Postterminaler.

 

Automation är ett sätt att låta maskiner göra ett ofta enformigt arbete. Automatiseringen lämnar idag inte något av de områden oberörda, som har med brev- och meddelandebefordran att göra. Det är framför allt på Postterminalerna som olika maskiner stämplar, sorterar och hanterar post. Här beskrivs / visas en del genom de besök som företagits på olika terminaler. Automation är ju också en stor del av svensk modern posthistoria.

Här lite bilder från besökGöteborgsterminalen som ligger på Kruthusgatan, Malmö och Alvesta Postterminal.

Dessutom länkar till de 2 nya terminalerna i Hallsberg och Rosersberg.

+ 

Terminalbesök på Posten AB.

+
<= Manuell sortering   -||-  Automatisk sortering  =>

Interna länkar till terminalbesök och de nya terminalerna.


Main page

Posthistoria

Terminalbesök Alvesta 2007

Hallsberg

Rosersberg

Terminalbesök Malmö 2007

Terminalbesök Göteborg 2004

Terminalbesök  Göteborg 2008

Terminalbesök Göteborg 2015

Terminalbesök Göteborg 2016

 

Posten AB ändrade i augusti 2014 namnat till Postnord.

Snabbval till några avsnitt på denna

De nya IRM-maskinerna kallas även CFC (Culler-Facer-Canceller).

Här de planerade NYA IRM-maskinernas placering och inkopplingsdatum.

 

Nyinköpta maskiner

  Typ Nr Fabrikat Ort och mitt första upptäckta ==> Off. Datum
     171, 172, 173. Siemens Hallsberg - 2013-06-01 2013-09-29
IRM   174,175 Siemens Rosersberg - 2014-05-24 2014-09-29
    176 Siemens Alvesta - känd från 2 2014-08-25
eller   177, 178 Siemens Malmö - känd från 2 2014-10-06
   

179, 180

Siemens

Göteborg - känd från 2

2014-11-19
CFC   181 Siemens Sundsvall - känd från 2015-10-27 2015-
    182, 183 Siemens Årsta - kända från 2015-07-09 2015-

 

 

Verksamheten på terminalen pågår 6 dagar i veckan. Lördagar är verksamheten minimal och det töms inga av de 3300 brevlådorna

Den maskinella utrustningen på terminalerna består idag (2015-02-) av följande maskiner

 

Antal Typ Nr Antal riktningar

/ kapacitet (Kruth)

? IRM 111---- >> ? "Stämplar" kodar och sorterar brev upp till C5-format.   32 000 brev/tim.
? IRM 170---- >> ? "Stämplar", kodar, väger och sorterar brev upp till C5-format.   32 000 brev/tim.
? SRM 112---- >> ? "Stämplar"  brev upp till C5-format.   32 000 brev/tim.
9 PB Pitney Bowes ? Frankostämplingsmaskin,  ombyggd för makulering av frimärke. En på varje terminal 2014.

 

Nyinköpta IRM-maskiner Årsta Juli 2015

 

IRM Nr Fabrikat Beskrivning
 182 eller Siemens Så har då även Årsta fått en av de nya IRM-maskinerna. Om det är 182 eller 183 ät ovisst. Stämplat 2015-07
183. Siemens Den andra installerad lite senare.

 

2016-01-01 skulle alla FC ha bytt stämplarna, från POSTEN till namnet PostNord

 

Avskiljning

Brevlådeposten inkommer till terminalen i säckar och lådor med adresslapp, se nedan. I en stor trumma på IRM 111 eller SRM 112 avskiljes s.k. "fladderpost". Försändelser tjockare än 20 mm. bortsorteras manuellt.

 

Länk

Beskrivning (Kruth)

Kh 11 Etiketter från blå lådor med "Obehandlad post" från Göteborg 19, Lerum och Billdal
Kh 12 Etiketter från blå lådor och säckar med "Obehandlad post" från Vänersborg, Mölnlycke och Vårgårda
Bild 7 I lokalen hänger en planch av postbil, modell äldre utanför Stockholm 1 på Vasagatan. Posthuset där invigdes 1903 men denna bild är av något senare datum.

