Automation, makulering, inkjetmissar.

Automation är ett sätt att låta maskiner göra ett ofta enformigt arbete. Maskinerna kan dock inte tänka själva, utan de gör det de blivit programmerade att göra.

Automatiska missar av automationens maskiner.  Det är, sedan 1996 då Posten införde Nya Brevnätet så, att det inte är människor som kontrollerar försändelserna. Det är automatiska maskiner. Dessa ska dock programmeras av människor, de ska skötas av människor och de ska servas av människor. Personalbrist, tidsbrist och  kunskapsbrist gör dock, att sådan inte hinns med och detta i sin tur gör, att många misstag sker automatiskt.

Här ett antal sådana. Maskinen (bl. a. IRM, SRM) för makulering ska stämpla frimärket, men tolkar ibland att loggon är ett frimärke. Automatiska maskiner gör ibland små misstag. Har kanske inte programmerats som det var tänkt. Här visas lite olika "missar" som maskinerna gjort vid makulering av frimärken..

+ 

Artiklar om Posten

+
  <= Manuell sortering   -||-  Automatisk sortering  =>  
Main page

Brevsortering

BSM-sortering

SSM-sortering
Posthistoria

Postal Automation

Automation-Inkjetmissar

Inkjet Printer
Åter Auto misstag VideoJet 1 VideoJet 2-missar VideoJet 3
Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Snabbval till några avsnitt på denna sida.

Makulering Korrekt men ändå Missat Frankostämplat Andra bilder Sidförskjutning Övrigt

Posten har under lång tid talat om hur ett brev bör skrivas, och hur man ska frankera i Sverige.

Här några helt felaktiga, som förmodligen har outbildade eller utländska avsändare. Adressen skrivs i högra nedre delen av kuvertet och frankeringen i övre högra.

Se mer hur kuvertets yta bör utnyttjas på Adresser

Bild Image   Beskrivning, inkjetmissar av frimärket
Aumiss_Gbg09 2009-01 C6 med frimärket uppe till vänster, IRM till höger Göteborg 2009-01-11
  Aumiss 12    
Aumiss_OK2016 2016-08 Brevdel från C4-kuvert som tydligt visar på HUR det ska se ut. Frankering 4 märke på rad uppe till höger, för att IRM-maskinen ska kunna stämpla alla märkena. Glad sommar!  Postnord Malmö 2016-08-04.

 

Här visas några exempel på hur makuleringar och missar har påverkat försändelser av skilda slag genom åren.

På denna web finns 102 bilder på "Återanvända" frimärksobjekt

Makulering.

Inkjet - Bläckstråleskrivare.

Olika sätt och maskiner för att makulera frimärket har använts. IRM och SRM-maskinerna ska känna av frimärket vända brevet samt makulera frimärket. Så sker dock inte alltid. Anledningen till makuleringen är att det inte ska gå att återanvända frankeringen, vilket heller inte är tillåtet.

Bild (Aumiss) År Beskrivning - riktig och felaktig makulering

Tidigare missar i stämplar.

Aumiss TuNa 1882

Ett bakvänt N i en vanlig handstämpel på 12 öre Ringtyp katalogiseras och värderas betydligt högre än andra stämplar VARFÖR det?  Inkjet och andra maskinstämplar betraktas av många som något katten släpat in, trots att det är modern Posthistoria och minst lika "roliga" varianter på stämplar. TUNA 1882-01-23.

Aumiss TuNa 1888

 Visst är det en underbar värld vi lever i. 20 öre Ringtyp stämplat med felgraverad stämpel  TUNA 1888-09-11

     

Inkjetmissar

Norrifrån och ned till Malmö, som utan tvekan har haft flest felaktigheter i stämplarna.

Länk Årtal Ort Beskrivning
Aumiss_SvDam 1999-08 Uppsala Ofrankerat bre med dålig stämel. Sorteringen visar doch brevets resa via IRM 106 till Helsingborg
1999 Umeå 084 1999-12 Umeå

Bra ex. på hur det ska se ut. Maskinstämplat Umeå 24  K 1999-12-01 och sorterat samma dag i "maskin 084" i Umeå.

Aumiss Etax 2005-04 Sundsvall

Återanvänt Porto Betaltkuvert. Tidigare Videojet överstruken. Icke frankerat, halvt C5-kuvert. Eftertaxerat och sorterat Sundsvall 2005-04-06

Aumiss red 2003-12 Uppsala

Till julen 2003 tog Uppsala fram sin PB U 700 och rengjorde med fel vätska, vilket medförde en RÖD stämpel 2003-12-18. Del av övre munstycket har också missat ramen och förskjutit övre våglinjen uppåt

Aumiss 25upp 2004-09 Uppsala

C6-kuvert med dubbla "Uppsala domkyrka". En utan och en MED  40 mm våglinjer trots att det bara är större C5-kuvert som ska ha det. Stämplat 2004-09-14.

Aumiss 2005-03 Uppsala

C6-brev helt utan spår av frimärke, men ändå vackert stämplat och sorterat 2005-03-30 i Uppsala 106

Aumiss_viktGbg 2005-08 Göteborg C6-kuvert som vikts i IRM-maskinen Göteborg. Stämpeln delvis på baksidan 2005-08-17.
Aumiss_107Vs 2006-12 Västerås C6-kuvert med 35 mm förskjutning mellan övre och undre färgsprutan. Stämplat GOTT NYTT ÅR 2007 2006-12-26, men VAD är det för siffror, som står före datum ?
Aumiss 106vikt 2008-11 Uppsala

C5-kuvert som vikts i IRM-maskinen 106 Uppsala. Stämpeln 2008-11-24 har hamnat lite fel och normalt stämplas inte Frankostämplade kuvert.

