Postal Automation Göteborg 2008.

Automation är ett sätt att låta maskiner göra ett ofta enformigt arbete. Automatiseringen lämnar idag inte något av de områden oberörda, som har med meddelandebefordran att göra. Det är framför allt Postens maskiner som stämplar, sorterar och hanterar post som beskrivs / visas här. Automation är ju också en del av svensk modern posthistoria. Att studera automationen inom Posten AB är mycket fascinerande och här redovisas lite av intrycken från vårt andra besök på Göteborgsterminalen som ligger på Kruthusgatan. Vår guide Inger Gustafsson berättade lite om Posten AB i stort och förevisade sedan de olika grupper som arbetar med brev mellan 18.oo och 21.3o en torsdagskväll. Kl. 22,12 avgår Posttåget till Stockholm, så till dess måste allt vara klart

+ 

Terminalbesök på Posten AB i Göteborg   2008-01-17.

+
<= Manuell sortering   -||-  Automatisk sortering  =>

Interna Länkar.

Main page

Posthistoria Huvudsida

Makulering

Hallsberg

Rosersberg
Terminalbesök Alvesta Terminalbesök Malmö 2007      

 

Terminalbesök Göteborg 2004

Terminalbesök  Göteborg 2008

Terminalbesök Göteborg 2015

Terminalbesök Göteborg 2016

Upptagningsområde

1641 Karta över Göteborg Postterminals geografiska område, gällande 2008.

Snabbval till några avsnitt på denna sida.

Inledning Direktinlämning Inkommande Etikettmaskin
Makulering Sortering Klumppost Förkortningar

Inledning.

Vi hälsades välkomna av guiden Inger Gustafsson, som berättade lite om Posten AB generellt, och speciellt om verksamheten inom postnummerområde 40 - 51.  Sverige har idag 10 terminaler + 1 för Utrikestrafik i Arlanda. Göteborgs postterminal har c:a 850 anställda som hanterar c:a 2 milj. försändelser/dygn. A-post på em. och B-post på fm. Även A-klump från Härryda sorteras här.Verksamheten på terminalen pågår 6 dagar i veckan. Lördagar är verksamheten minimal och det töms heller inga av de 3300 brevlådorna.

Den maskinella utrustningen på terminalen bestod nov. 2004 av följande maskiner

Antal Typ Nr Antal riktningar

Beskrivning / kapacitet (Kruth)

1 IRM 111 ? "Stämplar" kodar och sorterar brev upp till C5-format.   33 000 brev/tim.
1 SRM 112 ? "Stämplar"  brev upp till C5-format.   33 000 brev/tim.
4 GSM G040, G052, G053, G054 92 Grovsorteringsmaskin,  sorterar brev upp till C5-format  25 000 brev /tim
4 FSM G013, G055, G056, G057 295 Finsorteringsmaskin,  sorterar ankommande brev upp till C5-format  28 000 brev /tim
2 SSM G058, G059 200 Sorterar brev större än C5-format. 17 000 brev/tim.
1 KSM G094 188 Klumpsortering
6 VIF Flera olika - Vägning i Flykten
  ePP ? - På ePP jobbar 23 personer, men denna avd. ingick inte i besöket

Januari 2008 var den maskinella utrustningen på terminalen  följande.

Antal Typ Nr Antal riktningar

Beskrivning / kapacitet (Kruth)

1 IRM 111 ? "Stämplar", kodar och sorterar brev upp till C5-format.   33 000 brev/tim.
1 SRM 112 ? "Stämplar"  brev upp till C5-format.   33 000 brev/tim.
? GSM G040, G052, G053, G054  ?????? 92 Grovsorteringsmaskin, stämplar EJ, men kodar och sorterar brev upp till C5-format  25 000 brev /tim. ??????????????????
2 ISM 207,208 ? Toshiba, stämplar EJ, men kodar och sorterar avgående post
? FSM G013, G055, G056, G057  ?????? 295 Finsorteringsmaskin, sorterar ankommande brev upp till C5-format  28 000 brev /tim, men lämnar inga markeringar på breven
2 SSM G058, G059 200 Kodar och sorterar brev, större än C5-format. 17 000 brev/tim. ????????????????????
1 KSM G094 188 Klumpsortering
? VIF Flera olika - Vägning i Flykten

 

Direktinlämning.

