Hallsbergs nya Postterminal.

Hallsbergs kommunvapen

Postens (PostNord) terminalstruktur

 Terminaler flyttas 2010-09-29 - ur Arbetet 2011

Första steget i Postens stora framtidssatsning

Koncernstyrelsen i Posten Norden har beslutat att investera i en ny terminalstruktur i Sverige som ger ökad flexibilitet i produktionen och möter de kraftiga förändringar i brev- och paketvolymer som förutses. Den ger ökad konkurrenskraft, bättre service och innebär att fler försändelser kommer att transporteras med tåg istället för med flyg och på landsväg.

- Posten Norden gör en betydande investering i en ny terminalstruktur som stärker vår konkurrenskraft och förbättrar våra förutsättningar att uppfylla det samhällsuppdrag vi har. Det är också en miljöriktig investering som ger oss möjligheten att öka andelen försändelser via tåg, med minskade koldioxidutsläpp som följd, säger Lars G Nordström, VD och koncernchef.

Två nya brevterminaler etableras i direkt anslutning till järnvägens stambanor, en i Hallsberg och en i Rosersberg, norr om Stockholm. En ny pall- och paketterminal etableras i norra Stockholm. I Norrland investeras i en ny logistikstruktur med etablering i kuststäderna Sundsvall, Umeå och Luleå samt i Östersund

Välkommen till Hallsberg (Youtube)

Ny Postterminal, med planerad start hösten 2013.

 

 

Postterminalerna i Västerås och Karlstad ersätts av en ny i Hallsberg.

Västerås IRM 107

Karlstad SRM 123

?   ?   ?

Hur kommer stämpeln i Hallsberg att se ut ?

Är detta den första testen av stämpeln 2013-07-15

 Hallsberg

 

Texten Hela vägen är troligen en del av denna kampanjen mot företag, som upphör  2013-12-08.

Posten började redan 2008 att planera en NY terminalstrukur med Hallsberg och Rosersberg som lämpliga orter.

Axplock ur olika medior

Satsningen i Sverige på en ny terminalstruktur innebär en investering på 2,5 miljarder.

Den framtida terminalstrukturen gör oss mer flexibla och leder till att vi kan ställa om vår produktion efter behov säger Posten.

PSM = ProduktionsStruktur Meddelande. Projekt för nya terminaler i Hallsberg och Rosersberg som startar 2011.

Posten lägger ned sin terminal  

 

Posten utvidgar i Hallsberg

2011-06-28
Det blir NCC Construction som får bygga den nya miljöcertifierade terminalen för postsortering i Hallsberg. Förutom terminalen så blir det en tillhörande lastgård, parkering, anslutningsvägar och markanläggningar. Ordern, åt kunden Posten Meddelande AB, är värd ungefär 300 miljoner kronor. Terminalen blir cirka 28.000 kvadratmeter. Tåg ska kunna docka till terminalbyggnaden direkt från Västra stambanan och upp till 65 lastbilar och bilar kommer till terminalen varje dag. Projektet startar omgående och ska vara färdigt i december 2012. NCC sysselsätter mellan 80 och 100 personer i projektet. (FL-Net)"

 Hallsbergs Postterminal - Kommunens Detaljplaner

Läs mer här --

Trafikverket bygger anslutningar till Västra Stambanan samt till Europaväg E20.

 2011-09-15.

 

Första spadtaget

"Idag tar Postens chef för brevverksamheten i Sverige första spadtaget i byggnationen av den nya brevterminalen i Hallsberg. Därmed påbörjas första etappen i Postens miljardinvestering i en ny terminalstruktur. Denna framtidssatsning stärker Postens konkurrenskraft och ger ökad flexibilitet i produktionen inför de fortsatt kraftigt förändrade brev- och paketvolymer som förutses. Brevterminalen i Hallsberg beräknas vara i produktion hösten 2013"

Läs mer här -- o -- Närke Allehanda

Ur Närkes Allehanda:
Posten rekryterar i Hallsberg

   Ny PostTerminal    

 

Läs mer om INFRANord som bygger järnväg till Postterminalen. Beräknas vara färdigt den 18 januari 2013.

 


Övriga postterminaler är då söderifrån sett: Malmö, Alvesta, Nässjö, Göteborg, Årsta, Uppsala, Sundsvall och Umeå.  Karlstad och Västerås läggs ned. Dessa ersätts av Hallsberg.

WT Partnership om Postterminalen, Hallsberg

 NyhetsPosten nr 9 2012. (2012-10-15)


Posten har slutit avtal med italienska Fives Cinetic om två nya KSM (Klumpsorteringsmaskiner) till Rosersberg och Hallsberg, en del i PSM-projektet (Produktionsstruktur Meddelande)

Andra maskiner blir IRM och SFM av fabrikat Siemens och ISM - Toshiba. På annan plats av SEKO-avd. beskrives maskinutrustningen så här.

Robotic system från Cimcorp

6 MultiPick robotar samt 4 Cimcorps 3D Shuttle robotar

Solystics hemsida

Solystics SPMS-lösning för Posten AB ( PostNord) kommer att vara i full drift vid den nya Postterminalen som planeras i Hallsberg. Pitney Bowes DM900 flyttas från Karlstad till Hallsberg.

 

Typ Fabrikat Antal /Tim.

Nyinköpta maskiner

Typ Styrning/riktningarAntal /Tim.
3 IRM (171, 172, 173, ) Siemens 30 - 43000  

2 KSM

200

12000

5 ISM Toshiba 45000   4 VIF    
2 FSM Toshiba 22500   2 ODR    
             

 

Vissa problem att få KSM att fungera har tidigare noterats, varför man startar med EN sådan maskin.

