VideoJet II.

Maskinmissar

I mitten av sept. 1997 kom denna fas i Postens automatisering. En bläckstråleskrivare som under den orange BSM-koden längst ned på brevet skriver POSTEN, datum, tid och plats i svart. Alla terminaler som har sorteringsmaskin med OCR-utrustning (Optical Character Recognition ) kommer troligen att kompletteras med denna typ av klartextskrivare. Skrivaren är tryckluftsdriven av märke Videojet Excel. Man kan alltså i efterhand enkelt se när och var brevet varit, men även att brevet sorterats av Posten AB till skillnad från ex. CityMail

Den svarta texten längst ned på kuvert känner du säkert igen från många dagligvaror och dess "förpacknings/bäst före -dag". Det är samma typ av maskin som skriver på breven. Den kan programmeras på olika sätt, men normalt ska bokstäverna vara svarta och 3 mm höga versaler (7 punkter höga) med 8 tecken/20 mm.

Vid sortering ska varje brev upp till C5 få den svarta VideoJet-texten.  Mer om Videojet ==>. Meco Pak, Generalagent för Videojet bläckstråleskrivare. Här visas även lite olika "missar" som maskinerna gjort.

Fas. I. Starten för Videojet (klartext längste ned) skedde i sept 1997.

Fas. II. Automatisk Eftersändning påbörjades hösten 2008. Se vidare nederst på sidan.

Troligen avslutades Automatiska Eftersändningen under sommaren 2016.

Fas. III. I dec. 2016 återgick man till Fas I, eftersom kritiken varit enormt stor.

 

+ 

Artiklar om Posten

+
Large View <= Manuell sortering   -||-  Automatisk sortering  => Large View
Main page

Brevsortering

BSM-sortering

SSM-sortering
Posthistoria

Postal Automation

Automation Misstag

Inkjet Printer
  VideoJet I VideoJet II-missar   VideoJet III

Flaggaeng   Page In English  Flaggaeng

Post Expo 2001 POST-EXPO 2001 brings new generation postal technology to Geneva, Switzerland. 24/09/01
Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Snabbval till några avsnitt på denna sida.

Inledning

Normal

Dubbla texter

På dubbla brev

Ofullständig text

Oläsliga

Inledning.

Att studera automationen inom ”Posten” är minst lika fascinerande som  t.ex. att samla på frimärken. Hela försändelser berättar ofta en hel del om försändelsens väg från avsändare till mottagare. Här visas några exempel på hur automatiseringar av skilda slag har påverkat försändelser genom åren.

 

VideoJet:

POSTEN 1999-05-17 02:30 GÖTEBORG 040

Den lilla svarta texten längst ned på kuverten ska fr.o.m. v 917 se ut på ovanstående sätt, om det t.ex. gått igenom maskin 40 i Göteborg. Årtalet ska vara helt, På dataspråk brukar man skriva YYYY-MM-DD. Detta är dock ännu 2000-02-10 inte helt genomfört. Dessutom har IRM-maskinerna tillkommit.

 

 

2003-08-15 det tidigaste Videojetdatum jag funnit med G40.

I nov. 2006 börjar man med ombyggnad för GLP (GemensamLäsPlattform), vilket innebär att videojet klartext troligen försvinner i alla maskiner. Läs mer längre ned samt på sidan ESB - BFM.

Normal - onormal

Bild mm antal p-ter Beskrivning (auvid)
Vid Yantai 59 7

Vykort från Yantai stämplat 1997-10-14 och sorterat i Årsta 971020

- - -

Normalt är Videojet-texten under postnummerkoden. På brevet "Vid over" sorterat 2002-09-16 i Årsta 081 har texten hamnat strax över "apelsinkoden".

- mm -

 = Textens längd i mm.

- - antal p-ter

  = Antal punkter på höjden i bokstaven N i "POSTEN"

Vid Klara    

2000-01-20. Klaraterminalen invigd 1987. Brevproduktionen avslutad 2000-04-01 då den nyutbyggda Årstaterminalen övertog den delen av sorteringen.

Vid Borlänge    

1998-09-10. Brev sorterat i maskin B12. Datum med endast 6 siffror. Borlänge var den första terminalen med BSM och VideoJet som lades ned.

Svag färg    

Malmö GSM 73, 1998-04-28. Här ett ex. på hög tid att byta färgkasetten i maskinen. På gränsen till att bli helt oläsbar.