Aumiss bleckm 2009-10 Uppsala

C65-kuvert som stämplats Uppsala 2009-10-05 men även bläckmakulerats? Efter detta så har det frankerats med ännu ett frimärke som lämnats omakulerat?

Aumiss Falun 2009-10 Uppsala

Brev från Falun makuleras och sorteras normalt i Uppsala. Bläckmakuleringen är dessutom med ganska stor säkerhet gjord efter inkjet ? Varför ? ?  Varför har någon satt på ännu ett frimärke efter inkjetstämpeln ???. Brevet har med stor sannolikhet inte vägt över 17 gr. med 2 A4-blad inuti.

Aumiss 3ggr 2002-12 Årsta

Här har Posten verkligen lyckats att makulera ett C5-kuvert. Troligen först maskinstämplat med PVI som hamnat lite för långt till vänster. Därefter handstämplat för att märket skulle bli makulerat. Så har brevet hamnat i IRM Årsta 103 för sortering och även blivit stämplat. Denna maskin var inte helt korrekt justerad, utan hade 35 mm. förskjuting mellan övre och undre munstycket. Stämplat 2002-12-16 med GOD JUL OCH

Aumiss_Sth2004 2004-05 Stockholm Del av C5-kuvert med ------, stämplad Stockholm 2004-05-04. Vågräta treck i hela stämpeln
Aumiss 102 2004-06 Årsta

C6-kuvert stämplat och sorterat i Årsta IRM 102  2004-06-06. Postnumret tolkat som 735 84 = Västerås. Dagen efter har det blivit stämplat där och numret ändrat till 435 84. Vikten av att skriva rätt siffror när en maskin ska tolka dem.

Aumiss 25v 2004-06 Göteborg

C6-kuvert med dubbla Göteborg "Poseidon". En utan och en med  40 mm våglinjer trots att det bara är större kuvert som ska ha det. 2004-06-16.

Aumiss IRM 103 2004-03 Årsta

En kort period i okt. 2004 hade IRM 103 20 mm våglinjer och datum förskjutet t.v. under dessa, så det endast blev 3 våglinjer. Dessa 4 Årsta 103-brev stämplade uppifrån 2004-03-07,  2004-10-31,  2005-03-10, 2005-03-13.

Aumiss PVÅrsta 2007-04 Årsta

Så här bör det heller INTE se ut. PVI-maskinen i Årsta missade frimärket. Trolig stämpling 2007-04-19.

Aumiss 20 2007-07 Stockholm

C65-kuvert med veck och stämpeln på baksidan av det frankostämplade kuvertet. Stämplat Stockholm 2007-08-16

Aumiss_streck 2011-04 Stockholm Del av C5-kuvert med Glad Påsk, stämplad Stockholm 2011-04-13. Vågräta treck i hela stämpeln
Aumiss107 04 2004-08 Västerås

IRM 107 i Västerås stämplar 2004-08-19 ett C6 kuvert med 5 våglinjer 40 mm långa. Det borde varit UTAN våglinjer på ett sådant kuvert.

Aumiss 0409 2004-09 Västerås

C6 kuvert på högkant. IRM 107 i Västerås stämplar 2004-09-?? ett C6 kuvert med 5 våglinjer 40 mm långa. Det borde varit liggand och UTAN våglinjer på ett sådant kuvert.

Aumiss bläck 2007-04 Västerås

Är det så här det ser ut OM bläcket tar slut i behållaren? Enligt sorteringen stämplat 2007-04-23 Västerås 107. Denna maskin har vid ett flertal tidigare tillfällen visat misstag i makuleringen. Kan det vara så nu också ??

Aumiss 10706 2007-12 Västerås

Inte förrän  2006-12-29 önskade Västerås ett "GOTT NYTT ÅR 2006 ". Lite smålustig nonchalans ett år för sent

Aumiss_0803 2008-03 Västerås I mars 2008 hade man problem med sin IRM 107 i Västerås. 4 klipp från C5-kuvert med olika inkjetmissar.
Aumiss IRM 107 2008-06 Västerås

2 st. C5-kuvert med IRM 107 Västerås, båda stämplade 2008-06-19. Den ena stämpeln med sidförskjutning 40 mm. till vänster på den övre sprutan. Vilket av kuverten som stämplats först är obekant, eftersom den nya "apelsinkoden" inte kan tolkas manuellt.

Aumiss2009 200906 Västerås

2 st. C5-kuvert med IRM 107 Västerås, båda stämplade 2009-06-30. En komplett, den andra partiell

Aumiss_107V 2010-10 Västerås Del av C5-kuvert som stämplats i Västerås IRM 107, 2010-10-29. Del av stämpeln förskjuten i sidled.
Aumiss_4K 2010-03 Karlstad

4 brev från Karlstad stämplade samma dag 2010-03-25 där maskinen verkar ha fått rena  "snurren"

2002-01-03 2002-01 Göteborg

Maskinen i Göteborg har ännu inte lärt sig tolka om det är ett 5 öres eller 5 kr frimärke. I övrigt är det inget "fel" på detta brev. Stämplat 2002-01-03

Aumiss 112 2004-06 Göteborg

SRM 112 i Göteborg har än en gång blivit lite villrådig och stämplat 2 ggr. både med och utan våglinjer. Stämplade 2004-06-16 samt  sorterat i GSM 40.

