Automationmissar.

Automatiska missar av automationens maskiner.  Det är, sedan 1996 då Posten införde Nya Brevnätet så, att det inte är människor som kontrollerar försändelserna. Det är automatiska maskiner. Dessa ska dock programmeras av människor, de ska skötas av människor och de ska servas av människor. Personalbrist, tidsbrist och  kunskapsbrist gör dock, att sådan inte hinns med och detta i sin tur gör, att många misstag sker automatiskt. Allt måste idag vara ekonomiskt lönsamt.

Automation är ett sätt att låta maskiner göra ett ofta enformigt arbete. Maskinerna kan dock inte tänka själva, utan de gör det de blivit programmerade att göra. Postens maskiner (IRM, SRM) för makulering ska stämpla frimärket, men tolkar ibland att loggon är ett frimärke. Vid sortering skulle varje brev under en kortare tid få den svarta VideoJet-texten längst ned på försändelsen, för att man ska se var och när ett brev passerat. Så är det dock inte längre. Automatiska maskiner gör ibland små misstag. Har kanske inte programmerats som det var tänkt. Här visas lite olika typer av "missar" som maskinerna gjort.

 

+ 

Artiklar om Posten

+
  <= Manuell sortering   -||-  Automatisk sortering  =>  
Main page

Brevsortering

BSM-sortering

SSM-sortering
Posthistoria

Postal Automation

Automation-Misstag

Inkjet Printer
  VideoJet 1 VideoJet 2-missar   VideoJet 3

Flaggaeng   Page In Englich  Flaggaeng

Post Expo 2001 POST-EXPO 2001 brings new generation postal technology to Geneva, Switzerland. 24/09/01
Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Snabbval till några avsnitt på denna sida.

Inledning Frankering Makulering Sortering Skadat Distribution
Nr 10 - 19 Se länk  Inkjetmissar 30 - 39 40 - 49 50 - 59

Inledning.

Att studera automationen inom ”det postala” är minst lika fascinerande som  t.ex. att samla på frimärken. Hela försändelser berättar ofta en hel del om försändelsens väg från avsändare till mottagare.

Här visas några exempel på hur automatiseringar av skilda slag har påverkat försändelser genom åren.

Frankering.

Några olika sätt som förenklat ”frankeringen” är Frankeringsautomater av olika slag. Dessa ska ge kunden det antal "frimärke" som önskas, i det skick som tillverkaren har lovat Posten. Så sker inte alltid utan maskinen gör ibland på annat sätt.

Bild År Beskrivning
Au M28 1928

3 st 5 öre Lejon ur en automat. Högra märket skuret, vänstra märket med tänder på båda sidor. Stämplat Malmö 1928-04-29.

Au_Ksd31 1931

3 st 5 öre Lejon troligen ur en automat. Alla 3 märken skurna, vänstra märket med plåtskarv. Stämplat Kristianstad 1931-04-14.

Au märke 10 1944

De tidigaste frimärksautomaterna matade fram ETT märke, samt skar av det i tandningen. Vid högre porto fick avsändaren sätta på flera märke. Ibland försvann ena sidans tänder. Stämplade 1944-05-25.

Au märke 11 1952

Frimärksautomaterna skulle mata fram ETT märke, samt skära av det i tandningen. Frammatningen blev ibland fel och märket blev avskuret på mitten. Stämplat Stockholm Ban 1952-04-11

Felfrank 2004

I det här fallet är det kunden som inte vet att "Inrikes Brev" INTE behöver kompletteras med 50 öre, då portot höjdes  . Brevet är alltså överfrankerat, men Postpersonalen restituerar inte sådana småsummor längre. Det kostar förmodligen FÖR mycket att göra. Stämplat Årsta 2004-09-12

Aumiss_Mil05 2005-08 C 6 till Miljonlotteriet, frankerat i fel hörn. Maskinen inte funnit märket, utan vridit kuvertet. Stämplat nere t. v. och sorterat i övre kant 2005-08-22 Nässjö 117
Au klippt 2007

