VideoJet I klartext.

Maskinhändelser

Att studera automationen inom ”Posten” är minst lika fascinerande som  t.ex. att samla på frimärken. Hela försändelser berättar ofta en hel del om försändelsens väg från avsändare till mottagare. Här visas några exempel på hur automatiseringar av skilda slag har påverkat försändelser genom åren

I mitten av sept. 1997 kom denna nya fas i Postens automatisering. En bläckstråleskrivare som under den orange BSM-koden längst ned på brevet skriver POSTEN, datum, tid och plats i svart. Alla terminaler som har sorteringsmaskin med OCR-utrustning (Optical Character Recognition ) kommer troligen att kompletteras med denna typ av klartextskrivare. Skrivaren är tryckluftsdriven av märke Videojet Excel. Man kan alltså i efterhand enkelt se när och var brevet varit, men även att brevet sorterats av Posten AB till skillnad från ex. CityMail och andra.

Årsta var den första terminalen som utrustades med sådan skrivare. Totalt räknade Posten med att före 1998 års slut installera 37 st skrivare på denna och de andra terminalernas sorteringsmaskiner.

Den svarta texten längst ned på kuvert känner du säkert igen från många dagligvaror och dess "förpacknings/bäst före -dag". Det är samma typ av maskin som skriver på breven. Den kan programmeras på olika sätt, men normalt ska bokstäverna vara svarta och 3 mm höga versaler (7 punkter höga) med 8 tecken/20 mm.

Vid sortering ska varje brev upp till C5-storlek  få den svarta VideoJet-texten.  Mer om Videojet ==>. Meco Pak, Generalagent för Videojet bläckstråleskrivare.

Videojet Fas. I. Starten för Videojet (klartext under apelsinkoden) skedde i sept 1997.

2007 kopplades de flesta Videojet bort för att hösten 2008 uppenbara sig i en helt annan funktion.

Videojet Fas. II. Automatisk Eftersändning påbörjades hösten 2008. Se vidare på sidan.

Både IRM och GSM skriver ut texten, men funktionen finns också i ISM maskinerna.

. Den skriver nu den nya adressen på C5 och C6brev med beställd Eftersändning.

I dec. 2016 kom texten POSTNORD längst ned på C5 och C6-kuvert. I PostNordNews No 1 2017 kallar man denna klartext för "Autograf".

Kritiken har varit enormt stor om brev som kommit fel eller inte kom fram i tid.

 Fas. III. Nu skrivet längst ned under apelsinkoden POSTNORD.

En ny klartext har 2016 dykt upp nere till vänster på kuvert. Bestående av 4 - 5 siffror vars ändamål är okänt.

Kan det (25714) vara någon form av kontroll / registrering ?

 

+ 

Artiklar om Posten

+
<= Manuell sortering   -||-  Automatisk sortering  =>
Main page VideoJet I     VideoJet II-missar   VideoJet III
Posthistoria

Brevsortering

BSM-sortering

SSM-sortering
Eftersändning

Postal Automation

Automation Misstag

Inkjet Printer

Flaggaeng   Page In Englich  Flaggaeng

Post Expo 2001 POST-EXPO 2001 brings new generation postal technology to Geneva, Switzerland. 24/09/01
Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Videojet

Videojet Fas. I. Starten för Videojet (klartext längste ned) skedde i sept 1997.

Fas. II. Automatisk Eftersändning påbörjades hösten 2008. Se vidare på sidan.

 Automatiska Eftersändningen finns fortfarande kvar våren 2018.

Fas. III. I dec. 2016 upptäcktes texten POSTNORD längst ned, eftersom kritiken varit enormt stor om brev som inte kom fram..

Brev kom lite hur som helst och NÄR som helst. Andra företag delar ut post på andra tider vilket störde många. Nu skrivet man längst ned under apelsinkoden POSTNORD, just för att tala om VEM som hanterat detta brev. Den svarta texten finnes dock på minst 8 olika platser. Varför inte visa den på SAMMA plats, oavsett vilken terminal brevet varit på ?