Beräknad start för Hallsberg - början av 2013. Ur Senaste nytt. Det ändras till

Nyheter P4 Örebro  -  på söndag startar verksamheten

 

Den 29 september 2013

är planerad start av produktionen i Hallsberg. (läst 2013-01-20)

Postens nya postterminal i Hallsberg kommer att täcka upp 55 kommuner och behandla cirka 1,3 miljoner försändelser per dygn. Terminalområdet omfattar 82 000 kvadratmeter markyta och terminalbyggnaden blir 26 800 kvadratmeter stor.

Totalt kommer runt 350 personer att arbeta på Hallsbergsterminalen

     


Länkar till bilder från flera terminaler

Main page

Posthistoria Huvudsida Postal Automation Hallsberg start 2013-09-29 Rosersberg

Brevsortering

Terminalbesök Alvesta

Terminalbesök Göteborg 2004

Makulering

Auto stämplar 2014

Terminalbesök Malmö

Terminalstruktur

Terminalbesök  Göteborg 2008

Automation

Posthistoria

Stämplarna nedan är hämtade från brev ur egen och andras samlingar. (150)

Detta är alltså utseendet av den första testen av stämpeln i Hallsberg.

 2013-07-15

 

2013-07-15

2013-07-19 skickades ett brev med 15 inneliggande C6-brev till Hallsberg, med önskan om makulering i denna maskin. Tyvärr skickade "Någon" brevet till Karlstad, där makulering av breven skedde. I slutet av Sept. skickades ett nytt kuvert med c:a 15 brev. De flesta av dessa blev troligen ostämplade, men sorterade med apelsinkod. Se nedan.

Några bilder från terminalen White.se

Här några bilder på brev hanterade i maskiner före "Skarpt läge" Dvs. före 2013-09-29.

Länk Tidpunkt

Beskrivning - test av maskinerna före starten.

Hall 2013C4sv 2013-06 Beskuret C4-kuvert med 107 mm. långa våglinjer och 30 mm. stor datumcirkel. svart streck 204 mm. lång, stämplad 2013-06-01
Hall2013VochH 2013-06 C4-kuvert med den nya stämpeln, Hallsberg, men frimärket makulerat i Pitney Bowes DM900 i Västerås. Båda stämplarna "slagna" samma dag  2013-06-26.
Hall 2013GuDa 2013-06 C5-kuvert stämplat Hallsberg 2013-06-28. Sorterat 2 gånger vilket förutom "apelsinkoder" resulterat i dessa två  Nr 17659 och Nr 21963
Hall_2013brevk 2013-06 Brevklipp stämplat 2013-06-29
Hall 2013C4 2013-07 Beskuret C4-kuvert med 84 mm. långa våglinjer. "Hela vägen", posthorn datumcirkel 23 mm., stämplad 2013-07-05
Hall 20130715 2013-07 C5-kuvert med den troligen nya stämpeln "Hela vägen" i Hallsberg, stämplad Hallsberg 2013-07-15. Nr 1149
Hall 20130720h 2013-07 C5-kuvert med den nya stämpeln "Hela vägen", posthorn, datumcirkel 23 mm., stämplat Hallsberg 2013-07-20. Nr 21001
Hall 20130720det 2013-07 Stämpeln på ovanstående kuvert i närbild. Hallsberg 2013-07-20.
Hall Karlstad 2013-07 C5-kuvert med ett antal C6-kuvert adresserat till Postterminalen Hallsberg, med önskan om avstämpling i de nya maskinerna. Kuvertet sändes vidare till Karlstad. Troligen för att inte sprida kunskap om, att Hallsberg redan börjat testa maskinerna. Okunnighet eller ?  Samtliga C6-kuvert stämplade i SRM 123 Karlstad 2013-07-22.
Hall 201308Lyx 2013-08 C5-kuvert med stämpeln "Hela vägen", posthorn 11 mm. 4 våglinjer 31 mm. stämplat i Hallsberg 2013-08-24. Kan man möjligen kalla detta på gränsen till LYX-stämpel ?
Hall 2013LYX 2013-08 Löst frimärke, troligen med stämpeln "Hela vägen", stämplat i Hallsberg 2013-08-24. Kan man möjligen kalla detta på gränsen till LYX-stämpel ?
     
Hall 2013Gra 2013-09 Beskuret C4-kuvert, frankerat med 4 frimärken. Alla märken makulerade med "Hela vägen" och 4 våglinjer 84 mm. långa, stämplat i Hallsberg 2013-09-13.
Hall 201309Ly 2013-09 C5-kuvert med stämpeln "Hela vägen", posthorn 11 mm. 4 våglinjer 30,5 mm. stämplat i Hallsberg 2013-09-27. Det här är väl på gränsen till LYX-stämpel ?
Hall_Post1126 2013-11 C4-kuvert med stämpeln "Hela vägen", posthorn 11 mm. 4 våglinjer 30,5 mm. stämplat POSTEN Hallsberg 2013-11-26

 

2013-09-10 har postnummer tillkommit i nätets postnummerkatalog: POSTTERMINALEN  HALLSBERG  694 00  HALLSBERG

NyhetsPosten nr 8 kom 2013-10-11. Se här

NA (Nerikes Allehanda) skriver så här.

Starten börjar med delar av Karlstad och Stockholms posten. Senare i höst resten av Karlstadposten. I febr. 2014 är verksamheten i full gång, och då  även med Västeråsposten. Vi får väl se hur det blir, för media har inte alltid rätt.

29 september 2013 officiell start av produktionen i Hallsberg, vilket PostNord kallar "Skarpt läge".

