BSM-sortering.

BrevSorteringsMaskiner. Modern  Posthistoria.

Nyheter inom Postal automation. 

Automation är ett sätt att låta maskiner göra ett ofta enformigt arbete. Sköts maskinen väl kan den dessutom jobba dygnet runt, vecka ut och vecka in. Stämpling av brev har skett maskinellt från 1891 då O. R. Lennholm konstruerade sin maskin (ser ut så HÄR), som användes i Stockholm fram till 1905. Den har följts av många andra typer. Införandet av 5-siffriga Postnummer våren 1968 var en förutsättning för att följande automatiseringar skulle lyckas väl.

 
Main page Brevsortering BSM-sortering SSM-sortering Postal Automation

Du som läser här, tänk på att jag började skriva sidorna 1996.  När jag skrev, skulle det snart hända. Nu har det hänt, men det ser ut som om skulle det hända. Framtid - dåtid kan bli förvirrande.

Det nya Brevnätet.

1996-04-01 startade nästa stora automation "Det nya Brevnätet". Maskiner byggdes om, nya inköptes. Koden nedan sorterad den 16:e i maskin 73 i Malmö till postnummer 28102. Läses från höger till vänster.

Bilder av kuvert - vykort.

Bsm_tidig 1996 Vykort från Österrike stämplat 1996-09-23. Videokodat T15V11 och sorterat i Tomteboda 1996-09-27. Ankomststämplat företaget 1996-09-30.
     

 

 

Terminalernas maskiner vid starten

 

De röda bokstäverna är förkortningen av orten i apelsinkoden.

 

Kodbokstav Ort GSM Nr BSM FSM
STH - ÅRSTA 3 AEG,  026, 032, 033   3 AEG
B BORLÄNGE     1 AEG, 012  
D SUNDSVALL  1 AEG,  004   1 AEG
G GÖTEBORG 3 AEG,   052, 053, 054   3 AEG
K KARLSTAD     1 AEG,  041  
L ALVESTA 2 AEG,  065, 066   2 AEG
M MALMÖ 4 Alcatel, 070, 071, 072, 073    4 Alcatel
N NÄSSJÖ 3 AEG,   061, 080, 081   2 AEG
O NORRKÖPING 2 AEG, 047, 048   2 AEG
UPPSALA 2 AEG,  007, 008   2 AEG
S STH - KLARA  4 NEC     4 NEC
S STH - KLARA  2 Alcatel       -
STH TOMTEBODA 3 Alcatel,  014, 015, 016    3 Alcatel
UMEÅ 1 Alcatel, 001    1 Alcatel
V VÄSTERÅS 2 AEG,   042, 043   2 AEG

PS. Efter detta har många ändringar skett. Borlänge och Klara har försvunnit. Maskinerna har flyttats till andra orter.

 Maskinerna kallas
Begrepp / Förkortning Beskrivning / förklaring / kapacitet in English
BSM = Brevsorteringsmaskin  Brev upp till C5-format sorteras LSM = Letter Sorting Machine
FSM = Finsorteringsmaskin  Inmatning för streckkodsläsning och sorterar post i den egna regionen, klarar  26500-28000 brev /tim till 240 olika riktningar  
GSM = Grovsorteringsmaskin  Automatisk inmatning, videokodning och OCR-läsning av handskrift., sorterar brev upp till C5-format  25500-27000 brev /tim  
IRM = Integrerad resningsmaskin , vänder och stämplar 32000 brev /tim  
SRM  = Skiljning- och ResningsMaskin.
KSM = Klumpsorteringsmaskin , för "tjocka/oformliga" brev som ej går i de andra masinerna. Automatisk läsning och sortering av försändelser och buntar med streckkod.  
SSM = Storsorteringsmaskin  Avsedd för brev större än C5-format upp till 200 olika riktningar. 
Här C4-kuvert sorterade i Tomteboda T21, Klara S31 och Göteborg G59.
FSM = Flat Sorting Machine
ATM = Datorfrimärken = "Frimärken" framställda i mikroprocessorstyrda automater  
EAN = European Article Numbering = System för identifiering, består av unika sifferkoder  
IPM = Integrerad Produktionsmodell (Service åt kunderna från 2015) ur PostNordNews 2015 nr10

OCR

= Optical Character Recognition  
Psn = Poststyrelsens allmänna cirkulär  
PTM = Postterminal  
   Apelsinkoden kallas ibland den orange koden nere på kuvertet  
   VideoJet kallas den svarta texten längst ned på kuvertet  
Begrepp / Förkortning Beskrivning / förklaring / kapacitet in English

  Uppgifterna hämtade bl.a. ur foldern "Malmö Postterminal". Andra uppgifter förekommer i andra broschyrer.

