Rosersberg.

Svenska Postterminaler, räknat söderifrån i juni 2014.

Malmö, Alvesta, Nässjö, Göteborg, Hallsberg, Årsta, Uppsala, Sundsvall och Umeå  

Infrastrukturnyheter och Sveriges största Postterminal.

Innan  Rosersberg nu under 2014 blir Sveriges största Postterminal, så har det ju varit poststation lång tid tillbaka.

Jan Åhmans bildsida

Infanteriskjutskolan fanns här 1946 - 1967. Här en trevlig försändelse 1937 till Kapten Lundgren i Boden som  blivit Eftersänt till S. S. Rosersberg.

             

och jag trodde, att jag skulle kunna koppla av nu    

Några tidigare objekt och dess utseende.

Länk Tidpunkt

Beskrivning - äldre objekt.

Rose_Skrym 1970-07 Adresskort Bl 2010.01 (Juni 66)  *Pv tr Sth. Skrymmande Tjänste stämplat Rosersberg LBB2, 1970-07-09.
RoseFra_602135 2008-07 Del av C5-brev med frankostämpel Lic. 602135. Frankerad *05.10 stämplad Rosersberg 2008-07-03

Flera av nedanstående länkar verkar vara högst tillfälliga. Företag som deltagit i uppbyggnaden.

 

I Rosersberg har det även funnits ett SLOTT, som numera är hotell. Bilden från tidigt 1900-tal

Postens (PostNord) terminalstruktur  -   Infrastruktur 2014-11-05.

Ny Postterminal i Rosersberg.

Postterminalerna i Uppsala och Årsta ersätts av en ny i Rosersberg.

Uppsala stängs (publicerat Upplandsnytt 2010-09-29)

Datum för sista inlämning på Uppsala Brevterminal är 2015-01-30 och Tomteboda Brevterminal 2015-04-02.

Den nya satsningen PSM

Posten AB började redan 2008 att planera en NY terminalstrukur med Hallsberg och Rosersberg som lämpliga orter.

Hämtat ur NyhetsPosten nr 6 2011

Projektet PSM (ProduktionsStruktur Meddelande) är ett av de största förändringsarbeten som någonsin genomförts i Postens historia.
Projektet är uppdelat i 2 huvuddelar

Byggnation av 2 nya brevterminaler samt implementering av ny teknik och nya processer.
U
pphandling av toppmoderna sorteringsmaskiner.

Affärsområde Meddelande Sverige heter ju det, som hanterar våra brev. Avdelning för Paket Logistik lämnar jag åt andra.

15 sept. 2011 togs första spadtaget till brevterminalen i Hallsberg. Den terminalen ersatte så småningom  Karlstad 2013-09-29 och Västerås något senare under 2013.

23 okt. 2012 togs första spadtaget till kombiterminalen i Rosersberg som ersätter Uppsala, Tomteboda och delar av Årsta och Norrköping. Under våren 2014 ska det vara klar för montage av maskinerna . "Skarpt läge" Beräknas under andra halvåret 2015 sager Posten.

Så beskrives den nya stora satsningen i NyhetsPosten som kom idag 2011-07-01 med Nr 10.

 Jag tycker ju doch fortfarande att genomförandet av "Det Nya Brevnätet" som startade 1996-04-01 var en jättestor förändring. 56 postterminaler blev då 13 huvudterminaler och 6 serviceterminaler.

Fastec entreprenör för Rosersbergs postterminal

 

Uppsala IRM 106

Årsta IRM 101, 102,  103


2012-
Posten i Rosersberg

Sveriges största postterminal (Sigtuna kommun)


Det som först sades var: NCC blir den som får bygga den nya miljöcertifierade terminalen för postsortering i Rosersberg. Den nya  terminalen har 3 järnvägsspår in i byggnaden, vilket innebär lastning / lossning direkt utan extra transporter, dessutom anslutningsväg direkt till E4:an. Ordern, åt kunden Posten Meddelande AB, är värd ungefär 480 miljoner kronor. Terminalen blir cirka 50.000 kvadratmeter. Här samlas post för spridning till c:a 800.000 hushåll och c:a 77.000 företag i 42 kommuner. 1,7 milj adresserade försändelser kommer att hanteras.

 Projektet startade Se nedan och ska vara färdigt Se nedan.

Läs mer här

SEKO om Terminalstruktur   ---     SEKOs hemsida om Rosersberg

2012-10-23.
Första spadtaget finns även här.

"Idag tar Postens chef för brevverksamheten i Sverige .

