Postal Automation Göteborg 2016.

Det har ju hänt mycket sedan tidigare terminalbesöket. Göteborgsklubben avslutade vårens träffar med ett besök på terminalen. Jag fick möjlighet att deltaga och här är mina tolkningar av det vi fick se. Tyvärr var inte fotografering tillåten.

Vi såg bl.a. de olika personalgrupper som arbetar med brev mellan 18.oo och 21.3o en torsdagskväll. Vid 22-tiden avgår Posttåget till Stockholm, så till dess måste alla brev vara sorterade och klara för transport.

Snabbval till några avsnitt på denna sida.

Inledning Direktinlämning Inkommande  
Makulering Sortering Brevpost Begrepp-Förkortningar

+ 

Terminalbesök på Postnord  i Göteborg   2016-05-19.

+
<= Manuell sortering   -||-  Automatisk sortering  =>

Interna Länkar.

Main page

Posthistoria Huvudsida

Makulering

Hallsberg

Rosersberg
Terminalbesök Alvesta Terminalbesök Malmö 2007      

 

Terminalbesök Göteborg 2004

Terminalbesök Göteborg 2008

Terminalbesök Göteborg 2015 Terminalbesök Göteborg 2016

Inledning.

Terminalchef Thomas Malmqvist hälsade oss 15 deltagare välkomna i entreen och berättade lite om Posten AB och PostNord i stort, samt det som finns av PostNord på denna adress.

Han överlämnade oss sedan  åt Jerry Arwidsson  som förevisade oss de olika avdelningar som hanterar olika delar av brevverksamheten. Vi fick följa ett brevs väg genom terminalens olika maskiner.

 

 

3036 Göteborgs Postterminal sedd utifrån gatan.
AuGbg_Krut17 Entreen till Kruthusgatan 17
AuGbg_KrutSkylt Entreen Kruthusgatan 17 Göteborgs Postterminal m. fl. företag. Här väntade vi på fler deltagare och Guiden som skulle ge oss info.
AuGbg_Thomas Thomas Malmqvist hälsar oss 15 deltagare välkomna till Terminalen.

 

Den maskinella utrustningen på terminalen bestod ungefär av följande maskiner.

Dessa maskiner tar hand om innehållet från de c:a 3300 brevlådor, som regionen omfattar

Antal Typ Nr Antal riktningar

Beskrivning / kapacitet (Kruth)

1 IRM 179 (senaste IRM-typen) ? "Stämplar", väger, kodar och sorterar brev upp till C5-format.   33 000 brev/tim. Inkopplad nov. 2014.
1 IRM 180 (senaste IRM-typen) ? "Stämplar", väger, kodar och sorterar brev upp till C5-format.   33 000 brev/tim. Inkopplad maj 2015.
1 KSM G094 188 Klumpsortering. Den gamla maskinen kvar, efter en uppgradering till mycket modernare och snabbare än tidigare.
1 SFM 151 (senaste -typen) ? Storsorteringsmaskin som ersatte SSM G058 och G059
1 VIF Flera olika maskiner ? Vägning i Flykten
1 ISM 207 ? Toshiba sorteringsmaskin installerad juli 2005.
1 ISM 208 ? Toshiba sorteringsmaskin installerad juli 2005.
        Ytterligare några sorteringsmaskiner

I maj 2015 var mycket av den tidigare maskinella utrustningen på terminalen nedmonterad eller skrotad.

Antal Typ Nr Antal riktningar

Beskrivning / kapacitet (Kruthusg)

1 IRM 111 ? "Skrotad"
1 SRM 112 ? Nedmonterad april 2015
? GSM G040,  ?????? 92 "Skrotad"
? GSM  G052,  ?????? 92 "Skrotad"
? GSM  G053,  ?????? 92 "Skrotad"
? GSM   G054  ?????? 92 "Skrotad"
? FSM G013, ?????? 295 Finsorteringsmaskin, sorterar ankommande brev upp till C5-format  28 000 brev /tim, men lämnar inga markeringar på breven
? FSM  G055,  ?????? 295 Finsorteringsmaskin, sorterar ankommande brev upp till C5-format  28 000 brev /tim, men lämnar inga markeringar på breven
? FSM  G056, ?????? 295 Finsorteringsmaskin, sorterar ankommande brev upp till C5-format  28 000 brev /tim, men lämnar inga markeringar på breven
? FSM G057  ?????? 295 Finsorteringsmaskin, sorterar ankommande brev upp till C5-format  28 000 brev /tim, men lämnar inga markeringar på breven
1 SSM G058 200 "Skrotad" 2013
1 SSM  G059 200 "Skrotad"
? VIF Flera olika maskiner - Vägning i Flykten

 

Direktinlämning.