 

Begrepp och av Posten använda Förkortningar:

 

Typ Beskrivning / förklaring
ESB  = Effektivisering av den Samlade Brevprocessen  ( klar under 2008)
BFM  = BrevFörädlingsMaskin, en typ av finsorteringsmaskin FSM som fått ny mjukvara (installation klar under 2008)
GLP  = Gemensam LäsPlattform. Alla brevs uppgifter lagras på ETT gemensamt ställe
PSM  = ProduktionsStruktur Meddelande. Projekt för nya terminaler i Hallsberg och Rosersberg som startar 2011
ROI  =  Region Of  Interest  kodning
ATM  = "Frimärke" framställda  i mikroprocessorstyrda automater (t.ex. Frama, Klüssendorf)
BSM  = Brevsorteringsmaskin
FSM  = Finsorteringsmaskin, klarar  28000 brev /tim till 240 olika riktningar. Sista maskinen hette FSM 037 och avslutades i Nässjö 2015-12-21.
GSM  = Grovsorteringsmaskin, sorterar brev upp till C5-format  27000 brev /tim
KSM  = Klumpsorteringsmaskin, för "tjocka/oformliga" brev som ej går i de andra maskinerna
NATS  =  Non adress ATtributes  kodning
SSM  = Storsorteringsmaskin, avsedd för brev större än C5-format till 200 olika riktningar
SRM  = Skiljning- och ResningsMaskin, vänder och stämplar 32000 brev /tim.
EAN  =European Article Numbering = System för identifiering, består av unika sifferkoder
OCR  =Optical Character Recognition
VCS  =Video Coding System
ID-tag  = är streckkoden som skrivs på längst till vänster, när brev videokodas
PTM  Postterminal. (En del av de 6 serviceterminaler som lagts ned, kallas nu Postcenter, senare Företagscenter FC och upphör 2013-01-01) Ändrades
   Apelsinkoden kallas ibland den orange streckkoden längst ned på kuvertet
   VideoJet kallas den svarta klartexten längst ned på kuvertet. Fanns från sept. 1997 till 2007 på de flesta terminaler
Bar-code scanner  = Streckkodsläsare

På senare tid tillkomna maskiner och begrepp.

Typ Beskrivning / förklaring - på senare tid tillkomna maskiner
FSU   FörSkiljningsUtrustning - HanterIT
IPM = Integrerad Produktionsmodell (Service åt kunderna från 2015) ur PostNordNews 2015 nr10, 2017 No1.
IRM  = Integrerad Resnings- och sorteringsMaskin, väger, vänder, stämplar, portokontrollerar och sorterar 32000 brev /tim
CFC   Culler-Facer-Canceller. Detta är namnet på de nya IRM som installerats på bl.a. Hallsberg och Rosersbergs terminaler.
KSM   KlumpSorteringsMaskin FivesCinetic
MHS   MaterialHanteringSmaskin
SFM  StorbrevsFörädlingsMaskin - Siemens. Denna maskin testades redan 2010 i Göteborg. Inköps nu 2013 till Hallsberg och Rosersberg
ISM  Integrerad SorteringsMaskin. De nya Toshiba-maskinerna TT-1000, som installerades 2004-06-xx, är av denna typ.

Tack !

Ett varmt TACK riktas till personalen  på  terminalerna som besvarat många frågor.

 

Litteraturhänvisning.

Team Terminal Nr 2 Juni 1999 Presentation av Malmö Postterminal 
NYHETS-Posten Presentation av Göteborgs Postterminal 
Filatelisten 2001 sid. 228 Helmuth Lavicka Posten Produktion - Brevnätet
ATM, datorutskrivna frimärken Terminal Facktuellt (SEKO:s facktidning)
Automatenmarken Handbuchkatalog 1984. Wolfgang Maassen und Bodo Weber Essen  

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>