EAN-kod och E-Stamp - Frankit.

Kallas även Smart Stamp. Automation är ett sätt att låta maskiner göra ett ofta enformigt arbete. Det är framför allt inom frankering, makulering, stämpling, sortering och distribution som automationen utnyttjas. Automatiseringen lämnar idag inte något av de områden oberörda, som har med meddelandebefordran att göra. Automation är ju också en del av svensk modern posthistoria.  När tiden tillåter ska den omarbetas. På denna sida behandlas inte framställning av ATM -etiketter..

+ 

Artiklar om Posten

+
Flaggaeng <= Manuell sortering   -||-  Automatisk sortering  =>
Main page

Brevsortering

BSM-sortering

SSM-sortering
Posthistoria

Automation

Automation Misstag

Inkjet Printer
 

EAN o e-stamp

Postala Lustigheter

VideoJet 1

 

Snabbval till några avsnitt på denna sida.

Inledning Frankering Smart Stamp Makulering Distribution Externa länkar

Inledning.

Hela försändelser berättar ofta en hel del om försändelsens väg från avsändare till mottagare. Den här sidan visar EAN-koder och den relativt nya tjänsten E-stamp, SmartStamp m.fl. namn.

EAN-koder.

Du har säkert sett att mjölkpaketen har en EAN-kod som snabbköpskassörskan avläser. Dessa infördes redan 1974. Nu (år 2000) kan du se samma typ av kod även på kuverten som kommer på posten. Kommuner och en del större företag utnyttjar denna ganska nya tjänst som Posten AB tillhandahåller. Oftast har företagen en Frankostämplingsmaskin i vilken portot beräknas för avg. post. Ett annat sätt är Porto Betalt på färdigtryckta kuvert. Inte särskilt trevligt det heller för frimärkssamlare. Med EAN-koden på kuverten kan posten läsa av och enkelt debitera kunden. Man kan även med EAN-kodens hjälp belasta rätt avdelning på ett företaget. Företagspost är ju oftast i format C5 eller C4 och därmed lite svåra att samla. I USA finns e-stamp, en tillsats till datorn som förutom att den adresserar kuverten, ritar ett "frimärke" vars kostad  avräknas från ett konto. e-stamp har även setts från England och Tyskland. Här nedan några svenska EAN-brev i förminskad skala.

 

EAN-kod 1974 Läs mer om EAN-koder på hemsidan GS1 Sweden AB (tidigare Ean Sweden AB). Koden föddes som allt annat i USA år 1969.  Infördes i Sverige 1974.
296271 2000 Pitney Bowes maskin Lic. 296271, med EAN-kod i frankostämpelns reklamruta. 2000-02-09
Au_EAN 2 2001 Brev från Sahlgrenska Göteborgs Postregion, och sorterat 2001-03-30 i  maskin 053 i Göteborg. EAN-kod uppe till vänster.
Au_EAN 3 2001 Brev från Länsarbetsnämnden i Malmö med Porto Betaltstämpel. Sorterat 2001-03-06-i maskin 70. EAN-etikett till vänster
Au_EAN 4 2001 Brev från Karlshamns AB med Porto Betaltruta. Brevet är sorterat i maskin 065 i Alvesta 2001-04-04. EAN-kod nere till vänster.
ean 030311 2003 Brev från Göteborgs stad, ostämplat men sorterat 2003-03-11 i Göteborg G52

Frankering.

Se även under VIF på sidan Terminalvisit

Mycket liten del av dagens post är frimärkt. Allt fler brev är idag av typ "Porto Betalt" eller "Frankostämplade". Några nya olika sätt som förenklat ”frankeringen” är VIF och E-Stamp eller Frankit. Här några ex. på  olika sätt som förenklat frankeringen, med eller utan datumstämpel. När detta slagit igenom fullt ut behöver Posten bara kontrollera koden och ev. Lösenbelägga. Stämpla breven behövs eg. inte. Det spar bläck i Inkjetmaskinerna.

FRANKIT - E-stamp, Stamps.com - Smart stamp.

