Postal Automation Göteborg 2015.

Det har ju hänt mycket sedan terminalbesöket 2008. Många av maskinerna har gjort sitt och nya har tillkommit. Det är numera Postnords nya maskiner som stämplar, väger, sorterar och hanterar posten som beskrivs / visas här. Automation är en viktig del av svensk modern posthistoria.

Att studera automationen inom Posten AB numera Postnord, är mycket fascinerande och här redovisas lite av intrycken från vårt tredje besök på Göteborgsterminalen som ligger på Kruthusgatan 17.

Vi såg bl.a. de personalgrupper som arbetar med brev mellan 18.oo och 21.3o en tisdagskväll. Vid 22-tiden avgår Posttåget till Stockholm, så till dess måste allt vara klart

Snabbval till några avsnitt på denna sida.

Inledning Direktinlämning Inkommande Transportband
Makulering Sortering Brevpost Förkortningar

+ 

Terminalbesök på Postnord  i Göteborg   2015-05-04.

+
<= Manuell sortering   -||-  Automatisk sortering  =>

Interna Länkar.

Main page

Posthistoria Huvudsida

Makulering

Hallsberg

Rosersberg
Terminalbesök Alvesta Terminalbesök Malmö 2007      

 

Terminalbesök Göteborg 2004

Terminalbesök Göteborg 2008

Terminalbesök Göteborg 2015 Terminalbesök Göteborg 2016

Inledning.

Vår guide Synnöve Wiklander tog hand om oss i entreen och berättade lite om Posten AB i stort och förevisade sedan de olika avdelningar som hanterar olika delar av verksamheten.

När vi så blev lite för frågvisa, då kallade hon på tjänstgörande Teknikern Stefan Arvidsson Blomdahl.

 

3036 Göteborgs Postterminal sedd utifrån gatan.
  3037 Entreen Kruthusgatan 17 Göteborgs Postterminal m. fl. företag. Väntade här på fler deltagare och Guiden, men krukväxten dolde de lägre planen på skylten.

 

Den maskinella utrustningen på terminalen bestod ungefär av följande maskiner.

Dessa maskiner tar hand om innehållet från de c:a 3300 brevlådor, som regionen omfattar

Antal Typ Nr Antal riktningar

Beskrivning / kapacitet (Kruth)

1 IRM 179 (senaste IRM-typen) ? "Stämplar", väger, kodar och sorterar brev upp till C5-format.   33 000 brev/tim. Inkopplad nov. 2014.
1 IRM 180 (senaste IRM-typen) ? "Stämplar", väger, kodar och sorterar brev upp till C5-format.   33 000 brev/tim. Inkopplad maj 2015.
         
1 SFM 151 (senaste -typen) ? Storsorteringsmaskin som ersatte SSM G058 och G059
1 VIF Flera olika maskiner ? Vägning i Flykten

I maj 2015 var mycket av den tidigare maskinella utrustningen på terminalen nedmonterad eller skrotad.

Antal Typ Nr Antal riktningar

Beskrivning / kapacitet (Kruthusg)

1 IRM 111 ? "Skrotad"
1 SRM 112 ? Nedmonterad april 2015
? GSM G040,  ?????? 92 "Skrotad"
? GSM  G052,  ?????? 92 "Skrotad"
? GSM  G053,  ?????? 92 "Skrotad"
? GSM   G054  ?????? 92 "Skrotad"
1 ISM 207 ? "Skrotad"
1 ISM 208 ? "Skrotad"
? FSM G013, ?????? 295 Finsorteringsmaskin, sorterar ankommande brev upp till C5-format  28 000 brev /tim, men lämnar inga markeringar på breven
? FSM  G055,  ?????? 295 Finsorteringsmaskin, sorterar ankommande brev upp till C5-format  28 000 brev /tim, men lämnar inga markeringar på breven
? FSM  G056, ?????? 295 Finsorteringsmaskin, sorterar ankommande brev upp till C5-format  28 000 brev /tim, men lämnar inga markeringar på breven
? FSM G057  ?????? 295 Finsorteringsmaskin, sorterar ankommande brev upp till C5-format  28 000 brev /tim, men lämnar inga markeringar på breven
1 SSM G058 200 "Skrotad" 2013
1 SSM  G059 200 "Skrotad"
1 KSM G094 188 Klumpsortering
? VIF Flera olika maskiner - Vägning i Flykten

 

Direktinlämning.