Konkurrensen hårdnar.

Monopolet slopas och City-mail startar Lokalpost. Turerna omkring den lokala postutdelningen har varit ganska många. I början av1997 var antalet lokala, privata postdistributörer över 90. Flera ansökningar låg och väntade på tillstånd. Detta kanske var en bidragande orsak till att Posten AB beslöt att införa en datummarkering, på i stort sett all post som de behandlat. Viss post hade man sedan lång tid tillbaka tillåtelse att inte stämpla, eftersom det var så tidsödande. Det gällde t.ex. teleräkningar redan på 1950-talet. Många stämpelsamlare har dessutom ondgjort sig över att stämplar försvunnit. Kanske Postens nya maskiner (typ Videojet) kan avhjälpa en del av detta. 

Automation är spännande även för Hembygdssamlare.

Videojet Excel.

I mitten av sept. 1997 kom så nästa fas i automatiseringen. En bläckstråleskrivare som under den orange BSM-koden i klartext skriver in datum, tid och plats i svart. Alla terminaler som har sorteringsmaskin med OCR-utrustning (Optical Character Recognition ) kommer troligen att kompletteras med denna typ av skrivare. Brev upp till C5 storlek kommer att behandlas på detta sätt enl. uppgift från Posten.

Årsta var den första terminalen som utrustades med sådan skrivare. Totalt räknar man med att installera 37 st skrivare på denna och de  andra terminalerna.

Skrivaren är tryckluftsdriven av märke Videojet Excel. Den skriver c:a 67 miljoner tecken / liter bläck, med en hastighet av 5,1 - 280 m i min. Så här ser resultatet ut. när brevet sorterats av Posten på terminalen i Klara.

 

Automation VideoJet

  Skador.

 
Ibland fastnar försändelser i maskinerna och skadas. Hur förfar Posten med dessa ? Olika terminaler gör på olika sätt. Vid mindre skada påsättes etikett med ursäkt, vid större läggs det som återstår av försändelsen   i speciella plastkuvert, storlek C5--- Bl 2261.30 mar 95 eller C4---Bl 2261.31 mar 95, men även andra kuvert användes t.ex. Bl 2010.19 (jun 84) . Här följer några ex. på detta.

Skador på försändelser finns på sid. "auto misstag" under "Skadat".

Makulering av felaktig sorteringskod. (Apelsinkoden )

Om ett brev av olika anledningar fått fel kod, måste koden makuleras. Annars är det stor risk att den sorteras till den redan angivna sorteringskoden. Den ska kanske istället gå i retur eller till annat Postnummer. Här några olika sätt att makulera apelsinkoden

.

Bsm etikett 1997

Fönsterkuvert där fel postnummer är angivet. Frankostämplat 4,40, Kista 1997-04-18. Postnummer ändrat till RÄTT pn, samt den befintliga apelsinkoden makulerad med en smal grå etikett. Den enda jag sett

Auvid FelPn 1999

GSM M71 i Malmö läste avs. postnummer 29166 istället för adressatens 25995. Apelsinkoden makulerad med fluorscerande penna. Stämplat Kristianstad 1999-06-07

Au 20031214 2003 Del av Gul eftersändningsetikett använd som makulering av "apelsinkoden". God Jul-stämplad 2003-12-14 och 2003-12-15. Sorterad Göteborg IRM 111, 2003-12-14
Bsm-mak 2003 Makulering kan ske på flera olika sätt. Här 5 olika varav den nedre är utan Videojet
Aumiss 2ggr 2004

C6-brev stämplat Årsta (3 kr) men sorterat till 735 84 pga. felskrift. Apelsinkoden överstruken och på nytt stämplad i Västerås 2004-10-18 efter att Postnummer rättats till 435 87.

     
BSM M71 2004 M71 V06 i Malmö. Videojet där jag har ändrat till svart färg för att  "apelsinkoden" ska synas bättre. Sortetat 2004-12-19
     
Lu stor gul 2013 Brev frankostämplat i Filipstad 2013-08-09 till Hässleholm. Bör ha sorterats i Karlstad och Malmö. Någonstans har en gul etikett klistrats över en "apelsinkod"
Bsm2016 2016 C5-kuvert stämplat Malmö 2016-02-08, men till FEL boxnummer. Etikett "Till UTDELNINGSOMRÅDET för adressundersökning". Åter stämplat i Malmö 2016-02-09.

Länkar:

Main page Brevsortering SSM-sortering Skadade objekt Postal Automation

Litteraturhänvisning. Se Postal automation

 
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==>    Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)