980930    

1998-09-30 Tomteboda, på en med engelsk lösenstämpel

      Hela texten på något sätt onormalt kort, lång, hög
Malmö 38 7

1999-05-04.  Extremt kort, hela texten 60 mm lång. POSTEN 990504 Malmö (M73)

Exkort 60 5

2000-11-02. Extremt kort, hela texten 60 mm lång. POSTEN 2000-11-02 Nässjö 61

  65 5

Göteborg G52 och G54. I maj 2002 blir båda endast 5 punkter höga ? Har maskinen själv återgått till default-värde eller är det ett sätt att spara på bläcket ?

061 kort 70 7 Nässjö GSM 061, 1999-06-01. Onormalt kort, hela texten 70 mm lång. POSTEN 990601
IRM 106 97 7 Uppsala IRM 106, 1999-06-29. 5 mm hög, hela texten 97 mm lång. POSTEN 1999-06-29
Årsta lång 99 7 Årsta GSM 026, 2001-03-13. Onormalt lång, hela texten 99 mm POSTEN 01-0313
125s26 125   Extremt långt utdragen oläsbar, 125 mm. Sorterad S26 = Klara (Stockholm) men flyttad till Årsta före 2000-04-01. Denna daterad 2000-12-12 = Troligen Årsta
065 Hög 80 7 Alvesta GSM 065 sorterat 2002-02-25. Onormalt hög text 7 mm samt 80 mm lång.
Au ssss 133 7 Sundsvall GSM 04  2003-04-16. SSSSSSSSSPOSTEN  GSM..........
Auvid over 81 7 Årsta GSM 081. Normalt är Videojet-texten under postnummerkoden. På detta brev sorterat 2002-09-16  har texten hamnat strax över koden.
Auvid 103 103 7 Årsta IRM 103. Normalt är Videojet-texten under postnummerkoden. På detta brev sorterat 2004-10-05  har texten hamnat strax över apelsinkoden
Norrk 47     Norrköping GSM 47, 2004-01-15 kl. 15:07. Texten hamnde lägre och lägre på de 14 kuverten p.g.a. inte vet jag va´, det va´. Försvann texten helt under kanten ???
GSM 16 200   Tomteboda GSM 16, Extremt utdragen text minst 200 mm lång. Samtidigt med post från 2003-09-12
Au M71 45 5 Malmö GSM 71 . Den övre 2004-12-08 helt normal, den nedre 2004-12-14 extremt kort text på såväl den orange som den svarta klartexten.  Jämför normalt 80 mm. med 45 mm. lång text.
Gbg 111     Videojeten i Göteborgs IRM 111 har fått fel på färgsprutan. Koden för postnummer finns där men dessutom även en våglinje med samma färg. Sorterad 2003-01-07  16:52
Vid 081     3 olika Årsta 081 blev 2005-04-06  mycket kort och med lägre bokstäver 17:26  kl. 18: 52  var det dock återställt till normalhöjd och längd.
Auvid fra     C6-brev till miljonlotteriet, som vikts i maskinen. Sorterat Alvesta GSM 065, 2004-06-15
Auvid frim     C6-brev till miljonlotteriet, som vikts i maskinen. Sorterat Umeå GSM 084, 2005-07-25
Bild mm antal p-ter Beskrivning (auvid)

Dubbla texter

Normalt ska breven inte kodas mer än en gång. Därefter är det sortering som gäller. Alltså maskinen ska läsa koden/postnumret och skicka det till rätt fack/låda.

Bild au antal punkter Beskrivning
Vid 16 7

Brev kodat och sorterat 2 gånger 1999-07-07. Först i Västerås IRM 107 kl. 21:16 samt i V42 kl. 21:43

Vid 17 7

Brev kodat och sorterat 2 gånger 1999-10-06 i Alvesta L66. Tiden mycket svårtolkad

Vid 16b 7 Porto Betalt stämpel (lastbil, +) troligen från en frankostämplingsmaskin. Sorterat  på Klaraterminalen 1999-04-13 med dubbla texter.
Vid 18 7

Brev kodat och sorterat 2 gånger 2000-10-27 i Göteborg G53 först kl. 20:42 samt 21:05

Vid 18e  

Brev kodat och sorterat 2 gånger 2001-04-17. Först i Norrköpings IRM-maskin 108 kl. 20:08 och sedan i maskin 47 kl. 20:56. Sorterat i Malmö för att senare utdelas till Pn. 281 90

