Postal Automation Göteborg 2004.

Automation är ett sätt att låta maskiner göra ett ofta enformigt arbete. Automatiseringen lämnar idag inte något av de områden oberörda, som har med meddelandebefordran att göra. Det är framför allt Postens maskiner som stämplar, sorterar och hanterar post som beskrivs / visas här. Automation är ju också en del av svensk modern posthistoria. Att studera automationen inom Posten AB är mycket fascinerande och här redovisas lite av intrycken från ett besök på Göteborgsterminalen som ligger på Kruthusgatan. Produktionschef Kjell Holmberg beskrev först Posten AB i stort och förevisade sedan de olika grupper som arbetar mellan 18.oo och 21.3o en torsdagskväll.

+ 

Terminalbesök på Posten AB i Göteborg   2004-11-04.

+
<= Manuell sortering   -||-  Automatisk sortering  =>

Interna Länkar.

Main page

Posthistoria

Makulering

Hallsberg

Rosersberg

Terminalbesök Alvesta 2007

Terminalbesök Malmö 2007

Automation

Med o utan Poseidon

 

Nordia 2005

Terminalbesök Göteborg 2004

Terminalbesök  Göteborg 2008

Terminalbesök Göteborg 2015

Terminalbesök Göteborg 2016

Snabbval till några avsnitt på denna sida.

Inledning Avskiljning Makulering Sortering
Kodning_-_OCR Distribution VIF Förkortningar
Postterminalen Göteborg Stämplat 1997-09-29 En kort period under hösten  1997 var Poseidon ganska röd. Hela stämpeln rodnade.
    Normal stämpel 1997-05-14.

 

Inledning.

Vi hälsades välkomna av Kjell Holmberg, som berättade lite om Posten AB generellt, men även om verksamheten inom postnummerområde 40 - 51.  Sverige och Nya Zeeland är de enda länder som är helt avreglerade. Canada kommer snart och 2008 kommer förmodligen hela Europa att vara avreglerat.

Verksamheten på terminalen pågår 6 dagar i veckan. Lördagar är verksamheten minimal och det töms inga av de 3300 brevlådorna.

Den maskinella utrustningen på terminalen består idag (2004-11-) av följande maskiner

Antal Typ Nr Antal riktningar

Beskrivning / kapacitet (Kruth)

1 IRM 111 ? "Stämplar" kodar och sorterar brev upp till C5-format.   32 000 brev/tim.
1 SRM 112 ? "Stämplar"  brev upp till C5-format.   32 000 brev/tim.
4 GSM G040, G052, G053, G054 92 Grovsorteringsmaskin,  sorterar brev upp till C5-format  25 000 brev /tim
4 FSM G013, G055, G056, G057 295 Finsorteringsmaskin,  sorterar ankommande brev upp till C5-format  28 000 brev /tim
2 SSM G058, G059 200 Sorterar brev större än C5-format. 17 000 brev/tim.
1 KSM G094 188 Klumpsortering
6 VIF Flera olika - Vägning i Flykten
  ePP ? - På ePP jobbar 23 personer, men denna avd. ingick inte i besöket

Avskiljning.

Brevlådeposten inkommer till terminalen i säckar och lådor med adresslapp, se nedan. I en stor trumma på IRM 111 eller SRM 112 avskiljes s.k. "fladderpost". Försändelser tjockare än 20 mm. bortsorteras manuellt.

Länk

Beskrivning (Kruth)

Kh 11 Etiketter från blå lådor med "Obehandlad post" från Göteborg 19, Lerum och Billdal
Kh 12 Etiketter från blå lådor och säckar med "Obehandlad post" från Vänersborg, Mölnlycke och Vårgårda
Bild 7 I lokalen hänger en planch av postbil, modell äldre utanför Stockholm 1 på Vasagatan. Posthuset där invigdes 1903 men denna bild är av något senare datum.

Makulering.

IRM och SRM vänder posten rätt, dvs. brevet står på högkant med frimärket nedåt. "Stämpeln" består av en färgspruta med 2 munstycke om  vardera 20 "hål". Ett övre och ett nedre munstycke. Varje "hål" i munstycket betår av ett antal småhål, så bläckstrålen som kommer är otroligt liten.