 

Första tåget kommer till terminalen

Hallsbergsterminalen är INTE Postterminalen.

NyhetsPosten nr 9 kom 2013-11-15 "Vi trimmar in allt". Detta ur tidningen

Driften av terminalen startade med första flytten av Karlstad 29 sept. Andra flytten  3 nov. Sista volymen från Västerås blir 2 febr. 2014.

Överlag har det gått bra, men vi har mängder med utmaningar. Det gäller att trimma in människor, teknik och organisation säger terminalchefen.

Det är alltså helt korrekt att såväl Karlstad som Västerås fortfarande hanterar en del av posten även in i okt./nov. månad.

 

   Karlstad 2013-10-01

Västerås 2013-10-03  

2013-11-03 behandlades alltså inga brev längre på terminalen i Karlstad. All brevpost sänds till Hallsberg.

C6, C5-kuvert makuleras och sorteras i 3 IRM  av fabrikat Siemens.  Kallas även CFC (Culler-Facer-Canceller). Jag tolkar denna stämpel att maskinen placerar den dubbelringade datumstämpeln på frimärket även om det sitter 5 cm in på kuvertet. Detta bör då uppskattas av alla de samlare, som högt och tydligt beklagat våglinjerna på frimärket. Det är dock en stor % ostämplade frimärken på de brev, som jag sänt upp till Hallsberg och bett få instoppade i en maskin för att makulera frimärket. Många har tyvärr endast blivit sorterade och i bästa fall kulspetsmakulerade. Man skulle kanske senarelagt starten någon månad ?

 De flesta terminalerna införde stämpeln GOD  JUL den 2 dec. Eftersom kampanjen "Hela vägen" pågick till 2013-12-08, så införde Hallsberg GOD  JUL den 9:e. Gott Nytt År brukar komma Annandag Jul vilket kanske sker även i år ?

 

Stämplarnas utseende på C5-kuvert.

PH = posthornet

som flyttas, beroende på vilken tid stämpel är.

Länk Tidpunkt

Beskrivning - text i maskinerna till vänster om datum.

I datum
  2014-04-28 Hela vägen PH ~~~~~ våglinjer POSTEN
  2014-06-14 Hela vägen PH ~~~~~ våglinjer POSTEN
  2014-07-24 Hela vägen PH ~~~~~ våglinjer POSTEN
  2014-10-06 Hela vägen PH ~~~~~ våglinjer POSTEN
  2014-11-30 Hela vägen PH ~~~~~ våglinjer POSTEN
  2014-12-01 Visst finns Tomten ~~~~~ våglinjer POSTNORD
  2014-12-28 Visst finns Tomten ~~~~~ våglinjer POSTNORD
2014-12-29 Gott Nytt År ~~~~~ våglinjer POSTNORD
  2014-01-06 Gott Nytt År  ~~~~~ våglinjer POSTNORD
  2015-01-09 Hela vägen PH ~~~~~ våglinjer POSTEN
  2015-02-05 Hela vägen PH ~~~~~ våglinjer POSTEN
  2015-02-06 PH postnord ~~~~~ våglinjer POSTNORD
  2015-02-08 PH postnord ~~~~~ våglinjer POSTNORD
       
  2015-03-12 Hela vägen PH ~~~~~ våglinjer - i någon av maskinerna POSTEN
  2015-04-06 Hela vägen PH ~~~~~ våglinjer - i någon av maskinerna, troligen endast Annandag Påsk 6:e POSTEN

 


 

 

C6-kuvert

Dessa mindre försändelser får / har inte texten  "Hela vägen" utan bara våglinjer och datumcirkel.

Jag kan nu konstatera att flertalet C6-kuvert under okt. nov. har blir ostämplade, och endast sorterade. C:a 10 % blev makulerade i maskin. Det har dock hänt, att det ibland blivit upp till 5 stämplar på ett vykort! Se nedan.

Alla dessa  "Kulspetsmakulerade" är inte så trevligt att se, för oss samlare av modern posthistoria. Vi vill ha datering på försändelserna, men det verkar tyvärr vara helt ointressant för Postnord i Hallsberg.

 

Länk Tidpunkt

Beskrivning

Hall C60927 2013-09 C6-kuvert utan "Hela vägen", men med 4 st. 30 mm. långa våglinjer, stämplat Hallsberg 2013-09-27
Hall 2013C609 2013-09 C6-kuvert utan "Hela vägen",  Ostämplat men sorterat med apelsinkod i Hallsberg. Ankom Hässleholm 2013-09-30.
Hall 10kulspets  2013-10C6-kuvert med "Kulspetsmakulering", men med apelsinkod, sorterat Hallsberg 2013-10-20. OBS postat till Hallsberg 2013-10-18. Se nedan
Hall 2013XHand 2013-11Ett av de C6 ovan, som postades och endast blev "Kulspetsmakulerat". Se ovan. Åter uppsänt med önskan om maskinstämpel. Denna gång handstämplat, eftersom det sägs, att man inte kan maskinstämpla ett tidigare maskinsorterat kuvert ?
Hall 11kulspets  2013-11C6-kuvert med "Kulspetsmakulerat" frimärke, men sorterat Hallsberg med apelsinkod.  OBS postat till Hallsberg 2013-10-29, med önskan om makulering i nya maskinerna. Ankom Hässleholm  2013-11-06. Var det kulspetsmakuleringen som tog så lång tid ?
Hall Dubbla koder  2013-11C6_kuvert helt ostämplat frimärke, men tydlig sortering i någon maskin. Ankom 2013-11-04
Hall 5ggr 2013-11Vykort med inte mindre än 5 stämplar på frimärket. Datum är dock otolkbart, men avs. säger, att han postade det i Hallsberg 2013-11-08.
 Hall 20131118 2013-11Ett av ett större antal C6-kuvert frankerade med ishochey, postade 2013-11-18 i IRM 172. Huvuddelen av dessa blev dock endast sorterade.
Hall PRUppsala 2013-12Äntligen ett brev stämplat i Hallsberg.  Stämplat Hallsberg 2013-10-21. Ankomst Uppsala 2013-10-22. Retur avs. 2013-12-11. Statistiken är dock fortfarande 2 av 10 stämplade. Normalt ska Retur av P.R. vara 30 dagar enl. Postens hemsida, men här 54 dagar

 

C5-kuvert.