Vid 18f  

Tysk helsak kodad och sorterad 2 gånger 2001-07-20. Båda ggr. Arlanda 034  kl. 16:52 samt kl. 17:24

Vid 19b

 

Brev från 701 81 Örebro kodat och sorterat först 2001-12-06 18:02 Västerås 42 samt 2001-12-07 kl. 04:17 Malmö 72. Utdelat till Pn. 283 21

Vid 19e 2002 Brev frankostämplar i Örebro -7.2.2002. Först sorterat i IRM-maskin Västerås 107, därefter även i maskin Västerås 42, 9 min. senare.
Vid 19f 2002 Brev postat i Härnösand 30.9.2002, sorterat i Sundsvall GSM96, 2002-09-30. Sorterat i Malmö 2002-10-01  02:49
Vid 19c 2004 Brev stämplat i Osby 04. 1.12 med motiv Pilevallen. Sorterat 2004-01-12 Malmö 71 med videokodning V05 inte mindre än 3 ggr. Ett något tilltufsat i maskinen.
Vid 19h 2004 Brev postat och baksidan stämplad och sorterad 2004-06-14 17:30 i Årsta IRM 103. Dagen efter återigen sorterad men nu framsidan 2004-06-15 20:32, denna gång i Årsta GSM 081
Vid 19g 2005 Porto Betalt Brev troligen från Örebro, först sorterat i Västerås 42 2005-01-28 samt även sorterat i i Malmö 72 2005-01-30  22:09

Dubbla brev

Kommer breven för tätt så hinner/kan inte maskinen skriva texten på ETT brev. Det blir ibland då så, att den första delen av texten hamnar på ett brev och den senare på nästa brev. Det är inte så ofta man får tag i båda dessa brev.

Bild År Beskrivning
Vid 20 1999

Bra ex. på hur det ska se ut. Maskinstämplat Umeå 24  K 1999-12-01 och sorterat samma dag i "maskin 084" i Umeå.

Vid 22 2001

Endast det undre brevet sorterat i "orrköping 47" datum 2001-09-20 sänt till Pn 59x xx.

Vid 23 2001

Endast det undre brevet sorterat i "l MALMö 70" datum 2001-09-20 sänt till Pn 28x xx.

Vid 24 2002 Sorterat 2002-10-02 i Nässjö 81. Två brev ovanpå varann med någon förskjutning i höjdled. Samma mottagare Pn 285 22 på båda
  2004

Stämplat 2004-05-28. Sorterat i "ALA 106" vilket tolkas Uppsala

Vid 21 2002

Två brev där översta brevet fått VideoJet-texten "POSTEN 2002-01-13 12:36 ÅRSTA 0" och det undre brevet endast fått "60"

Ofullständig text.

Efter en besvärlig inkörningsperiod där man testat olika sätt, så fungerar VideoJet nu tillfredsställande. En bläckstråleskrivare som under den orange BSM-koden skriver in datum, tid och plats i svart på varje kuvert. Här lite olika typer av "missar"

Bild

År

Beskrivning

Vid 30a  

Om kuverten matas för tätt så skrives koden på 2 olika brev.

Hsh ziqzaq 2000

2000-09-29. Något har stört bläckstrålen så att det på M 72 i Malmö endast blivit ?ö 72

Vid 30b 2003

2 kuvert sorterade Årsta 081. På det övre har troligen 1:an hamnat på ett annat kuvert. Båda sorterade 2003-08-25  15:39.

Aqua S 2003

Kuvert från Aqua Service i ? till Pn 281 90 månadsskiftet 2003 juni-juli. Spår av Videojet strax under apelsinkoden. Vilken terminal som sorterat är dock omöjligt att fastställa. Jämför med G52

Auvid dia 2004

Svagt stämplat med PVI "Solen"  i Årsta 2004-06-18. Sorterat diagonalt nere t.h. 2004-06-18

Auvid halvNr 2004

Svagt stämplat med PVI "Spårvagn"  i Norrköping (47 el. 48) 2004-05-19. Hörnet vikt så viss del hamnat på baksidan av brevet

Vid Upp106 2005

Stämplat rätt 2005-09-20. Sorterat på högkant IRM Uppsala 106.

