BSM SSM-sortering.

 

 StorSorteringsMaskiner. Modern  Posthistoria.

Nyheter inom Postal automation.

 

Automation är ett sätt att låta maskiner göra ett ofta enformigt arbete. Sköts maskinen väl kan den dessutom jobba dygnet runt, vecka ut och vecka in. Stämpling av brev har skett maskinellt från 1891 då O. R. Lennholm konstruerade sin maskin, som användes i Stockholm fram till 1905. Den har följts av många andra typer. Införandet av 5-siffriga Postnummer våren 1968 var en förutsättning för att följande automatiseringar skulle lyckas väl.

 
Main page Brevsortering BSM-sortering Skadade objekt SSM-sortering Postal Automation

Du som läser här tänk på att jag började skriva sidorna 1997.  När jag skrev, skulle det snart hända. Nu har det hänt, men det ser ut som om skulle det hända. Framtid - dåtid kan bli förvirrande.

 

Brevsorteringsmaskiner.

SSM

Det nya Brevnätet.

1996-04-01

startade nästa stora automation "Det nya Brevnätet". Maskiner byggdes om, nya inköptes.

SSM brevsorteringsmaskin är den maskin som sorterar brev större än C5. Den skriver hela texten i "röd" färg. Den är något svårläst för blotta ögat och därför testade man olika färger på G59-maskinen i Göteborg. Provet slog tydligen inte väl ut, så man  återgick till den färg som maskinen lätt läser. V05 betyder att brevet är Videokodat. O53 betyder att brevet är OCR kodat i maskin 053.

I III III IIII  III III I II  II    27 G59 V05      IIII II II II  IIII III I II

Konkurrensen hårdnar.

Monopolet slopas och City-mail startar Lokalpost. Turerna omkring den lokala postutdelningen har varit ganska många. I början av1997 var antalet lokala, privata postdistributörer över 90. Flera ansökningar låg och väntade på tillstånd. Detta kanske var en bidragande orsak till att Posten AB beslöt att införa en datummarkering, på i stort sett all post som sorterats maskinellt. Till SSM-maskinerna kunde man inte koppla en Videojet Excell (den svarta klartexten längst ned på små kuvert) utan man fick programmera om så, att all text fick plats med "röd" färg.

G59 O53 9906170813 POSTEN GBG           I III II IIII  III III I II

Bilder.

Maskin 46, OCR O23, datum 2001-02-12, tid 17:50,

 

 
Västerås, till postnumret 281 90 stämplat 2001-02-12
Samma maskin V46 stämplat 2003-12-29. Här har dock texten blivit spegelvänd. Kuriosa ? Hur ?

O51 i Norrköping flyttades till Årsta, men man har "glömt" att programmera om texten.

NRKP

Fortfarande 2006-01-30 har 051 maskinen kvar NRKP. Var finns kontrollen? Färgen i bilden ändrad för att bättre framträda här

SSM  M78 O33   Färgen ändrad till svart för att bättre synas

SSM i Malmö stämplad 2005-05-18 kl 19:42
SSM G58 i Göteborg har en ny kod med halva streck som betyder?
2 C4-kuvert med SSM L69 i Alvesta normal. Startade troligen 1998-02-23.

2006-05-18 blir A69 där A tidigare stått för Årsta. Maskinen finns dock i Alvesta. 2006-05-19 Nu onormal

   

Färgen på dessa koder är märkare/rödare för att lättare se texten

Postnummer tolkas bakifrån i grupp om  6 streck och 5 grupper=   0, 1, 2, 4, 7, Start. 2 tomma tecken summeras och blir siffran.

 

Tre olika SSM.  1998

T21 1998 TBA=Tomteboda, S31 1999 KLARA, G59 1998 då den röda färgen testades

SSM 5.

2000

När maskinen tror det blir svårt att skriva t.ex. på fönsterkuvert påklistras en eller flera grå etiketter automatiskt. På dessa skrivs sedan sorteringskoden. 
SSM 6.