Aumiss 111 ofrank 2005-02 Göteborg

Ofrankerat, icke igenklistrat kuvert har blivit felvänt och stämplats 2005-02-22 i IRM 111 Göteborg. Det har också sorterats på fel håll. Kuvertet saknar dock den svarta Vidoejet klartexten.

Aumiss 07 2007-01 Göteborg

Vid omprogr. av Göteborgsmaskinen glömde han kolla vilket år det är. Man önskar "GOTT NYTT ÅR 2006" men stämplar 2007-01-04

Aumiss 4olika 2008-12  Göteborg Malmö

C5-kuvert som stämplats i 4 olika maskiner. 2008-12-12 Göteborg med God Jul, 2008-12-16 Malmö IRM våglinjer,  2008-12-17 Malmö PVI samt en Lund City handstämpel med otydbart datum

Aumiss Gbg2009 2009-12 Göteborg

2 st. C5-kuvert med IRM 111 och 112 stämplade Göteborg 2009-12-28. Önskan om Gott Nytt År 2009 och 2010 ? ? ?

Aumiss april 2010-03 Göteborg

C5-kuvert som synes tolkat som C6 av IRM-maskinen  Göteborg dagen före Första  April? Något märklig förskjutning i sidled mellan övre och undre munstycket 2010-03-31.

Aumiss_Kulsp16 2016-05 Göteborg C6-kuvert som underfrankerats med 65 (rätt porto 650) Postat Göteborg 2016-05-02, men endast sorterat. Någonstans KULSPETS-makulerat
Aumiss_Hsh 2016-05 Göteborg C6-kuvert som inte tidigare stämplats, varken i Göteborg eller Malmö. Nu "Ankomststämplat" Hässleholm 2016-05-10.
Aumiss_Gs16 2016-08 Göteborg C4-kuvert som makulerats i Nya IRM i Göteborg  Glad sommar! Göteborg 2016-08-01. En kulspetspenna har makulerat märket.
Aumiss baksi 2009-12 Göteborg

C5-kuvert som vikts i maskinen och baksidan har makulerats, men även "apelsinkoden" finns här. Stämplat Göteborg 2009-12-22

Aumiss_Fra739 2013-06 Göteborg Frankostämplat C5-kuvert som vikts och även stämplats i IRM i Göteborg 2013-06-07.
Aumiss_Gbg14 2014-09 Göteborg C5-kuvert som vikts och lämnat frimärket ostämplat. Stämplat Göteborg 2014-09-03.
Aumiss 108 2004-06 Nässjö

A6-kuvert stämplat såväl i Nässjö 108 som 117 vilken även har sorterat brevet 2004-06-14

Aumiss 108 2004-06 Nässjö

Stämplat i både IRM 108 och 117 2004-06-15 . Sorterat i IRM 117 samma dag 21:06

Aumiss 25v 2004-06 Nässjö

C6-kuvert som fått 40 mm våglinjer trots att det bara är större kuvert som ska ha det. 2004-06-xx.

Aumiss stol 2007-03 Nässjö

 Nässjö har normalt sin pinnstol, men här har "Tomtens" skägg förlängt ena stolbenet. Till höger om stolen skulle även varit 8 vertikala punkter, men det finns bara 2. Stämplat och sorterat i IRM 108 2007-03-08.

Aumiss_stol 2009-12 Nässjö Ofrankerad del av C5-kuvert som stämplats Nässjö 2009-12-30. Del av stämpeln förskjuten i sidled.
DM900_N2012 2012-11 Nässjö

Del av C4-kuvert som fått 1½ stämpel i maskin DM900 i Nässjö 2012-11-05

Aumiss 0617Sth 2010-06 Alvesta

2010-06-17 fick tydligen flera av inkjetmaskinerna en lite hjärnblödning. Någon synes ha återgått till ett äldre defaultvärde med stort posthorn. Här någon av de 3 Stockholmsmaskinerna, eller om det är en utskrift från varje.???

Aumiss korr 2006-10 Alvesta

Helt korrekt adresserat och frankerat brev. IRM 118 i Alvesta har dock inte funnit frimärket och stämplat det, utan vridit brevet och stämplat logon 2006-10-16.

Aumiss skift 2009-11 Alvesta

Plötsligt är så posthorn o datum i Alvesta skiftat till vänster sida. Stämplat 2009-11-19 på ett frankostämplat kuvert.

Aumiss 25a 2001-04 Malmö Brev postat, stämplat 2001-04-03 och sorterat i Norrköpings IRM maskin. Brevet har dock hamnat i Malmö, där det dagen efter 2001-04-04 också har stämplats. Brevet skulle aldrig hamnat i "stämplingsmaskinen".
Au skrynk 2004-05 Malmö Ett i maskin IRM 114 tillskrynklat C5-brev, men doch utan någon beklagan från Posten. Stämplat och sorterat i Malmö 114 2004-05-10.
Aumiss_5ggr 2005-09 Malmö

Brev stämplat minst 5 ggr i Malmö troligen i SRM 115 eftersom ingen sorteringskod finns med. Troligen stämplat 2005-09-21

Aumiss 114 2006-12 Malmö C6-kuvert stämplat och sorterat i IRM 114 Malmö. Sidförskjuten 35 mm. samt 4 siffror före årtalet 2006-12-26
Aumiss PVI07 2007-05 Malmö

Så här bör det INTE se ut. PVI-maskinen i Malmö (Pilevallen) stämplade inte märkena på C4-kuvertet utan för långt t. v. Troligen något felinställd maskin. Sorterat i SSM M78 O32, 2007-05-07 klockan 20:38.

