Eftersändning Bl. 326.

(Forwarding)

Eftersändning av post har under årens lopp kunnat ske på flera olika sätt. Förr skrev man oftast den nya adressen för hand på försändelsen, ofta tillsammans med ordet RETUR. En del postanstalter har haft och har kanske fortfarande särskilda enradiga stämplar " EFTERSÄNDES ". I många auktionskataloger finner man ordet Studsbrev, ibland använt där eftersändning hade passat bättre.

Historik.

1920 - 1999.

Dessa stämplar har funnits i många olika utföranden. Den tidigast kända är från år 1907. År 1920 kom så en särskild blå etikett Bl. 326 med text "Eftersändes", att klistra på försändelsen . Den har också funnits i flera olika utföranden. Under 1964 infördes en ny numrering av alla Postens blankettnummer. Alla 3-siffriga blev 4-siffriga. Bl. 326 blev 2214.04. På de senare upplagorna finns prickade linjer för den nya adressen. Denna etikett förekommer även i gult papper. 

Test av ny etikett.

I slutet av 1970-talet utfördes i Västerås och Spånga prov med en ny etikett. Den var färdigutskriven i mindre format än den tidigare, gul till färgen och självhäftande. Etiketten hade plats för 4 rader text. Provet utföll väl och 1979-05-18 beslöt Posten att successivt införa denna nya etiketten i hela landet. Olika typer av skrivare på etikettenheterna gav olika utskrifter. Denna nya 2214.04 kom att ersätta den tidigare blå Bl. 326 - 2214.04, som var betydligt större, och ibland t.o.m. svår att få plats med på försändelsen. Se länk  Eftersändning Gul.

   

Main page

Posthistoria

Eftersändning Efters. Bl. 326 Efters. Bl. 330
Stämpel-Fakta

 

Efters. liten gul Efters. stor gul Efters.  priser
Poste Restante

Eftertaxering

Retur avsändare    

Se även Poste Restante, där etiketten använts för eftersändning till PR.

Begränsad Eftersändning har Carl Lamm i sin Frankostämpel istället för Reklam / Logo / slogan, år 2000.

 

Inledning.

I  Instruktion för Poststationerna (P1) 1944 kan vi läsa: > Vid eftersändning till inrikes postanstalt av paket eller vanligt brevpostförskott sättes eftersändningsetikett, bl. 326, såväl på försändelsen som på tillhörande adresskort. När så anses behövligt, fästes dylik etikett även på vanlig brevförsändelse <

Här följer en förteckning över och utseendet på de etiketter jag funnit.

Bild med provisorisk etikett - blankett:

Efters 1893

1892

Del av baksidan till Tidningsreklamation, Blankett n:r 147. (September 1892.) använd som eftersändning år 1893, kanske i brist på Bl. 330.

Några ex. på använda etiketter:

 
Bl-t Nr L Mån År Tryckort Plats Stämplat LxH Beskrivning Anm
Bl-t 326 .( Aug. 1920. Adr.___ Saknas Lös 192? Lös 56x 22 EFTERSÄNDES Sv ram Tandad
Bl-t 326 . Aug. 1920. Adr.___ Saknas Bromma 1926-08-17 58x 26 EFTERSÄNDES Sv ram Streckperf
Bl-t 326 .( Aug. 1920. Adr.___ Saknas Blå Lös 192 Lös 54x 22 EFTERSÄNDES Sv ram Streckperf
Bl. 326 . Maj 26.) ?...35 mm 27 3085 Blå Sth-Norrk-Ed 1928-02-07 ?73x 38 Eftersändes Sv ram -
Bl. 326 . Nov. 27.) .....35 mm 27 3085 Blå Söderköping 1930-07-07 73x 38 Eftersändes Sv ram Streckp fels
Bl. 326 . Nov. 27.) .....35 mm 34 3558 Blå Malmö 1936-02-27 73x 36 Eftersändes Sv ram Streckperf
Bl. 326 . Juli 42.) ___ 40 mm Hillestorp 1949-11-23 74x 26 Eftersändes u. ram Streckperf
Bl. 326
- _ ___ 49 mm Kristianstad 1948-07-01 82x 25 Eftersändes u.ram Streckperf
Bl. 326
- _ ___ 53 mm Frösön 1972-04-20 85x 28 Eftersändes u.ram 17 Streckperf
Bl. 326
- _ ___ 53 mm Solna 1963-02-06 86x 25 Eftersändes u.ram 19 Streckperf
Bl. 326
- _ ___ 53 mm Göteborg 1968-09-14 87x 25 Eftersändes u.ram Sv streckper
Bl. 326
- _ ___ 68 mm Stockholm 7F 1995-01-23 98x 27 Eftersänds u. ram Streckperf
Bl. 326
- _ ___ 70 mm Hamneda 1980-12-27 100x 27 Eftersändes u. ram Sv streckper
Bl. 326
- _ ___ 74 mm Stockholm 7 1995-01-05 100x 28 Eftersänds u. ram Streckperf