2000

Om maskinen tolkat Postnr fel, så blir sorteringen fel. Manuell sortering tar över och så här makulerar personalen ibland en felaktig postnummerkod.
SSM_17 2017-02 C 4-kuvert frankostämplat 025:20,  skickat från Malmö 2014-02-10 till Hässleholm. I mitten nederst texten POSTNORD strax ovan apelsinkoden

 

o 0 o

 

 
Maskin Nr    OCR/ Video Datum Tid Plats Texthöjd Från brevets underkant Anm.
 G59 O31 980219      4 mm  15 mm   Röd C4 kuvert
 G59 V08 981119   GBG 4 mm 15 mm LjusRöd C4 kuvert
 A38 V03 980323   ARSTA  4 mm 19 mm  LjusRöd C4 kuvert
 D06 V02 980616 1924 SVL  3 mm 15 mm  LjusRöd C5 kuvert
 L69 O22 980304 98-02-23 AL 4 mm 19 mm LjusRöd C4 kuvert
 M78 O31 980218 1237 MALMO  4 mm 18 mm LjusRöd C4 kuvert  
 M79 V06 990208 2033 MALMO 4 mm 15 mm LjusRöd C4 kuvert
 N64 O22 990212 1316  NSJ 4 mm 19 mm LjusRöd C4 kuvert
 O51 O21 980520  1932 NRKP  3 mm 18 mm LjusRöd C4 kuvert
 P11 O21  990414 1234  UP  3 mm 16 mm LjusRöd C65 kuvert   
 S30 V05  980310  2158  KLARA 4 mm 15 mm LjusRöd C4 kuvert
 S30 031 001026 1954 STHLM 3 mm 16 mm LjusRöd C4 kuvert  
 S31 O52 990302 2033  KLARA 4 mm 19 mm LjusRöd C4 kuvert  
 S31 V09 001113 2114 STHLM 3 mm 16 mm LjusRöd C4 kuvert
 S38 O23 001103 0209 STHLM 3 mm 16 mm LjusRöd C4 kuvert
 T20 O32 980217 1901 TBA  4 mm 18 mm LjusRöd C4 kuvert   
 T21 O31 980415 1717  TBA 2 mm 15 mm LjusRöd C4 kuvert
 U03 V07 990212  2108 UMEA 4 mm 13 mm LjusRöd C4 kuvert     
 V46 O22 980630  1712  VAS 3 mm 18 mm LjusRöd C4 kuvert 
               

 

Texthöjden och avståndet från brevets underkant kan skilja högst väsentligt.

KLARA Terminal läggs ned 1/4  2000. 

Den successiva överflyttning till Årsta, som påbörjades hösten -98 var i princip genomförd under mars månad 2000. 1/4 innevarande år var Klaraterminalen helt lämnad avseende brevproduktion. Klaraterminalen hade då varit i bruk sedan 1987. Carl Cederschiöld invigde den nyutbyggda Årstaterminalen den 22 maj 2000.

Namnet på SSM S30, S31 ändras från KLARA till STHLM. SSM S38 tillkommer på STHLM.

Tomteboda Terminal läggs ned 2004

Brevhantering avslutas och man övertar klupsorteringen i regionen. T20 (SSM 020) skrotades redan 2002 och T21 (SSM 021) läggs troligen i "malpåse" t.v.

Norrköpings Terminal läggs ned

och SSM 051 flyttas från Norrköping till Årsta och tas i bruk där 2004-10-??

Skador.

 

 
Ibland fastnar försändelser i maskinen och skadas. Hur förfar Posten med dessa ? Olika terminaler gör på olika sätt. Vid mindre skada påsättes etikett med ursäkt, vid större läggs det som återstår av försändelsen   i speciella plastkuvert, storlek C5--- Bl 2261.30 mar 95, C4---Bl 2261.31 mar 95, men även andra kuvert användes t.ex. Bl 2010.19 (jun 84) . Här följer några ex. på detta.
Ytterligare nya blanketter: Bl 2261.30 (sep 01) Plastkuvert för skadad vanlig försändelse C5
Den större typen heter:  Bl 2261.31 (mar 02)  Plastkuvert för skadad vanlig försändelse, C4

 

Bilder modern kraschpost.