Aumiss 4 2007-05 Malmö

C5-kuvert med 4 märke varav det vänsta inte blivit makulerat. Stämpeln räcker inte till att makulera 4 långa frimärken. Malmö IRM 114 stämplat 2007-05-30 och även sorterat i samma maskin.

Aumiss godis 2007-10 Malmö

Då nya frimärke kommer, så måste bilden av dessa scannas in i IRM och SRM så att makulering kan ske. Känner inte maskinen att det finns ett frimärke så vrider den på kuvertet och stämplar andra hörnet, för där måste ju märket sitta??? Stämplat Malmö 2007-10-07

Aumiss frukt 2008-05 Malmö

Då nya frimärke kommer, så måste bilden av dessa scannas in i IRM och SRM så att makulering kan ske. Känner inte maskinen att det finns ett frimärke så vrider den på kuvertet och stämplar andra hörnet, för där måste ju märket sitta??? Stämplat Malmö 2008-05-28

Au PVImiss1 2009-02 Malmö

Del av C4-kuvert som misshandlats av en PVI-maskin troligen i Malmö. Kanske beroende på ett gem i kuvertets övre hörn? De 2 vänstra frimärkena makulerade med handstämpel samt påsatt etikett med beklagan om det skedda. Stämplat ????ö 2009-02-22

Au PVImiss2 2009-05 Malmö

Del av C4-kuvert som misshandlats, kanske av samma PVI-maskin som ovan i Malmö. Kanske även detta med ett gem i kuvertets övre hörn? Frimärkena makulerade med handstämpel, samt påsatt etikett med beklagan om det skedda. Stämplat Malmö 2009-05-10.

Aumiss_Allrou 2009- Malmö C5-kuvert fullt frankerat från Allround-Smide AB, men ostämplat frimärke. Sorterat i Malmö men till fel postnummer. Skulle varit  28193. Detta ändrat samt påsatt GUL etikett ang. rätt adress. Frimärket fortfarande ostämplat.
Aumiss hinder 2010-02 Malmö

Ett annat kuvert har förhindrat makulering av frimärket på detta brev. Skulle varit stämplat MALMÖ 2010-02-15. Endast Ö syns.

Aumiss Apr 2010-04 Malmö

Några C6-kuvert med önskan om Glad Påsk-stämpel blev heller inte som förväntat. Malmö 2010-04-01. Aprilskämt ;-))) ?

Aumiss veck 2010-06 Malmö

Under vikningen sitter det ostämplade frimärket. Stämeln Malmö 2010-06-18

Aumiss 115SRM 2010-10 Malmö

C5-kuvert som vikts och lämnat frimärket ostämplat. SRM 115 i Malmö har makulerat hörnet Malmö 2010-10-20.

Aumiss GPMa 2011-04 Malmö C6-kuvert som lämnat frimärket ostämplat. SRM 115 GLAD  PÅSK i Malmö har makulerat baksidan Malmö 2011-04-13. Frimärket kulspetsmakulerat.
Aumiss_C6513 2013-06 Malmö C65-kuvert ej igenklistrat har tolkats som C5. Stämpeln har missat frimärket Malmö 2013-06-12.
Aumiss 2014C5 2014-02 Malmö C5-kuvert som vikts och lämnat frimärket ostämplat. Stämplat Malmö 2014-02-21.
Aumiss_Ma14 2014-09 Malmö C5-kuvert som vikts och lämnat frimärket ostämplat. Har gått 2 ggr. genom IRM-maskin i Malmö, stämplat 2014-10-12 2014-09-03.
Aumiss_Ma14H65 2014-11 Malmö C5-kuvert som makulerats något snett i Malmö och stämplats 2014-11-20
Aumiss_2014Ma 2014-12 Malmö C5-kuvert som vikts i NYA maskinen och lämnat frimärket ostämplat. Stämplat Postnord Malmö 2014-12-19.
Aumiss 25 PVI 2003-02 PVI

Körd 2 gångerna genom Malmö PVI-maskinen, men båda gångerna har stämpeln missat frimärket. Stämplat Malmö 2003-02-17.

Aumiss hand 2009-12 Hand

C6-brev skickat till terminalen, med tydlig önskan om GOD JUL-makulering i IRM-maskinen. Stämplat 2009-12-11 :-(((

Aumiss Aprilsk 2010-04 PVI

Posten AB inköpte 2009 ett antal nya maskiner av Pitney Bowes DM900 för makulering av just C4 kuvert. Så här blir resultatet om man ber om makulering i den maskinen. Om det är läskunnigheten eller okännedom om vilka maskiner som finns är okänt. Stämplat PVI 2010-04-01.

Datumet kan ju tolkas som ett skämt ?

Aumiss 0617 2010-06 Alv-V-Upp

2010-06-17 fick tydligen flera av inkjetmaskinerna en lite hjärnblödning. Någon synes ha återgått till ett äldre defaultvärde med stort posthorn. Här Alvesta, Västerås och Uppsala som flyttat posthorn/datum till vänster.