Även kallad VIF

Sedan ett antal år tillbaka används ett system som kallas  "Vägning I Flykten". Till för Storkunder som på ett eller annat sätt lämnar sin post och betalar via fakturering. Flera olika maskiner finns och har använts. Kapaciteten är c:a 8000 - 10000 brev/tim.

Länk (80) Nr

Beskrivning (Kr08)

1674 En av de maskiner som stämplar "PORTO  BETALT" på VIF-posten sköts här av en glad gosse.
1675 En av de andra maskinerna som stämplar "PORTO  BETALT" på VIF-posten. Dessa VIF-brev fortsätter sedan till lämplig maskin för kodning och sortering till rätt ort.
801 Avtryck från en något äldre maskin av modell PVI 90, som normalt används för makulering av frimärke. Maskinen har fått en annan kliche´ 30 x 30 mm. med texten:  PORTO  BETALT  411 GÖTEBORG
802 Den här röda 30 x 22 mm. "DIREKTINL. Porto Betalt, Port Payé " kommer ifrån en maskin av fabrikat Ascom / Hasler 320 Plus
808 Samma  röda 30 x 22 mm. "DIREKTINL. Porto Betalt, Port Payé " från ett lite större kuvert i närbild.
809 Den här röda 25 x 25 mm. "SVERIGE, Porto Betalt, Port Payé",  ovanför ett posthorn, tryck från ännu en maskin
805 Vif Lösenförsändelse med 15.50 kr till kund som har VIF-avtal med Posten. Utsänt 2004-06-09. Avgiften inlagd i VIF

 

Inkommande försändelser

Brevlådeposten inkommer till terminalen i säckar och lådor med adresslapp, se nedan. I en stor trumma på IRM 111 eller SRM 112 avskiljes s.k. "fladderpost". Försändelser tjockare än 20 mm. bortsorteras manuellt. Normalt användes 1 Inrobot och 3 Utrobotar för att samla/stapla alla blå lådor på rätt sätt

Länk (80) Nr

Beskrivning (Kr08)

800 Etikett från en säck med "Behandlad klump från Styrsö"
803 Etiketter från blå lådor  med post från Stockholm och Malmö GSM, SMÅ. Lägg märke till kvalitetsstämplarna som talar om vem som ansvarar för packningen av lådan. Dessa stämplar förekommer ibland även på brev
1643 Här hanteras inkommande blå lådor från olika ställen. Lådorna vägs och transporteras därefter till rätt station för vidare behandling.
1644 Transportsystemet är en komplicerad apparat.
1645 Här åker lådorna på transportband till nästa anhalt
1646 Här studeras platsen där lastning av lådorna på vagnar sker.  En lådvagn tar 20 lådor. Maskinen som lastar lådvagnar heter ALA och den som lastar av heter ALO.
1647 När vagnen är fullastad får personalen besked om det genom blinkande lampor
1653 Den blå skylten säger Automatisk Lådlastare 960 lådor / tim.

 

Etikettmaskin

Länk Nr

Beskrivning (Kr08)

1651 Automatisk etikettmaskin ser till att lådorna är rätt adresserade. Här får den blå lådan RÄTT adress på etiketten.
1652 Nr 1 kollar etiketten. Nr 2 tar bort etikett. Nr 3 sätter på NY etikett på de lådor som passerar dessa 3 stationer/maskiner.

Här passerar alla lådor från SSM.

Makulering.

Maskinerna IRM och SRM vänder posten rätt, dvs. brevet står på högkant med frimärket nedåt. "Stämpeln" består av en färgspruta med 2 munstycke om  vardera 20 "hål". Ett övre och ett nedre munstycke en bit från varann. Varje "hål" i munstycket består av ett antal mindre hål, så bläckstrålen som kommer ut på brevet är otroligt liten. Se vidare Göteborg 2004 - Makulering

IRM 111

Länk Nr

Beskrivning (Kr08)

