VideoJet III.

Maskin-nummer visas nu i Videojet.

I mitten av sept. 1997 kom denna nya fas i Postens automatisering. En bläckstråleskrivare som under den orange BSM-koden längst ned på brevet skriver POSTEN, datum, tid och plats i svart. Alla terminaler som har sorteringsmaskin med OCR-utrustning (Optical Character Recognition ) kommer troligen att kompletteras med denna typ av klartextskrivare. Skrivaren är tryckluftsdriven av märke Videojet Excel. Man kan alltså i efterhand enkelt se när och var brevet varit, men även att brevet sorterats av Posten AB till skillnad från t. ex. CityMail senare Bring.

Årsta var den första terminalen som utrustades med sådan skrivare. Totalt räknar Posten med att före 1998 års slut installera 37 st skrivare på denna och de andra terminalerna. Nedan följer en (år 2002) komplett förteckning över vilka maskiner som finns.

Den svarta texten längst ned på kuvert känner du säkert igen från många dagligvaror och dess "förpacknings/bäst före -dag". Det är samma typ av maskin som skriver på breven. Den kan programmeras på olika sätt, men normalt ska bokstäverna vara svarta och 3 mm höga versaler (7 punkter höga) med 8 tecken/20 mm.

Vid sortering ska varje brev upp till C5-storlek  få den svarta VideoJet-texten.  Mer om Videojet ==>. Meco Pak, Generalagent för Videojet bläckstråleskrivare.

Fas. I. Starten för Videojet (klartext längste ned) skedde i sept 1997. Se  1997-12-02

Fas. II. Automatisk Eftersändning påbörjades hösten 2008. Se vidare nederst på sidan.

Troligen avslutades Automatiska Eftersändningen under sommaren 2016.

Fas. III. I dec. 2016 återgick man till Fas I, eftersom kritiken varit enormt stor om vem som hanterat brevet.

Brev kom lite hur som helst och NÄR som helst. Andra företag delade ut post på andra tider vilket störde många. Nu skrivet man längst ned under apelsinkoden POSTNORD, just för att tala om VEM som hanterat detta brev. Den svarta texten finnes dock på minst 8 olika platser. Varför inte visa den på SAMMA plats, oavsett vilken terminal brevet varit på ?

I PostNordNews No 1 2017 kallar man denna klartext för "Autograf "

 

+ 

Artiklar om Posten

+
Large View <= Manuell sortering   -||-  Automatisk sortering  => Large View
Main page

Brevsortering

BSM-sortering

SSM-sortering
Posthistoria

Postal Automation

Automation Misstag

Inkjet Printer
  VideoJet I VideoJet II-missar VideoJet III3

Flaggaeng   Page In English  Flaggaeng

Post Expo 2001 POST-EXPO 2001 brings new generation postal technology to Geneva, Switzerland. 24/09/01
Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

 

Fas. III.

Från början fanns endast "Apelsinkoden". Den svarta texten (Videojet) oftast under apelsinkoden tillkom senare.

Starten för Videojet skedde i sept 1997 med namn POSTEN på företaget som hanterat brevet.

2009 började Videojet att användas till Automatisk Eftersändning

Dec. 2016 återgick man till att tala om att POSTNORD hade hanterat försändelsen

VideoJet:

POSTEN 1999-05-17 02:30 GÖTEBORG 040 

 

 

Efter en besvärlig inkörningsperiod (typ I) där man testat olika sätt, så fungerar VideoJet nu tillfredsställande. En bläckstråleskrivare som under den orange BSM-koden (Apelsin-koden) skrev in datum, tid och plats i svart på varje kuvert.

F Se VideoJet 1

För större brev med endast orange text. SSM

Till SSM-maskinerna kunde man inte koppla en Videojet Excell (den svarta texten längst ned på små kuvert) utan man fick programmera om maskinen så, att all text fick plats med "röd" färg.

G59 O53 9906170813 POSTEN GBG           I III II IIII  III III I II

Under en kortare tid testades en rödare färg i maskin 059.