Aumiss halv1999-06  

När Uppsala startade 1999-06-07 brast en fjäder som gjorde att endast den nedre halvan av munstycket sprutade bläck

Aumiss_NyIRM2015-02 Alvesta C5-kuvert som makulerats i Nya IRM 176 Alvesta. Maskinen omprogrammerades 2015-02-20 från POSTEN till POSTNORD i datumcirkeln. Datum är dock inte på den plats man förväntar sig.
Aumiss_GPN 2018-03 Nässjö Del av C5-kuvert med ostämplade frimärke från SFF. Maskinen tolkade Logon som frimärke och stämplade GLAD  PÅSK i Nässjö 2018-03-27
      

Svart rektangulär inkjetstämpel i maskinen

Bild (Aumiss) År Beskrivning - vikta brev i maskinen, makulering på fel ställe
Auink svart 2003-12 2003-12-10 Ännu en variant av Pitney Bowes maskin på ett C4 kuvert. Poseidon har blivit en helsvart figur
Aumiss_2014 2015- C6-kuvert som troligen fått makulerat frimärket med en helsvart rektangel utan datum. Troligen  i Malmö under 2015
Aumiss_2015Osby 2015- C6-kuvert som fått frimärket makulerat med en helsvart rektangel utan datum. Troligen  i Malmö under 2015, eftersom märket kom 2014-08-21
Aumiss_2015Rekt 2015- C6-kuvert till PSO Karlstad, som fått frimärket makulerat med en helsvart rektangel utan datum. Alla munstycke öppna för bläcket. Frimärket från 2014.
Aumiss_2014Blom 2015-  

Vikta brev i maskinen

Bild (Aumiss) År Beskrivning - vikta brev i maskinen, makulering på fel ställe
Aumiss SRM 112 2004

Hur det här uppstått kan jag bara gissa. Brevet är vikt på flera håll i maskinen SRM 112 som stämplat 2004-06-16,  där den trodde att det fanns ett frimärke. Därefter är det sorterar i GSM 40 som haft problem med att läsa postnummret. Därav dubbla "apelsikoder".

Aumiss baksida 2005-02

Maskinen fann inget frimärke, vände brevet som dessutom veks och stämplades på baksidan av Poseidon Göteborg 2005-02-21. Ett vikt C5-brev tolkar maskinen som ett C6

Aumiss vikt1 2005-03

C5-kuvert stämplat trots det är vikt över frimärket. Borde suttit en etikett "Beklagar skadan i sorteringsmaskinen". Stämplat Göteborg IRM 111 2005-03-15.

Aumiss vikt2 2005-03

C5-kuvert stämplat trots det är vikt samt upp och ned. Borde suttit en etikett "Beklagar skadan". Stämplat utan våglinjer/frimärksrutan Malmö 2005-03-15. Tolkat som C6-kuvert

Aumiss 107K 2005-

Maskinen har inte lyckats "hitta" frimärket, utan vänt brevet och stämplat på baksidan. Videojet klartext har missat texten pga vikt hörn. Efter 21:04 skulle det stått KARLSTAD. Tyvärr har en oförståndig "frimärkssamlare" varit mer intresserad av 5.50 än ett posthistoriskt intressant dokument.

Aumiss halva 2005-11

C5-kuvert som vikits innan det stämplades i maskin. Frimärket hamnade då i fel hörn och blev ostämplat i Alvesta IRM 118. Stämplat 2005-11-11.

Aumiss vikti114 2005-11

C5-kuvert som vikits (se bilden) innan det stämplades i maskin. Frimärket hamnade då i fel hörn och blev ostämplat i Malmö IRM 114 eller SRM 115. Stämplat 2005-09-22.

Aumiss viktb 2006-05

När ett C65-brev viker sig i maskinen, då blir det problem att hitta frimärket och stämpla det. IRM i Årsta stämplar 2006-05-06 och frimärket sitter på rätt plats.

aumiss vikt 2008

C5-kuvert som vikts i Malmömaskinen och såväl inkjetstämplats som sorterats med apelsinkod 2008-06-23. Frimärket ostämplat.

Aumiss DMVasteras 2009

Beskuret C4-kuvert som vikts i maskinen och fått följande makulering Västerås 2009-06-11

Aumiss viktc 2010-06 Här är det väl heller ingen tvekan om Återanvändning ? Inkjetstämplat i Pitney Bowes, Malmö 2010-06-03
Aumiss_107IRMVa 2011 Frankostämplat C5-kuvert med  Lic. 314865, 2011-10-05, som blivit vikt i sorteringsmaskinen. Stämplat Västerås 2011-10-06 i  IRM 107.
Aumiss25Gbg 2011 Frankostämplat C5-kuvert med  Lic. 739621, 2011-12-23, som blivit vikt i sorteringsmaskinen. Poseidon säger Göteborg och GOD JUL säger IRM 111.
Aumiss Gbg2012 2012

Frankostämplat, vikt C5-kuvert makulerat som C6 i Göteborg 2012-05-10. Även sorterat fast på baksidan eftersom kuvertet vikts

Aumiss DMUmea 2012

A4-kuveret makulerat i DM 900. Dock har stämpeln missat mycket. Det hände någon gång i sept 2012 i Umeå.

Aumiss GbgIRM 2012

Frankostämplat, vikt C5-kuvert makulerat som C6 i IRM 111, Göteborg 2012-10-16

Aumiss Sth2012 2012

Frankostämplat Lic. 744268, vikt C5-kuvert makulerat som C6 i IRM Stockholm. Stämplat Stochkolm 2012-11-06.

Aumiss Sthvikt 2012

C5-kuvert tolkat som C6 eftersom det blivit vikt i maskinen. Stämplat på delvis baksidan 2012-11-28, frimärket ostämplat.