Länk År

Beskrivning  E-stamp  -  USA

Ean Usa 2004 US POSTAGE $1.60 NOV 23 2004 on the label 10x15 cm. endicia.com, from Rockford to Sverige
Ean Usa Ha 2006-05 United States Postage mailed from Hamlin, PA. 3 labels $0.020,  $0.840, $0.840. Cancelled Hamlin 2006-05-08
Ean Los A 2006-09 United States Postage mailed from zip Code 90254. Value $ 000.84. A Pitney Bowes in red color
Ean US Neo 2006-07 US Postage. Mailed from 02832 on 06/07/2006. Value $00.84
Ean US Miami 2006-05 US Postage. Inkjet MIAMI FL 331 cancelled 15 May 2006 on a red Neopost. Value $0,39
Ean Art 2008-01 US Postage. Piney Bowes Mailed from Zip Code JAN 29  2008. Value $ 01,80
Länk År

Beskrivning  E-stamp  -  Germany

Au Estamp5 2004 German-stamplabel 2.50 €, Deutsche Post. Letter sent to Helsingborg and cancelled 24.12.2004.
Ean Tysk 2004-12 USA was probably the first country to let the computor stamp direktly on the cover. This is sent from Deutsche Post Frankit. Value 0,31 EUR, cancelled 2004-12-08
Ean Tysk2 2005-07 This cover is sent from Deutsche Post Frankit. Value 0,32 EUR, cancelled 2005-07-28. Sorted in Uppsala Toshiba 203. Are the postage going up?  Har portot stigit ?
Ean Frankit 2006-01 EUROPE Deutsche Post Frankit, the frame 21x21 mm. Value 0,32 EUR, cancelled 2006-01-10, sorted in the Uppsala Toshibamashine 203
Ean D Filiale 2006-09 German-stamplabel "Deutsche Post, Filiale". Cancelled 2006-09-04. Value 1.90 EUR
Ean Niel 2006-10 Deutsche Post Frankit. Cancelled 2006-10-24.  Value 0,70 EUR
Ean Deut08 2008-03 Deutsche Post Frankierservice cancelled 07.03.08. Infobrief Entgelt bezahlt. Länk till Frankierservice
Länk År

Beskrivning  E-stamp - England

Ean GB   Even England has use the computor to stamp direktly on the cover.
Au Estamp1 2004 English E-stamp £0.40 cancelled 03.12.2004
Au Estamp3 2004 English E-stamp £0.40 cancelled
Ean Usa 1999 NätNytt. Nyheter från Nätet med Stamps.com och E-Stamp
Au Estamp2 1999 Letter from the web NätNytt above. English E-stamp £0.33 cancelled 1999?
Au Estamp4 2004 English E-stamp £0.40,  Royal Mail. Brev cancelled 03.12.2004. Sorted in Toshiba 204 in Uppsala.
Länk År

Beskrivning  E-stamp  -  Schweiz

Au estamp6 2003 Schweizisk E-stamp 001.30 Pririty SPI, La Poste cancelled 2003-09-24
Ean CH 2006-05 Schweizisk "Die Post",  Priority e-Stamp sent to Sverige 2006-05-01. Value 001.30
Ean Luzern 2006-08 Schweizisk "Die Post", Priority from Luzern 14 cancelled 2006-08-09 on a cover for voting. Value 001.30
Ean CH P.P. 2006-09 Swiss Post. Small label (40x70 mm.) CHF 3.30 cancelled 5000 Aarau 1, 2006-02-07
CH-5622 2006-11 Swiss Post. Small label (48x73 mm.) CHF 9,50 Priority Stand 1. Waltenschwil  2006-11-20
Länk År

Beskrivning  E-stamp  -  Italy

Ean ItaMila 2006-09 Italiensk "Posteitaliane", from 201 44 Milano, cancelled 2006-09-07 on a cover for voting. Value € 001.45
Ean ItaTorino 2007-12 Italiensk "Posteitaliane", from 125 Torino Portanuova 63, cancelled 2007-12-27, 18,04.  Value € 0,65
Länk År

Beskrivning  E-stamp  - Canada

     
Länk År

Beskrivning  E-stamp  - Finland

     
Länk År

Beskrivning  E-stamp  - Austria / Österreich

Ean Graz 2006 Kastner - Öhler Varenhaus Graz Austria cancelled 2006-01-04. Value Eurocent 00055
Länk År

Beskrivning  E-stamp  - Extern web

Ean Dymo 2006-03 IDG.se - Svensk artikel om hur man låter datorn skriva ut frimärke med hjälp av "Dymo Stamps". Make your own stamps in the computor.

