Malmö Postterminal.

 

Automation är ett sätt att låta maskiner göra ett ofta enformigt arbete. Automatiseringen lämnar idag inte något av de områden oberörda, som har med meddelandebefordran att göra. Det är framför allt Postens maskiner som stämplar, sorterar och hanterar post som beskrivs / visas här. Automation är ju också en del av svensk modern posthistoria. Att studera automationen inom Posten AB är mycket fascinerande. Hässleholms Filatelistförening gjorde ett studiebesök på Postterminalen. Malmö är en av de 10 terminaler som finns kvar idag 2007.

+ 

Terminalbesök på Posten AB i Malmö   2007-10-16.

+
<= Manuell sortering   -||-  Automatisk sortering  =>

Interna Länkar.

 

Main page

Posthistoria

Automation

Hallsberg

Rosersberg

Terminalbesök Alvesta

Terminalbesök Malmö 2007

Terminalbesök Göteborg 2004

Terminalbesök  Göteborg 2008

Terminalbesök Göteborg 2015

 

Snabbval till några avsnitt på denna sida.

Terminalen Inledning Avskiljning Makulering
Sortering GLP VIF Förkortningar

 

 

Terminalen togs ibruk 1974 och invigdes 1975 och hanterade då brev och paketsortering. Den har sedan dess ändrats ett antal ggr. 1995-96 genomfördes en stor ombyggnad av brevsorteringen för mer än 250 milj. kr. Det Nya Brevnätet togs i bruk 1996-04-01 och Malmö var DÅ den största terminalen i Sverige.

 

 
  Länk

Beskrivning  (Mt)

MBan 82 Postterminalen Malmö  Ban 1982. Vykort Interiör av Brevsorteringsanläggningen med optisk läsning och datorstyrd sortering. Foto: Bengt Hansson. PT-kort tryckt 1982 och stämplat 1982-11-30.
Mt_Bilar Vykort av Malmö Postterminal. Här passerar varje dygn mer än 4 000 000 försändelser. Foto: Johnny Zaar, Skånereportage
MalmoPtm Det regnade och var för mörkt att få en bra bild av byggnaden externt.

 

 

Terminalen 2007.

Inledning.

Vi hälsades välkomna av Göran Svensson, som visade ett bildband och berättade lite om Posten AB generellt. Verksamheten är inom postnummerområde 20 - 29.   C:a  1000 anställda ser här till att maskinerna och den manuella sorteringen fungerar. Varje dygn passerar c:a 2,5 milj. försändelser igenom terminalen. Vi fick se de olika stationerna som arbetar mellan 18.oo och 21.3o en tisdagskväll. Det är ett pressat schema, innan all post ska vara färdigsorterad, för att hinna med flyg och andra transporter.

Länk

Beskrivning (Mt)

Mt 1572 Göran Svensson vid genomgången av bildbandet
Mt 3155 Logisk överblick över ESB-teknik samt informationsflöde mellan segmenten
Mt 3154 Ny typ av streckkod, 4state code. Läs mer om detta på t.ex. Wikipedia
Mt 3153 Framtid - ökad förädling av små / C5 brev
Mt 1593 Karta över Sverige tillverkad av en pensionär. Detta är bara södra delen, varav Skåne och viss del av Småland är upptagningsområdet för Malmö Postterminal. Ett ganska stort område, med många mil att köra för att hämta posten, så att 96-97 % kan delas ut dagen efter. En mycket bra siffra jämfört med andra länder i Europa

 

Brevtrafik i %

 

Företag ====== 30 % =====>> Företag
Privat    1 % =====>>   <<===== 67 % Företag
Privat    ======= 2 % =====>>  Privat

Den frimärkta delen brev som skickas av privatpersoner är inte av så stor ekonomisk betydelse för Posten

Den maskinella utrustningen på terminalen består idag (2007-10-16) av följande maskiner

 

Maskinparken 2007.