Dessa försändelser har texten  "Hela vägen" samt våglinjer och datumcirkeln. De kan även få vikten angiven på brevet, om maskinen tolkar det som underfrankerat.

 

Länk Tidpunkt

Beskrivning

Hall C5Hela 2013-09 C5-kuvert som skickades till Hallsberg 2013-09-26 med  ett antal C6 (100 gr.) för makulering i de nya maskinerna. Detta brev kom troligen inte fram, för dess innehåll har inte nått mig och övriga adressater. Kanske lite för provocerande text ?
Hall 20131010  2013-10C5-kuvert med "Hela vägen", men med 4 st. 30 mm. långa våglinjer, stämplat Hallsberg 2013-10-10. OBS att datumet hamnat på frimärket.
Hall 2ggr 2013-11C5-kuvert "utan stämpling", och endast med kulspetsmakulering. Skickat till Hallsberg igen, och nu blev det stämplat 2013-11-04
Hall_2m19 2013-11C5-kuvert med "Hela vägen", men där maskinen valt att sätta datum på det inre märket. Stämplat 2013-11-19
Hall_2olikaC5 2013-112 st C5-kuvert som visar att datumstämpeln hamnar på frimärket, även om detta sitter en bit in på kuvertet. Kuvertet överst blev bara kulspetsmakulerat första gången i Hallsberg. Åter uppsänt till terminalen och då stämplat 2013-11-04, det nedre stämplat 2013-11-06.
Hall Jultest 2013-12Så här testades maskinen troligen, innan man 2013-12-09 övergick till den riktiga julstämpeln. Vilken av de 3 maskinerna är ovisst.
Hall_ C5GodJul 2013-12C5-kuvert med texten "GOD  JUL" samt 2 stjärnor. Denna infördes 9/12 då kampanjen "Hela vägen" avslutades. Här stämplat 2013-12-09.
Hall C5mittpa 2013-12C5-kuvert med texten "GOD  JUL" samt 2 stjärnor. Även om frimärket sitter 12 cm in, mitt på kuvertet, så hamnar datumcirkeln på frimärket. Det måste väl ändå tillfredställa frimärkssamlarna som inte tycker om våglinjer.
Hall 2014C5Julpost 2014-07C5-kuvert med frimärke "JULPOST" samt vikt 18g.  Ingen anteckning om B-post.  Stämplat Hallsberg 2014-07-04
Hall halva1022 2014-10C5-kuvert med frimärke, men bara nedre halva av stämpeln. Stämplat Hallsberg 2014-10-22.
Hall_2015Delad 2015-04C5-kuvert med frimärke. Stämpeln delad och endast datum på rätt plats. Annandag Påsk 2015-04-06
Hall_2015ggr2 2015-04C5-kuvert med frimärke. Stämplat POSTNORD Hallsberg, två ggr. i någon av IRM-maskinerna.
Hall_201507 2015-072 st C5-kuvert som visar två olika stämplar. En med Glad Sommar och andra med "Hela vägen" 2015-07-09. Om det är samma maskin eller 2 olika är ? -tecken.
Hall_1618 2016-11Del av C5-kuvert med frimärke, men en av IRM-maskinerna har återgått till en tidigare version av mjukvara. Stämplat med "Hela vägen" 2016-11-18.
Hall_mittfrim 2017-06Del av C5-kuvert med fransktryckta frimärket "mittfrimärke".  Stämplat Hallsberg 2017-06-02
Hall_170820 2017-08 C5-kuvert med frimärke. Åter har en av IRM-maskinerna återgått till en tidigare version av mjukvara. Stämplat med "Hela vägen"  POSTEN Hallsberg, 2017-08-20
Hall_17GodJul 2017-12 Del av C5-kuvert med fjärilfrimärke. Stämplat God Jul! PostNord Hallsberg 2017-12-21
Hall_201803 2018-03 Två C5-kuvert stämplade i 2 olika IRM-maskiner i Hallsberg. Glad  påsk 2018-03-28 äldre mjukvara. Standard mjukvara 2018-04-03.
Hall_201901 2019-01 Del av C5-kuvert med frimärke. Åter har en av IRM-maskinerna återgått till en tidigare version av mjukvara. Stämplat med "Hela vägen"  POSTEN Hallsberg, 2019-01-10
Hall_JUL1901 2019-01 Fortfarande God Jul i Hallsberg. Stämplat POSTNORD Hallsberg  2019-01-21
Hall_Tulpan03 2019-03 Del av C4 med Tulpanmärke stämplade med tidigare "Hela vägen"  POSTEN 2019-03-27 HALLSBERG
Hall_Hela04 2019-04 Del av C5-kuvert.  Mellan 2019-03-27 och 04-01 använde man det tidigare defaultprogrammet med "Hela vägen". Kanske det var längre tid, men det är bara dessa datum jag sett.
Hall_def 2019-04 C6 frankerat God Jul 1999, samt 50 öre. Ostämplat Returbrev från Hallsberg. Borde stämplats först i Malmö, kanske i Hallsberg och åter till Malmö, där det heller inte stämplats ?
Hall_190513 2019-05 Del av C5-kuvert.  2019-05-13  använde man åter det tidigare defaultprogrammet med "Hela vägen".
Hall_20190516 2019-05 Delar av C5-kuvert.  2019-05-16. Jag vågar nu påstå, att det är en av maskinerna, som använder det gamla defaultprogrammet. 2 C 5 stämplade  2019-05-16. ett kuvert med gamla även den 17:e.