I PostNordNews No 1 2017 kallar man denna klartext för "Autograf"

 

.

Från början fanns endast "apelsinkoden", utskrift t.ex. A32. Den svarta texten 032 (klartexten) oftast under apelsinkoden tillkom senare. Starttid = tidigast kända datum och hur det skrevs ut. Beteckningen på maskinerna är dock inte helt konsekvent med ex. ovan.

Från början fanns endast "Apelsinkoden". Den svarta texten (Videojet) oftast under apelsinkoden tillkom senare.

Starten för Videojet skedde i sept 1997 med namn POSTEN på företaget som hanterat brevet.

2009 började Videojet att användas till Automatisk Eftersändning

Dec. 2016 började man, att tala om att POSTNORD hade hanterat försändelsen.

VideoJet:

POSTEN 1999-05-17 02:30 GÖTEBORG 040 

 

 

Efter en besvärlig inkörningsperiod (typ I) där man testat olika sätt, så fungerade VideoJet nu tillfredsställande. En bläckstråleskrivare som under den orange BSM-koden (Apelsin-koden) skrev in datum, tid och plats i svart på varje C5 och C6kuvert

 

Flera av dessa maskiner har flyttats eller kanske bara omprogrammerats. Här följer de som noterats ha fått en annan klartext. Från början bestod den röda apelsinkoden av Datum, Bokstav + nr, (ev. V02) och Postnummerkoden. Numera (2003) omfattar den enligt Posten AB, oftast endast av postnummerkoden.

< = >

< = >

Videojet i GSM-maskiner

Apelsin-kod Plats Nr Start-tid Beskrivning
A32 Årsta -/32/ 032 1998-10-06

1997 sept

A33 Årsta -/ 033 1998-06-08  
A34 Årsta -/034 1999-02-25

Maskinen 034 flyttad aug 2000 till Arlanda 034EU. Flyttad från Arlanda 20??

B12 Borlänge - 980910

Nedlagd aug. 2000. Maskinen B12 flyttad till ?

D04 Sundsvall - 1998-03-18  
D96 Sundsvall GSM96 2001-05-08

 

G52 Göteborg -/ G52 971221  
G53 Göteborg -/ G53 971215  
G54 Göteborg -/ G54 980121  
K012 Karlstad 012 001229  
K41 Karlstad 041 980205  
L65 Alvesta 065 1999-06  
L66 Alvesta -/066 1998-10 Skrotad 200?-
M70 Malmö -/ 70 990311  
M71 Malmö -/ 71 990530  
M72 Malmö -/ 72 990331  
M73 Malmö -/ 73 970112 Klartexten började 60 mm t.v. om apelsinkod tom 2004-06-04
N60 Nässjö 60 19980120  
N61 Nässjö 61/ 061 19971219  
N80 Nässjö 80/ 080 99-05-26  
O47 Norrköping -/ 47 980120 Upphörde 2004-0?-xx. Maskinen skrotad 2004-07
O48 Norrköping -/ 48 971219 Upphörde 2004-0?-xx. Maskinen skrotad 2004-07
P07 Uppsala 007 980102  
P08 Uppsala 008 971223  
S26 Klara - 971215 Upphörde 2000-04-01. Maskinen S26 flyttad till Årsta 026
S72 Klara - 980300 Upphörde 2000-04-01. Maskinen S72 flyttad till ?
S81 Klara - 1998-06-30 Upphörde 2000-04-01. Maskinen S81 flyttad till Årsta 081
T14 Tomteboda -/ 14 971215 Maskinen T14 flyttad till Årsta 14 ? (Apelsinkod S14)
T15 Tomteboda -/ 15 971217 Maskinen T15 flyttad till Årsta 015 ? (Apelsinkod S15)
T16 Tomteboda -/ 16 971222 Maskinen T16 flyttad till Årsta 016 ? (Apelsinkod S16)
U01 Umeå 01/ 001 1999-05-18  
U84 Umeå 084 1999-05-19  
V42 Västerås -/ 42 99-12-19  
V43 Västerås 43 2003-05-22  
Apelsin-kod Plats Nr Nytillkomna 2000-04 Beskrivning/Anmärkning
S14 Årsta 14 2003-01-24 Maskinen S14 flyttad från Tomteboda T14 till Årsta 14 ? ?
S26 Årsta -/ 026 2000-03-10 Maskinen S26 flyttad från Klara till Årsta 026
A60 Årsta 060 2000-05-03 Maskinen A60 flyttad från Nässjö till Årsta 060
-- Sundsvall 060 2003-06-04 Maskinen 060 flyttad från Årsta till Sundsvall 060
S81 Årsta 081 2000-05-16 Maskinen S81 flyttad från Klara till Årsta 081
-- ARN 034/034EU 2001-02-23 Maskinen 034 flyttad från Årsta 034 till  Arlanda 034EU omkr. 2000-08. Bokstäverna EU togs senare bort.
G40 Göteborg - 2003-08-20 Troligen har G40  fått Videojet från ............?
-- Årsta 026,032, 033, 060, 081, 102, 103 Sept 2001 Så här olika är 7 olika videojet som vid denna tidpunkt fanns i Årsta
-- Alvesta 007 mars 2005

