ESB - BFM.

Automation är ett sätt att låta maskiner göra ett ofta enformigt arbete. Det är framför allt makulering, stämpling, sortering och distribution som åskådliggörs här. Automatiseringen lämnar idag inte något av de områden oberörda, som har med meddelandebefordran att göra. Automation är ju också en del av svensk modern posthistoria. Att studera automationen inom ”posten” är minst lika fascinerande som  t.ex. att samla på frimärken. Sidan har tillkommit under tiden som automationen fortskridit och kan kanske ibland upplevas som lite rörig. Den delas upp i mindre enheter allt eftersom den växer.

1996-04-01 startade genomförandet av ”Det nya Brevnätet” en minskning av antalet postterminaler från 56 till 13 huvudterminaler och 6 serviceterminaler. Därmed "minskade" antalet maskinstämplar . PVI-stämplarna har kompletterts med  mer moderna bläckstråleskrivare (Inkjet printer) Sorteringsmaskinerna (IRM m.fl.) kombinerade med stämpling av försändelse, har blivit kraftfullare och snabbare.. I nov. 2006 påbörjades ombyggnad av alla maskinerna till GLP (GemensamLäsPlattform). Läsplattformen ingår i ESB-projektet. ESB har från nyåret 2007-2008 ändrat namn till "Brevservice 2009".

Fortsättning på detta blev projket PSM  (ProduktionsStruktur Meddelande) som startade i juli 2011 med byggandet av terminaler i Hallsberg och Rosersberg.

13 Huvudterminaler. (Från starten av Nya Brevnätet)

Umeå, Sundsvall, Uppsala, Tomteboda, Klara, Årsta, Västerås, Norrköping, Karlstad, Göteborg, Nässjö Alvesta, Malmö.

6 Serviceterminaler. (Från starten av Nya Brevnätet)

Luleå, Östersund, Borlänge, Trollhättan, Visby, Hässleholm.

+ 

Artiklar om Posten

+
<= Manuell sortering   -||-  Automatisk sortering  =>
Main page

Brevsortering

BSM-sortering

SSM-sortering
Posthistoria

Automation

Automation Misstag

Inkjet Printer

Toshiba TT-1000

Postala Lustigheter

ESB - BFM Flaggaeng Inkjet Printer Flaggaeng
Transorma VideoJet 1

EAN - Frankit

  Terminalvisit Malmö

Sponsorer.

  Sponsor av "Postal Automation" med en massa kuvert av posthistoriskt intresse 

  Sponsrar  med en massa frankostämplar förutom kuvert av posthistoriskt intresse 

Se även sidan Automation med: Ur Postens info "Brevets väg" år 2000

 

Glp - ny teknik för snabbare sortering

Uppgifterna hämtade ur Nyhets-Posten nr 9 2005

Posten AB har inköpt en ny läsplattform Glp för att öka prestandan i brevsorteringen. Avtalet med Lockheed Martin UK undertecknades 28 sept. 2005. Läsplattformen ingår i ESB-projektet och varje brev scannas och datan går till en dator som kan koppla ihop datan med brevets unika kod. Eftersändning kommer också att skötas av systemet m.h.a. den svarta klartexten som tidigare visade VAR och NÄR ett brev sorterats. Dessa uppgifter försvann våren 2007. Detta gör att "vi vanliga människor" inte längre kan se VAR och NÄR ett brev sorterats. Teknikskiftet kan ses i tre delar. Inköp av Glp, uppgradering av befintliga maskiner och inköp av nya  sorteringsmaskiner av märke Solystic. Länk till Solystic lite längre ned

BFM - BrevFörädlingsMaskiner

Från tidigare videokodning, då man bara kodade postnummer, går man nu i GLP över till att utföra sex olika kodningsuppgifter för sorteringsmaskiner

1.  ROI. Kodaren markerar i vilket område på brevet som GLP skall OCR-läsa adressen. ROI-kodning utförs med mus där  kodaren ritar en box runt adressen.

2.  Postnummerkodning. Kodaren använder siffrorna  på tangentbordet och kodar in postnumret.

3.  NATS-kodning. Kodaren besvarar  frågor  med J eller N, med tangenterna kopplade till tjänsten tex Ekonomibrev, VIF-brev och Giro.

4.  Utrikeskodning. Kodaren  använder bokstavsdelen på tangentbordet och skriver in de fösta bokstäerna i landet och systemet sedan ”ger förslag”och autoutfyller.