Även kallad VIF

Sedan ett antal år tillbaka används ett system som kallas  "Vägning I Flykten". Till för Storkunder som på ett eller annat sätt lämnar sin post och betalar via fakturering. Flera olika maskiner finns och har använts. Kapaciteten är c:a 8000 - 10000 brev/tim.

Länk (80) Nr

Beskrivning (Kr08)

3046 VIF 4,är en av de maskinerna som stämplar "PORTO  BETALT" på VIF-posten. Vid pilen vägs breven i flykten. Dessa VIF-brev fortsätter sedan till lämplig maskin för kodning och sortering till rätt ort.
     
  AuGbgA A Prioritaire  röda  25 x 25 mm. "SVERIGE, Porto Betalt, Port Payé " från ett C5_kuvert.  Stämpeln i närbild.
AuGbgPB Den här röda 25 x 25 mm. "SVERIGE, Porto Betalt, Port Payé",  utan A Prioritaire, tryck från samma maskin
3047 Till höger alla de riktningar som maskinen sorterar till. Varje sådan har en blå låda som bytes då den fått tillräckligt många brev. I vänster bildkant drivremmen som Gunnar studerar närmare på nästa bild
3048 Gunnar häpnar över den här, enligt teknikern mest svårbytta drivremmen, som ser till att kuvertet kommer dit de ska.
3039 Vår guide Synnöve Wiklander, Tekniker Stefan Arvidsson Blomdahl samt Ordf. i Göteborgsklubben Gunnar Dahlstrand
     

 

Inkommande försändelser

Brevlådeposten inkommer till terminalen i säckar och lådor med adresslapp, se nedan. I en del avskiljes s.k. "fladderpost". Försändelser tjockare än 20 mm. bortsorteras manuellt.

Länk (80) Nr

Beskrivning (Kr08)

800 Etikett från en säck med delvis "Behandlad klump från Styrsö"
803 Etiketter från blå lådor  med post från Stockholm och Malmö GSM, SMÅ. Lägg märke till kvalitetsstämplarna som talar om vem som ansvarar för packningen av lådan. Dessa stämplar förekommer ibland även på brev, även om de inte ska användas till det.
     
     
     

 

Makulering.

De nya IRM -maskinerna som även kallas  CFC (Culler-Facer-Canceller) vänder posten rätt, dvs. brevet står på högkant med frimärket nedåt. "Stämpeln" består av en färgspruta med massor av små "hål".  Se även Göteborg 2004 - Makulering

IRM 179.

Länk Nr

Beskrivning av kuvert

AuGbg112 Varje dag körs ett Testkort i maskinerna. Här e lokal test av den tidigare IRM-maskinen, utan "apelsinkoderna". 2015-03-13.
AuGbg179Box20 C6-kuvert stämplat 2015-05-05 i IRM 179, med korrekt Boxadress.
  AuGbg179C6 2 brev stoppade i IRM 179. Det vänstra format C6, och det högra C4. Jag tolkar det som att det är olika mjukvara som makulerar de olika storlekarna på kuvert. C6 har mindre siffror än C5 och C4. Om detta gäller ALLA terminaler känner jag inte till. OBS datumsiffrornas storlek.
Term_2015Gbg C4-kuvert med frimärket uppe t. v. Maskinen har trots det lyckats stämpla frimärket lite. Göteborg IRM 179 stämplat 2015-03-01.
AuGbg_C4PR  C4-kuveret som stoppades direkt i IRM 179. Maskinen makulerar då med de 87 mm långa våglinjerna. Göteborg 2015-05-05

IRM 180.