Vid Umeå 2005

Svagt stämplat Umeå 2005-09-28. Sorterat diagonalt

Auvid psala 2005

Brevet vänt så att Videojet hamnat fel. Troligen har det funnits ett kuvert delvis framför, som fått texten "POSTEN........UP" och "PSALA  106" har hamnat här. Stämplat 2005-03-30

Diagonalt 2006 Årsta 16. Frankostämplat C5-kuvert hamnat diagonalt och veckat i GSM 16. Stämplat 2006-03-29

Oläsliga.

Om kuverten matas för långt ifrån munstycket på sprutan, eller om det finns något annat hinder  så skrives koden nästan oläsligt.

Bild (auvid)

År

Beskrivning

Vid 40 2001

Sorterat SUNDSVALL 2001-06-01 vilket man knappast kan tolka. Pn är dock lättläst till 281 91

Vid 41  

Porto betalt från Stockholm, sorterat "oläsligt" till Pn 281 33

Vid 42 2001

Porto betalt från Stockholm, sorterat "2001-10-29 Årsta 081" som dock blivit något skrynkligt på slutet

Vid spegel 2001

2001-09-05 råkade någon programmera om VideoJeten Årsta 026, så att texten blev spegelvänd. 2 dagar tidigare var den rättvänd. Texten är dock 4 mm hög samt endast 7 tecken/2 cm. Hela texten 96 mm lång. Pn-koden är i båda fallen OK. Känd även från 2001-10-29 (AN)

Vid 42M 2002 2002-11-18. Tre små kuvert som råkat illa ut, dock inte så illa att man på terminalen i Malmö bedömt att det borde beklagas.
Vid 2003gbg 2002 2 Porto Betaltbrev från Göteborg. Det övre sorterat i G 52 2002-12-19 men videojeten mycket utdragen åt vänster. Det nedre G 54 (jämfört med liknande samma tid så är det G 54) . Sorterat  2003-01-1?.
Vid M70V03 2002 Porto Betaltbrev från Malmö. Med hjälp av den orange koden, sorterat den 04 i  M70V03 , men av videojeten syns endast några få punkter. Detta hände före 2002-12-04.
Vid Lusia 2002 2002-12-13 är ovanstående fel inte åtgärdat. Den orange koden säger M70V15 betyder Malmö maskin 70. Videojeten  är helt omöjligt att tolka utan hjälp av orange kod och frankostämpeln.
    2002-12-13 är.
Vid M70 2003 2003 2 Porto Betaltbrev från Malmö 70. Det övre sorterat 2003-01-07 och det nedre 2003-01-13. Tack vare att den orange koden (M70) är kvar kunde detta konstateras. Utan den orange hade det varit otolkbart.
Auvid M70 2003 4 brev sorterade Malmö 70. Det övre sorterat 2003-04-14 och helt normalt. Maskinen blir "sjuk" och har stora plågor fram t.o.m.  2003-04-24. Tack vare att den orange koden (M70) är kvar kunde detta datum konstateras. Under helgen fick den medicin och på måndagen 2003-04-28 var den åter helt frisk
Vid skrivet   Vi som samlar automation blir ju inte särskilt glada, när avsändaren skriver adressen där Posten skriver sina koder. Kuvertet innehåller medlemskort från en frimärksklubb.
Auvid felkl 2005 Här behövs en urmakare. Klockan går helt fel både i Årsta 015, sorterat 2005-04-27 och Västerås 43, sorterat 2005-04-24

Andra och utan Videojet.

Bild

 

Beskrivning

Au GodJul 2002-

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR troligen använd i Sundsvall 2002-13-16, men eftersom videojet saknas är det inte helt säkert. Frånsett detta är stämpeln mycket ren och fin

AuVid 081 2002-09

Videojet-texten ovanför "apelsinkoden" Posten 2002-09-16 Årsta 081

    Maskin G40 (Göteborg) har jag fortfarande 2003-07 inte funnit med Videojet klartext

Videojet klartext försvinner.

I nov. 2006 börjar man med ombyggnad för GLP (Gemensam Läs Plattform)

Bild   Beskrivning
Auvid IRM114 2007-01

Mellan 2007-01-12 och 2007-01-15 programmeras och ombyggs IRM 114 Malmö för anpassning till GLP

     
     

 

Litteraturhänvisning.

Broschyr VideoJet Excel Postala Broschyrer
   

  VideoJet I VideoJet II-missar   VideoJet III

Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)