Aumiss Gbgvikt 2013

C5-kuvert tolkat som C6 eftersom det blivit vikt i maskinen. Stämplat på kortsidan Göteborg 2013-09-30, frimärket ostämplat.

Aumiss viktMa 2014

C5-kuvert tolkat som C6 eftersom det blivit vikt i maskinen. Stämplat på kortsidan Malmö 2014-01-09, frimärket ostämplat.

Aumiss_viktN17 2017 Frankostämplat C5-kuvert tolkat som C6 eftersom det blivit vikt i maskinen. Frankostämpel 000:00 vilket borde Lösenbelagts. Stämplats Nässjö 2017-01-20.
Bild (Aumiss) År Beskrivning - riktig dubbel makulering
Aumissi_2ggr 2003

Brevet stämplat 2 ggr i Malmö SRM 115 2003-07-24. Sorterad i GSM 70 samma datum

Aumiss_5ggr 2005-09

Brev stämplat minst 5 ggr i Malmö troligen i SRM 115 eftersom ingen apelsinkod från sorteringen finns med. Troligen stämplat 2005-09-21

Aumiss 5ggrM 2012

Brev stämplat 5 ggr i Malmö IRM 114, 2012-02-26. Någon har alltså stoppat detta företagsbrev 5 ggr i samma maskin. Ganska fantastiskt

Lu3_5ggr3 2012

Brev postet 5 ggr. Stämplat först den 5:e 18/3, 28/3, 8/4, 13/4 och 23/4

Lu3_5ggr4 2012

Brev postet 5 ggr. Stämplat först den 5:e

Lu3_5ggr5 2012

Brev postet 5 ggr. Stämplat först den 5:e gång 2012-04-23

Aumiss 2ggrMa 2013

C5-kuveret stämplat 2 ggr i Malmö, både i IRM 114, som C5 och SRM 115 som C6-kuvert. Malmö 2013-07-15.

Aumiss 2013snett 2013

C5-kuveret stämplat lite på snedden. Våglijnerna har nästan hamnat helt utanför kuvertkanten. Stämplat Nässjö 2013-11-15.

Aumiss 20143ggr 2014

C5-kuveret stämplat 3 ggr. i Malmö. 2 olika GOD  JUL och en med Våglijnerna. Stämplat dels med ett otydligt datum 2013-12-29 och de andra 2014-01-02, och dels 2014-01-07.

Bild (Aumiss) År Beskrivning

 

 

Korrekt men ändå miss.

Bild   Beskrivning, korrekt frankerat med frimärke, men ändå ...
2000 Nässjö 61 2000

Tanken med olika långa våglinjer var nog att alla frimärken skulle stämplas. Ibland lurar kunden maskinen med 25 st. 20 öresmärken.(au IOGT)

Au kvad 2004-09 Ett annat problem maskinerna har, det är när det kommer att kvadratiskt kuvert 160x160 mm. Maskinen har här inte funnit frimärket. Stämplat och sorterat Årsta 2004-09-26
Fyrkantigt 2004-12

Kvadratiska brev skapar problem. Maskinen har inte hittat frimärket. Videojetsortering saknas och gör det därför svårt att placera geografiskt. Stämplat GOD JUL 2004-12-20

Au 27st 2004-10

Inte mindre än 27 st 5-öres kastanj gjorde det omöjligt för IRM 118 i Alvesta att 2004-10-12 makulera samtliga frimärke.

     
     

Frimärket nästan missat eller misshandlat

Bild   Beskrivning, inkjetmissar av frimärket
Aumiss 114u 2004-05 Dålig inkjet IRM 114 Malmö stämplat 2004-05-17 på ett mycket urtvättat och Återanvänt rabattmärke. Till vänster ett oanvänt för jämförelse. Maskinen och skötaren har dock inte uppmärksammat urtvättningen. Se även Lustigheter 2
Aumiss 117 2004-10

IRM och SRM programmeras att känna igen frimärke för att kunna makulera dem. När nya frimärke kommer så måste maskinen få veta detta. Här ett fint ex. på att så troligen inte skett. IRM 117 i Nässjö har sorterat 2004-10-21, men inte funnit något märke att makulera

Aumiss 108f 2005-01

IRM 108 har inte funnit frimärket utan vänt brevet och stämplat i motsatt hörn. Sorteringskoden har då även hamnat fel, i kuvertets överkanten. Stämplat 2005-01-10

Aumiss 118al 2006-05

Relativt nytt frimärke som IRM 118 i Alvesta inte kunnat lokalisera. Vridit C5-kuvertet och stämplat Logon, som tydligen bättre motsvarade ett annat känt frimärke. Stämplat och sorterat 2006-05-15

Aumiss 107c 2005-04

Helt korrekt frankerat och adresserat C6-kuvert, men IRM 107 i Västerås fann 2005-04-01 likväl inte frimärket

Aumiss 4ggr 2005-09

C6-kuvert som stämplats minst 4 ggr. i Malmö IRM 114, 2005-09-21

Aumiss slut 2005-09

Bläcket slut eller samtliga munstycke tilltäppta i Årsta IRM 101. C5-kuvert med sortering som  visar 2005-09-26

Aumiss 118 2006-06

C5-kuvert med rätt frankering och rätt placering, men IRM 118 valde att stämpla logon. Kanske maskinen inte var programmerad att känna igen de relativt nya märkena som blivit ostämplade 2006-06-16

Aumiss moz 2006-10-05

C65-kuvert med rätt frankering och rätt placering, men IRM 118 valde även här att stämpla logon. Troligen inte programmerad att känna igen märket med Mozart. Stämplat och sorterat i Alvesta 118, 2006-10-05.