5.  Kodning av utdelningsadress. Kodaren  slår in de tre första bokstäverna  i utdelningsadressen samt numret. Kodaren väljer rätt alternativ med siffertangenterna

6.  Kodning av eftersändning. Kodaren  slår in de tre första bokstäverna i mottagarens efternamn. Kodaren  väljer rätt alternativ med siffertangenterna.

 

Uppgifterna hämtade ur Nyhets-Posten nr 7 2006.

Tester har gjorts i Malmö sedan omkr. 2003 där breven sorterats i gångordning åt brevbärarna i Lund. Kodningen gjordes på brevets baksida till höger. Denna test har fallit bra ut och  beslut har tagits att använda denna lösning. 57 maskiner har beställts av franska företaget Solystic (f.d. Alcatel). Nu (nov 2006) håller man på och testar dessa nya i Malmö som är pilotterminal för projektet. Här ska 7 maskiner monteras. Ändringen ska vara helt genomfört på samtliga 10 terminaler fram till hösten 2008. I Sundsvall håller man på nu (hösten 2006) att förbereda och bygga om terminalen (se bild 1983 nedan) för ändring och installation av dessa maskiner. BFM-maskinerna sorterar all maskinvänlig post i gångordning åt brevbäraren (brevbärarens stoppställeordning). Han kommer i fortsättningen att ta sin andel post och bara dela ut direkt. Det blir 18 nya sorteringsprogram att använda på rätt sätt, vid rätt tillfälle. Sundsvall får 6 BFM-maskiner som installeras av leverantören. För små brev gäller följande: (enl. uppgifter 2010 ). Den nya koden som skrivs på brevets högra del är unik för just det brevet. Allt som maskinen kan läsa, adress, postnummer mm, skrivs i koden till  vänster.

Dessa uppgifter om brevet sparas endast 10 dagar i maskinens minne. Det blir helt omöjligt att manuellt tolka postnummer i koderna

 

Länk År

Beskrivning, Fas I startade ?

    Koden för postnummer i Siemensmaskinerna läses från höger och består av 5 x 6 positioner. Positionernas värde 0, 1, 2, 4, 7, S. De 2 som saknas i varje 6-grupp summeras och ger en siffra. I dessa maskiner ändras koderna till den nya typen
Sundsvall invigning 1983 1983 C5-vykort från invigningen av Postterminalen i Sundsvall  30 augusti 1983.
BFM C6 2005 Så här ser baksidan av ett C6-kuvert ut med "apelsinkoden" för en kund i Lund med postnummer 221 00. kunden har Box och blir kod 31587. S = start och räknas från höger 01247S
BFM Pn 2006 På detta brev har datorn läst brevets postnumret och skrivet 221 00 på baksidan. Okänt varför. Inkörningsproblem ?
BFM 2006 Här en kod till ett annat Boxnummer, men fortfarande samma postnummer. Koden i detta fal blir 31567
Länk År

Beskrivning,  Fas II startade nov 2006

BFM halva 2006-11 Nedre del av C5-kuvert med "halva" koder. Brevet stämplat 2006-11-16. Malmö är här pilotterminal och samtliga terminaler beräknas vara klara hösten 2008. Då ska alla maskiner fått ny mjukvara och koderna ska se ut så här. Den vänstra kallas "Sort code" och innehåller postnummer, format ID, stoppställe och avlämningsställe. Den högra "ID-tag" och innehåller unikt löpnummer, maskinnr, år, datum samt format ID.
Wikipedia   Här kan du läsa mer om Postkoder
Solystic 2006 Här lite info om Postens nya maskiner som kommer att sortera med dessa nya koder. Företaget är franska  Solystic (f.d. Alcatel)

Solystic.

2006 Här en annan länk
BFM M-Hsh 2007 C5-kuvert skickat från Malmö till Hässleholm. Den nedre apelsinkoden bör vara Solystic i Malmö, men den övre? Var har den kmmit ifrån? Du som vet får mycket gärna tala om det för mig
Ausol 28190 2007 Solysticcode till postnummer 28190. Färgen förstärkt pga. svag färg. 2007-03
BFM Finst640 2007 Etikett från blå låda, utskriven 2007-09-17 kl.23:57. Den har innehållit Finställd post, d,v,s, post sorterad i brevbärarens gångordning. Stämplad Malmö 640 som svarar för packningen av backen
BFM Finstalld 2011 Etikett från blå låda som innehållit Finställd post, d,v,s, sorterad i brevbärarens stoppställe. Stämplad Mö 4106
  År

Beskrivning

Fram till 2008 ska ett antal (57 st) franska sorteringsmaskiner Solystic installeras. Hösten 2007 ska den sista maskinen vara installerad. Dessa maskiner skriver en ny typ av kod och denna ligger till grund för sortering av breven i gångordning åt brevbäraren. Malmö är pilotterminal och ska ha 7 maskiner.