Maskinen 007 flyttad från Uppsala 007

-- Alvesta 008 mars 2005

Maskinen 008 flyttad från Uppsala 008

Kod Plats Nr Nytillkomna 2000-xx-xx Beskrivning/Anmärkning

Videojet i IRM-maskiner

IRM Plats Nr Flyttade 2004-xx-xx Beskrivning/Anmärkning
1O8 Norrköping 108 2004-04- Maskinen IRM 108 flyttar från Norrköping till Nässjö
1O8 Nässjö 108 2004-06-07 Maskinen IRM 108 flyttad från Norrköping till Nässjö
1O1 Tomteboda 101 2004-06- Maskinen IRM 101 flyttar från Tomteboda till Årsta
1O1 Årsta 101 2004-0?- Maskinen IRM 101 flyttad från Tomteboda till Årsta

108

Norrk-Nässjö

108

  3 olika med IRM 108 NORRKÖPING - NSJ - NÄSSJÖ

 

Terminaler med Videojet nr 001 - 096.

 
 Nr Terminal / Plats Maskintyp Fabrikat Lev. år Anm. / Beskrivning
001 Umeå 04 GSM Alcatel 1996
004 Sundsvall 04 GSM Siemens 1990
007 Uppsala 04 GSM Siemens 1995
008 Uppsala 04 GSM Siemens 1995
012 Karlstad 04 ISM Siemens 1991
014 Tomteboda 04 GSM Alcatel 1996
015 Tomteboda 04 GSM Alcatel 1996
016 Tomteboda 04 GSM Alcatel 1996
026 Årsta 04 GSM Alcatel 1996
032 Årsta 04 GSM Siemens 1989
033 Årsta 04 GSM Siemens 1992
034 Arlanda 04 GSM Siemens 1995 Flyttad til ..........?
040 Göteborg 04 GSM Siemens 1991 Videojet dock inte före 2003-05
041 Karlstad 04 ISM Siemens 1992
042 Västerås 04 GSM Siemens 1992
043 Västerås 04 GSM Siemens 1992
047 Norrköping 04 GSM Siemens 1991 Skrotas 2004-07
048 Norrköping 04 GSM Siemens 1991 Skrotas 2004-07
052 Göteborg 04 GSM Siemens 1996
053 Göteborg 04 GSM Siemens 1996
054 Göteborg 04 GSM Siemens 1996
060 Årsta 04 GSM Siemens 1989 Från 2003-06-04 finns den i Sundsvall 060
061 Nässjö 04 GSM Siemens 1992
065 Alvesta 04 GSM Siemens 1990
066 Alvesta 04 GSM Siemens 1989
070 Malmö 04 GSM Alcatel 1995
071 Malmö 04 GSM Alcatel 1995
072 Malmö 04 GSM Alcatel 1995
073 Malmö 04 GSM Alcatel 1996
080 Nässjö 04 GSM Siemens 1989
081 Årsta 04 GSM Alcatel 1996
084 Umeå 04 GSM Alcatel 1997
096 Sundsvall 04 GSM Siemens 1997

Följande IRM-maskiner har funnts från starten, nr 101 - 118.