Ibland blir det problem med frankering, då Posten "glömt" att stansa tänder / delningan mellan frimärkena. Detta märke rivet av trolig linjal eller d.??? Stämplat och sorterat i IRM 114 Malmö 2007-04-17

   

Klüssendorfautomaterna kunde inte ge 3:85 A-porto. Därför lät Posten 3:80 etiketter gälla för fullt porto

   

Klüssendorfautomaterna kunde inte ge 3:85 A-porto. Därför lät Posten 3:80 etiketter gälla för fullt porto

   

Klüssendorfautomaterna kunde inte ge 3:35 B-porto. Därför lät Posten 3:30 etiketter gälla för fullt porto

   

Samma problem uppstod med vissa Frankostämplingsmaskiner som inte kunde skriva 5 öre. När portot höjdes till 5:oo så försvann detta problem.

Au_fusk2010 2010

Vid genomgång av en kass C4-kuvert kunde konstateras att 12 % av dessa hade frankering med 3, 5, 7 eller 9 frimärke. Detta är inte något porto utan bör vara 2, 4, 6, 8 eller 12 frimärke. Postens personal har alltså inte tid att räkna antalet frimärke på en försändelse. de stoppar den bara i maskin. Någon annan vettig förklaring finns tyvärr inte

Aumiss_vikt 2012 C5-kuvert med Frimärkena vikta före makulering Alvesta 2012-09-27

Makulering.

Ny Maskinstämpel - Bläckstråleskrivare.

Här ett fåtal ex. men p.g.a. "Slow page" har Makulering fått en egen sida Inkjetmissar

Bild (Aumiss) År Beskrivning - riktig och felaktig makulering
Aumiss_1987 1987-12 Julhälsning där "maskinen" tolkat Jultomten som frimärke och maskinstämplat honom 1987-12-19.
Umeå 084 1999

Bra ex. på hur det ska se ut. Maskinstämplat Umeå 24  K 1999-12-01 och sorterat samma dag i "maskin 084" i Umeå.

Aumiss Startdet 1999

Detalj av stämpel som någon roat sig med, att göra 1999-10-19 troligen på Årsta terminal

Aumiss_Lo107 2005-10 C5-kuvert som vikts i IRM-maskinen 107. Stämplat 2005-10-30.
Aumiss PVI07 2007

Så här bör det INTE se ut. PVI-maskinen i Malmö (Pilevallen) stämplade inte märkena på C4-kuvertet utan för långt t. v. Troligen något felinställd maskin. Sorterat i SSM M78 O32, 2007-05-07 klockan 20:38.

Aumiss PVÅrsta 2007

Så här bör det heller INTE se ut. PVI-maskinen i Årsta missade frimärket. Trolig stämpling 2007-04-19.

Aumiss 106vikt 2008

C5-kuvert som vikts i IRM-maskinen 106. Stämpeln 2008-11-24 har hamnat lite fel och normalt stämplas inte Frankostämplade kuvert.

Aumiss 4olika 2008

C5-kuvert som stämplats i 4 olika maskiner. 2008-12-12 Göteborg med God Jul, 2008-12-16 Malmö IRM våglinjer,  2008-12-17 Malmö PVI samt en Lund City handstämpel med otydbart datum

Aumiss_106Jul 2009-12 C5-kuvert som vikts i IRM-maskinen 106 och stämplats GOD  JUL  Uppsala 2009-12-22.
Aumiss_20Begr 2018-04 C5-kuvert som vikts i en IRM-maskin i Årsta. Stämplat PostNord Årsta 2018-04-09. Frankeringen Kulspets-X

 IRM med helfärgad utan motiv.

ss) År Beskrivning - riktig och felaktig makulering
Lu2_Rektang 2011 2 små brev med rektangulära stämplar. GLAD  PÅSK Stockholm 2011-04-13 samt det andra 2015-i mars och troligen i Malmö
    

 

Sortering.

En ram visande Postens alla 5 system som sorterat 1949 - 2010

Även de tidiga maskinerna (1970-talet AEG, Stockholm Ban) vände breven "rätt". Ibland hade dock maskinen problem med vilken sida som skulle vara uppåt.