Etikett 326 blå

Bild År Beskrivning
Efters_Sth23Pf 1923-12 Brev med Postförskott 5 kr frankerat 25 öre Lejon. Maskinstämplat Stockholm 1923-12-05. Etikett blå  [EFTERSÄNDES]
PoRe Bl398 1925 Adresskort Bl. 398 från Borås 1925-12-22 till Piteå P.R.  Eftersänt Stockholm P.R. 1925-12-27. Eftersänt Östersund P.R. 1925-12-31. Troligen utlöst men ej kvitterat i Östersund 1926-01-11. Antecknat Efters Malå ? eller Mora?
Efters_Liat 1926-12 Postförskott 5:40 från Sköfde 1926-12-31 till ?, Eftersänt till Valtorp 1927-01-02. Eftersänt Liatorp 1927-01-07. Ankomststämplat Liatorp 1927-01-08
Efters_Seskar 1930-07 Trycksak Postförskott maskinstämplat Stockholm, Eftersänt Bl. 326. (Nov. 27.)  Norrköping 1930-07-05, Söderköping 1930-07-07 till Haparanda. Ankomststämplat Sekarö 1930-07-10.
Efters Fri 1931 Tjänste, Postförskottsförsändelse. Eftersändningsetikett Bl. 326. (Nov. 27.)  27 3385, stämplad Fritsla 1931-12-29 till Rydboholm.
Efters_PfRek 1934-02 Postförskott 697,50 med REK. Frankerat 90 + 5 öre stämplat Stockholm 14, 1934-02-27. Eftersänt med etikett Bl. 326. (Nov. 27.) Stockholmm 3, 1934-03-03. Ej utlöst inom föreskriven tid.
Efters 1944 1944 Adresskort Bl. 723 a. (Aug. 42.) med Postförskott och Eftersändningsetikett Bl. 326. (Nov. 27.)
Efters 326 1945 Etikett Bl. 326 (Juli 42.) stämplad Stockholm 34, 1945-06-22
PoRe_Mariest49 1949-07 Postförskott frankerat  30 öre GV, 20 öre Strindberg stämplat Stockholm 1949-07-14. Eftersänt  P. R. Mariestad
Efters 3 ggr 1957 Frankostämplat Lic. 7818 Halmstad 1957-01-29 till Karlskrona. Eftersänt 1957-02-01 till Göteborg stämplat 1957-02-18, Eftersänt Stockholm 1957-02-19, Eftersänt Trollhättan 1957--02-23, Återsänt Rådhuset Halmstad.
Efters Gummarp 1957 Frankerat 2,10, stämplat Gammalstorp 1957-10-19. Adersserat till Gommarp, tillskrivet Gummarp, ankomst 1957-10-21. Eftersänt 1957-10-24 till Gunnarp, Hälsingborg. Ankomst 1957-10-25. Stämplat "Utan närmare adress okänd" och Avhämtas Hälsingborg 1, Stortorget 17.   Retur avsändaren.
Efters VallingTaby 1970 Adresskort Bl 2010.02 (Juni 66) från Vällingby till Täby. Frankostämpel Lic. 10610 med 550 öre, 1970-04-17. Eftersänt och Lösenbelagt med 550. Frankostämpel Lic. 9887 med 550 öre på baksidan
Efters Etuna 1963 Trycksak ODD  FELOLOWLOGEN med Postförskott 35:70 frankerat 70 öre, stämplat Eskilstuna 1963-10-03. Eftersänt från Gillberga 1963-10-04 till Box 1 Ronneby.
Efters_Arvika 1966-06 Bl 723 A Adresskort 2 kg frankerat 355 öre stämplade Stockholm7, 1966-06-09. Eftersänt från Arvika till Karlstad 1966-06-15. Lösenetikett 230 öre.