Nr  Terminal / Plats Maskintyp Fabrikat Lev. år Anm. / Beskrivning
101 Tomteboda 06 IRM Siemens 1999 Flyttad till Årsta, igång 2004-08-10
102 Årsta 06 IRM Siemens 1999
103 Årsta 06 IRM Siemens 1999
106 Uppsala 06 IRM Siemens 1999 Nedlagd
107 Västerås 06 IRM Siemens 1999 IRM Flyttad till Malmö. Sortering till Hallsberg hösten 2013
108 Norrköping 06 IRM Siemens 1999 Flyttad till Nässjö, igång 2004-06-07. Sortering till Årsta
111 Göteborg 06 IRM Siemens 1999
114 Malmö 06 IRM Siemens 1999
117 Nässjö 06 IRM Siemens 1999
118 Alvesta 06 IRM Siemens 1999
Nr  Plats Maskintyp Fabrikat Lev. år Anm. / Beskrivning
112 Göteborg 06 SRM Siemens 1999
115 Malmö 06 SRM Siemens 1999
121 Sundsvall 06 SRM Siemens 1999
122 Umeå 06 SRM Siemens 1999
123 Karlstad 06 SRM Siemens 1999 Nedlagd och vissa produkter flyttade till Hallsberg  2013-09-29

Sedan starten har flera maskiner flyttats, skrotats eller lagts i malpåse. Nya maskiner har inköpts.

Idag 2018-02-01 finns dessa IRM.

 

Nyinköpta maskiner

  Typ Nr Fabrikat Ort och mitt första upptäckta datum   ==> Datum
     171, 172, 173. Siemens Hallsberg 2013-06-01
IRM   174,175 Siemens Rosersberg 2014-05-24
    176 Siemens Alvesta 2014-08-25
eller   177, 178 Siemens Malmö 2014-10-06
   

179, 180

Siemens

Göteborg

2014-11-19
CFC   181 Siemens Sundsvall 2015-11-
    182, 183 Siemens Årsta 2015-07-
IRM   108, 117 Siemens Nässjö har kvar sina gamla IRM 108 och 117,  

 

 

VideoJet:

POSTEN 1999-05-17 02:30 GÖTEBORG 040

Den lilla svarta texten längst ned på kuverten ska fr.o.m. vecka 917 se ut på ovanstående sätt, om det t.ex. gått igenom maskin 40 i Göteborg. Årtalet ska vara helt, På dataspråk brukar man skriva YYYY-MM-DD. Detta är dock ännu 2000-02-10 inte helt genomfört. Dessutom har IRM-maskinerna tillkommit. 

 

 

VideoJet-texter

med en enhetlig standard på operatörskoderna på de olika terminalerna, finns tyvärr inte. I sept. 2001 upptäckte jag att det på ett brev stod: "POSTEN SUNDSVALL GSM04 2001-09-10 17.16" istället för t.ex. "POSTEN 2001-09-10 17:16 Årsta 032" dvs. Posten - Tid - Plats - Maskin, som det står på de flesta.

GSM04 står för GrovSorteringsMaskin från maskinleverans 04.

Bild Tid Beskrivning av de 4 terminalernas utseende
Auvid_ViP 1997-11 Postens brevkort ViP  format C5, sorterat 971125  20:11  ÅRSTA.
Auvid_A97 1997-12 Norskt brev till Växjö stämplat Jevnaker 1997-12-01, sorterat 971202 i Årsta
Auvid Klara S26 1997-12

Vykort från Norge med sortering i Klara S26. Videojet klartext från 1997-12-15 S26 Klara. Kanske tidigast kända hittills från Klara

Auvid_JulGbg97 1997-12 Julkort med ostämplat  Föreningsbrev. Sorterat Göteborg 1997-12-17 till Kullavik
Auvid_Tagene 1997-12 Julkort frankostämplat Tagene LIC. P.B.95510 valör  0460. Göteborg 1997-12-18
Auvid_USA97 1997-12 Brev från USA till Falun. Videojetsorterat 971222  i Tomteboda (22 T16V18  postnummer)

TU11Ten

1997-12 Vykort från Teneriffa 1997 med Facitnr TU11. Videojetsorterat 971229  i Tomteboda (T15V10)  utan - mellan siffrorna..
  1997-

Vykort från Tenerife med sortering i Tomteboda T15V10.