Nr  Plats Maskintyp Fabrikat Lev. år Beskrivning
003 Umeå 03 SSM Alcatel 1997  
006 Sundsvall 03 SSM Alcatel 1997  
011 Uppsala 03 SSM Alcatel 1997  
020 Tomteboda 03 SSM Alcatel 1996  
021 Tomteboda 03 SSM Alcatel 1996  
030 Årsta 03 SSM Alcatel 1995  
031 Årsta 03 SSM Alcatel 1996  
038 Årsta 03 SSM Alcatel 1996  
046 Västerås 03 SSM Alcatel 1997  
051 Norrköping 03 SSM Alcatel 1997  
058 Göteborg 03 SSM Alcatel 1996  
059 Göteborg 03 SSM Alcatel 1996  
064 Nässjö 03 SSM Alcatel 1997  
069 Alvesta 03 SSM Alcatel 1997  
078 Malmö 03 SSM Alcatel 1996  

079

Malmö 03 SSM Alcatel 1996  

 

2006

Fram till 2008 ska ett antal (57) franska maskiner Solystic installeras. Dessa maskiner skriver en ny typ av kod och denna ligger till grund för sortering av breven i gångordning åt brevbäraren. Malmö är pilotterminal och ska ha 7 maskiner. Länk till ESB

Bild  (auvid) År Beskrivning av objektet
Auvid3 Tomteb

1999

4 olika Tomteboda mellan 1999-08-29 --- 1999-09-20. Maskinerna som skriver dessa röda streck var inte lika programmerade i de olika maskinerna.
Auvid 108 2007 10 olika videojet från IRM 108 i Västerås, mellan 2007-02-22 och 2007-03-01. Lika många olika Solystic (apelsinkod). Olika förskjutningar i sidaled, olika höjd på bokstäverna.  Samtliga dock till samma postnummer 281 90


Videojet - Fas. III.

Hösten 2016 började man markera, att Postnord hade sorterat breven genom att längst ned på kuvertet skriva POSTNORD.
Detta för att allmänheten skulle förstå att brevet hanterats av Posten och ingen annan leverantör. PostNord var dock mycket dåliga på, att tala om detta.
Man trodde att allmänheten var så kloka. att de skulle förstå den texten. Det verkar dock, som om man på någon terminal börjat kompletterat texten med postnummer och ort

Bild

 

Beskrivning

Auvid_4olika 2017-06

Fyra olika sätt från olika maskiner. Övre två stämplade i Nässjö, nästa i Hallsberg och nederst i Göteborg.  Samtliga  adresserade till Postnummer 28121

Auvid_22358 2018-01 C6-kuvert med texten postnummer ort POSTNORD. "22358 LUND  POSTNORD".


 Man återinförde alltså det man hade redan 1997, med vilket företag som hanterat brevet, genom att längst ned skriva POSTNORD. I vissa fall till vänster och i andra till höger. Orsak till dessa varianter är något oklart. Olika fonter på texten förekommer också, vilket visas nedan. Orsaken till detta är också lite oklart.
Malmö var tidiga med POSTNORD, redan 2016-12-05.
Varför inte programmera ALLA maskiner på samma sätt ? Troligen för att det är olika programversioner av IRM.

Bild

Tid

Beskrivning

Auink_POm 2016-12 5 st POSTNORD på mitten av kuvertet. Daterade mitten av dec.
Auink_POsidan 2016-12 9 st POSTNORD till höger på  kuvertet. Daterade mitten av dec.
Auink_POC6 2016-12 C6-kuvert med God Jul stämplat 2016-12-14 och POSTNORD nere till vänster
Auink_Po650 2016-12 C6-kuvert med porto 6:50 men ostämplat. Dock har POSTNORD kommit med längst ned
Auink_PoGodJ 2016-12 Julkort med Julpostfrimärke stämplat God  Jul Göteborg 2016-12-17. Ankom Hässleholm 2016-12-22
Auink_Po30 2016-12 C6-kuvert med porto 30+310+310 = 6:50 men endast KulspetsX
Auvid_4olika 2017-06

Fyra olika  från olika maskiner. Övre två stämplade i Nässjö, nästa i Hallsberg och nederst i Göteborg.  Samtliga  adresserade till Postnummer 28121

Eko_9592kod 2018-01 Brev med Ekonomifrimärke, Ostämplat men sorterat tre ggr. och även med koden 9592 samt 8574 på baksidan. Det blir många ?-tecken om detta brev.
     

Videojet - Fas. III.

Begrepp - Förkortningar:

BSM  = Brevsorteringsmaskin   Psn  = Poststyrelsens allmänna cirkulär
FSM  = Finsorteringsmaskin      
GSM  = Grovsorteringsmaskin   IRM  = Integrerad Resnings- och sorteringsMaskin
SSM  = Storsorteringsmaskin, C4-format   SRM  = Sortering- och ResningsMaskin.
KSM  = Klumpsorteringsmaskin, stora oformliga och  klumpiga "brev"   ISM  = Integrerad SorteringsMaskin
      VCS  = Video Coding System

Litteraturhänvisning.

Broschyr VideoJet Excel Postala Broschyrer
   


  VideoJet I VideoJet II-missar VideoJet III3

Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)