Alvesta Postterminal 2007.

Automation är ett sätt att låta maskiner göra ett ofta enformigt arbete. Automatiseringen lämnar idag inte något av de områden oberörda, som har med meddelandebefordran att göra. Det är framför allt Postens maskiner som stämplar, sorterar och hanterar post som beskrivs / visas här. Automation är ju också en del av svensk modern posthistoria. Att studera automationen inom Posten AB är mycket fascinerande. Växjö Filatelistförening hade valt att på majmötet göra ett studiebesök på Postterminalen. Alvesta är en av de 10 terminaler som finns kvar idag. Jag fick möjlighet att deltaga och redovisar här i korthet besöket.

+ 

Terminalbesök på Posten AB i Alvesta   2007-05-02.

+
<= Manuell sortering   -||-  Automatisk sortering  =>

Interna Länkar - Terminalbesök.

Main page

Posthistoria Huvudsida

 Hallsberg

Rosersberg

Makulering

Linkpage

Terminalbesök Alvesta 2007

Terminalbesök Alvesta 2019

Terminalbesök Malmö 2007

Terminalbesök Göteborg 2004

Terminalbesök  Göteborg 2008

Terminalbesök Göteborg 2016

 

 

Snabbval till några avsnitt på denna sida.

Terminalen Inledning Avskiljning Makulering
Sortering Kodning_-_OCR VIF Förkortningar

Terminalen.

Terminalen byggdes 1988 och har sedan dess utökats något och omfattar idag c:a 7000 m2.

Smålandsposten 2008 - Alvesta bäst i landet.

 
  Länk

Beskrivning  (alv)

Alv_Ost Ett tidigare stämplat 2005-09-22 C6-kuvert utan frimärke till Miljonlotteriet. Sorterat Alvesta IRM 118.  Borde ha blivit Lösenbelagt.
Alv 1398 Bild från parkeringen, avsedd för personalen, ligger norr om huvudbyggnaden.
Alv 1400 Entrén där både besökare och personalen går in
Alv 1401 Entrén där såväl besökare som tjänstgörande personal går in.
Alv 1403 Lastbil med post anländer till terminalen. Kontroll av ekipaget utanför grindarna.
Alv 1406 Grindarna öppnas och bilen kör in. Här avlämnar den sin värdefulla last som kommer från hela upptagningsområdet från Falkenberg, Halmstad i väster till Kalmar och Öland i öster.
Alv 1408 Medlemmarna i Växjö frimärksklubb börjar här samlats utanför entrén, inför kvällens studiebesök på terminalen.

Inledning.

Vi hälsades välkomna av Maritha och Ronny, som berättade lite om Posten AB generellt, men även om verksamheten inom postnummerområde 30 - 39.   70 % av alla brevförsändelserna maskinsorteras och 360 anställda ser här till att maskinerna och den manuella sorteringen fungerar. Efter en kopp kaffe med kaka förevisade de sedan var sin grupp av klubbmedlemmarna. Vi fick se de olika stationerna som arbetar mellan 18.oo och 21.3o en onsdagskväll. Det är ungefär den tid man har på sig, innan all post ska vara färdigsorterad, för att hinna med flyg och andra transporter.

Länk

Beskrivning (alv)

Alv karta Karta över upptagningsområdet för Alvesta terminalen. Ett ganska stort område, med många mil att köra för att hämta posten, så 96-97 % kan delas ut dagen efter. En mycket bra siffra jämfört med andra länder i Europa
Alv 1410 Uppmärksamma deltagare lyssnar till informationen
Alv 1411 Någon sade att kaffet står i hörnet och alla vänder blickarna dit
Alv 1412 Guiderna Maritha och Ronny som svarade för en mycket trevlig och givande afton
Alv 1414 Klubbens ena vinst i Närvarolotteriet. En vacker förstoring av ett äldre vykort från Växjö

Den maskinella utrustningen på terminalen består idag (2007-05-02) av följande maskiner

Antal Typ Nr Antal riktningar

Beskrivning / kapacitet (alv)

1 IRM 118 ? "Stämplar" och sorterar brev upp till C5-format.   32 000 brev/tim.
2 GSM 007, 008 92 Grovsorteringsmaskin,  sorterar brev upp till C5-format  25 000 brev /tim. Flyttade från Uppsala 2005
2 FSM 067,068 295 Finsorteringsmaskin,  sorterar brev upp till C5-format  28 000 brev /tim
1 SSM A69 200 Sorterar brev större än C5-format. 17 000 brev/tim.
1 KSM ? 24 Klumpsortering
4 VIF V223, V224, V226, V236 -- Vägning i Flykten, tjänsten kallas Frankeringsservice och vänder sig i första hand till större kunder.
1 VIF - --  Av märke Postmästaren ny från 2007. 8000 - 10000 brev / tim.