Länk Nr

Beskrivning av kuvert

AuGbg180Box20 C6-kuvert stämplat 2015-05-05 i IRM 180, med korrekt Boxadress.
AuGbg180Box C6-kuvert stämplat 2015-05-05 i IRM 180, med något oviss adress. Bara Box ? störde inte sorteringen utan kom fram utan någon anmärkning
AuGbg180C5 C5-kuvert postat direkt i maskin 180. Kan det vara otydlig adress som orsakat dubbel makulering av frimärket

Ovisst vilken IRM.

Länk Nr

Beskrivning av kuvert

AuGbg_15618 Brunt C5-kuvert ankommit ostämplat 2015-05-13 med siffrorna 15618 i mitten av nedre delan. Troligen postat i Mölnlycke dagen innan. Kodnummer för test av den inscannade bilden.
     

Äldre maskin för makulering

Länk Nr

Beskrivning av äldre maskin för makulering

3050 Den här äldre PVI-maskinen, är ett  annat alternativ att makulera frimärke med. Det finns c:a 30 sådana maskiner i Göteborg, som ibland lånas ut till de mindre orterna runt Göteborg för att t. ex. hjälpa till med makulering av julposten.

Sortering.

Sortering kan ske i flera olika maskiner beroende på var i kedjan brevet befinner sig. Den avgående posten sorteras oftast i IRM, ISM eller GSM och SFM 151 som sorterar de större breven typ C4.

Länk  

Beskrivning (Kr08)

3038 En närbild av lite av den tekniskt avanserade utrustningen som sköter delar av brevsorteringen.
3045 På den här bildskärmen kan man läsa "apelsinkoden" från ett äldre brev. Man scannar in från brevet och ser på skrärmen de uppgifter som Posten behöver för att befordra brevet dit det ska.
3044 Vänster del av  "apelsinkoden"  visar i c:a 10 dagar, Postnummer, första maskin, adress, gata, datum, och tid. Höger kod är bara ett ID-nummer för just det brevet.
805 Så här ser de 4 olika strecken ut från "apelsinkoden", som förekommer i den nya koden. De här måtten ska de nya koderna ha
     
     

Transportband i högre regionen

Länk Nr

Beskrivning (Kr08)

3040 Här studerar vi transportbanden just uppe under taket. Utrymmet i lokalen utnyttjas maximalt.
3041 Den mesta posten rör sig på transportband utan att någon personal  behöver se vad som sker. Bilden här tagen strax under taket.
3042 Högt uppe nära taket, där brev vänder åter in i systemet på det nedre bandet
3043 Högt uppe där brev på båda banden, ramlar ned och vänder åter in i systemet på det nedre bandet
     
     

Bilder på andra lite udda försändelser.

Länk Nr

Beskrivning (Au)

GLP_C-O En något annorlunda Automatisk Eftersändning är nog denna på ett "Porto Betalt  "C5-kuvert med inkjettexten längst ned "C/O MANUELL HANTERING BOX . . . . ." Ankom företaget 2015-03-. Vår Tekniker Stefan hade inte sett denna tidigare. Han återkommer med förklaring.
GLP_Guletik Tidigare satte Posten ofta på denna gula etikett, då adressen inte var fullkomligt angiven. Det verkar som att de slutat med det vid nyår 2015
     
AuGbg_Vyk En annan typ av gul etikett sätter numera maskinen på, då den känner att det blir svårt att skriva  "apelsinkoden". T.ex. på vykort eller fönsterkuvert. Detta kort stämplat Ancona CMP, Italien 2014-11-17. Här har kanske den italienska koden stört den svenska maskinen.
     
AuGbg_Hsh C4-kuvert från Borås till Hässleholm. Göteborgs postterminal har inte stämplat frimärket. Fönstret hindrar maskinen att skriva "apelsinkoden" på kuvertet. Därför sätter den på en gul etikett och skriver koden på denna. Malmö postterminal har heller inte stämplat frimärket. Tydligen har man i Hässleholm upptäckt misstaget och makulerat frimärket 2015-02-18.
     