Även kallad VIF

Sedan ett antal år tillbaka används ett system som kallas  "Vägning I Flykten". Till för Storkunder som på ett eller annat sätt lämnar sin post och betalar via fakturering. Flera olika maskiner finns och har använts. Kapaciteten är c:a 8000 - 10000 brev/tim.

 

Inkommande försändelser

Brevlådeposten inkommer till terminalen i säckar och lådor med adresslapp, se nedan. I en del avskiljes s.k. "fladderpost". Försändelser tjockare än 20 mm. bortsorteras manuellt.

Länk (80) Nr

Beskrivning (Kr08)

800 Etikett från en säck med delvis "Behandlad klump från Styrsö"
803 Etiketter från blå lådor  med post från Stockholm och Malmö GSM, SMÅ. Lägg märke till kvalitetsstämplarna som talar om vem som ansvarar för packningen av lådan. Dessa stämplar förekommer ibland även på brev, även om de inte ska användas till det.
     
     
     

 

Makulering.

De nya IRM -maskinerna som även kallas  CFC (Culler-Facer-Canceller) vänder posten rätt, dvs. brevet står på högkant med frimärket nedåt. "Stämpeln" består av en färgspruta med massor av små "hål". En bläckstråleskrivare som jag väljer att kalla "Inkjet" eftersom engelska alltmer användes i dessa sammanhang.

Se även Göteborg 2004 - Makulering

IRM 179.

Det här är brev stämplade i Göteborgs nya IRM-maskiner. Skillnaden på stämplarna går inte att se, men eftersom jag själv stoppade dem direkt i maskin, så VET jag var de är stämplade

Länk Nr

Beskrivning av kuvert

AuGbg_IRM179 C6-kuvert stoppat direkt i maskinen 2016-05-19 och brevet kom dagen efter fram till adressaten
     
     
     

IRM 180.

Länk Nr

Beskrivning av kuvert

AuGbg_IRM180 C6-kuvert stoppat direkt i maskinen 2016-05-19 och brevet kom dagen efter fram till adressaten
     
     

Ovisst vilken IRM.

Länk Nr

Beskrivning av kuvert

AuGbg_15618 Brunt C5-kuvert ankommit ostämplat 2015-05-13 med siffrorna 15618 i mitten av nedre delan. Troligen postat i Mölnlycke dagen innan. Kodnummer för test av den inscannade bilden.
AuSu_7737  C5-kuvert stämplat Sundsvall 2016-04-01 med siffrorna 7737 i mitten av nedre delan. Första dagen med porto 6:50. 
Kodnummer för test av den inscannade bilden.
AuGbg_12g C5-kuvert med vikten  12 g angiven på kuvertet. Varför kan man undra, för 50 gram är ju tillåten vikt. Stämplat Göteborg 2016-05-18

Sortering.

Sortering kan ske i flera olika maskiner beroende på var i kedjan brevet befinner sig. Den avgående posten sorteras oftast i IRM, ISM eller GSM och KSM.

SFM 151 sorterar de större breven typ C4.

Länk  

Beskrivning (Kr08)

    Toshiba sorteringsmaskiner 207 och 208 installerades 2005 och användes fortfarande.
     
     
805 Så här ser de 4 olika strecken ut från "apelsinkoden", som förekommer i den nya koden. De här måtten ska de nya koderna ha
     
     

Bilder på andra lite udda försändelser.