Smart Stamp

Ännu går det ej att frankera så här i Sverige, men vi får se framåt, vad som händer

Så här bör ett brev se ut. Postens brochyr, om det som är viktigt, när du vill underlätta maskinsortering av dina brev: Brevets yttre

Makulering.

Stämpling av brev har skett maskinellt från 1889 då O. R. Lennholm konstruerade sin maskin, som användes i Stockholm. Porto Betalt, Frankostämplade och VIF-brev stämplas normalt inte

Distribution.

Brevsortering och utdelning sker på vanligt sätt

Externa Länkar

Frankerat med e-frimärke E-stamp e-Stamp/PhotoStamp Endicia Intenet Postage
Royal Mail SmartStamp Label Planet Postroom Frankit
 

 

FRANKIT

  <==Tyska studiegruppen

 
RFID

 PostalaRFID-system

 

What is SmartStamp?

Smart Stamp is a service offered by the Royal Mail which enables you to print your stamps straight on to envelopes or labels, using your existing PC and printer. You can print first class, second class, airmail, special delivery and standard parcel stamps of the required value, for UK and worldwide destinations.

 

Begrepp - Förkortningar:

Typ Beskrivning / förklaring
ATM  = "Frimärke" framställda  i mikroprocessorstyrda automater (t.ex. Frama, Klüssendorf)
BFM  = BrevFörädlingsMaskin, en typ av finsorteringsmaskin som tar vid efter FSM (installeras 2006?)
BSM  = Brevsorteringsmaskin
EAN  =European Article Numbering = System för identifiering, består av unika sifferkoder
FSM  = Finsorteringsmaskin, klarar  28000 brev /tim till 240 olika riktningar
GSM  = Grovsorteringsmaskin, sorterar brev upp till C5-format  27000 brev /tim
ID-tag  = är streckkoden som skrivs på längst till vänster, när brev videokodas
IRM  = Integrerad Resnings- och sorteringsMaskin, vänder och stämplar 32000 brev /tim
ISM  Integrerad SorteringsMaskin. De nya Toshiba-maskinerna som installeras 2004-06-xx, är av denna typ.
KSM  = Klumpsorteringsmaskin, för "tjocka/oformliga" brev som ej går i de andra masinerna
OCR  =Optical Character Recognition
SSM  = Storsorteringsmaskin, avsedd för brev större än C5-format till 200 olika riktningar
SRM  = Sortering- och ResningsMaskin.
VCS  =Video Coding System
PTM  Postterminal. (En del av de 6 serviceterminaler som lagts ned under 2000, kallas nu Postcenter. Dessa heter Företagscenter f.o.m. april 2006.
   Apelsinkoden kallas ibland den orange streckkoden nere på kuvertet
   VideoJet kallas den svarta klartexten längst ned på kuvertet
Bar-code scanner  = Streckkodsläsare

Tack !

Ett varmt TACK riktas till personalen bl.a. på de olika terminalerna, som välvilligt har svarat för en del av informationen på dessa sidor. Det är främst en del tekniska fakta som är svåra att få uppgifter om.

Externa länkar till:

Sök svenska Postnummer

e-stamp = e-frimärke

Postage from your printer

http://www.e-stamp.com/ http://www.stamps.com/ http://www.PitneyWorks.com/

3 länkar till e-stampsiter = gör dina egna frimärke i datorn. I Tyskland används Frankit. (Finns dock ännu inte i Sverige)

Litteraturhänvisning.

   
   
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page