 

C4-kuvert. (300)

 

C4-kuvert  har texten "Hela vägen" samt våglinjer c:a 84-85 mm. långa och sorteras i särskilda maskiner, SFM av fabrikat Siemens.

SFM etiketten är större än SSM etiketten. SFM mått 23 x 108 mm. Etiketten placeras minst 25 mm in på brevet och 18 mm från underkant. Maskinen har ingen möjlighet att vända och vrida breven. Brev som inmatats upp och ner, förblir helt enkelt behandlat upp och ned.

 

Stämplat 2015-04-06     Viktfunktionen ej inkopplad.

 

Det händer allt som oftast att maskinerna återgår till tidigare mjukvara. Nedan ses ett antal sådana.

 

Länk Tid Stämpeln "Hela vägen" har sporadiskt använts vid olika tider - Beskrivning
Hall 2013SFMa 2013-11

Del av C4-kuveret med stämpel "Hela vägen", och med 4 st. 85 mm. långa våglinjer, stämplat Hallsberg 2013-11-04

Hall 2013SFMhalvt 2013-11

Halvt C4-kuveret med stämpel "Hela vägen", och med 4 st. 83 mm. långa våglinjer, som makulerat alla 4 frimärkena. Stämplat Hallsberg 2013-11-07. Längst ned Gul etikett som döljer en tidigare  "apelsinkod".

Hall 2013julslut 2013-12 Redan 2013-12-23 var GOD  JUL borta i maskinen. Åter fanns "Hela vägen" i någon av de 3 maskinerna. Här del av C5-kuvert.
Hall 20140102 2014-01 Efter nyår återinfördes "Hela vägen", troligen i alla 3 IRM. Här en del av ett C5-kuvert, stämplat 2014-01-02.
Hall 2014gray4st 2014-01 Del av C4-kuvert frankerat med 4 frimärken. Maskinen hade klarat av ytterligare märken. Vackert stämplade med 84 mm. långa våglinjer i Hallsberg 2014-01-08
Hallv_42g 2014-01 C5-kuvert från Karlskoga stämplat och sorterat 2 ggr. med vikt 42 g ena gången. Efter första sortering, koden dold av gul etikett, för att på den skriva nästa kod. Stämplat Posten Hallsbereg 2014-01-30.
Hall 2014 klippt 2014-04 Det är alltså stämpeln jag visar här, stämplad 2013-12-29. Hade avsändaren satt frimärket lite högre, så hade helheten varit snyggare.
Hall 2014ligg 2014-06 Liggande C4, med frimärken satta uppe till vänster. Maskinen letar efter frimärke uppe till höger som i alla andra fall. Den känner efter utan att finna något och flyttar stämpeln så långt till vänster som det går.
Där stämplar den och då blir det så här. Så är min tolkning av resultatet från någon av Hallsbergs 3 IRM-maskiner 2014-06-11.
Hall_ 2014 2014-07 Del av C4-kuveret med stämpel "122g Hela vägen", och med 4 st. 84 mm. långa våglinjer. Hallsberg 2014-07-24.
Hall_2014Halv 2014-10

Del av C4-kuveret med stämpel 4 st. 84 mm. långa våglinjer. Endast nedre munstycket har fungerat. Endast del av datum syns, men ändå fullt tolkbart till Hallsberg 2014-10-22. I tidigare IRM var det samma färgbehållare till båda munstyckena. Troligen är det väl samma systyem här i de nya maskinerna. Varför kom inte färgen fram till båda munstyckena, kan man ju undra ?

Hall_201411 2014-11 C5-kuvert stämplat 2014-11-27. Datum på rätt höjd på kuvertet. Resten av stämpeln hamnat 15 mm. lägre.
Hall_3delad 2015-04 Del av C4-kuveret med stämpeln 3delad Vilken av maskinerna går tyvärr inte att avgöra. Att man fortfarande har problem med stämplarna i IRM-maskinerna i Hallsberg, är väl dock ställt utom allt tvivel. Datum är på rätt höjd på kuvertet, men resten av stämplen är delad på 2 ställe. Att det är ett ogiltigt porto, med 3 frimärke bryr man sig heller inte om. Stämplad 2015-04-06
Hall_JUL_Te 2017-12 Del av C4-kuveret med stämpeln JUL  TestPrint. Märkligt att den kommer.  Att man fortfarande har problem med IRM- maskinerna i Hallsberg är väl dock ställt utom allt tvivel. Datum är tyvärr svårläst, men 2017-??-20 är tydbart. Troligen 2017-12
Hall_12520 2017-11 Del av C4-kuveret med stämpeln "Hela vägen", och med 4 frimärke1+2+5+20 kr stämpladePosten Hallsberg 2017-11-28.Länk Tid Beskrivning