 

Antal Typ Nr

Beskrivning / kapacitet (Mt)

1 IRM 114 "Stämplar" och sorterar brev upp till C5-format.  C:a 32 000 brev/tim.
1 SRM 115 "Stämplar" endast brev upp till C5-format. Sortering måste ske i annan maskin
4 GSM 70, 71, 72, 73 Grovsorteringsmaskin,  sorterar brev upp till C5-format c:a  25 000 brev /tim.
7 BFM M301 - M307 Finsorteringsmaskiner av märke Solystic (f.d. Alcatel) sorterar c:a  ?  brev /tim
? FSM 75, 76, Finsorteringsmaskiner av märke Solystic (f.d. Alcatel) sorterar c:a  ?  brev /tim
2 SSM M78, M79 Sorterar brev större än C5-format. 17 000 brev/tim.
1 KSM ? Klumpsortering
1 VIF ? Vägning i Flykten.
1 - - En för dagen nyinstallerad maskin Neopost vid Direktinlämningen

 

 

Maskinparken 2018.

 

Antal Typ Nr

Beskrivning / kapacitet (Mt)

2 FSU 068, 069 Försorteringsutrustning dirkt kopplade till respektive IRM
2 IRM 177, 178 "Stämplar" och sorterar brev upp till C5-format.  C:a 40 000 brev/tim. från direktinmatning. , annars
2 GSM 71, 72, Grovsorteringsmaskin,  sorterar brev upp till C5-format.  Ersättes av ISM.   GSM 70 tidigare skrotad
2 ISM   Dessa kommer att ersätta GSM 71 och 72 under våren 2018
1 GSM   73 Grovsorteringsmaskin,  sorterar brev upp till C5-format  c:a  25 000 brev /tim.
7 BFM M301 - M307 Finsorteringsmaskiner av märke Solystic (f.d. Alcatel) sorterar c:a  ?  brev /tim
6 BFM   Finsorteringsmaskiner
? FSM 75, 76, Finsorteringsmaskiner av märke Solystic (f.d. Alcatel) sorterar c:a  ?  brev /tim
1 SFM Installerad nov. 2017 Sorterar brev större än C5-format. Ersatte SSM 078 och 079
1 KSM ? Klumpsortering
       

 

 

 

 

Avskiljning.

Brevlådeposten inkommer till terminalen i säckar och lådor med adresslapp. I en stor trumma på IRM 114  avskiljes s.k. "fladderpost". Försändelser tjockare än 6 mm. bortsorteras manuellt.

 

Länk

Beskrivning (Mt)

Mt 1584 Här inkommer post från dagens senaste tömningarna. Klumpposten, dvs. brev av tjockare eller oformligt format sorteras bort. Även annan icke maskinellt sorterbar post tas bort. En av klubbens medlemmar studerar försändelserna
Mt 3177 Här inkommer post från de senaste tömningarna. Adresser och avsändare maskerade med rosaröd färg pga. sekretessen.
Mt 1582 Här fortsätter Klumpposten, dvs. brev av tjockare eller oformligt format sorteras. Även annan icke maskinellt sorterbar post tas också bort.
Mt 1510 Etikett avsedd för en blå låda till Helsingborg. Kvalitetsstämplad 479

 

Makulering.

IRM-maskinen vänder posten rätt, dvs. brevet står på högkant med frimärket nedåt då frimärket makuleras. "Stämpeln" består av en färgspruta med 2 munstycke om  vardera 20 "hål". Ett övre och ett nedre munstycke. Varje "hål" i munstycket består av ett antal små hål, så bläckstrålen som kommer ut, är otroligt liten.

 

Länk (alv) Årtal

Beskrivning

   

Hässleholm och Osby stämplar i viss mån en del försändelser i PVI-maskiner som även finns på andra ställen

Mt 1519   Etikett från Förskiljningen, IRM  Brev Stora till Malmö avg
Mt 3169   Inmatning av breven i IRM 114 sker vid pilen
Mt 1514 2007-10 Brev postat direkt i maskin IRM 114. Maskinen stämplar frimärket och sorterar med "apelsinkod" längst ned. Datum 2007-10-16.
Mt 1515   Brev postat direkt i maskin SRM 115. Maskinen stämplar frimärket, men sortering sker i annan maskin
Mt 3173   Åt vilket håll ska brevets framsida vara?
Mt 3174   Här stoppas brevet nedan in i maskin GSM 071 just för att veta, att detta brev är sorterat i den maskinen
Mt 1512 2007-10 Brev postat direkt i maskin GSM 071 som bara kan sortera. Datum 2007-10-16.
Mt 1513 2007-10 Brev postat direkt i maskin  GSM 072. Denna maskin var inte igång den 16:e, så brevet är stämplat och sorterat 2007-10-17.