1668 Här kontrolleras breven som maskinen IRM 111 ska makulera frimärket på samt koda och sorterar till rätt blå låda för vidare distribution. Inmatning sker i andra ändan av maskinen
1670 Manöverpanelen till IRM 111. Via bildskärmen och tangentbordet styrs en dator med dubbla hårddiskar, så att ingen data går förlorad.
1671 Vid pilen under plexiglaset syns ett brev på högkant. Här stämplas, sorteras och transporteras breven med en hastighet av c:a 33000 brev/tim
804 Varje dag körs ett Testkort i IRM och SRM. De skickas till Stockholm för kontroll av såväl stämpeln som "apelsinkoderna".
805 Här de olika streck som förekommer i den nya koden. De här måtten ska de nya koderna ha
806 Nederdelen på 4 C6-brev postade och sorterade samma dag 2008-01-17. Uppifrån IRM 111, SRM 112, ISM 207 och ISM 208 till samma postnummer 281 49.  OBS. De olika koderna, men endast de 2 nedre till vänster är lika.
807 C6-brev stämplat och sorterat samma dag 2008-01-17. Poseidon utan våglinjer på dessa mindre kuvert.
ISO Ett annat sätt att makulera frimärket. Brev med 8 frimärke, vackert makulerade med kvalitetsstämpel K 627 någon gång under år 2004.

Sortering.

Sortering kan ske i flera olika maskiner beroende på var i kedjan brevet befinner sig. Den avgående posten sorteras oftast i IRM, ISM eller GSM och SSM sorterar de större breven typ C4. I juli 2005 installerades de nya ISM, Toshiba-maskinerna TT-1000 nr 207 och 208 i Göteborg. Det var de senaste av de 8 maskiner som Posten AB köpte in av Toshiba.

SSM 059

Det finns 2 SSM  i Göteborg 058 och 059 . Bilderna nedan visar SSM 059

Länk  

Beskrivning (Kr08)

1648 Manöverpanelen till SSM 059.
1649 Laddning / inmatning av C4-kuvert / brev i SSM 059.

Bilder på andra maskiner

Länk Nr

Beskrivning (Kr08)

1660 Här laddas maskinen ISM 208 (fabrikat Toshiba) med brev som ska sorteras.
1659 Här sker inmatning av brev i maskin ISM 208. Denna maskin kan bara koda och sortera maskinsorteringsvänliga brev
1658 I de blå lådorna vid röda pilen hamnar breven sedan de sorterats i maskinen ovan ISM 208.
1661 Vid högra pilen ställs alla brev med frimärket åt samma håll, för att senare automatiskt matas in i maskin  ISM 208
1662 Här berättar Inger för de mest uppmärksamma något, som jag inte uppfattade, men det var säkert något intressant.
1663 Vid röda pilen är inloppet till IRM-trumman. Trummans funktion är att sortera ut försändelser, som är för tjocka att köras i IRM.
1664 Trumman sedd från annan vinkel. Trumman består av lameller som har X mm mellanrum för att släppa igenom brev som är vänliga för.
maskinsortering.
1665 I bildens vänstra kant ses IRM-trumman. Här diskuterar några av gruppen något riktigt intressant, men VAD hörde inte  jag ???
1666 Vid gula pilen den stora "torktumlaren" som skiljer ut klumpposten innan övrig post går in i IRM 111. Den Integrerade Resningsmaskinen som hanterar 33000 brev / tim. Se den blå skylten
1667 Här studerar några av gruppen klumpposten, som sorteras bort i "torktumlaren" för vidare transport till klumppostmaskinen nedan.

Klumppost

Försändelser som är tjockare än 6 mm kan inte sorteras i ordinarie maskiner. Tjockare "brev" upp till 2000 gr vikt  sorteras i KSM (= klumpsorteringsmaskinen G094) Denna post är tidigare bortsorterad och adressen tolkas här manuellt. "Brevet" vägs och kodas och när plats finns på transportbandet, så åker brevet iväg ut på den plats som är ledig. När "brickan" som brevet ligger på, kommer till rätt adress så tippas det av i rätt behållare.