NyhetsPosten Nr 10 2012 (2012-11-19)

Brevsorteringsmaskinerna installeras under mars 2014. Brevterminalen i Rosersberg beräknas vara i produktion hösten 2014". Full drift andra kvartalet 2015.

Läs mer här om
Rosersberg på webben

NyhetsPosten nr 9 2012. (2012-10-15)

Posten har slutit avtal med italienska Fives Cinetic om två nya KSM (Klumpsorteringsmaskiner) till Rosersberg och Hallsberg, en del i PSM-projektet (Produktionsstruktur Meddelande)

Beräknad start för Rosersberg - under 2014.

Senaste kända Fakta

  • Inflyttningsklart: våren 2014

  • Första verksamhetsflytt: sept – okt 2014

  • Full drift: våren 2015

2013-10-01 finns Postnummer till
P
OSTTERMINALEN
ROSERSBERG - 19000  ROSERSBERG

Övriga postterminaler är då söderifrån sett: Malmö, Alvesta, Nässjö, Göteborg, Årsta, Uppsala, Sundsvall och Umeå då Karlstad och Västerås lades ned och ersattes av Hallsberg.

Rosersberg kommer att ersätta Tomteboda, Uppsala samt delar av Årsta och Norrköping enl. NyhetsPosten 10, 2012. På annat ställe beskrivs Rosersberg  som

Sveriges-största-postterminal  --  Byggnyheter

och då är det bara 8 terminaler kvar.

Uppsala Brevterminal  Datum för sista inlämning  2015-01-30. Inlämning på Uppsala FC Kungsgatan 66 från 2015-02-02.

Tomteboda Brevterminal  Datum för sista inlämning  2015-04-02

Först vid nyåret 2015 hade man på sin hemsida lite fakta om Rosersberg

Här några bilder av mjukstarten på brev, hanterade i maskiner långt före "Skarpt läge" Dvs. före 2014-09-29.

Bokstäverna R (osersber) och G under vågräta datumlinjen på de första stämplarna i maj.  R och G över datumlinjen på de med senare datum.

Om du får bilden i ett mindre fönster - stäng det då du tittat färdigt på det.

Länk Tidpunkt

Beskrivning - test av maskinerna före starten.

Rose_201405 2014-05 Del av C4 frankerat 10 kr som inte svarar emot något porto. Stämplat Rosersberg 2014-05-24
Rose 2014C6 2014-06 C6-kuvert stämplat Rosersberg 2014-06-17. Stämplat men inget spår av sortering, "apelsinkoder".
Roser_Lyx 2014-06 Brevklipp i Lyx, stämplat 2014-06-17
Rose 0719 2014-07 C5-kuvert postat i St. Skedevi, stämplat Rosersberg 2014-07-19.

TRAFIKVERKET -  Överlämningsbangård, Rosersberg

Bravida tar över drift och underhåll av terminalen  (Sept. 2014)

Skarpt läge

Hämtat ur dagens (2014-10-03) PostNordNews Nr 6 2014.

Sorteringsterminalen Rosersberg invigd fredagen den 26 september 2014 nu Sveriges största postterminal.

Post-Expo på Stockholmsmässan körde ett tåg till terminalen och visade ett hundratal intresserade terminalen.

Paul Vogel, en av de högsta på US Postal Service var djupt imponerad av terminalen.
Han säger sig  ha sett de flesta terminaler i Asien, Syd-och Nordamerika och Rosersberg är en förebild för resten av världen.

TÄNK, tänk om man kunde varit med där  :D    ;D


Länk Tidpunkt

Beskrivning - test av maskinerna före starten.

Rose FDC 2014-09 C5-kuvert beskuret. Stämplat invigningsdagen Rosersberg 2014-09-26.
Rose 2014C4 2014-09 C4-kuvert brevklipp med 85 mm våglinjer. Makulering av 4 frimärke 2014-10-06
Rose_2014Hand 2014-09 Skickade en bunt kuvert till Postterminaen i Rosersberg. Många adresserade till mina samlarvänner.
"V. G. stoppa inneliggande brev i IRM-maskin. OBS INTE handstämpla"
Här är ETT resultat. Det blir säkert fler än jag, som kommer att bli mycket besvikna. Ska det verkligen vara SÅ svårt, att stoppa 12 brev i en maskin, istället för att handstämpla dem eller vad är det . . . ?
Rose 2014-09 C4-kuvert med den nya stämpeln, Rosersberg, men frimärket makulerat i Pitney Bowes.  2014-
Rose_118g 2014-10 Del av C4 med vikten 118g angiven. Borde ha resulterat i Lösen (17 kr) eller Eftertaxering (32 kr). Inget av det har tydligen hänt, utan brevet normalt nått fram. Stämplat POSTEN 2014-10-06 Rosersberg.
Rose flaska 2014-12 Beskuret C4-kuvert med Hela vägen och 84 mm. långa våglinjer. Stämplad Rosersberg  2014-12-01. Se nedan
Rose_2014Tomte 2014-12 2014-12-05 fanns Tomten i Rosersberg. Stämplat POSTNORD 2014-12-05 Rosersberg
Rose_IRM106GJ 2014-12 IRM 106 användes fortfarande i Uppsala, även med GOD  JUL. Här stämplad på ett frankostämplat C5-kuvert 2014-12-12.