AEG samt "missar"

Bild År Beskrivning (30 - 35)
Lu Prov 1970-tal

På 1970-talet testades AEG-maskin på Stockholm Ban. PROVPOST  användes vid test så att breven kom rätt. Sänt till 82101 Bollnäs.

AEG 1974 1974

1970-talets AEG-maskin på Stockholm Ban vände oftast breven rätt. Detta frankostämplade brev ställde tydligen till problem, eftersom den ställt det på högkant. Frankostämplat Stockholm 1974-07-19.

Au AEG 1977 På ett färgat kuvert är det lite lättare att se de vita strecken och siffran 5 som säger att det är plats 5 som gjort jobbet. Brevet stämplat med maskinstämpel 220, Stockholm Ban 1977-06-01. Se Specialhandbok Nr 24
     
Au AEGUtin 1977 Utdelnings- indragningskort, frankerat 125 öre, maskinstämplat Stockholm 1977-02-09
Win GBDerby 1978 Här ett annat fönsterkuvert från England, frankostämplat PB 10½, stämplat Belper, Derby 1978-04-14. Sorterat i AEG
AEG_79HU 1979-09 Brev från Ungern (HU) stämplat Budapest 1979-09-24 till Stockholm. Sorterat plats 2 i  AEG-maskin på Stockholm Ban
     
Lu2 ABC 1980-tal C65 20 gr.  B Föreningspost med Porto Betalt Bromma 14 P 8. Brevet sorterat i AEG-maskinen Stockholm Postnummer 28100
Lu2 ABC 1980-tal B Föreningspost, (tjänsten fanns 1981 - 2015). Porto Betalt Bromma 14 P 8. Brevet sorterat i AEG-maskinen Stockholm Postnummer 28100

 

Så kom 1990-talet. Efter en besvärlig inkörningsperiod där man testat olika sätt, så fungerar VideoJet nu tillfredsställande. En bläckstråleskrivare som under den orange BSM-koden skriver in datum, tid och plats i svart på varje kuvert. Här lite olika typer av "missar"

Bild År Beskrivning (30 - 35)
     
     
Aumiss Hsh 1977

Maskinstämplingen på C65-kuvertet har börjat bra, men slutar i en riktig "knorr". Stämplat i Hässleholm 1977-04-27

Pn 28321 2001-09

Om maskinen läser fel Pn, så går brevet till fel plats (Pn 293 21). Där gulmarkeras Pn-koden för att maskinen inte ska sortera fel en gång till utan att brevet kommer till Pn 283 21

aumiss No  

Norskt FDC som förolyckats på Stockholm Ban

Aumiss_Skad81 1981 Bifogade Försändelse har tyvärr skadats .....förorsakat för stor olägenhet.  Stockholms Bangårdspostkontor 1981.
Aumiss_Skad86 1986 Bifogade Försändelse har tyvärr skadats .....frimärken motsvarande erlagt belopp. Postkontoret  Stockholm Ban 30 JUN 1986.
Aumiss 120163 1999 Brevet först sorterat i BSM-maskin G54 och därefter i SSM G58 1999-06-30 kl. 19:53. VideoJet klartext i G54 har inte lämnat några spår efter sig
Auvid 602076 1999 Brevet Frankostämplat i Örebro, sorterat i Västerås först i IRM-maskin 107 kl. 20:34 för att kl. 21:19 även sorteras i BSM-maskin V42 1999-07-07
Aumiss gul 2003

Avsänt Sundsvall 2003-07-21 men felskrivet postnummer 455 84 som är Munkedal. Detta makulerat med orange överstrykningspenna. Posten har använt den gula Eftersändningsetiketten till att förtydliga RÄTT postnummer 43584 Mölnlycke.

Aumiss 36alv 2003

Om kuverten matas för tätt så skrives koden på 2 olika brev. Alvesta 2003-11-20

Au 2003 "Försändelsen är lagad av Posten". Årsta Terminal beklagar missödet med ett skadat brev 2003-10-26.
Aumiss lagad 2006 "Lagad på Postterminalen". Teip på baksidan av C5-kuvert. Stämplat Malmö Postterminal BRM 2006-12-18
Aumiss Gbg35 2006

C6-kuvert som råkat illa ut. Kanske i sorteringen innan det kom till terminalen. Det brydde sig inte postaren på Göteborg 35 om, utan bara stämplade frimärket 2006-05-12. Dålig kvalitetskontroll, borde varit en etikett - beklagande.