Länk Nr

Beskrivning (Au)

     
     
     

Sortering av Brevpost

Distribution

Redan på 1930-talet började man i Holland använda en brevsorteringsmaskin som kallades “Transorma”. Den testades även i Sverige 1949-50, men provet slog inte väl ut. Maskinsortering förekom även på gamla Stockholm Bans tid. I början av 70-talet fanns där en Telefunken sorteringsmaskin som sorterade 2 500 brev i timmen. Den följdes sedan av AEG, NEC och Alcatel, maskiner som var kombinerade att åtskilja olika brevformat, stämpla, koda, avläsa och sortera. 1996-04-01 kom införandet av Det Nya Brevnätet. Med detta kom ett antal nya snabbare maskiner IRM, SRM,  som klarar det mesta. Under 2004-2005 monteras och driftsättes de 8 inköpta Toshiba TT-1100 som sorterar i 304 riktningar. En van sorterare klarar 750 försändelser / tim. Den nya IRM-maskinen påstods teoretiskt klara 40 000 / tim. Senaste uppgiften är dock sänkt till  33 000. Det behövs dock nästan 25 personer för att sköta maskinen. De senaste maskinerna IRM 179 och 180 har ännu förfinade möjligheter att stämpla, vägra, sortera och lagra uppgifter om ett brev.

Försändelser som är tjockare än 6 mm kan inte sorteras i ordinarie maskiner. Tjockare "brev" upp till 2000 gr vikt sorteras i KSM (= klumpsorteringsmaskinen har uppdaterats). Denna post är tidigare bortsorterad och adressen tolkas här manuellt. "Brevet" vägs och kodas och när plats finns på transportbandet, så åker brevet iväg ut på den plats som är ledig. När "brickan" som brevet ligger på, kommer till rätt adress så tippas det av i rätt behållare.

Avslutningen i ett avskilt rum på annan våning.

  Länk

Beskrivning (Kruth)

AuGbg_Johnny Johnny bjöd oss till slut på kaffe dricka och bagetter
AuGbg_Johnny3 Johnny hade även en lite lottdragning i närvarolotteriet
AuGbg_Johnny2 Thomas Malmqvist svarade även på ytterligare frågor, som poppat upp under kvällen.
AuGbg_GodJul Ett av de små trevliga Moderna brev som lottades ut av Johnny. God Jul! stämplat Göteborg 2015-12-17

 

 

Kontroll

På den danska posten upptäcker man ganska ofta texten "PORTO  KONTROLLERET". Jag förmodar att den verksamheten även förekommer i Sverige, men jag har ännu inte lyckats finna något sådant brev. Jag tror dock att det finns anledning till sådan kontroll,  förutom den viktkontroll som IRM-maskinerna gör.

   Viktkontroll i IRM  

Lite senare objekt med Göteborgsanknytning.

  Länk

Beskrivning (Kruth)

AuGbg_Jul17 PostNord Göteborg var tidig med årets stämpel  GOD  JUL!, här ordinarie frimärke stämplad 2017-12-05 på ett C5-kuvert
AuGbg_toolow GOD  JUL-frimärke, med texten "too low" stämplat på PostNord Göteborg 2017-12-07
AuGbg_toolow8 Ekonomifrimärke på brev. Texten "too low" och  GOD  JUL stämplat på PostNord  Göteborg 2017-12-08

 

 

Länk Au_Au60

Beskrivning (Kr08)

AuGbg_Bornh C5-kuvert från Bornholms A/S, maskinstämplat Köpenhamns Postcenter 30.04.15.  Dock även manuell stämpel på de märken som maskinen inte nådde 30.04.2015.
auGbg_1502 C4-kuvert frankerat med 2 frimärke BREV. Stämplat Postnord Göteborg 2015-02-10. Maskinen vägt till 114 gram vilket medfört Eftertaxering 2015-02-10.
Eko_Glem Visserligen är detta behandlat i Malmö, men det är ju en fin uppföljning av maskiernas jobb. Föreningsbrev upphörde 2015-01-01 och föreningarna fick istället använda Ekonomibrev. Enkel Normalvikt nu 50 gram och brevet vägde 86 gram, vilket resulterade i Eftertaxerad 2015-05-05
AuGbg2ggr C5-kuvert från Vidcom AB, V. Frölunda. Maskinstämplat 2 ggr. dels som C4 men även som C5-kuvert Göteborg 2015-06-02. Vikten 56g har varken åtföljts av Eftertaxering eller Lösen.