Uppsala Brevterminal  Datum för sista inlämning  2015-01-30.


Länk Tidpunkt

Beskrivning - test av maskinerna före starten.

Rose_Huurre 2015-01 Frankostämplat brev 2015-01-29, vilket är dagen innan man slutade ta emot post på terminalen i Uppsala
     

Stämplarnas utseende på C5-kuvert i Rosersberg.

PH = posthornet

som skiftar plats, beroende på vilken tid stämpel är använd. Företaget bytta namn till  POSTNORD  i aug. 2014. Lastbilarna bytte färg till blå.


Länk Tidpunkt

Beskrivning - text i maskinerna till vänster om datum.

I datum
  2014-05-21 Hela vägen PH ~~~~~ våglinjer POSTEN
  2014-10-03 Hela vägen PH ~~~~~ våglinjer POSTEN
  2014-12-21 Hela vägen PH ~~~~~ våglinjer POSTEN
  2014-12-03 Visst finns Tomten ~~~~~ våglinjer POSTNORD
  2014-12-23 Visst finns Tomten ~~~~~ våglinjer POSTNORD
  2014-12-28 Gott Nytt År ~~~~~ våglinjer POSTNORD
  2014-01-05 Gott Nytt År  ~~~~~ våglinjer POSTNORD
  2015-01-08 Hela vägen PH ~~~~~ våglinjer POSTEN
  2015-02-02 Hela vägen PH ~~~~~ våglinjer POSTEN
  2015-02-04 Hela vägen PH ~~~~~ våglinjer POSTEN
  2015-02-05 PH postnord ~~~~~ våglinjer POSTNORD
  2015-02-09 PH postnord ~~~~~ våglinjer POSTNORD

Andra lite lustiga kuvert 2015 ==>.

De flesta här är stämplade med företagets nya namn POSTNORD

Undantag finns då maskinen ibland återgått till ett tidigare defaultvärde.


Länk Tidpunkt

Beskrivning - test av maskinerna före starten.

Rose_Datum20 2014 Del av ett C5-kuvert med svårläst datum. Det är dock omvänt datum, stämplat POSTNORD Rosersberg 25-03-2015.
Länk Tidpunkt

Beskrivning - test av maskinerna 2015.

Rose_Mal319 2015-03 2 stämplar med olika storlek på datumsiffrorna. Malmö har något mindre siffror än Rosersberg. Båda stämplade POSTNORD  2015-03-19. OBS: - 19 )
Rose_032015 2015-03 C5-kuveret med omvänt datum. Troligen då filen med Glad Påsk skulle installeras i maskinen. Våglinjerna 66 mm. långa.  Stämplat POSTNORD Rosersberg  29-03-2015.
Rose_2015C4 2015-04 Del av C4-kuvert med GLAD  PÅSK, stämplad POSTNORD Rosersberg 2015-04-06.
Rose_GladS150710 2015-07 Del av C4-kuvert med Glad Sommar, stämplad POSTNORD Rosersberg 2015-07-06. Andra terminaler följde efter
Rose_GladS150703 2015-07 Del av C4-kuvert med Glad Sommar, först stämplat POSTNORD  Rosersberg 2015-07-03. Seden stämplat Malmö 2015-07-20
Rose_SlutGladS1509 2015-09 Del av C5-kuvert med bilden av det som följde efter Glad Sommar, stämplat POSTNORD  Rosersberg 2015-09-06.
Rose_DefHelav 2015-11 Del av C5-kuvert med bilden av det som tidigare som var Hela vägen och posthorn. Stämplat POSTEN Rosersberg 2015-11-08.
Rose_Skara 2015-12 C5-kuvert stämplat Rosersberg 2015-12-07, Nässjö 2015-12-09 och på baksidan handstämplat Posten  Skara 2015-12-10. Postnummer överstruket och ändrat till 28. Kom någon dag senare till 28121 Hässleholm.
Rose_Vikt14g 2015-12 C5-kuvert först stämplat i Rosersberg 2015-12-17, och därefter Årsta 2015-12-18.  God Jul med granen samt vikten angiven till 14 gram.
Rose_Sth15 2015-12 C5-kuvert först stämplat i Rosersberg 2015-12-17, och därefter Årsta (STOCKHOLM) 2015-12-21.  God Jul med granen i Rosersberg
Länk Tidpunkt

Beskrivning - test av maskinerna 2016.