Avskiljning.

Brevlådeposten inkommer till terminalen i säckar och lådor med adresslapp. I en stor trumma på IRM 118  avskiljes s.k. "fladderpost". Försändelser tjockare än 6 mm. bortsorteras manuellt.

Länk

Beskrivning (alv)

Alv 11 Etiketter från blå lådor med "Osorterad fladderpost" från IRM
Alv 12 Etiketter från blå lådor med små brev Malmö Utrikes och en personlig kvalitetsstämpel 2-248
Alv 1434 Ett antal personer plockar bort försändelser som inte kan hanteras av IRM 118-maskinen
Alv 1417 I bortre ändan av bandet (se pilen) går posten in i en trumma som sorterar bort den sk. "fladderposten". Tunna papper, typ beställningar ur veckotidningar och andra häften.

Makulering.

IRM-maskinen vänder posten rätt, dvs. brevet står på högkant med frimärket nedåt. "Stämpeln" består av en färgspruta med 2 munstycke om  vardera 20 "hål". Ett övre och ett nedre munstycke. Varje "hål" i munstycket betår av ett antal småhål, så bläckstrålen som kommer ut, är otroligt liten.

Länk (alv)

Beskrivning

 

Halmstad och Kalmar stämplar i viss mån en del försändelser i PVI-maskiner som även finns på terminalen i Alvesta

Alv 14 PVI-maskin som stämplat med Postkupén 2007
Alv 1438 IRM 118 precis efter inmatning/culler delen. Breven går fram och tillbaka här, när dom t.ex. väntar på att få en kod från videokodningen. Denna sektionens funktion är att fördröja breven innan dom får koden ditsprayad.
 
Alv 15 C6-kuvert som lämnades direkt i maskinen, stämplades i IRM 118 2007-05-02, utan ram runt postkupén och sorterades även där. Klartexten (Videojet) finns bara kvar i IRM-maskinerna på samtliga terminaler.
Alv 16 Brev lämnat samtidigt, men som inte stämplades i IRM 118. Sorteringen  2007-05-02 har skett helt normalt som klartexten också visar.
Alv_201412 C6-kuvert som frankerats med  2 st Julpost, varav det ena mest på baksidan av kuvertet. Stämplats två ggr.  2014-12-23, både i IRM 118 och IRM 176

 

Sortering.

Länk

Beskrivning (alv)

Alv 1418 Klumpposten, dvs. brev av tjockare eller oformligt format sorteras i särskild maskin. Lite mer av manuell natur
Alv 1419 Här kontrolleras en "blå låda" som maskinen SSM 069 sorterar ned posten i. Det finns 92 staplar för olika riktningar. Inmatning sker i andra ändan av maskinen
GSM 007 Här sker inmatning från de blå lådorna till maskin GSM 007. Personalen är så snabb att kameran inte hann frysa bilden
GSM 007a Maskinen matas här med C5-kuvert. Sorteringen sker till de blå backar som etiketteras till rätt ort
GSM 007b Här löper breven runt med stor hastighet till dess att maskinen läst adress och kan transportera kuvertet till rätt blå låda
Alv 1426 Här hamnar så småningom den sorterade posten i sina blå backar
Alv 1437 En av läsarna till IRM 118 sitter bakom det skyddande plastlocket.
Alv 18miss Med en hasighet av c:a 32000 brev /tim. så är det inte underligt om något brev inte blir behandlat som det är tänkt. Stämplat Alvesta 2007-04-30 men brevet hamnade snett, och sorteringens "apelsinkod" och klartext blev mycket svåra att tolka.
  2 brev postades för att se skillnad på sorteringen i GSM 007 och GSM 008. GSM kan inte stämpla, bara sortera.
Alv 007 Brev måste vara stämplade på annat sätt för att sorteras i GSM. C6-kuvert sorterat direkt i GSM 007 med nya "apelsinkoden"
Alv 008 C6-kuvert sorterat direkt i GSM 008. "Apelsinkoden" saknas vilket kanske beror på maskinens inställning. Postnummer kan inte vara mer svårläst, eftersom GSM 007 klarat läsa samma text.
Solystic På den här tomma ytan kommer senare Alvestas 6 nya Solysticmaskiner att monteras. Dessa jobbar enl. nya GLP-systemet