Länk Årtal

Beskrivning (Kruth)

Björn_Gbg   Stämplad GÖTEBORG POSTTERMINAL
Renhorn   För att se tätheten på en yta som är sprutad så jämför med linjalen. Karlstads symbol "Renhorn" lämpar sig bra för att åskådliggöra hur tätt alla de små hålen kan spruta bläcket.
Aumiss 25   Denna bild visar att det ibland kan bli förskjutning i sidled av det ena munstycket. Poseidon har blivit knäsvag, eller fått darr i benen. Stämplat  2004-06-13 i Göteborg IRM 111.
Bild 10a   Bakom "glasdörren" ser vi ?????
Bild 10b   Maskin ????? som ???? posten
Bild 14   En del av manuella arbetet, innan maskin ????? tar hand om sorteringen
Bild 15   I förgrunden nätbehållare och bakom syns maskin ???
16a   Under det något repiga plastlocket ser man färgbehållaren som förser sprutorna med bläck och
16 spruta   Lyfter man på plastlocket ser det ut så här. Pilarna visar på de båda munstycken som ger bilden / stämpeln på breven
Bild 16c   IRM 111, bläcksprutan som makulerar frimärket på brevet/kortet, med den gemensamma färgbehållaren vid pilen
Bild 16d   "Cancellation quality mark". Stämplingsenheten i IRM 111
718   Vad är detta ?
719   En av manöverpanelerna till bl.a. "Scanning submodule 1" i IRM 111
721   Brev stämplat i IRM 111 med ram och även sorterat i 111. OBS de 2 prickarna t.v. om Poseidon i ramen
720   Brev stämplat i SRM 112 som har 8 prickar istället för ram. Sorteringen har skett i GSM 040
Bild 726   Operatörsunderhåll ?  Här visas .................?
Bild 727   Operatörsunderhåll ?  Här visas .................?

 

Sortering.

Länk

Beskrivning (Kruth)

GSM 052 Här kontrolleras en "blå låda" som maskinen GSM 052 sorterar ned posten i. Det finns 92 staplar för olika riktningar. Inmatning sker i andra ändan av maskinen
GSM 053a Här sker inmatning från de blå lådorna till maskin GSM 053
GSM 053b En av klubbens medlemmar studerar maskinens arbetssätt.
GSM 054 GSM 054 som för tillfället får vila sig lite. I den bortre ändan matas breven in i maskinen

 

Kodning - OCR

Maskinen läser normalt postnummer men ibland uppstår det problem. Avsändaren har ibland inte följt Postens anvisningar om hur ytan på kuvertet bör utnyttjas. Ibland har avs. skrivit slarvigt eller t.o.m. felaktigt postnummer. Brevet videokodas då och går till manuell behandling. Här några ex. på denna problematik.

Länk

Beskrivning (Kruth)

Bild 8 3 av de bildskärmar på vilka de scannade breven visas 2 åt gången. Brevet finns kvar i maskinen i 15 sek. sedan sorteras det ut till ett särskilt fack. Här gäller det att ha flinka fingrar. 1800 brev/tim. ska läsas och kodas rätt för att sedan av maskinen sorteras till rätt blå låda.

 

Distribution.

Länk

Beskrivning (Kruth)

Utkaj1 Här avslutas studiebesöket på Utkajen med 74 m spår för lastning och lossning
Utkaj2 Gruppen samlad vid slutstationen "Posttåget" som lastas för att morgonen efter lossas på en annan plats
Utkaj3 Dessa vagnar är gamla "Postkupéer" som är ombyggda för att rymma c:a 50 behållare med blå lådor

 

 

VIF.

Sedan ett antal år tillbaka används ett system som kallas  "Vägning I Flykten".  Detta bygger till stor del på att företaget som lämnar in post har märkt den med en s.k. EAN-kod. Maskinkapaciteten är c:a 10000/tim.
 

EAN-koder.

Du har säkert sett att mjölkpaketen har en EAN-kod som kassörskan avläser. Nu kan du se samma typ av kod även på kuverten som kommer på posten. Kommuner och en del större företag utnyttjar denna ganska nya tjänst som Posten AB tillhandahåller. Oftast har företagen en Frankostämplingsmaskin i vilken portot beräknas för avg. post. Ett annat sätt är Porto Betalt på färdigtryckta kuvert. Inte särskilt trevligt det heller för frimärkssamlare. Med EAN-koden på kuverten kan posten läsa av och enkelt debitera kunden. Man kan även med EAN-kodens hjälp belasta rätt avdelning på ett företaget. Företagspost är ju oftast i format C5 eller C4 och därmed lite svåra att samla. I USA, Tyskland och England finns e-stamp, en tillsats till datorn som förutom att den adresserar kuverten, ritar ett "frimärke" vars kostad  avräknas från ett konto. Här nedan några svenska VIF-brev i förminskad skala.