Rose_1602 2016-02 Del av C5-kuvert stämplat i Rosersberg 2016-02-08,
Rose_2016KraschFR 2016-12 C4-kuvert från France till Hässleholm. Etikett med texten "ANKOM ROSERSBERG POSTTERMINAL I DETTA SKICK" Brevet ankom 2016-12-01 i Plastkuvert Bl 2261.31 (mar 02)
Länk Tidpunkt

Beskrivning - test av maskinerna 2017.

Rose_GladC4 2017-06 Del av C4-kuvert med Glad Sommar, stämplad POSTNORD Rosersberg 2017-06-21. En av de tidigare terminalerna som fick Glad sommar!
Rose_Glads 2017-06 Del av C5-kuvert med Glad Sommar, stämplad POSTNORD Rosersberg 2017-06-22. En av de tidigare terminalerna som fick sommar
Rose_Gladsom 2017-06 Efter Midsommar 2017 blev det först Glad Sommar i Rosersberg och även Alvesta, Göteborg försökte, men det blev fjolårets defaultprogram. Malmö har inte kommit så långt. De andra terminalerna kommer kanske senare ?
Rose_Hela1708 2017-08 Någon av maskinerna har återgått till en äldre "defaultmjukvara". Brevet stämplat med "Hela vägen" samt vikten 28 g. Stämplat POSTEN ROSERSBERG 2017-08-11.
Rose_C417 2017-08 Någon av maskinerna har på ett C4-kuvert försökt att makulera frimärket, som företaget satt uppe till vänster. Stämplat  Glad Sommar, POSTNORD Rosersberg 2017-08-15. Frimärket ostämplat
Rose_170817 2017-08 Någon av maskinerna har återgått till en äldre "default mjukvara". Brevet stämplat med "Hela vägen" samt i datumcirkeln POSTEN ROSERSBERG 2017-08-17. Flera datum förekommer aug 11 - 21.
Rose_201805 2018-05 Del av C4-kuvert där frimärket sitter i vänstra hörnet. Stämpeln nådde inte ända fram till märket. Stämpel 2018-05-14.
Rose_2018Jul 2018-11 Troligen försökte man programmera in "God Jul !" men misslyckades och fick in programvaran från 2015. Här stämplat POSTEN ROSERSBERG  2018-11-30
Rose_2019hel 2019-07 Hel inkjetstämpel från ett C4-kuvert stämplat 2019-07-10

En helt NY typ av handstämpel kom 2016.

Troligen var Rosersberg den första ort som inköpte och använde denna stämpel,  COLO P   printer  53  DATER.

Den finns nu även i Alvesta, Sölvesborg, Hässleholm och Malmö.


Länk Tidpunkt

Beskrivning - test av maskinerna före starten.

Rose_Ny2016 2016-06 C4-kuvert, med okänd stämpel. Jag bedömer denna som en NY handstämpel, eftersom den har glidit på frimärket, så är det ingen  inkjet alltså
Stämplad Rosersberg 23 JUNI 2016, på ett C4-kuvert. Storlek 40 x 27 mm.
Lu2_NyAlv16 2016-11 Del av C4-kuvert, med okänd stämpel. Samma typ av NY handstämpel så är det ingen  inkjet alltså.  Stämplad Alvesta  2016-11-20, på ett C4-kuvert. Storlek 40 x 27 mm. Se Rosersberg ovan.
Lu2_AlvSolv 2017-04 Sölvesborg 2017-04-18.  Tack Bo Göransson för rapport i Hembygdsfilatelisten
     

En annan typ av stämpel.

Det är inte ofta det förekommer stämplar på dagens brev.

Det kan nog bero på, under vilken Postterminal adressorten finns och hur uppmärksam personalen är. Det är ju dock maskiner som sköter det mesta.
Länk Tidpunkt

Beskrivning -

Rose_Adressund 2017-06 Adressundersökningen 2017-06-01 Rosersbergs Postterminal

 

 

De flesta terminalerna startade GLAD  PÅSK 2015-03-30. Rosersberg hade sin kvar till 2015-04-14.

 

Frimärket satt i C4-kuvertets övre vänstra hörn. Stämpeln nådde inte ända fram. OBS: POSTEN och stora datumsiffror.

