30 148x105 Framst om eftersänd -
Bl. 330 . April 51.) Pv.tr.Sth. Arboga 1956-07-03 148x105 ADRESSANMÄLAN 10 öre
Bl 330   Juli 59) * Pv tr Sth Fjälkinge 1963-07-03 148x106 BEG OM EFTERS -
Bl 330   Nov 60) * Pv tr Sth - 1962-08-14 149x105 BEG OM EFTERS -0:20
Bl 330   Nov 60) 5464 * Pv tr Sth Fjälkinge 1962-07-27 149x105 BEG OM EFTERS Fritt
                     
                     
Bl 332   Nov 60) + Pv tr Sth 1960 Kvänum 1969-10-07 148x105 ÅTERKALL AV EFTERS + 2050.07
Bl 332   Febr 64) 804 +  Pv tr Sth 1964 Göteborg 48 1972-02-15 148x105 ÅTERKALL AV EFTERS -

1964 ändrades bl. nr till 4-siffrig.

Bl-t Nr   Mån År Tryckort Plats Stämplat LxH Beskrivning Anm
Bl 2050.01   April 66) - - obeg 149x105 BEG OM EFTERS Fritt
Bl 2050.01   Sept 67) - Göteborg 7 1968-09-17 149x105 BEG OM EFTERS -
Bl 2050.01   Sept 70) Del 2 Harplinge 1972-04-01 149x105 BEG OM EFTERS 4:-
Bl 2050.02   Okt 64) 3806 * Pv tr Sth 1964 Göteborg 2 1970-01-31 149x105 ÅTERKALL AV EFTERS -

 Använda blanketter Adressanmälan.

Bild/Länk Plats/ort

Beskrivning andra former av Adressanmälan

Efters1959 Halmstad Bl. 33. (April 51.) Pv. tr. Sth. Adressanmälan, stämplad Halmstad 1959-08-18 till Trönninge
     
PoRe 330 1960 Hässleholm Adressanmälan Blankett 330 (April 51) Post Eftersändes från P.R. Åstorp till P.R. Hässleholm. Stämplat Hässleholm 1960-01-20
     

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. ==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Litteraturhänvisning.

  Se Eftersändning

 

 

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)