SSM SFM

2010 Gbg Detta är med stor säkerhet del av ett C4-brev med den nya SFM (som har testats i Göteborg) och den gula etikett som maskinen sätter på. Då det finns risk att koden inte ska synas bra, t.ex. på fönsterdelen, så sätter maskinen den automatiskt. Frankostämplat Göteborg 2010-12-14. Både Hallsberg och Rosersberg kommer att ha denna typ av maskin.
Hall C4Handst  2013-092 st. C4-kuvert skickade till Hallsberg med önskan om stämpling i den NYA maskinen. Det blev tyvärr bara stämplat med vanlig handslagen stämpel 2013-09-27.
Hall 2013ost  2013-09Det andra C4-kuvertet med fönster lade man fint i ett C5-kuvert tillsammans med standard A4-blad "Skadad försändelse". Manuell anteckning "Kuvertet saknade innehåll". Jag hade tyvärr missat att försluta kuvertet ordentligt, mitt fel. Frimärket icke avstämplat, men kuvertet ankom 2013-09-30.
Hall 2013 2013-12 Del av C4-kuvert med
Hall_ 2014Hand 2014-08 Del av C4-kuveret med 5 st. nästan oläsbara handstämplar Hallsberg 2014-08-21.

 

GOD  JUL och GOTT  NYTT ÅR 2014 i IRM.

Dessa stämplar var troligen inte så lätt att få  på ett brev.  Jag tror heller inte att God Jul har funnits på alltför många C6-kuvert.

 

Länk Tid Beskrivning GOD  JUL
Hall C6 GodJul 2013-12

C6-kuvert med GOD  JUL stämplad Hallsberg 2013-12-16.

Hall 2013C5GJ 2013-12 Del av C5-kuvert med GOD  JUL  stämplad Hallsberg 2013-12-11.
Hall 2013C4GJ 2013-12 Del av C4-kuvert stämplat GOD  JUL och 82 mm. långa våglinjer Hallsberg 2013-12-18.
Hall Rek2013 2014-01

Rek sänt till Hallsberg 2013-12-20 eftersom brevet sänt 2013-12-12 inte kommit fram. Reket kom i Retur 2014-01-09, med blankett Bl 2214.27 [x] Ej efterfrågad. Slutsats: Rek till Postterminalen i Hallsberg acepteras inte.

 

Gott Nytt År användes troligen inte i Hallsberg, eftersom jag ännu inte sett något.

 

Länk Tid Beskrivning GOTT  NYTT ÅR
Hall GP 2014 GLAD  PÅSK från ett C5-kuvert stämplat Hallsberg 2014-04-17.
Lu2 Halls 2014 Även de superintellegenta maskinerna i Hallsberg missar ibland att makulera frimärket. Det kan ju även  bero på att personalen p.g.a. tidsbrist kopplat bort den funktionen och bara låtit maskinen sortera. Den senast inlämade posten måste ju kunna utdelas dagen efter i hela Sverige. Detta brev postat i Katrineholm 2014-04-11 och ankom ostämplat 2014-04-14. Apelsinkoden tydlig och frimärket orört.
Hall GodJul 2014-12 Julkort postat i Örebro stämplades INTE i Hallsberg 2014-12-28, vilket borde ha skett.

 

Viktfunktionen användes i Hallsberg, men fungerar lite oregelbundet.

2014-04-01 ändrades vikten från 20 gram till 50 gram. Kuvert under 50 gram borde inte skrivas på kuverten. Detta borde maskinen ha fått uppgifter om ?

 

Länk Tid Beskrivning viktfunktionen
Hallv 2013_22gr  2013-10C5-kuvert med "Hela vägen", men dessutom 22 g, samt Nr 16906 längre ned på kuvertet. Stämplat Hallsberg 2013-10-10.
Hallv 26gramU 2013-1126 grams underfrankerat C6_kuvert. Handstämplat för maskinens viktfunktion var bortkopplad. Stämplat Hallsberg 2013-11-18
Hallv 2014Trosa 2014-02 C5-kuvert 65 gram frankerat med Rabattmärke, handstämplat Trosa 2014-02-19. Dessutom maskinstämplat IRM ? Hallsberg 2014-02-19.  Trosaposten går alltså inte längre till Årsta utan till Hallsberg som ligger 3 ggr. så långt bort
Hallv 20140221 2014-02 Del av C5-kuvert med 22g, stämplat 2014-02-21
Hallv_132g 2014-05 Del av C4-kuvert med "Hela vägen", men dessutom stämplat 132 g, stämplat Hallsberg 2014-05-04. Borde varit 4 märken och därför Eftertaxerat.
Hall_C5miss 2014-05C5-kuvert med texten "Hela vägen" stämplat Hallsberg 2014-05-06. Maskinen har dock missat det högra frimärket.
Hall 102g 2014-08 Del av C4-kuvert med "Hela vägen", men dessutom stämplat 102 g, stämplat Hallsberg 2014-08-29. Lösenbelagt med 24 kr.
Hall_ 2014_40g 2014-09 Del av C4-kuveret med stämpel "40g Hela vägen", och med 4 st. 84 mm. långa våglinjer. Frimärket  satt i vänster hörn, men stämpeln har nått frimärket ändå. Stämplat Hallsberg 2014-09-15.
Hall_42gram 2014-09 C5-kuvert 42 gram frankerat med frimärke "BREV". Gul etikett påsatt längst ned av maskinen. Detta trots att det inte borde varit några promlem att skriva ""
Hall_2014C4 2014-10 Del av C4-kuveret med stämpel "28g Hela vägen", och med 4 st. 84 mm. långa våglinjer, stämplat Hallsberg 2014-10-08.
    