Crime Buster 1997-12

Tomteboda T15, med en tidig stämpel på vykort från South Africa. Stämplat "South African Post Office Crime Buster". Sorterad och videokodad Tomteboda T15  1997-12-22.

Auvid Klara98 1998-06 Vykort från Barcelona med sortering i Klara S26V03. Videojet klartext från POSTEN 1998-06-20 S26 Klara
Auvid Borlänge 1999-07

Brev från Borlänge, stämplat 1999-07-19 i PVI-maskin. Sorterat i GSM B12, 990719.

Auvid Årsta 2001-09

Videojet klartext från de 7 maskinerna som fanns i Årsta 2001

Auvid_N117 2005-07 C6-kuvert som delvis vikts i maskinen. Stämplats och sorterats 2005-07-26 i Nässjö 117. Hur skriver man adressen ?

Normalt ska breven inte kodas mer än en gång. Därefter är det sortering som gäller. Alltså maskinen ska läsa koden/postnumret och sortera det till rätt fack/låda.

 

Kommer breven för tätt så hinner/kan inte maskinen skriva texten på ETT brev. Det blir ibland då så, att den första delen av texten hamnar på ett brev och den senare på nästa brev.

 

Efter en besvärlig inkörningsperiod 1997-98 där man testat olika sätt, så fungerar VideoJet nu tillfredsställande. En bläckstråleskrivare som under den orange BSM-koden skriver in datum, tid och plats i svart på varje kuvert. Den tidigare bortkopplade Videojet kopplas nu åter in, och skriver vid eftersändning ut den nya adressen på samma ställe, som den tidigare skrev NÄR och VAR brevet var sorterat.

2003

Under nästa år (2004) kommer 8 nya avancerade "Toshiba Mail-Sorting System" att installeras på några av Postens terminaler.

För större brev med endast orange text. SSM

Till SSM-maskinerna kunde man inte koppla en Videojet Excell (den svarta texten längst ned på små kuvert) utan man fick programmera om maskinen så, att all text fick plats med "röd" färg.

G59 O53 9906170813 POSTEN GBG           I III II IIII  III III I II

Under en kortare tid testades en rödare färg i Göteborgs maskin 059.

Nr  Plats Maskintyp Fabrikat Lev. år Beskrivning
003 Umeå 03 SSM Alcatel 1997  
006 Sundsvall 03 SSM Alcatel 1997  
011 Uppsala 03 SSM Alcatel 1997  
020 Tomteboda 03 SSM Alcatel 1996  
021 Tomteboda 03 SSM Alcatel 1996  
030 Årsta 03 SSM Alcatel 1995  
031 Årsta 03 SSM Alcatel 1996  
038 Årsta 03 SSM Alcatel 1996  
046 Västerås 03 SSM Alcatel 1997  
051 Norrköping 03 SSM Alcatel 1997  
058 Göteborg 03 SSM Alcatel 1996  
059 Göteborg 03 SSM Alcatel 1996  
064 Nässjö 03 SSM Alcatel 1997  
069 Alvesta 03 SSM Alcatel 1997  
078 Malmö 03 SSM Alcatel 1996  

079

Malmö 03 SSM Alcatel 1996  

Videojet - Fas. II.

2009 fick Videojet en ny användning. Den utnyttjades till Automatiska Eftersändningen Se länken dit

Manuell Hantering.

Andra försändelser, varianter och utan Videojet.