Länk

Beskrivning (Kruth)

VIF 1 Gruppen kommer till VIF. Se skylten i ovankant av bilden.
VIF 2 De blå lådorna fylda med VIF-post, på väg till sorteringsmaskinerna
EAN 1 Brev från Liseberg i Göteborgs Postregion, tyvärr inte daterat - sorterat. Det är dock använt 2004-11- EAN-kod uppe till vänster.
EAN 2 Brev från Sahlgrenska Göteborgs Postregion, och sorterat 2001-03-30 i  maskin 053 i Göteborg. EAN-kod uppe till vänster.
EAN 3 Brev från Länsarbetsnämnden i Malmö med Porto Betaltstämpel. Sorterat 2001-03-06-i maskin 70. EAN-etikett till vänster
EAN 4 Brev från Karlshamns AB med Porto Betaltruta. Brevet är sorterat i maskin 065 i Alvesta 2001-04-04. EAN-kod nere till vänster.
EAN 7 C6-kuvert från ?????? med Porto Betaltruta i form av etikett som stämplats 2004-06-16. Till v. EAN-koden som styr debiteringen
EAN 5 Brev från Analys - Inkasso AB med Porto Betaltruta. Brevet är sorterat i maskin 026 i Årsta 2004-12-02. EAN-kod 120 193 100 upptill. Detta är dock inte behandlat i VIF.
EAN 6 Brev från HDF-Bolagen AB med Porto Betaltstämpel, daterad 2004-11-~~. Brevet saknar videojet-sortering, men har troligen sorterats i Malmö. EAN-kod 020 443 309 nere till vänster.
296271 Pitney Bowes maskin Lic. 296271, med EAN-kod i frankostämpelns reklamruta. 2000-02-09

Kontroll

Länk

Beskrivning (Kruth)

40510

Stämpel Göteborgs Postterminal Granskningen 405 10 Göteborg. Frankostämplad 2005-07-01, granskad 2005-07-04

Brevsortering:

Redan på 1930-talet började man i Holland använda en brevsorteringsmaskin som kallades “Transorma”. Den testades även i Sverige, men provet slog inte väl ut. Maskinsortering förekom även på gamla Stockholm Bans tid. I början av 70-talet fanns där en Telefunken sorteringsmaskin som sorterade 2 500 brev i timmen. Den följdes sedan av AEG, NEC och Alcatel, maskiner som var kombinerade att åtskilja olika brevformat, stämpla, koda, avläsa och sortera. Senare (1996) kom IRM, SRM,  som klarar det mesta. 2004-05 monteras och driftsättes de 8 inköpta Toshiba TT-1100 som sorterar i 304 riktningar.

En van sorterare klarar 750 försändelser / tim. Den nya IRM-maskinen påstods teoretiskt klara 40 000 / tim. Senaste uppgiften är dock sänkt till  32 000. Det behövs dock nästan 25 personer för att sköta maskinen. 

 

Begrepp - Förkortningar:

Typ Beskrivning / förklaring
ATM  = "Frimärke" framställda  i mikroprocessorstyrda automater (t.ex. Frama, Klüssendorf)
BSM  = Brevsorteringsmaskin
FSM  = Finsorteringsmaskin, klarar  28000 brev /tim till 240 olika riktningar
GSM  = Grovsorteringsmaskin, sorterar brev upp till C5-format  27000 brev /tim
KSM  = Klumpsorteringsmaskin, för "tjocka/oformliga" brev som ej går i de andra masinerna
SSM  = Storsorteringsmaskin, avsedd för brev större än C5-format till 200 olika riktningar
IRM  = Integrerad Resnings- och sorteringsMaskin, vänder och stämplar 32000 brev /tim
SRM  = Skiljning- och ResningsMaskin, vänder och stämplar 32000 brev /tim.
   
EAN  European Article Numbering = System för identifiering, består av unika sifferkoder
OCR  Optical Character Recognition
VCS Video Coding System
ID-tag = är streckkoden som skrivs på längst till vänster, när brev videokodas
PTM  Postterminal. (En del av de 6 serviceterminaler som lagts ned, kallas nu Postcenter)
   Apelsinkoden kallas ibland den orange streckkoden nere på kuvertet
   VideoJet kallas den svarta klartexten längst ned på kuvertet
Bar-code scanner  = Streckkodsläsare
ISM  Integrerad SorteringsMaskin. De nya Toshiba-maskinerna TT-1000 som i Göteborg kommer att installeras omkring 2005-07-, är av denna typ.

Tack !

Ett varmt TACK riktas till personalen  på  terminalen, som välvilligt har svarat för en del av informationen på dessa sidor. Det är främst en del tekniska fakta som är svåra att få uppgifter om. Slutligen ett stort Tack till Kjell Holmberg som visade oss en mycket intressant arbetsplats med ett antal fantastiska maskiner.

 

Litteraturhänvisning.

Team Terminal Nr 2 Juni 1999 Presentation av Malmö Postterminal 
NYHETS-Posten Presentation av Göteborgs Postterminal 
Filatelisten 2001 sid. 228 Helmuth Lavicka Posten Produktion - Brevnätet
ATM, datorutskrivna frimärken Terminal Facktuellt (SEKO:s facktidning)

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>