 

Fram till julen hade IRM-stämplarna i Hallsberg ordet POSTEN överst i datumcirkeln. "Visst finns Tomten" kom 2014-12-05 och då blev det POSTNORD. Troligen ändrade man på alla tre nya IRM-maskinerna i Hallsberg till POSTNORD.

 

Efter nyåret 2015 hade IRM-stämplarna i Hallsberg återgått till ordet POSTEN. Detta trots att företaget sedan aug. 2014 heter Postnord.

 

 

 

Länk Tid Beskrivning lite udda objekt
Hall_Visst14 2014-12-10 C6-kuvert med texten  "Visst finns Tomten" POSTNORD Hallsberg. Datum 2014-12-10 på rätt plats. Resten av stämpeln betydligt lägre.
Hall_HaMa 2014-12-25 Julpost först stämpladc  "Visst finns Tomten" POSTNORD Hallsberg. Därefter våglinjer POSTEN Malmö 2014-12-25.
Hall_NyNord 2014-12-29 C6-kuvert med texten "Gott Nytt År", Stämplat POSTNORD - 2014-12-29 - HALLSBERG

 

Andra Hallsbergsstämplars utseende

 

Länk Tid Beskrivning andra Hallsbergstämplar
Hall Hand17 2014-08 Del av frankostämplat C5-kuvert Mantorp med fel porto 5:50 som borde varit 6:10. Fel datum 15, som terminalen rättat till 17, som dock är uppochned samt hög  tid för rengöring. Handstämplat Hallsberg  2014-08-17, men icke Lösenbelagt.
Hall Hand22 2014-08 Frankostämplade C5-kuvert ska INTE stämplas av Posten, såvida det inte är FEL dastum. Här är det tydligen RÄTT datum, men ändå har någon i Hallsberg tagit fram handstämpeln och använt densamma 2014-08-22.
Hall_2014hogredatum 2014-12 Del av C5-kuvert med endast datum på rätt plats. Övriga delen av stämpeln lägre på kuvertet. Stämplat POSTNORD HALLSBERG 2014-12-22.
Hall_delad15 2015-06 C6-kuvert med texten  POSTNORD 2015-06-25 - HALLSBERG. Endast datum på rätt plats. Övriga stämpeln delad uppåt och nedåt

 

DM 900

2013-12-12 började Karlstads maskin DM900 att användas i Hallsberg med GOD  JUL

DM900 är en Frankostämplingsmaskin som Posten köpt in och använder på alla terminalerna för att i första hand makulera frimärken på C4-kuvert. Alla typer av kuvert kan dock stämplas i maskinen. Omprogrammering har skett ett antal ggr.

 

 

 

2014-12-17                 2014-12-23

 

Länk Tid Beskrivning
Hall 2013Karlstad 2013-12-12

Beskuret C4-kuvert, det första som stämplades i Hallsberg 2013-12-12. Den tidigare programmeringen från Karlstad är dock kvar. Nästa bild nedan, utseendet efter omprogrammering.

Hall_2013C4900 2013-12-12 C4-kuvert med GOD  JUL från DM900 använd i Hallsberg, sedan den flyttats dit från Karlstad. Stämplat 2013-12-12.
Hall 2014Skadat 2014-01-15 C5-kuvert stämplat DM900 Hallsberg 2014-01-15. Här troligen en företagsfunktionen "ANKOM" använd för makulering av frimärke. Dessutom en ny typ av "Skadat brevhantering" med en 37 mm. bred vit textad teip.
Hall 2014Ankom 2014-01-15 C6-kuvert stämplat DM900 Hallsberg  2014-01-15. Här troligen en företagsfunktion "ANKOM" använd i frankostämplingsmaskinen.
Hall_GODJ 2014-01-19 Del av C4-kuvert stämplat 2014-01-19 med "GOD  JUL". Med detta datum borde det istället varit "GOTT  NYTT  ÅR"
Hall_DM900dat2014 2014-01-31 2 C4-kuvert skickade från samma företag i Karlskoga. Det nedre stämplat 2014-01-31, det övre 2014-02-06. De borde alltså båda vara stämplade i samma maskin i Hallsberg. Rykten säger att en del post gick till Uppsala, för att makuleras/sorteras. Det är ju fullt möjligt eftersom de har olika datum.
Hall_8vaglinjer 2014-02-06 Del av C4-kuvert likt ovanstående stämplat 2014-02-06 med dubbla våglinjer och datum. Kan vara av post skickad till Uppsala.
Hall_fylldahorn 2014-02-09 Del av C4-kuvert stämplat 2014-02-09 med fyllda horn, vilket var den ursprungliga stämpeln i Karlstad. Nu användes maskinen i Hallsberg med Karlstads motiv. Troligen har maskinen återgått till ett tidigare defaultvärde. Kuvertet borde även Lösenbelagts för 3 märke är inget porto.
Hall 201402Dubb 2014-02-16

Del av C4-kuvert med datum i cirkelstämpel, 25 mm. våglinjer, Posten - Hallsberg, samt en mini Hela vägen som IRM-maskinen normalt ger. Den mindre till höger om. I datumcirkeln 2014-02-16 kl. 18:08. Frimärkena satt nedanför stämpeln.