 

Kodning - OCR

Maskinen läser normalt postnummer men ibland uppstår det problem. Avsändaren har ibland inte följt Postens anvisningar om hur ytan på kuvertet bör utnyttjas. Ibland har avs. skrivit så otroligt slarvigt eller t.o.m. felaktigt postnummer. Brevet videokodas då och går till manuell behandling. Här ex. på denna problematik.

Länk

Beskrivning  (alv)

Alv OCR 3 av de bemannade bildskärmar på vilka de scannade breven visas. Brevet snurrar kvar i maskinen i 15 sek. och under denna tid ska RÄTT postnummer knappas in. Detta skrivs i "apelsinkod" till h. på brevet. Efter 15 sek. sorteras brevet ut till ett särskilt fack.

Detta är den gamla videokodningen till SSM 069, Numera är alla SSM inkopplade till GLP och kodningsplatserna ser något annorlunda ut. Vi kommer även få resten av maskinparken inkopplad till GLP under 2007. GSM 07 och 08 samt IRM 118 nu i våren 2008.
Personalen har 30 min. pass. 1800  brev/tim. ska man läsa och koda rätt, för att sedan av maskinen sorteras till rätt blå låda.

 VIF.

Sedan ett antal år tillbaka används ett system som kallas  "Vägning I Flykten". Numera kallas det ................................ Detta bygger till stor del på att företaget som lämnar in post har märkt den med en s.k. EAN-kod. Maskinkapaciteten är c:a 10000/tim.

Länk

Beskrivning  (alv)

Alv 1415 Vid pilen är vågen som väger varje brev med en stor hastighet. EAN-koden på breven registreras och kunden debiteras efter detta
Alv SSML69 Brev med EAN-kod som sorterats i SSM 069 före omprogrammeringen. Här med text  L69  O21. Stämplat 2004-11-19 POSTEN  AL
Alv A69 2006-05-18 omprogrammeras SSM L69 och numera står det A69. Texten före postnummer 200704272115  POSTEN

EAN-koder.

Du har säkert sett att mjölkpaketen har en EAN-kod som kassörskan avläser. Nu kan du se samma typ av kod även på kuverten som kommer på posten. Kommuner och en del andra större företag utnyttjar denna ganska nya tjänst som Posten AB tillhandahåller.  Med EAN-koden på kuverten kan posten läsa av och enkelt debitera kunden. Man kan även med EAN-kodens hjälp belasta rätt avdelning på ett företaget. Företagspost är ju oftast i format C5 eller C4 och därmed lite svåra att samla.

Länk

Beskrivning  (alv)

EAN 1 Brev från Liseberg i Göteborgs Postregion, tyvärr inte daterat - sorterat. Det är dock använt 2004-11- EAN-kod uppe till vänster.
EAN 5 Brev från Analys - Inkasso AB med Porto Betaltruta. Brevet är senare sorterat i maskin 026 i Årsta 2004-12-02. EAN-kod 120 193 100 upptill. Detta är dock inte behandlat i VIF.

Kontroll

Länk

Beskrivning  (alv)

Alv 1423

När den blå backen kommer här, så tas gammal etikett bort och ny påsättes så att lådan hamnar på rätt ställe

Brevsortering:

Redan på 1930-talet började man i Holland använda en brevsorteringsmaskin som kallades “Transorma”. Den testades även i Sverige, men provet slog inte väl ut. Maskinsortering förekom även på gamla Stockholm Bans tid. I början av 70-talet fanns där en Telefunken sorteringsmaskin som sorterade 2 500 brev i timmen. Den följdes sedan av AEG, NEC och Alcatel, maskiner som var kombinerade att åtskilja olika brevformat, stämpla, koda, avläsa och sortera. Senare (1996) kom IRM, SRM,  som klarar det mesta. 2004-05 monteras och driftsättes de 8 inköpta Toshiba TT-1100 som sorterar i 304 riktningar. Just nu testas Solysticmaskiner i Malmö. Alvesta ska så småningom få 6 st.