 

Sortering.

Malmö är pilotterminal vad gäller det nya BFM-systemet. Man har där 7 st. Solysticmaskiner M301-307 .

 

Länk

Beskrivning  (Mt)

Mt 1576 Överblick av lokalen från trappan ned till bottenplanet.
Mt 1578 Dessa maskiner har gjort sitt för dagen och är därför obemannade
Mt 1577 Denna maskin är också obemannad och inte i drft
Mt 1585 I den här stora "torktumlaren" bortsorteras all s.k. fladderpost. Alltså alla tunna klipp ur tidningar och reklamblad.
Mt 1586 Samma "torktumlaren" sedd framifrån. Damen på bilden har här möjlighet att handstämpla icke makulerade frimärke
Mt 3179 Till höger "torktumlaren" som frånskiljer fladderposten. Här handstämplas en del post innan den går vidare
Mt 1590 En av FinSortingsMaskinern FSM 75 som inte lämnar några spår efter sig på kuverten. Sorterar de 2 sista siffrorna i postnumret.
Mt 1589 FSM 75 och till höger vid pilen FSM 76. Dessa maskiner lämnar inga spår efter sig på kuverten
Mt 1587 BFM M306, en av de nya Solysticmaskinerna . BFM-maskinerna sorterar all maskinvänlig post i gångordning  åt brevbärarna.
Mt 1588 En annan av de nya Solysticmaskinerna BFM M305
Mt 1589 En annan av de nya Solysticmaskinerna BFM M307.
Mt 3183 En annan sida av Solysticmaskin BFM M307.
Mt3165 Brev som ska sorteras i Solystic BFM M 304
Mt 3186 Den här och nästa bild kallas en 2 passförädling. Jämställes med körning i BFM. De största programmen kör man först i en gång i en FSM och sedan i en GSM.
Mt 1591 Ivrigt jobbande. Här är det viktigt att man tar hyllorna i rätt ordning och även tömmer dom i rätt ordning när man kör posten i GSM.
Mt1594 Den helautomatiska maskinen där de blå lådorna fylls med sorterade brev, byts ut automatiskt, samt transporteras iväg till rätt destination
Mt 3196 Detta är baksidan av storsorteringsmaskinen SSM 078

 

GLP

Maskinerna läser normalt postnummer men ibland uppstår det problem. Avsändaren har ibland inte följt Postens anvisningar om hur ytan på kuvertet bör utnyttjas. Ibland har avs. skrivit så otroligt slarvigt eller t.o.m. felaktigt postnummer. Brevet videokodas då och går till manuell behandling.

Databasen för alla försändelser blir gemensam och försändelsen får en id-tag, ett nr på platsen i databasen, för just den försändelsens data. Under tiden "brevet" färdas fysiskt, så kan databasen uppdateras med ny data från t.ex. OCR-läsningen som i princip kan göras från vilket ställe som helst. Föreligger det en Eftersändning så kommer under 2008 den svarta klarskriften tillbaka med den NYA adressen från den gemensamma databasen.

 

Länk

Beskrivning 

Mt 1592 3 olika brev från Malmöterminalen alla med olika koder från slutet av juli månad 2007. Vilken maskin som gjort vad är svårtolkat. Det nedre brevet är dock sorterat i IRM 114.

 

Div. bilder -

 

Länk

Beskrivning  (Mt)

Mt 3160 Utsikt över lokalen från en trappa upp
Mt 3192 De blå backarna transporteras mellan de olika stationerna på banor uppe vid taket
Mt 3202 Flera blå backar som av olika anledningar Returneras till Finland. T.ex. Adressaten ej anträffad.
Mt 3205 Produktionskalender för Malmö Brevterminal
Mt 3206 Uppföljning av resultaten på de olika enheterna
Mt 3194 Den här lilla maskinen plockar bort gamla etiketter från de blå lådorna
Mt 3189 Blå lådor på hjul, lådvagn i väntan på vidare transport
Mt 3172 Under glaset på maskinen rusar breven fram med en hastighet av c:a  32000/tim.