Aumiss helt 2008

Makulering sker med brevet upp och ned. Något har hindrat brevet att stå på underlaget och har därför inte "stämplat" på rätt ställe. Endast datum 2008-12-30 läsbart, medan orten inte finns med.

Aumiss PV444 2009

Vackra gamla bilar. Viktigt att frimärket scannas in, så att Postens maskin vet hur det ser ut. Vet inte maskinen, så stämplar den inte frimärket. Det förblir ostämpalat och kan återanvändas av de som tycker det är OK

Aumiss Chili 2009

Stämplat 2009.09.23, en dag före utgivning. Troligen inte inprogrammerad i maskinen, som därför vridit brevet och stämplat nere t. v.

Aumiss Logo 2009

Kryddfrimärkena borde vid det här laget vara inprogrammerade i systemet. Ändå har maskinen tolkat "logon" som ett frimärke. Kan det har med spenatens gröna färgeller med logons lilabruna  att göra ??? Stämplat Göteborg 2009-11-26.

Aumiss slutBl 2009

Brev avsänt av Malmöfirma. Stämplat i IRM 114 eller SRM 115 som endast sprutat bläck med något av hålet. Slut på bläck ???

Aumiss_Upps10 2010-11 C4-kuvert stämplat i Uppsala, men datum har inte kommit  på frimärket. Brevet ankom 2010-11-22
Aumiss platsfel 2012-01

Skriver man adressen på FEL ställe, så måste man sätta frimärket på FEL ställe. Då är risken stor att maskinen inte finner märket. Stämplat Stockholm 2012-01-02

Aumiss SNMH 2012

Helt korrekt skrivet och frankerat brev från Sävsjö - Nässjö Ptm - Malmö Ptm - Hässleholm. Nere till höger ses en liten del av apelsinkoden. Det enda som säger att det varit i Postens hantering i mitten av sept. 2012.

Frankostämpel

Bild   Beskrivning, frankostämpel har tolkats som frimärk
IRM 111 112 2005-11

Frankostämplat C5-kuvert som dessutom stämplats i såväl IRM 111 (med ram och datum t.h.) som SRM 112 (utan ram och datum t.v.) Göteborg 2005-11-21

     

Andra bilder

 

Bild   Beskrivning,  andra bilder har tolkats som frimärke
Lu 61c 2001-02 IRM-maskin Malmö 114 har uppfattat logon som ett frimärke, vänt brevet "rätt" och stämplat logon 2001-02-15. Frankostämpeln har maskinen inte observerat. (logo)
Aumiss 25e 2002-02

 och allt har blivit fel. Maskinen har inte hittat frimärken utan tolkat adresslappen nere till v. som ett frimärke och "stämplat" densamma 2002-02-01. C5-brevet är alltså felvänt i maskinen som resulterat i Frimärket ej makulerat. Som en följd av detta har sorteringskoden hamnat uppe t.v. liksom VideoJet-texten.

Aumiss 25p 2003-11

Maskinen har inte hittat frimärken utan vänt brevet och tolkat Reklametiketten PÅ BAKSIDAN som ett frimärke och "stämplat" densamma 2002-02-01. C6-brevet är alltså felvänt i maskinen som resulterat i att Frimärket på rätt plats ej makulerats. 2003-11-12

Aumiss 25b 2003-11

Maskinen har tolkat Företagets logo som ett frimärke vänt kuvertet och stämplat logon. Västerås 2003-11-18

Aumiss Osby 2004-01

Brev makulerat i Osby 04. 1.12 med Pilevallen. Sorterat 2 ggr. i Malmö GSM-maskin 073, 2004-01-12 20:17, men även i Malmö GSM-maskin 071, 2004-01-12  21:22.  Blått hjärta - "Vi beklagar skadan"

Aumiss 25po 2004-06

IRM 106 i Uppsala har inte tvekat vad som skulle makuleras. Brevmärket Postmuseum med en vacker stämpel 2004-06-15 samt  sorterat endast med postnummer. Borde Lösenbelagts

Auklippt 2004-

Maskinen har inte hittat frimärken här heller, utan vänt brevet och tolkat den lilla blomman nere t.v. som frimärke. Tyvärr har ju en "ostämplat frimärksjägare" varit framme och förstört ett fint ex. på hur maskinen ibland kan tolka fel. Det finns alldeles för många människor som inte skulle få ha tillgång till sax. Usch o. FY

Aumiss canser 2004-06

Slarv att inte lösenbelägga detta brev. Det är ju handstämplat och borde inte missats. Etikett "Riksföreningen för cansersjuka" stämplad 2004-06-21.

Aumiss fotboll 2004-06

Mindre slarv att inte lösenbelägga detta brev. Maskinen är ännu inte programmerad att lösenbelägga brev OM det INTE är ett frimärke. Del av fotbollshäftet, stämplat Alvesta 2004-06-16.

Aumiss G40 2004-06

SRM 112 i Göteborg har blivit lite villrådig och uppfattat canserfondens brevmärke som frimärke. Vänt på brevet och stämplat 2004-06-15. Därefter är det sorterat i GSM 40.