Bild

 

Beskrivning

Auvid N61 1996

Underfrankerat brev, ej lösenbelagt eller eftertaxerat, och fattas porto 370 öre. Rätt porto 385 öre. Stämplat Nässjö 1996-06-15 och sorterat i N61, Videokodat V04.

Auvid K41 1998

B-brev från Hova sorterat i ISM 041 i Karlstad (K41). Frankostämplat Hova 1998-10-28 med Ekonomiporto 4:10.

Auvid U01 1998

En tidig sortering i U01 Umeå. Stämplad POSTEN 98-12-23 10:07 UMEÅ

AuVid 081 2002

Videojet-texten ovanför "apelsinkoden" Posten 2002-09-16 Årsta 081

G40 Apelsin 2003

Maskin G40 (Göteborg) har jag fortfarande 2003-07-02 inte funnit med Videojet klartext, utan endast med "apelsinkod"

Maskin G40 2003

Maskin G40 (Göteborg) NU har jag funnit den första  Videojet-klartexten med  datum 2003-08-15. Du som har en tidigare GE MIG DATUM. Tack.

Auvid m73 2004

Malmö 73.  Klartexten började 60 mm t.v. om apelsinkod tom 2004-06-04

Auvid m72 2004

Malmö 72.  Klartexten börjar 60 mm t.v. om apelsinkod tom 2004-06-10

Auvid 0xx 2004

Årsta S81 fick "spader" 2004-12-28 och blev 0XX. Dagen före och efter var den OK

Auvid C6brev 2004

C5-kuvert som vikts och maskinen tolkar det då som C6-kuvert. Inkjetstämpeln blir då utan mellanliggande våglinjer och frimärket ostämplat. Sorterat IRM Malmö 114, 2004-07-04.

Auvid 108 2004

IRM 108 flyttas från Norrköping till Nässjö 2004-06-09. Man "glömmer" dock att programmera om Videojet

Bild

 

Beskrivning  utan Videojet.

Au GodJul 2002

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR troligen använd i Sundsvall 2002-13-16, men eftersom videojet saknas är det inte helt säkert. Frånsett detta är stämpeln mycket ren och fin

Fra 303595 2002 När det nu finns en terminal i Arlanda, så är det lite märkligt att frankostämplat brev "Arlandastad" blir sorterat i Tomteboda. Arlandaterminalen borde ligga närmare till. Brevet Videojetdaterat 2002-10-31 i Tomteboda 101 (IRM-maskin)
Auvid A13 2005

Ny variant av apelsinkod. Brevet stämplat 2005-04-06 i SRM 123 som har makulerat frimärket. Troligen är det ISM 041 som åstadkommit "apelsinkoden" . Brevet adresserat till Postnr 3454 ZJ De Meern, Holland och där talar sorteringen klarspråk "A13SS  3454ZJ130". Lätt att läsa för oss samlare.

Auvid_17Video 2005-09 17 Videojet från olika maskiner på terminalerna. Samtliga från sept. 2005

Olycksfall i arbetet vid Brevsortering,

Posten har länge lovat  att all Post med automationens hjälp, ska vara framme dagen efter den postats. Sedan Hässleholmsterminalen indragits ska all avgående post makuleras och sorteras i Malmö. Jag antar att även ankommande sorteras där. Två utländska vykort sorterades torsdagen 2000-07-13 15:53 i Tomteboda, det ena en minut senare. Ett ska via Göteborg och utdelades i Askim fredagen 07-14. Det andra ska till Hässleholm och utdelas där först på  måndagen 07-17. Det hann alltså inte ned till Malmö och sorteras på föreskriven tid, så att det kunde delas ut före helgen.

Utländska Videojet.

Auvid utl1 1993 A6-vykort från Italien stämplat 1993-09-22 till 121 47  Johanneshov. Troligen skulle den stämpeln vara 4 okt 1993. Lägg märke till den svarta videojeten längst ned på kortet.
     
     


Main page VideoJet I     VideoJet II-missar   VideoJet III

Litteraturhänvisning.

Stämpel-Fakta av Åke Eliasson sid. 472-74 Postala Broschyrer
Broschyr VideoJet Excel  
Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)