 

VIF.

 

Sedan ett antal år tillbaka används ett system som kallas  "Vägning I Flykten".  Detta bygger till stor del på att företaget som lämnar in post har märkt den med en s.k. EAN-kod. Kunder blir sedan fakturerad på beloppet. Maskinkapaciteten är c:a 10000/tim.

Länk  

Beskrivning  (Mt)

Mt 1520 VIF   Etikett, A-post till Malmö Postterminal, Direktinlämningen, VIF Stora.
ean 030311 2003 Brev från Göteborgs stad, ostämplat men sorterat 2003-03-11 i Göteborg G52

 

EAN-koder.

Du har säkert sett att mjölkpaketen har en EAN-kod som kassörskan avläser. Nu kan du se samma typ av kod även på kuverten som kommer på posten. Kommuner och en del andra större företag utnyttjar denna ganska nya tjänst som Posten AB tillhandahåller.  Med EAN-koden på kuverten kan posten läsa av och enkelt debitera kunden. Man kan även med EAN-kodens hjälp belasta rätt avdelning på ett företaget. Företagspost är ju oftast i format C5 eller C4 och därmed lite svåra att samla.

Utlastning

 

Länk

Beskrivning  (Mt)

Mt 1597 Järnvägsspåret där viss in och utlastning sker

 

Direktinlämningen

 

Länk

Beskrivning   (Mt)

Mt 1595

2 av klubbens medlemmar studerar den för dagen (2007-10-16) nyinstallerade maskinen Neopost för vägning, stämpling av post från de större inlämningarna. Tyvärr var maskinen inte i bruk, när vi var där.

Mt 1596

Detalj av den nyinstallerade maskinen Neopost för vägning, stämpling av post från de större inlämningarna

Mt 1516

Kan detta möjligen vara ett avtryck från ovanstående maskin ? ? ? 25 x 25 mm ruta "Sverige, Porto Betalt, Port Payé"

 

 

Kontroll av kraschpost

 

Länk

Beskrivning   (Mt)

Mt 1597a

Vykort som av okänd anledning delats av maskinen i 3 delar. Dessa delar lagts i plastkuvert Bl 2261.30 (sep 01) samt sänts vidare till adressaten. Avsänt Budapost 2007-10-04

Mt 1598

När en maskin av någon anledning nödstoppas pga. främmande föremål e.d., så går en del brev sönder. Det skadade lagas eller läggs i lämplig plastpåse samt påsättes etikett. Ett beklagande A4-blad stämplas och bifogas och sändes vidare till adressaten.

Mt 1599

"Din Försändelse har tyvärr skadats ". En etikett av detta slag åsättes försändelsen innan den  läggs i lämplig plastpåse.

Mt 1600

"Bl 2261.30 (sep 01) Plastkuvert för skadad vanlig försändelse C5". Det finns även ett för C4-kuvert

Mt 2007

Del av skadat brev med stämpel Malmö 2007-10-01
Mt201408 Vykort från Indien till Hässleholm, stämplat ????ADY 2014-08-01, som troligen passerat Malmö. Var skadan skett är dock ovisst.

 

Lustiga försändelser från Malmö postterminal.

 

Länk  

Beskrivning   (Mt)

Mt_201602 2016-02 Datum 2016-02-24 plaserat lite felaktigt. Märket till höger inte heller makulerat.

 

Etiketter från kraschpost

 

Länk

Beskrivning   (Mt)

       

Norrköping 2002     Malmö 2006 Nässjö 2004 Årsta 2002

 

 

 

 

Några tidigare maskinstämplar

 

Länk

Beskrivning   (Mt)

  Malmö - Gripen - Postterminal - Posten  96.12.19  Malmö
   

 

 

Några senare maskinstämplar inkjet

 

Länk  

Beskrivning   (Mtink)

Mtink_2015   C6-kuvert stämplat PostNord Malmö 2015-09-15
? ? GLAD sommar fanns på de flesta terminarenas maskiner. Dock inte på någon av Malmös. ? ? ?
? ? Julen 2017-12-05 hade de flesta terminaler programmerat in GOD  JUL! med granen. Dock hann inte Malmö att göra det