Aumiss 0911 2009-11

Om detta är en NY mjukvara eller bara någon som roat sig med programmering av de mjuka våglinjerna återstår att se. Det är en av IRM-maskinerna i Årsta som råkat ut för det på detta sätt 2009-11-16. Kanske en NY skrivare i maskin ?

Aumiss 092ggr 2009-11

Brev makulerat i såväl en IRM med "gammal" skrivare, som en med "Ny skrivare". Den nya med 6 mjuka våglinjer och något högra/större datumsiffror.  Det är två olika IRM-maskiner i Årsta som makulerat brevet på detta sätt STOCKHOLM  2009-11-16.

Aumiss 091118 2009-1118

Troligen är det en NY mjukvara i ny skrivare, eftersom brev nu dykt upp från den 18:e. En som roat sig med programmering är alltså inte troligt, men det återstår  att se. Det är bara en av IRM-maskinerna i Årsta som råkat ut för detta skrivarutbyte. Här ett C5-kuvert nu helt utan våglinjer.

Sidförskjutning i IRM

Bild   Beskrivning, förskjutning mellan övre och undre munstycket
Lu 62a 2002 Det sägs att Posten missar att stämpla många brev. Här ett ex. på motsatsen. 2002-12-16 har man stämplat med 3 st. olika stämplar. "God Jul", Årsta 3 kronor samt även en handstämpel. OBS. Förskjutningen i sidled i God Jul stämpeln.
Au miss 103 2002

Bläckstråleskrivarens undre halva är förskjuten 35 mm t.v. i förhållande till den övre halvan. Sorterad 2002-12-04 i Årsta IRM 103.

Aumiss 25NTO 2004

Bläckstråleskrivarens övre halva är förskjuten 10 mm t.h. i förhållande till den undre halvan. Poseidon har blivit knäsvag, fått darr i benen. Stämplat  2004-06-13 i Göteborg IRM 111.

Aumiss 210 2004

Bläckstråleskrivarens övre halva är förskjuten 210 mm t.v. i förhållande till den undre halvan. Stämplad SRM 122, Umeå  2004-07-29.

Au miss 107 2004

Bläckstråleskrivarens undre halva är förskjuten 35 mm t.v. i förhållande till den övre halvan. Sorterad 2004-08-20 i Västerås IRM 107.

Au miss 107b 2002

Bläckstråleskrivarens övre halva är förskjuten 75 mm t.h. i förhållande till den undre halvan. Sorterad 2006-02-15 i Västerås IRM 107.

Aumiss 118c6 2005

C6-kuvert med övre munstycket förskjutning 110 mm t.v. Stämplat och sorterat Alvesta 118, 2005-03-30.

Aumiss 118 2005

Efter Påsken återgår terminalerna till "Frimärket 100 år. Någon terminal (Alvesta) hade våglinjer några dagar innan man lyckades med omprogr. 2005-03-31 är det dock en förskjutning med 190 mm i sidled mellan övre och undre munstycket.

Au miss 111 2005

Bläckstråleskrivarens undre halva är förskjuten 13 mm t.v. i förhållande till den övre halvan. Stämplad och sorterad 2005-05-24 i Göteborg IRM 111.

Aumiss 107d 2006-2007 IRM 107 i Västerås, är nog den maskin som oftast visar förskjutning i sidled mellan övre och undre munstycket. Här 5 helt olika varianter, men mellan en del av dessa har funktionen varit helt OK. Den nedre stämplad 2006-09-13, samt den övre 2007-12-07.
Aumiss vriden 2011

IRM 114 i Malmö har blivit något förvriden. GOTT NYTT år, stämplad 2011-12-28. Frankostämplar ska inte stämplas av Posten, såvida inte datum är felaktigt. Då ska man normalt komplettera med RÄTT datum.

Övrigt.

Bild   Beskrivning
Aumiss 2006 Brev som stannar i maskinens transportsystem kan få slitage som vid pilen på bilden. Sorterat 2006-05-28 IRM 114 i Malmö
Aumiss dot 2009

Vad är Den lilla svarta fläcken i övre högra hörnet av frimärket ? Är det möjligen någon manuell kontroll av frimärket ?

Aumiss dotbig 2009

Närbild av: Vad är Den lilla svarta fläcken i övre högra hörnet av frimärket

Detta är den enda översikt jag sett av olikheter på inkjetstämplar. Filatelikatalogerna ägnar sig bara åt katalogisering av de s. k. riktiga manuella stämplarna, typ Tuna

Totalt ointressant för min del. Det är ju bara en felgraverad / omvänd bokstav. Borde kontrollerats före användning på den tiden.

     

 

. . . , , ??????????????????????, , . . .

Teckenförklaring

ATM Datorfrimärken = "Frimärken" framställda i mikroprocessorstyrda automater   EAN  = European Article Numbering = System för identifiering, består av unika sifferkoder
BSM  = Brevsorteringsmaskin   Psn  = Poststyrelsens allmänna cirkulär
FSM  = Finsorteringsmaskin   Pn  = Postnummer
GSM  = Grovsorteringsmaskin   IRM  = Integrerad Resnings- och sorteringsMaskin
SSM  = Storsorteringsmaskin, C4-format   SRM  = Skiljning- och ResningsMaskin.
KSM  = Klumpsorteringsmaskin, stora oformliga och  klumpiga "brev"   VCS  = Video Coding System
      Videojet  = Svart klartext längst ned på kuvert

Litteraturhänvisning.

Ganska obefintlig, men olika broschyrer från olika terminaler ger en viss bild av verksamheten. Hembygdsfilatelisten 2006.

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)