Toshiba TT-1000.

2003-08-04 bekräftar Toshiba på sin hemsida ( Link Toshiba ) att de skrivit kontrakt med Posten AB om ett nytt sorteringssystem. 8 maskiner ska levereras under 2004-2005. Systemet kallas i Sverige Toshiba TT-1100 Mail-Sorting System. Maskinen är 7 m bred, 37 m lång och 1.7 m hög. Den ersätter minst en  GSM (Grovsorteringsmaskin) och en FSM (Finsorteringsmaskin).  Sorteringskapaciteten är c:a 36000 brev/tim. Den innehåller vidare OCR, videokodning, streckkodsläsning och har 304 sorteringsriktningar. Den har ingen stämplingsfunktion.

Artiklar om Posten

+ 

Bilderna nedan "lånade" ur Postens broschyrer

+
  <= Manuell sortering   -||-  Automatisk sortering  =>  

 

Main page

Brevsortering

BSM-sortering

SSM-sortering
Posthistoria

Toshiba TT-1000

Automation Misstag

Inkjet Printer
  Automation Transorma VideoJet

 

Postal Automation In Englich  Flaggaeng

04/08/2003 Toshiba anounsed Flaggaeng

Toshiba

Frankostämpel "In touch with Tomorrow". Stämplad  Bromma 29.12.2003

En van sorterare klarar 750 försändelser / tim. Den nya IRM-maskinen stämplar och sorterar c:a 36 000 / tim.  Det behövs dock nästan 25 personer för att sköta IRM-maskinen enl. Postens broschyr. Ungefär samma kapacitet har Toshiba-maskinen TT-1100 som är en underfamilj till TT-1000. Denna kan dock endast sortera (se kapacitet nedan). För att dessa koder ska synas bättre på bilderna har jag gjort färgen mörkare i bildbehandlingsprogram.

Frizon

"Under sorteringsprocessen printas en sorteringskod direkt på försändelsen. För att sorteringskoden ska kunna printas på försändelsen behöver en s.k. frizon lämnas enligt anvisningar i dokumentet ”Skicka rätt med PostNord”, se postnord.se."

"För att vi på bästa sätt ska kunna dela ut din försändelse används en sorteringskod. Denna kan antingen printas direkt på försändelsen eller via en etikett. Genom att lämna en frizon för koden säkerställer du att din layout inte blir påverkad. En frizon innebär en yta som inte innehåller tryck det vill säga text eller bild. Ytan ska vara enfärgad och får inte vara glansig i sin karaktär:"

 

2004. Toshiba TT-1100 Mail-Sorting System

Nässjö 201 och 202

Länk

Beskrivning (autos)

Au test Testbrev från den nya Toshiba TT-1100 Mail-Sorting System. Maskin nr 203
Autos 201 Testkörning i Nässjö av 201 Toshiba TT-1100 startade troligen  2004-08-16
Autos 202 Testkörning i Nässjö av 202 Toshiba TT-1100 startade troligen  2004-08-16
Autos 20102 Preliminär start  i Nässjö av Toshiba TT-1100 var beräknad till 2004-08-23
Nässjö 202

Au 201 202 C5-kuvert från Mottala som endast fått ID-koden från någon av Toshibamaskinerna i Nässjö. Brevet stämplat Mottala 2005-03-25 men tydligen var postnumret svårtolkat för maskinen

Uppsala 203 och 204

Starten av maskinerna sker lite smygande med testkörningar även av normal post

Länk

Beskrivning (autos)

Autos 203 Testkörning i Uppsala av Toshiba TT-1100 Mail-Sorting System. 2004-09-16
Autos 204 Preliminär start  i Uppsala av Toshiba TT-1100 var beräknad till 2004-09-20
Autos 204 Toshiba har ingen stämplingsfunktion. Kuvert sorterat  i Uppsala av Toshiba 204. Retur avs. från Skövde som också missat makulering. Hässleholm makulerade frimärket 2004-10-20.
Autos 204 Utlandspost sorteras  i Uppsala och kan då hamna i Toshiba TT-1100. Här ett brev med tysk frankostämpel från 2004-11-19, som även videokodats (20403) och sorterats i Toshiba 204.
2005 Nyhets-Posten Nr 1. Landshövding Anders Björk inviger "Nya Brevsorteringsmaskiner". En lyckad satsning av Posten AB. Franska La Post (franska posten) har beställt 40 likadana Toshiba-maskiner samt option på ytterligare 60. Detta efter att ha studerat de svenska maskinernas kapacitet.
2005 2 koder från maskin 203 och 2 koder från maskin 204 stämplade febr. 2005. Färgen mörkare än normalt.