En van sorterare klarade 750 försändelser / tim. Den nya IRM-maskinen påstods teoretiskt klara 40 000 / tim. Senaste uppgifter är dock sänkt kapaciteten till  32 000. Det behövs dock nästan 25 personer för att sköta maskinen. 

Nya IRM-maskiner installeras på terminalerna

Alvesta var den första terminalen av de befintliga som fick en ny IRM med nr 176. Datum då den sägs startad var 2014-08-25

Länk Årtal

Beskrivning  (alv)

Au_2014Alv_IRMDM900 2014 C4-kuvert där både Pitney Bowes DM900 och den nya IRM 176 har makulerat frimärkena. Vilken maskin som varit först är svårt att ange. Båda stämplarna är datarade 2014-08-25, vilket lär vara första dagen man testade nya IRM.
Alv_Sommar15 2015-07 Del av C5-kuvert med Glad Sommar, stämplad Alvesta 2015-07-08. Endast halvt X. Andra terminaler följde efter
  2015-07-21  
Alv_Direkt17 2017-04 PS-kuvert från Alvesta med "något upphittat" som lagts i kuvert och stämplats på baksidan Brevterminalen 2017-04-18


En helt NY typ av handstämpel.

Troligen var Rosersberg den första ort som inköpte och använde denna stämpel. Den finns nu även i Alvesta och Sölvesborg.

Ytterligare ett antal orter har denna typ av handstämpel 2019.

  COLO P   printer  53  DATER.
Länk Tidpunkt

Beskrivning - test av maskinerna före starten.

Rose_Ny2016 2016-06 C4-kuvert, med okänd stämpel. Jag bedömer denna som en NY handstämpel, eftersom den har glidit på frimärket, så är det ingen  inkjet alltså
Stämplad Rosersberg 23 JUNI 2016, på ett C4-kuvert. Storlek 40 x 27 mm.
Lu2_NyAlv16 2016-11 Del av C4-kuvert, med okänd stämpel. Samma typ av NY handstämpel så är det ingen  inkjet alltså.  Stämplad Alvesta  2016-11-20, på ett C4-kuvert. Storlek 40 x 27 mm. Se Rosersberg ovan.
     
Lu2_AlvSolv 2017-04 Sölvesborg 2017-04-18.  Tack Bo Göransson för rapport i Hembygdsfilatelisten
Alv_dubbla 2018-07 C5-kuvert stämplat med handstämpeln, men även med IRM maskinstämpel 2018-07-12.

Begrepp - Förkortningar:

Typ Beskrivning / förklaring
BSM  = Brevsorteringsmaskin
FSM  = Finsorteringsmaskin, klarar  28000 brev /tim till 240 olika riktningar
GSM  = Grovsorteringsmaskin, sorterar brev upp till C5-format  27000 brev /tim
KSM  = Klumpsorteringsmaskin, för "tjocka/oformliga" brev som ej går i de andra masinerna
SSM  = Storsorteringsmaskin, avsedd för brev större än C5-format till 200 olika riktningar
IPM  = Integrerad ProduktionsModell   (PostNordsNews No1 2017)
IRM  = Integrerad Resnings- och sorteringsMaskin, vänder och stämplar 32000 brev /tim
EAN  European Article Numbering = System för identifiering, består av unika sifferkoder
OCR  Optical Character Recognition
VCS Video Coding System
ID-tag = är streckkoden som skrivs på längst till vänster, när brev videokodas
PTM  Postterminal. (En del av de 6 serviceterminaler som lagts ned, kallas nu Företagscenter)
   Apelsinkoden kallas den orange streckkoden nere på kuvertet
GLP Gemensam LäsPlattform
   VideoJet kallas den svarta klartexten längst ned på kuvertet som endast finns kvar i IRM-maskinerna
Bar-code scanner  = Streckkodsläsare

Tack !

Ett varmt TACK riktas till personalen  på  terminalen, som välvilligt har svarat för en del av informationen på dessa sidor. Det är främst en del tekniska fakta som är svåra att få uppgifter om. Slutligen ett stort Tack till Maritha och Ronny som visade oss en mycket intressant arbetsplats med ett antal fantastiska maskiner.

 

Litteraturhänvisning.

NYHETS-Posten Presentation av Göteborgs Postterminal 
Presentation av Malmö Postterminal  Posten Produktion - Brevnätet
Team Terminal Nr 2 Juni 1999 Terminal Facktuellt (SEKO:s facktidning)

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>