Cinderella

Översikt,  annorlunda filateli - Bältespänneri.

 En av de stora föregångarna inom såväl Bältespänneri som filateli var Åke Torkelstam. För ett antal år sedan gjorde han ett förslag till en filatelistisk översikt i tidningen Bältespännaren. Nedan presenterar jag hans mycket intressanta förslag till indelning av de olika typer av samlingsbara postala tjänster och tema.

Kan det vara det här som är filateli ? Kan det här vara samlingsbart ?

Är det som är samlingsbart, även utställningsbart ?

 

A. Postverket, Posten AB

B. Parallell verksamhet, samarbete, konkurrens

A- gruppen indelas i 3 nedanstående

A 1. Försändelser A 2. Övrig verksamhet A 3. Organisation

Indelning av respektive grupp

  A 1. Försändelser   A 2. Övrig verksamhet
1. Brev: Uppräkning, Vidimation, Censur, Postkort, Trycksaker, Småpaket, Kurirpost, Datapost, Elektronisk post, Blompost, Lokalbrev 1. Postsparbank, Postbank
2. Paket: Registernummer- och dirigeringsetiketter, Innehålls- och hanteringsetiketter, Blanketter 2. Postgiro
3. Postanvisningar, Postförskott 3. Stämpelväsendet
4. Rek, ASS, Express, Lördags- och söndagsutbärning 4. Speciella kassatjänster: Folkpension, Radio- och TV-licenser, Nordiskt resepass, Legitimationskort
5. Inkasseringar 5. Frankotecken, Internationella svarskuponger (förkortat - IRC)
6. Tidningsrörelsen 6. Div. försäljning: Sparmärken, Presentkort, Brevmärken, Biljetter, Bussfraktmärken, Transportförsäkringsmärken
7. Tjänstförsändelser: Fribrev, PS, Andra myndigheter 7. Tillfälliga arrangemang: Röda fjädern, Morokulien, Tillfälliga kassaexpeditioner
8. Fältpost, Örlogspost, FN-post 8. Internationella överenskommelser: UPU
9. Avgiftsfria försändelser: Krigsfångpost, Kungliga familjen, Blindskrift, Skatteinbetalning 9.  
10 Avtalspost 10  

 

  A 3. Organisation   B. Parallell verksamhet, samarbete, konkurrens
1. Postföring till lands, på sjön, i luften 1. Lokalpost
2. Lantbrevbäring 2. Kurir- och diplomatpost
3. Ambulerande postanstalter (Amb. 142 m.fl.) 3. Kronopost, Soldatpost, Klockarpost
4. Flyttbara postanstalter 4. Telegraf, Telefon
5. Postkontor på större företag 5. Båt, Järnväg, Buss
6. Posttull 6. Postombud
7. Diligensrörelsen 7. Budfirmor
8. PFA 8. Reklamutdelning och tidningsdistribution
9. Tryckeri: Postfrimärken, Provfrimärken, Övningsmärken, Avgiftsmärken, Postala blanketter, etiketter, Vykort 9. Övrigt: Stöldskydd av frimärken, Bredvidstämplar, Brevmärken, Frankostämplar
10 Dokumentation: Postmuseum, Bibliotek, Arkiv    

Så har vi också en del nya begrepp som börjat användas / kommit till, efter Åkes uppställning t.ex:

e-BREV, BREV-e, Hybridpost, Inkjetmakulering, ISO-post, Porto Betalt, Re-mailing, Turistpost, VIF-post.

Var hör de hemma ?

Inkasseringar .

 
Länk År Beskrivning

Bl134

1927 Bl. 134. (Jan. 27.) MEDDELANDE om oinlöst inkasseringshandling

Bl134

1956 Bl 134 (Nov 56)  Pv tr Sth  1958. Meddelande om oinlöst inkasseringshandling

Bl401

1934 Bl 401. (Juni 34.) Inrikes inkasseringsförteckning
Bl402 1909 Blankett n:r 402. (Juli 1909.) Kuvert Rekommenderas Postkontoret ................
     

Bl728

1930 Bl. 728. (Sept. 30.)  4378. INRIKES inkasseringsinbetalningskort.

 

Main page Svensk posthistoria Postala Lustigheter Postal Automation Postgiro

Fler Interna länkar:

Hybridpost

Turistporto 1

Blanketter

Postsparbanken

Stämpel-Fakta

Teckenförklaring:

Externa länkar till:
  Länksidan  

Litteraturhänvisning.

Bälespännaren

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  Main page

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)