  Länk

Beskrivning (Kruth)

1654 "Brevet" vägs och väntar här på sin plats på bandet med brickor som transporteras runt till rätt behållare. Se bild 1657 nedan
1656 I behållarna till höger hamnar "breven" så småningom. Här diskuteras något väsentligt med guiden.
1657 Gruppen fortsätter framåt och en flicka kommer för att hämta en full behållare med sorterade "brev"
     

 

 

Kontroll

Länk/Term  

Beskrivning (Kr08)

G-Posten   GP-artikel om personalkontroll 2005-10-11
3_olika 2008-02 3 olika inkjet stämplade våren 2008-02-29, 2008-03-06,  2008-03-18. OBS.  Våglinjer, posthorn

Brevsortering:

Redan på 1930-talet började man i Holland använda en brevsorteringsmaskin som kallades “Transorma”. Den testades även i Sverige, men provet slog inte väl ut. Maskinsortering förekom även på gamla Stockholm Bans tid. I början av 70-talet fanns där en Telefunken sorteringsmaskin som sorterade 2 500 brev i timmen. Den följdes sedan av AEG, NEC och Alcatel, maskiner som var kombinerade att åtskilja olika brevformat, stämpla, koda, avläsa och sortera. Senare (1996) kom IRM, SRM,  som klarar det mesta. 2004-05 monteras och driftsättes de 8 inköpta Toshiba TT-1100 som sorterar i 304 riktningar.

En van sorterare klarar 750 försändelser / tim. Den nya IRM-maskinen påstods teoretiskt klara 40 000 / tim. Senaste uppgiften är dock sänkt till  33 000. Det behövs dock nästan 25 personer för att sköta maskinen. 

 

Begrepp - Förkortningar:

Typ Beskrivning / förklaring
ATM  = "Frimärke" framställda  i mikroprocessorstyrda automater (t.ex. Frama, Klüssendorf)
BSM  = Brevsorteringsmaskin
FSM  = Finsorteringsmaskin, klarar  28000 brev /tim till 240 olika riktningar. Sorterar ankommande posten.
GSM  = Grovsorteringsmaskin, sorterar brev upp till C5-format  27000 brev /tim.  Sorterar avgående posten.
IRM  = Integrerad Resning- och sorteringsMaskin, vänder och stämplar och soreterar 33000 brev /tim
ISM  Integrerad SorteringsMaskin. De nya Toshiba-maskinerna TT-1000 (207 och 208) som installerades i Göteborg under juli 2005, är av denna typ.
KSM  = Klumpsorteringsmaskin, för "tjocka/oformliga" brev som ej går i de andra masinerna
SSM  = Storsorteringsmaskin, avsedd för brev större än C5-format till 200 olika riktningar
   
SRM  = Skiljning- och ResningsMaskin, vänder och stämplar 33000 brev /tim.
   
EAN  European Article Numbering = System för identifiering, består av unika sifferkoder
OCR  Optical Character Recognition
VCS Video Coding System
ID-tag = kallas streckkoden som skrivs på längst till vänster, när brev videokodas
PTM  Postterminal. En del av de 6 serviceterminaler som lagts ned under 2000, kallas Postcenter. Namnändrades under 2006 till Företagscenter.
   Apelsinkoden kallas ibland den orange streckkoden nere på kuvertet
   VideoJet kallas den svarta klartexten längst ned på kuvertet. Denna försvann under 2007, men kommer tillbaka med annan funktion under 2008
Bar-code scanner  = Streckkodsläsare

Tack !

Ett varmt TACK riktas till personalen  på  terminalen, som välvilligt har svarat för en del av informationen på dessa sidor. Det är främst en del tekniska fakta som är värdefulla uppgifter att få. Vi samlare med inriktning på modern posthistoria, har då lättare att förstå varför breven ibland ser ut som de gör.

Slutligen ett varmt Tack till Jörgen Arvidsson som gav mig fototillstånd och vår guide Inger Gustafsson som visade oss en mycket intressant arbetsplats med ett antal fantastiska maskiner.

 

Litteraturhänvisning.

Team Terminal Nr 2 Juni 1999 Presentation av Malmö Postterminal 
NYHETS-Posten Presentation av Göteborgs Postterminal 
Filatelisten 2001 sid. 228 Helmuth Lavicka Posten Produktion - Brevnätet
ATM, datorutskrivna frimärken Terminal Facktuellt (SEKO:s facktidning)
Studiebesök på terminalen  

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>