Aumiss sent 2006

Kuvert som inte har fysisk skada. Etiketten syftar nog på förseningen. Frimärkena makulerade med inkjetstämpel och brevet sorterat i Uppsala 2006-11-09. Stämpel en vecka senare med Posten AB STH ÅRSTA Postterminal 2006-11-17. Troligen samtidigt som skadat-etiketten blivit påsatt.

Aumiss viktGbg 2008

C5-kuvert som vikts i maskinen så att halva stämpeln hamnar på baksidan av kuvertet. Stämplat Göteborg 2008-08-10

Bild År Beskrivning Videojetmissar och andra lustigheter  (36 - 39)
Auvid M70 2003 4 brev sorterade Malmö 70. Det övre sorterat 2003-04-14 och helt normalt. Maskinen blir "sjuk" och har stora plågor fram t.o.m.  2003-04-24. Tack vare att den orange koden (M70) är kvar kunde dessa datum konstateras. Under helgen fick den medicin och på måndagen 2003-04-28 var den helt återställd.
Auvid 38m 2003

Videojet, Klartextskrivaren Malmö 72 har åkt slalom, och fått lite väl brottom. 2003-04-15

Auvid 38Nsk 2003

C6-brev ställt på "sniskan", men stämpeln säger Malmö 2003-11-12

Auvid 38 Tras 2004 Brev stämplat och sorterat Årsta IRM 103 2004-06-14 kl. 17:30 på baksidan av kuvertet? Dagen efter 2004-06-15 kl. 20:32 blir framsidan sorterad i GSM 081 som dessutom scannat/videokodat i V03. Tyvärr har en "frimärkssamlare" varit framme med saxen och inte bara på framsidan utan även på baksidan???
Auvid 008 2004 C6-brev ställt på högkant i såväl PVI stämpelmaskin som GSM 008 sorteringsmaskin. Stämplat 2004-05-21. Nästa sorteringsmaskin (i vänsterkanten) har dock vänt brevet rätt
Auvid Milj 2004

C6-brev ställt på sniskan, så Videojet klartext hamnat uppe t.v. i stället för under "apelsinkoden". Stämplat  Karlstad 2004-10-14

Auvid 38u 2005 Stämplat Uppsala 2005-09-21 och därför troligen även sorterat i Uppsala. Det syns endast tiden n.t. höger
  2005 Stämplat
Aumiss 2006 Stämplat Malmö 2006-12-08 med Tomte God Jul på ett C5-kuvert som vikts i maskinen, så det blev ett C6-kuvert
Aumiss_Piwa 2015 C5-kuvert frankostämplat Lic. 721765 med inrikes porto 6:10 från Stenkullen till Hässleholm. Otolkbara Apelsinkoden maskerad med VIT etikett, som fått en svart apelsinkod kanske i Danmark. Samtidigt troligen den röda pekfingern. Åter till Sverige där troligen maskinen i Malmö satt på den gula etiketten, som maskerat de vita etiketten. Förr i tiden så hade ett flertal stämplar funnits på kuvertet, som talat om VAR det varit och VARFÖR. Så fungerar tyvärr inte postdistributionen idag.

Makulering av felaktig apelsinkod.

Se bsm sortering. 

Bild (skad) Årtal Plats - Beskrivning -
  2013  

 

Skador vid sortering.

Ibland fastnar försändelser i maskinen och skadas. Hur förfar Posten med dessa ? Olika terminaler gör på olika sätt.

Vid mindre skada påsättes etikett med ursäkt, vid större läggs det som återstår av försändelsen   i speciella plastkuvert, storlek C5--- Bl 2261.30 mar 95 eller C4---Bl 2261.31 mar 95, men även andra kuvert användes t.ex. Bl 2010.19 (jun 84) . Här följer några ex. på detta.