 

 

Brevsortering:

Redan på 1930-talet började man i Holland använda en brevsorteringsmaskin som kallades “Transorma”. Den testades även i Sverige, men provet slog inte väl ut. Maskinsortering förekom även på gamla Stockholm Bans tid. I början av 70-talet fanns där en Telefunken sorteringsmaskin som sorterade 2 500 brev i timmen. Den följdes sedan av AEG, NEC och Alcatel, maskiner som var kombinerade att åtskilja olika brevformat, stämpla, koda, avläsa och sortera. Senare (1996) kom IRM, SRM,  som klarar det mesta. 2004-05 monteras och driftsättes de 8 inköpta Toshiba TT-1100 som sorterar i 304 riktningar. Av dessa fick inte Malmö några. Just nu testas däemot ? Solysticmaskiner i Malmö.

En van sorterare klarade 750 försändelser / tim. Den nya IRM-maskinen påstods teoretiskt klara 40 000 / tim. Senaste uppgifter är dock sänkt kapaciteten till  32 000. Hastigheten minskar dessutom när man kör brevresningspost från FSU:erna (FörSorteringsUtrustning). Det går åt 20-25 personer för att bemanna de två FSU:erna

Det behövs mycket kunniga personer för att sköta IRM-maskinerna. 

Tack till Paul för Bilder med 3000 nr

 

 

Begrepp - Förkortningar:

 

Typ Beskrivning / förklaring
BFM  = BrevFörädlingsMaskin, en typ av finsorteringsmaskin FSM som fått ny mjukvara (installation klar under 2008)
BSM  = Brevsorteringsmaskin
ESB  = Effektivisering av den Samlade Brevprocessen  ( klar under 2008)
FSM  = Finsorteringsmaskin, klarar  28000 brev /tim till 240 olika riktningar
GLP = Gemensam LäsPlattform. Alla brevs uppgifter lagras på ETT gemensamt ställe
GSM  = Grovsorteringsmaskin, sorterar brev upp till C5-format  27000 brev /tim
KSM  = Klumpsorteringsmaskin, för "tjocka/oformliga" brev som ej går i de andra masinerna
SSM  = Storsorteringsmaskin, avsedd för brev större än C5-format till 200 olika riktningar
FSU Ny FSU installerad  dec 2015 i Malmö. Ska fungera när jultrafiken sätter igång. Den är hopkopplad med NYA IRM.
   
IPM = Integrerad Produktionsmodell (Service åt kunderna från 2015) ur PostNordNews 2015 nr10
IRM  = Integrerad Resnings- och sorteringsMaskin, vänder och stämplar 32000 brev /tim
ISM Integrerad SorteringsMaskin. De nya Toshiba-maskinerna TT-1000 (201 till 208) som installerades under 2005, är av denna typ.
EAN  European Article Numbering = System för identifiering, består av unika sifferkoder
OCR  Optical Character Recognition
VCS Video Coding System
ID-tag = är streckkoden som skrivs på längst till vänster, när brev videokodas
PTM  Postterminal. (En del av de 6 serviceterminaler som lagts ned, kallas nu Företagscenter)
   Apelsinkoden kallas den orange streckkoden nere på kuvertet
   VideoJet kallas den svarta klartexten längst ned på kuvertet som endast finns kvar i IRM-maskinerna
Bar-code scanner  = Streckkodsläsare. Benämnes i IRM:s fellogg som Barcode reader. IRM har även en Pre-barcode reader
ACR

 = Advanced Color Recognition. En ACR kontrollerar var frankeringen sitter och vänder brevet efter det. Endast i IRM.

 

 

Tack !

Ett varmt TACK riktas till personalen  på  terminalen, som välvilligt har svarat för en del av informationen på dessa sidor. Det är främst en del tekniska fakta som är svåra att få uppgifter om. Slutligen ett stort Tack till Göran Svensson som visade oss en mycket intressant arbetsplats med ett antal fantastiska maskiner.

 

Litteraturhänvisning.

NYHETS-Posten  
Presentation av Malmö Postterminal  Posten Produktion - Brevnätet
Team Terminal Nr 2 Juni 1999 Terminal Facktuellt (SEKO:s facktidning)

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>