     
     
Au_inkUTAN C6-kuvert utan adressat, stämplat Göteborg 2015-05-15. Har stämpeln "Åter avsändaren" avskaffats helt eller är de senaste direktiven, att använda "kulspetspennan "?
Au_2015Gbg Två Julkort, det nedre är med Fluor, det övre utan. Det ena är stämplat i IRM 179 och det andra i IRM 180. OBS platsen för datum 2015-12-16

Sortering av Brevpost

Distribution

Redan på 1930-talet började man i Holland använda en brevsorteringsmaskin som kallades “Transorma”. Den testades även i Sverige 1949-50, men provet slog inte väl ut. Maskinsortering förekom även på gamla Stockholm Bans tid. I början av 70-talet fanns där en Telefunken sorteringsmaskin som sorterade 2 500 brev i timmen. Den följdes sedan av AEG, NEC och Alcatel, maskiner som var kombinerade att åtskilja olika brevformat, stämpla, koda, avläsa och sortera. Senare (1996) kom IRM, SRM,  som klarar det mesta. 2004-05 monteras och driftsättes de 8 inköpta Toshiba TT-1100 som sorterar i 304 riktningar. En van sorterare klarar 750 försändelser / tim. Den nya IRM-maskinen påstods teoretiskt klara 40 000 / tim. Senaste uppgiften är dock sänkt till  33 000. Det behövs dock nästan 25 personer för att sköta maskinen. De senaste maskinerna IRM 179 och 180 har ännu förfinade möjligheter att lagra uppgifter om ett brev.

Försändelser som är tjockare än 6 mm kan inte sorteras i ordinarie maskiner. Tjockare "brev" upp till 2000 gr vikt sorteras i KSM (= klumpsorteringsmaskinen ?). Denna post är tidigare bortsorterad och adressen tolkas här manuellt. "Brevet" vägs och kodas och när plats finns på transportbandet, så åker brevet iväg ut på den plats som är ledig. När "brickan" som brevet ligger på, kommer till rätt adress så tippas det av i rätt behållare.

  Länk

Beskrivning (Kruth)

  AuGbg_Garbo C5-kuvert från Partille stämplat i Göteborg SRM 112, 2015-01-14. P.g.a. dåligt väder var tågen på västkusten inställda. Postnord valde då att skicka posten via Hallsberg. Brevet stämplat där i någon av de nya maskinerna IRM 171.172.173 och  "Hela vägen" POSTEN 2015-01-14 HALLSBERG
AuGbg_Hising C5-kuvert från Hisings Backa till Hässleholm. Dubbelt porto stämplat 2 ggr i maskin 2015-04-22. Ena gången har maskinen tolkat brevet som ett C4 med 85 mm våglinjer
     

 

 

Kontroll

På den danska posten upptäcker man ganska ofta texten "PORTO  KONTROLLERET". Jag förmodar att det förekommer även i Sverige, men har ännu inte lyckats finna något sådant brev. Jag tror dock att det finns anledning till detta förutom den viktkontroll som IRM-maskinerna gör

Länk Au_Au60

Beskrivning (Kr08)

AuGbg_Bornh C5-kuvert från Bornholms A/S, maskinstämplat Köpenhamns Postcenter 30.04.15.  Dock även manuell stämpel på de märken som maskinen inte nådde 30.04.2015.
auGbg_1502 C4-kuvert frankerat med 2 frimärke BREV. Stämplat Postnord Göteborg 2015-02-10. Maskinen vägt till 114 gram vilket medfört Eftertaxering 2015-02-10.
Eko_Glem Visserligen är detta behandlat i Malmö, men det är ju en fin uppföljning av maskiernas jobb. Föreningsbrev upphörde 2015-01-01 och föreningarna fick istället använda Ekonomibrev. Enkel Normalvikt nu 50 gram och brevet vägde 86, vilket resulterade i Eftertaxerad 2015-05-05
AuGbg2ggr C5-kuvert från Vidcom AB, V. Frölunda. Maskinstämplat 2 ggr. dels som C4 men även som C5-kuvert Göteborg 2015-06-02. Vikten 56g har varken åtföljts av Eftertaxering eller Lösen.