Efter bolagiseringen 1994 ändrades många rutiner på Posten

Här några moderna och se fler skadade objekt på  kraschpostförsändelser

 
Bl 2010.19 med Malmöhjärta 1994 Kraschpost. PTM Malmö Brev Hjärta på kuvert i Plastficka Bl 2010.19. Stämplat 1994-05-25
Norrköpings-beklagan 1996 Bifogad beklagan från Terminalen i Norrköping 1996-09-17
Göteborgs-Etikett 1998-03. 1998 Etikett "Förlåt vår målsättning är..." på stort brunt kuvert
Göteborgs-Ursäkt 1998-11. 1998 "Ursäkta oss"A5- kort med björkdunge
Göteborg 99-10-28 1999 Kort avrivet på mitten och försett med rund etikett "Förlåt vår målsättning är..." Göteborgs postterminal 99.10.28.
Tomteboda 04-01-02 2004 Drivremmen för transportbandet har bakom den 45 mm runda etiketten slitit upp ett hål i brevet troligen på Terminalen i Tomteboda 2004-01-02.
SSM 051 2004 SSM  051 är nu i drift, frågan är bara var, i  Norrköping eller Årsta? Skriver/stämplar NRKP 2004-10-15.
SSM 051 2004 SSM  051 är i drift, men skriver/stämplar fortfarande NRKP 2004-10-15. Troligen ändrades inte texten innan den nya apelsinkoden applicerades där.
SSM SVL GBG 2005 Normalt sorterar SSM endast C5-brev och större. Det händer dock ibland att ett C6 hamnar i maskin. Detta brev har dessutom sorterats BÅDE i Sundsvall 2005-07-27 och Göteborg 2005-07-28 SSM-maskiner. Lite märkligt??? Tyvärr har en marauder varit framme med saxen och tagit bort frimärket.
SSM slirat 2007 Baksidan av C4-kuvert där hjulen/bandet som transporterar breven har slirar och gett dessa mörka märken på brevets baksida. Stämplat Göteborg 2007-10-19

I NyhetsPosten Nr 9 - 2010 meddelas följande

Ny SFM = StorbrevsFörädlingsMaskin installerad i Göteborg
 
 
Maskinen började testköras redan i oktober 2010. Fungerar allt efter planerna, så blir det skarpt läge 23 nov 2010
 
Tillverkare: Siemens
 
Storlek: 51,5 m lång, 10 m bred, 4 m hög
 
Kapacitet: 22500 brev/tim.
 
Troligen blir det svårt att upptäcka brev, som sorterats i denna. Än har jag inte sett något, för det är ju inte så ofta man tittar längst ned på C4-kuvert. Det blir ju svårt att ställa ut sådana oxå. De måste vara monterade på A3-papper för att ge ett bra intryck.
 
Posten har idag 14 SSM = StorSorteringsMaskiner och om allt går bra, så behövs det troligen bara 9 - 12 nya SFM-maskiner. Om jag räknar rätt, så är det samma antal 14 st. som det varit sedan Tomtebodas 2 maskiner 020 och 021 skrotades

 

Ny sorteringsmaskin - Siemens

Siemens nya sorteringsmaskin, Open Mail Handling System.

Den svenska Posten får det snabbaste systemet för storbrevsförsändelser (SFM) som finns på marknaden idag. Den nya sorteringsmaskinen är planerad att tas i drift i oktober 2010. Energianvändningen är upp till 20 procent mindre än föregångarna.

Bilder

SFM etiketten är större än SSM etiketten. SFM mått 23 x 108mm. Etiketten placeras minst 25 mm in på brevet och 18 mm från underkant. Maskinen har ingen möjlighet att vända och vrida breven. Brev inmatat upp och ner, förblir helt enkelt upp och nedbehandlat.

 

Bild År Beskrivning

SSM SFM

2010 Med stor säkerthet är detta ett C4-brev med den nya SFM och den gula etikett som sätts på då det finns risk att koden inte ska synas bra på fönsterdelen. Frankostämplat Göteborg 2010-12-14.

SSM SFM Gbg

2011 C4-kuvert övre koden från BSM och nedre från SFM. Stämplade 2011-06-07

Läs mer om PostNords beställning av fler  MARS Machines 25 maj 2011

Main page Brevsortering BSM-sortering Postal Automation Solystic

 

Litteraturhänvisning.
Stämpel-Fakta Kap. 4, avsnitt Q Broschyr från Malmö Postterminal.
? ?

 
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==>    Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)