Se Kraschpostbilder.

 

Distribution.

Olycksfall i arbetet vid Brevsortering,

Posten lovar ju att all Post med automationens hjälp, ska vara framme dagen efter den postats. Sedan Hässleholmsterminalen indragits, ska all avgående post sorteras i Malmö. Jag antar att även ankommande sorteras där. Två vykort sorterade torsdagen 2000-07-13 15:53 i Tomteboda, det ena en minut senare. Ett ska via Göteborg och utdelas i Askim fredagen 07-14. Det andra ska till Hässleholm och utdelas där måndagen 07-17. Det hann alltså inte ned till Malmö och sorteras på föreskriven tid, så att det kunde delas ut före helgen.

Se mer om utdelning av post på sidan ESB-BFM

Hämtat ur Nyhets-Posten jan.  2008

Det bör finnas mer än 1000 hushåll eller ablämningsställen inom ett postnummerområde. 3 till 7 nya postnummer tillkommer varje vecka. Varje dag kommer det in mellan 200 och 700 nya adressuppgifter från Sveriges kommuner. I de flesta fall kommer de att ingå i redan befintliga postnummerområden. I april 2008 kommer 58000 hushåll att få byta postnummer. Under febr. kommer ny info till berörda hushåll.

Olikheter i Västerås och Göteborg

Ibland återgår datorn i maskinen till en tidigare version av mjukvara

Bild (inkny)

Beskrivning.

Auink 9a

2 brev stämplade i Västerås IRM 107. Det nedre stämplat 2005-06-17 med bilden längst till höger som är den rätta versionen. Det övre brevet stämplat 2005-07-08 men då är bilden till vänster, vilket tyder på att maskinen återgått till tidigare mjukvara
Auink 9b 2 brev stämplade i Göteborg. Överst IRM 112 med normalt utseende. Nederst IRM 111 med datum flyttat längst till höger. 5 våglinjer och Poseidon i ram, tyder på att maskinen återgått till den tidigare mjukvaran. Båda breven stämplade 2005-10-31.

Övrigt.

Bild År Beskrivning
Au miss 51  

Om avsändaren har "glömt" att ange postnummer på brevet kan automatisk sortering inte ske. Maskinen klarar inte av att med endast orten, koda in postnumret. Manuell hantering av Kundtjänst, 5-radig svart stämpel: Kundservice utförd av: Göteborgs Postterminal - Enhet: Sortering Brev 405 10 GÖTEBORG - Initialer: ............. Datum .............

Au miss 52    
Bild Plats Beskrivning - Annan typ av Förlåt - beklagan ( 49)
  1997 "Förlåt att du fick vänta!" Postens häfte (H484) med 2 frimärke till den som fick vänta på betjäning på Posten
Aumiss 49p 2007 Portokort nr 12 (PK 228) Förlåt !   Jag är nu säker på om detta kort inte har med skador vid automationen att göra. Det är inte daterat och är därför lite svårt att placera i tiden. Mottagaren fick det i mars 2007. Tack Peter
Aumiss Ejsvart 2004 De här 2 breven från 2004-09 har väl de flesta missar man kan tänka sig

Brev utan postnummer

. . . , , ??????????????????????, , . . .

Teckenförklaring

ATM Datorfrimärken = "Frimärken" framställda i mikroprocessorstyrda automater   EAN  = European Article Numbering = System för identifiering, består av unika sifferkoder
BSM  = Brevsorteringsmaskin   Psn  = Poststyrelsens allmänna cirkulär
FSM  = Finsorteringsmaskin   Pn  = Postnummer
GSM  = Grovsorteringsmaskin   IRM  = Integrerad Resnings- och sorteringsMaskin
SSM  = Storsorteringsmaskin, C4-format   SRM  = Skiljning- och ResningsMaskin.
KSM  = Klumpsorteringsmaskin, stora oformliga och  klumpiga "brev"   VCS  = Video Coding System
      Videojet  = Svart klartext längst ned på kuvert

Litteraturhänvisning.

Ganska obefintlig, men olika broschyrer från olika terminaler ger en viss bild av verksamheten

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)