Hall_ANKOM2014 2014-02- Del av C4 där avs. satt frimärket före lågt, så stämpeln blev tydlig och klar. ANKOM 2014-2-5 - 20 : 01.
Hall storliten 2014-04  C4-kuvert med 4 frimärken och en stor och en liten stämpel 2014-04-04. 19:15.
Hall 201407 2014-07 Vackert stämplat C5 där Zlatan sparkat iväg stämpeln, så den nästan missat frimärket, p.g.a. en förskjutning till vänster. Stämplat 2014-07-02
Auto10_ANKOM 2014-9 2 frimärke Zlatan maskinmakulerade med ANKOM samt oval med datum 2014-9-11 troligen i en testmaskin DM 900.
Hall_2014GodJC4 2014-12 Del av C4-kuvert med datum i vänstra cirkelstämpel, 25 mm. våglinjer. GOD  JUL samt våglinjer och datumcirkel utan datum. Hela stämpeln 123 mm. lång. Frimärket längst till vänster blev omakulerat.
Hall_GD2014 2014-12 Del av C4-kuvert med datum 2014-12-23, 21:04 i vänstra cirkeln, Ny Cirkel POSTEN - HALLSBERG samt 25 mm. våglinjer.

 Västerås upphörde söndagen 2014-02-02 - bilder från egna och andras exponat:

Här några av de senast skickade brev, som behandlats i Västerås, innan Hallsberg tog över.

Länk Tid Beskrivning
Hall MixWell 2014-01-30 Detta är bland de senast behandlade C5-breven på Västerås Postterminal. Stämplat i IRM 107 2014-01-30. Maskinen installerades i sept. 1999 och bör väl ha fyllt sin funktion och skrotas kanske därför när den monteras ned.
Hall Rocklunda 2014-01 Ett av de sista C5-breven som Rocklunda Restaurang i Västerås skickade i jan. Kuvertet gick till Hallsberg där det stämplades i en IRM, 2014-01-31. Västerås hade alltså upphört nu?

 

 

Länkar till och bilder från byggnationen av anläggningen av terminalen.

Hallsberg 2011 Bygget ska påbörjas i höst - NA Hallsberg
Hallsberg 2013 Brevterminal i Hallsberg - Teracon
Hallsberg 2013 Hallsberg Lager- och logistikbyggnader- Teracon
     
Hallsberg 2013 2013-09-29 Snart klart öppna terminalen i Hallsberg - P4 Örebro
Karlstad 2013 1 nov. 2013 - Sista dagen i Karlstad - P4 Värmland
     

 

 

Några senare maskinstämplar inkjet

 

Länk  

Beskrivning   (Mt)

? ?  
Hall_JUL2017 C5-kuvert och  GOD  JUL! med granen, stämplat PostNord Hallsberg 2017-12-05 i någon av terminarens maskiner . 3 IRM (171, 172, 173, )
? Hall_JUL2016  

 

 

 

Interna Länkar till:

Main page

Posthistoria Huvudsida

Postal Automation

Rosersberg  

Hallsbergs Frimärksklubb

NA Hallsberg

Posten Kundtjänst

Nya IRM

    Terminalbesök Göteborg 2015

Länksidan

 

 

Begrepp - Förkortningar - förklaringar:

 

Typ Beskrivning / förklaring
   Apelsinkoden kallas ibland den orange streckkoden längst ned på kuvertet
   VideoJet kallas den svarta klartexten längst ned på kuvertet. Fanns från sept. 1997 till 2007 på de flesta terminaler
Bar-code scanner  = Streckkodsläsare
ESB  = Effektivisering av den Samlade Brevprocessen  ( klar under 2008)
BFM  = BrevFörädlingsMaskin, en typ av finsorteringsmaskin FSM som fått ny mjukvara (installation klar under 2008)
GLP  = Gemensam LäsPlattform. Alla brevs uppgifter lagras på ETT gemensamt ställe
PSM  = ProduktionsStruktur Meddelande. Projekt för nya terminaler i Hallsberg och Rosersberg som startar 2011
ROI  =  Region Of  Interest  kodning
ATM  = "Frimärke" framställda  i mikroprocessorstyrda automater (t.ex. Frama, Klüssendorf)
BSM  = Brevsorteringsmaskin
FSM  = Finsorteringsmaskin, klarar  28000 brev /tim till 240 olika riktningar
GSM  = Grovsorteringsmaskin, sorterar brev upp till C5-format  27000 brev /tim
KSM  = Klumpsorteringsmaskin, för "tjocka/oformliga" brev som ej går i de andra maskinerna
NATS  =  Non adress ATtributes  kodning
SSM  = Storsorteringsmaskin, avsedd för brev större än C5-format till 200 olika riktningar
SRM  = Skiljning- och ResningsMaskin.
EAN  =European Article Numbering = System för identifiering, består av unika sifferkoder
OCR  =Optical Character Recognition
VCS  =Video Coding System
ID-tag  = är streckkoden som skrivs på längst till vänster, när brev videokodas
PTM  Postterminal. (En del av de 6 serviceterminaler som lagts ned, kallas nu Postcenter, senare Företagscenter FC och upphör 2013-01-01) Ändrades
Typ Beskrivning / förklaring - på senare tid tillkomna maskiner
FSU   FörSkiljningsUtrustning - HanterIT
   
IRM  = Integrerad Resnings- och sorteringsMaskin, väger, vänder, stämplar, portokontrollerar och sorterar 32000 brev /tim
KSM   KlumpSorteringsMaskin FivesCinetic
MHS   MaterialHanteringSmaskin
SFM  StorbrevsFörädlingsMaskin - Siemens. Denna maskin testades redan 2010 i Göteborg. Inköps nu 2013 till Hallsberg och Rosersberg
IPM  = Integrerad ProduktionsModell   (PostNordsNews No1 2017)
ISM  Integrerad SorteringsMaskin. De nya Toshiba-maskinerna som installerades 2004-06-xx, är av denna typ.

 

 

Litteraturhänvisning.

 

 
Nyhets-Posten Andra media-er
   
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. => Please report any problems or missing links on this Web site to ....   =>  

 

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)