Efters Skor 1966 Paket 3 kg med skor, belagt med Postförskott 28.97 från Falkenberg. Nummeretiketten märkt Falkenberg S H. Paketet har blivit Eftersänt med blå etikett. Stämplad Kristianstad 4, 1966-12-22.
Los Esänd 1967 Bl 2010 Adresskort med Frankostämpel 3,70 för 3 kg paket. Eftersänt och lösen erlagd för detta med ytterligare 3,70. Inte så ofta man ser hela händelseförloppet på ett adresskorts framsida
Efters Boll 1967 Postförskott från Bollnäs 1967-10-05 till Österjörn. Eftersänt 3 ggr. Först till Voxnabruk 1967-10-06.  Eftersänt till Rdsbyn 1967-10-07. Retur avsändaren   1967-10-09.
Efters_TabySth 1970 Bl 2010.02 Adresskort porto 5,50 frankostämpel Lic. 10610 Stockholm 1970-04-14 till Täby. Eftersänt och på baksidan löst ut med frankostämpel  Lic. 9887 Stockholm 1970-04-21.
Efters_fra71 1971 Bl 2010 Adresskort porto 3,80 stämplat Finspång 1971-03-02, sänt till Solna. Eftersänt till Johanneshov 1971-03-04 med Lösen 380 öre. Frankostämplat Stockholm 1971-03-05 med endast 0,80 ovanpå Lösenetiketten. Troligen har 3 kr betalats på annat sätt?
Efters Ovik71 1971 Bl 2010.01 Adresskort, etikett Bräckligt porto 740 öre stämplat Malmö 3, 1971-09-17. Eftersänt till Örnsköldsvik med blå etikett. Lösen 480 öre redovisad på baksidan.
Efters Vint 1972 3 kg paket eftersänt med Lösen 6 kr som erlagts på baksidan. Alltså ett korrekt behandlat Adresskort från Hälsingborg till Örebro eftersänt med blå etikett till Vintrosa  1972-01-20.
Efters Lokal 1972 Tjänsteförsändelse Lokalpaket från V. Frölunda 5 stämplat 1972-10-31. Eftersänt till 13061 Hårsfjärden. Här borde nog paketet Lösenbelagts, eftersom det inte längre var fråga om Lokalpaket. Därifrån Eftersänt igen tillbaka till V. Frölunda 4, stämplat 1972-11-06.
Efters kod4 1977 Adresskort Eftersänt 1977-06-17  och Lösen betald med  kassaregisterstämpel 7:60 kod 04. En ovanlig variant
Efters_870Tran 1978 Adresskort Bl 2010.01 (mar 76) Pv tr Sth 1399. Paket 1 kg från Solna till Tranås. Eftersänt med  Lösenetikett 870 öre till 58222 Linköping. Frankerad på baksidan med 870 öre stämplade Linköping 1978-03-10.

Efters 2ggr

1978 Adresskort Bl 2010.03S (mar 76) från BB i Höganäs till Malmö. Eftersänt 2 ggr. med olika etiketter, först till Älmhult 1978-12-05. Därefter till Malmö 1978-12-07. Utlöst där med erläggande av Lösen 11.70 på Posten 211 28  Malmö 6, 1978-12-13

Eftersändning - Retur avs. - Studsbrev?

Bild År Beskrivning
     
   
 Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==>    Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Litteraturhänvisning.

 
 

 

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)