Ur deras hemsida:       ==>          Länk till den: Solystic

23/12/2005 : Another contract award for MARS sequencing machines.

The Sweden Post awarded the "BFM" contract to SOLYSTIC for 57 MARS sequencing machines to be installed on 10 locations. More than 10 machines are to be delivered in 2006 and the last machine of this program is to be installed in the autumn 2007. This contract enables SOLYSTIC to mount on the highest step of the podium of the letter carrier walk preparation competition, as more than 700 MARS machines have to date been ordered to SOLYSTIC in Europe. It is the start of a great success...

 

Begrepp - Förkortningar:

Typ Beskrivning / förklaring
ESB  = Effektivisering av den Samlade Brevprocessen  ( klar under 2008)
BFM  = BrevFörädlingsMaskin, en typ av finsorteringsmaskin FSM som fått ny mjukvara (installation klar under 2008)
GLP  = Gemensam LäsPlattform. Alla brevs uppgifter lagras på ETT gemensamt ställe
PSM  = ProduktionsStruktur Meddelande. Projekt för nya terminaler i Hallsberg och Rosersberg som startar 2011
ROI  =  Region Of  Interest  kodning
ATM  = "Frimärke" framställda  i mikroprocessorstyrda automater (t.ex. Frama, Klüssendorf)
BSM  = Brevsorteringsmaskin
FSM  = Finsorteringsmaskin, klarar  28000 brev /tim till 240 olika riktningar
GSM  = Grovsorteringsmaskin, sorterar brev upp till C5-format  27000 brev /tim
KSM  = Klumpsorteringsmaskin, för "tjocka/oformliga" brev som ej går i de andra masinerna
NATS  =  Non adress ATtributes  kodning
SSM  = Storsorteringsmaskin, avsedd för brev större än C5-format till 200 olika riktningar
SFM  = Test av ny maskin i Göteborg 2010
IPM  = Integrerad ProduktionsModell   (PostNordsNews No1 2017)
IRM  = Integrerad Resnings- och sorteringsMaskin, vänder och stämplar 32000 brev /tim
ISM  Integrerad SorteringsMaskin. De nya Toshiba-maskinerna som installeras 2004-06-xx, är av denna typ.
SRM  = Skiljning- och ResningsMaskin.
EAN  =European Article Numbering = System för identifiering, består av unika sifferkoder
OCR  =Optical Character Recognition
VCS  =Video Coding System
ID-tag  = är streckkoden som skrivs på längst till vänster, när brev videokodas
PTM  Postterminal. (En del av de 6 serviceterminaler som lagts ned, kallas nu Postcenter, senare Företagscenter FC och upphör 2013-01-01 enl. uppgift)
   Apelsinkoden kallas numera den orange streckkoden nere på kuvertet. Under den kom Videojet
   VideoJet kallas den svarta klartexten längst ned på kuvertet. I PostNordNews No 1, 2017 kallar Postnord den för "Autograf"
Bar-code scanner  = Streckkodsläsare

Tack !

Ett varmt TACK riktas till personal bl.a. på Malmö terminal, som välvilligt har svarat för en del av informationen på dessa sidor. Det är främst en del tekniska fakta som är svåra att få uppgifter om på annat håll.

Externa länkar till:

SSPD

AEG   Postal Automation

Flaggaeng  PMSC

Flaggaeng Remail   Alex Gundel

Sök svenska Postnummer

e-stamp = e-frimärke

Postage from your printer

Rapport - Videokodning inom ESB    
Siemens Links to Postal Codes all over the world E-stamp
Göteborgs - GFF Atlas - häfte http://xlib.hn.se/NetNews/kuvert814/
http://www.e-stamp.com/ http://www.stamps.com/ http://www.PitneyWorks.com/

3 länkar till e-stampsiter = gör dina egna frimärke i datorn

Litteraturhänvisning.

Stämpel-Fakta Kap. 4, avsnitt Q, sid. 472-474 Presentation av Göteborg och Malmö Postterminal 
NYHETS-Posten Terminal Facktuellt (SEKO:s facktidning)
Filatelisten 2001 sid. 228 Helmuth Lavicka Nyhets-Posten nr 7, 9 2006
ATM, datorutskrivna frimärken. Se mer på länken  ATM Team Terminal Nr 2 Juni 1999
  Automatenmarken Handbuchkatalog 1984. Wolfgang Maassen und Bodo Weber Essen
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page