Sundsvall 205 och 206. 

Starten skedde lite tidigare. Preliminär start  i Sundsvall av Toshiba TT-1100 är beräknad till 2005-juni

Länk

Beskrivning (autos)

Autos 205 2005-03-29 upptäcktes det första C6-brevet sorterat i Toshiba 205.
Autos 206 2005-06-14 upptäcktes det första C5-brevet sorterat i Toshiba 206.  Färgen justerad mörkare.

Göteborg 207 och 208? 

Länk

Beskrivning (autos)

Autos 207-8 Preliminär start  i Göteborg av Toshiba TT-1100 är beräknad till 2005-sept
Autos 207 2005-08-26 upptäcktes det första C5-brevet sorterat i Toshiba 20702.  Färgen justerad mörkare.
Autos 207-M Först sorterat i Toshiba 207, senare sorterad i Malmö 072. Stämplad 2005-09-29
Autos 208 2005-11-02

Se Inkjet Printer

Länk till Bläckstråleskrivare - Inkjet Printer

 

Bild från  Mail-Sorting System to Sweden Post   Toshibas hemsida

År 2004-2005 kommer ett nytt avancerat "Toshiba TT-1100 Mail-Sorting System" att installeras på några av Postens terminaler. Nässjö, Uppsala, Sundsvall och Göteborg.
Take a lock at this link

GLP 2006 övertog sorteringen, så ändrades alla koder så, att de blev otolkbara för ögat. Måste ske i Postens maskiner.


Särdrag och Kapacitet:
 

  Features of Toshiba TT-1000 Mail-Sorting System   Särdrag hos systemet Toshiba TT-1000
  1. Acceptable Mail Size: Length: 135mm min., 250mm max.
Width: 85mm min., 170mm max.
Thickness: 0.15mm min., 6mm max.
2. Processing Capability: 36,000 mails / hour
3. Stacker Modules: 304 (in two stories)
4. Size: 7m (w) x 37m (l) x 1.7m (h)
5. Noise: 67 dB at Operator's Location
  1. Acceptabel brevstorlek: Längd: 135mm -250mm max.
Bredd: 85mm - 170mm max.
Tjocklek: 0.15mm - 6mm max.
2. Kapacitet: 36,000 brev / tim.
3. Antal fack/magasin: 304 (i två våningar)
4. Storlek: 7m (bred) x 37m (lång) x 1.7m (hög)
5. Ljudnivå: 67 dB vid Operatörsplatsen

Begrepp - Förkortningar:

Typ Beskrivning / förklaring
BSM  = Brevsorteringsmaskin
FSM  = Finsorteringsmaskin, klarar  28000 brev /tim till 240 olika riktningar
GSM  = Grovsorteringsmaskin, sorterar brev upp till C5-format  27000 brev /tim
KSM  = Klumpsorteringsmaskin, för "tjocka/oformliga" brev som ej går i de andra masinerna
SSM  = Storsorteringsmaskin, avsedd för brev större än C5-format till 200 olika riktningar
   
IRM  = Integrerad Resnings- och sorteringsMaskin, vänder och stämplar 32000 brev /tim (Nr 101- 118)
SRM  = Skiljning- och ResningsMaskin. (Nr 112, 115, 121, 122, 123)
ISM  = Integrerad SorteringsMaskin (Toshiba TT-1000, maskin Nr 201-208)
EAN  European Article Numbering = System för identifiering, består av unika sifferkoder
OCR  Optical Character Recognition
VCS Video Coding System
ID-tag = är streckkoden som skrivs på längst till vänster, när brev videokodas
PTM  Postterminal. (En del av de 6 serviceterminaler som lagts ned, kallas nu Postcenter)
   Apelsinkoden kallas ibland den orange streckkoden nere på kuvertet
   VideoJet kallas den svarta klartexten längst ned på kuvertet
Bar-code scanner  = Streckkodsläsare
ISM  = Integrerad SorteringsMaskin. De nya Toshiba-maskinerna som installeras 2004-08-xx, är av denna typ.

Externa länkar till:

SSPD

AEG   Postal Automation

Flaggaeng  PMSC

Flaggaeng Remail   Alex Gundel

Siemens   Toshiba, lock at this link Sök svenska Postnummer

Ett Stort Tack till Rikard N. och andra för all info om den Postala Automationen.

Litteraturhänvisning.

Link Toshibas Websida Presentation av Göteborg och Malmö Postterminal 
  Team Terminal Nr

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>