Några länkar på nätet, där det finns mer att ta del av om de senaste resurserna vad gäller Brevsortering:

 

http://www.stpress.se/artikel/breven-blir-farre-men-stressen-okar-13870 http://www.stpress.se/amnen/lista/postens-framtid http://www.hanter.se/postal-hantering/  
http://www.stpress.se/artikel/postnord-maste-spara-en-miljard-13772      

  

Begrepp - Förkortningar:

Typ Beskrivning / förklaring av de senaste moderna masinerna
ALA   = Automatisk lådlastare, för postal hantering av lådor
ALO  =  Automatisk Lådlossare
ATM  = "Frimärke" framställda  i mikroprocessorstyrda automater (t.ex. Frama, Klüssendorf)
SFM  = Storsorteringsmaskin  
   
   
Typ Beskrivning / förklaring av de tidigare moderna masinerna och begreppen
BSM  = Brevsorteringsmaskin
EAN  European Article Numbering = System för identifiering, består av unika sifferkoder
FSM  = Finsorteringsmaskin, klarar  28000 brev /tim till 240 olika riktningar. Sorterar ankommande posten.
FSU  = Förskiljningsutrustning system för ökad maskinsorterbarhet
GSM  = Grovsorteringsmaskin, sorterar brev upp till C5-format  27000 brev /tim.  Sorterar avgående posten.
IRM  = Integrerad Resning- och sorteringsMaskin, vänder och stämplar och soreterar 33000 brev /tim
CFC  = Integrerad Resning- och sorteringsMaskin. Ny variant av IRM som dessutom väger breven. Väger, stämplar och soreterar 33000 brev /tim
ID-tag = kallas streckkoden som skrivs på längst till vänster, när brev videokodas
IPM  = Integrerad ProduktionsModell  (Multeterminal i Östersund var tidig)
ISM   =Integrerad SorteringsMaskin. De nya Toshiba-maskinerna TT-1000 (207 och 208) som installerades i Göteborg under juli 2005, är av denna typ.
KSM  = Klumpsorteringsmaskin, för "tjocka/oformliga" brev som ej går i de andra masinerna
SSM  = Storsorteringsmaskin, avsedd för brev större än C5-format till 200 olika riktningar
SRM  = Skiljning- och ResningsMaskin, vänder och stämplar 33000 brev /tim.
   
OCR  Optical Character Recognition
VCS Video Coding System
PTM  Postterminal. En del av de 6 serviceterminaler som lagts ned under 2000, kallas Postcenter. Namnändrades under 2006 till Företagscenter.
   Apelsinkoden kallas ibland den orange streckkoden nere på kuvertet
   VideoJet kallas den svarta klartexten längst ned på kuvertet. Denna försvann under 2007, men kommer tillbaka med annan funktion under 2008
Bar-code scanner  = Streckkodsläsare

Tack !

Ett varmt TACK riktas till personalen  på  terminalen, som välvilligt har svarat för en del av informationen på dessa sidor. Det är främst en del tekniska fakta som är värdefulla uppgifter att få. Vi samlare med inriktning på modern posthistoria, har då lättare att förstå varför breven ibland ser ut som de gör.

Slutligen ett varmt Tack, till Thomas Malmqvist och Jerry Arwidsson

som visade oss en mycket intressant arbetsplats med ett stort antal fantastiska maskiner.

 

Litteraturhänvisning.

Team Terminal Nr 2 Juni 1999 Presentation av Malmö Postterminal 
NYHETS-Posten Presentation av Göteborgs Postterminal 
Filatelisten 2001 sid. 228 Helmuth Lavicka Posten Produktion - Brevnätet
ATM, datorutskrivna frimärken Terminal Facktuellt (SEKO:s facktidning)
ATM  -  Automatenmarken Handbuchkatalog 1984. Wolfgang Maassen und Bodo Weber Essen Studiebesök på terminalen

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>