Stämplarnas utseende med Glad sommar!

Tydligen måste man testa ett flertal ggr. innan man bestämde sig för HUR stämpeln Glad sommar! skulle se ut.

Datumets plasering testades och var tydligen inte lätt att besluta i Rosersberg. (300)

Därunder före och efter Glad sommar! 2015.

Ros_20150701 Ros_20150714
2015-07-01 på C5-kuvert. 2015-07-06 på C5-kuvert. 2015-07-14 på C5-kuvert. OBS. datum
 2015-06-03  på C5-kuvert.  Glad sommar! 2015-08-04 på C5-kuvert. 2015-10-29  på C5-kuvert.
     
     

Skottårsdagen  2016-02-29.

Kolla datumets plasering på dessa delar av C5-kuvert

   
2016-02-29 med  \\   \\  \\ 2016-03-06 med Hela vägen 2016-03-09 med  \\   \\  \\.
 
2016-02-29 i Malmö 2016-02-29 i Årsta 2016-02-29 i

 

Länkar till bilder från flera terminaler

Main page

Posthistoria Huvudsida Terminalstruktur Rosersberg Hallsberg

Brevsortering

Terminalbesök Alvesta

Terminalbesök Göteborg 2004

Makulering

Auto stämplar 2014

Terminalbesök Malmö 2007

Terminalbesök Göteborg 2004

Terminalbesök  Göteborg 2008

Terminalbesök Göteborg 2015

Terminalbesök Göteborg 2016

 

Begrepp - Förkortningar:

Typ Beskrivning / förklaring
   Apelsinkoden kallas ibland den orange streckkoden nere på kuvertet
   VideoJet kallas den svarta klartexten längst ned på kuvertet
Bar-code scanner  = Streckkodsläsare
ESB  = Effektivisering av den Samlade Brevprocessen  ( klar under 2008)
BFM  = BrevFörädlingsMaskin, en typ av finsorteringsmaskin FSM som fått ny mjukvara (installation klar under 2008)
GLP  = Gemensam LäsPlattform. Alla brevs uppgifter lagras på ETT gemensamt ställe
PSM  = ProduktionsStruktur Meddelande. Projekt för nya terminaler i Hallsberg och Rosersberg som startar 2011
ROI  =  Region Of  Interest  kodning
ATM  = "Frimärke" framställda  i mikroprocessorstyrda automater (t.ex. Frama, Klüssendorf)
BSM  = Brevsorteringsmaskin
FSM  = Finsorteringsmaskin, klarar  28000 brev /tim till 240 olika riktningar
GSM  = Grovsorteringsmaskin, sorterar brev upp till C5-format  27000 brev /tim
KSM  = Klumpsorteringsmaskin, för "tjocka/oformliga" brev som ej går i de andra masinerna
NATS  =  Non adress ATtributes  kodning
SSM  = Storsorteringsmaskin, avsedd för brev större än C5-format till 200 olika riktningar
IPM  = Integrerad ProduktionsModell   (PostNordsNews No1 2017)
IRM  = Integrerad Resnings- och sorteringsMaskin, vänder och stämplar 32000 brev /tim
SRM  = Sortering- och ResningsMaskin.
EAN  =European Article Numbering = System för identifiering, består av unika sifferkoder
OCR  =Optical Character Recognition
VCS  =Video Coding System
ID-tag  = är streckkoden som skrivs på längst till vänster, när brev videokodas
PTM  Postterminal. (En del av de 6 serviceterminaler som lagts ned, kallas nu Postcenter, senare Företagscenter FC och upphör 2013-01-01)
Typ Beskrivning / förklaring - på senare tid tillkomna maskiner
FSU   FörSkiljningsUtrustning - HanterIT
   
KSM   KlumpSorteringsMaskin FivesCinetic
   
SFM  StorbrevsFörädlingsMaskin - Siemens. Denna maskin testades redan 2010 i Göteborg. Inköps nu 2013 till Hallsberg och Rosersberg
ISM  Integrerad SorteringsMaskin. De nya Toshiba-maskinerna som installerades 2004-06-xx, är av denna typ.

 

Stämplarna är hämtade från brev ur egen och andras samlingar. (150)

Stämplarnas utseende

       
       
       
       
       
       

Bilder

     
     
     
     
     
     
     

Länkar till:

Main page

Posthistoria Huvudsida

Postal Automation

 

 

Litteraturhänvisning.
Nyhets-Posten Andra media-er
ATM  -  Automatenmarken Handbuchkatalog 1984. Wolfgang Maassen und Bodo Weber Essen  

o
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. => Please report any problems or missing links on this Web site to ....   =>  

 

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)