Några länkar på nätet, där det finns mer att ta del av om de senaste resurserna vad gäller Brevsortering:

 

http://www.stpress.se/artikel/breven-blir-farre-men-stressen-okar-13870 http://www.stpress.se/amnen/lista/postens-framtid http://www.hanter.se/postal-hantering/  
http://www.stpress.se/artikel/postnord-maste-spara-en-miljard-13772      

  

Begrepp - Förkortningar:

Typ Beskrivning / förklaring av de senaste moderna masinerna
ALA   = Automatisk lådlastare, för postal hantering av lådor
ALO  =  Automatisk Lådlossare
ATM  = "Frimärke" framställda  i mikroprocessorstyrda automater (t.ex. Frama, Klüssendorf)
SFM  = Storsorteringsmaskin  
   
   
Typ Beskrivning / förklaring av de tidigare moderna masinerna och begreppen
BSM  = Brevsorteringsmaskin
EAN  European Article Numbering = System för identifiering, består av unika sifferkoder
FSM  = Finsorteringsmaskin, klarar  28000 brev /tim till 240 olika riktningar. Sorterar ankommande posten.
FSU  = Förskiljningsutrustning system för ökad maskinsorterbarhet
GSM  = Grovsorteringsmaskin, sorterar brev upp till C5-format  27000 brev /tim.  Sorterar avgående posten.
IRM  = Integrerad Resning- och sorteringsMaskin, vänder och stämplar och soreterar 33000 brev /tim
CFC  = Integrerad Resning- och sorteringsMaskin. Ny variant av IRM som dessutom väger breven. Väger, stämplar och soreterar 33000 brev /tim
ID-tag = kallas streckkoden som skrivs på längst till vänster, när brev videokodas
IPM  = Integrerad ProduktionsModell  (Multeterminal i Östersund var tidig)
ISM   =Integrerad SorteringsMaskin. De nya Toshiba-maskinerna TT-1000 (207 och 208) som installerades i Göteborg under juli 2005, är av denna typ.
KSM  = Klumpsorteringsmaskin, för "tjocka/oformliga" brev som ej går i de andra masinerna
SSM  = Storsorteringsmaskin, avsedd för brev större än C5-format till 200 olika riktningar
SRM  = Skiljning- och ResningsMaskin, vänder och stämplar 33000 brev /tim.
   
OCR  Optical Character Recognition
VCS Video Coding System
PTM  Postterminal. En del av de 6 serviceterminaler som lagts ned under 2000, kallas Postcenter. Namnändrades under 2006 till Företagscenter.
   Apelsinkoden kallas ibland den orange streckkoden nere på kuvertet
   VideoJet kallas den svarta klartexten längst ned på kuvertet. Denna försvann under 2007, men kommer tillbaka med annan funktion under 2008
Bar-code scanner  = Streckkodsläsare

Tack !

Ett varmt TACK riktas till personalen  på  terminalen, som välvilligt har svarat för en del av informationen på dessa sidor. Det är främst en del tekniska fakta som är värdefulla uppgifter att få. Vi samlare med inriktning på modern posthistoria, har då lättare att förstå varför breven ibland ser ut som de gör.

Slutligen ett varmt Tack till Jörgen Arvidsson som gav mig fototillstånd och vår guide Synnöve Wiklander, som visade oss en mycket intressant arbetsplats med ett stort antal fantastiska maskiner. Teknikerna hade också värdefulla uppgifter.

 

Litteraturhänvisning.

Team Terminal Nr 2 Juni 1999 Presentation av Malmö Postterminal 
NYHETS-Posten Presentation av Göteborgs Postterminal 
Filatelisten 2001 sid. 228 Helmuth Lavicka Posten Produktion - Brevnätet
ATM, datorutskrivna frimärken Terminal Facktuellt (SEKO:s facktidning)
Studiebesök på terminalen  

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>