DM900 Digital Mailing System.

Frankostämplingsmaskiner har tidigare testats av Posten AB. I Filatelisten 2003:5 beskrev Owe Svahn att Göteborg 5 testade en Hasler F220/314, modell 20.

Vid årsskiftet 1995-96 testade Stockholm - Klara en Pitney Bowes U561/5378. Stockholm - Klara testade även en Hasler F210/320 AS4.

Den här gången, hösten 2008, har Posten satsat lite större och bredare med en inkjetmaskin, Pitney Bowes DM900.

Main page Posthistoria Flaggaeng This page In English  Inkjet History Inkjetmissar
1 Inkjet Printer

2 Inkjet Printer

3 Inkjet Printer

4 InkJul Printer

4 Inkjet Julen 2003
5 Inkjet 2005 6 Inkjet 2006 6 Inkjet 2006ny 7 Inkjet 2006 8 Inkjet 2007-09
Ink juli 2008 Julen 2008 8 Inkjet 2010 8 Inkjet 2011  
        VideoJet (3)

DM900 - en frankostämplingsmaskin från Pitney Bowes som enl. deras hemsida funnits i USA och Kanada sedan något år tillbaka.

Prioritaire i      Uppsala 2012-01-29

Posten AB har köpt in ett antal av dessa maskiner, som blivit något modifierade för makulering av frimärke.  Maskinen klarar formaten 89x127 mm. upp till 330x380 mm. Dvs, C6, C5 och C4 och makulerar 240 brev / min. eller 14400 / tim. Tjocklek 0,18 - 19 mm.

Det första stämplade kuvertet vi såg resultatet av, var från Karlsstad där maskinen testkörts några månader..

Troligen ska denna maskintyp makulera julkorten på de 10 befintliga  terminalerna. Därefter får väl PVI-maskinerna vila sig något ?

Enl. Cirkulär  2008:8 kommer  från 8 dec. t.o.m. 23 dec. 2008 inkjetmaskinerna att programmeras med GOD  JUL * * * *  i stämpeln.

Från 24 dec. t.o.m.  4 jan. 2009 blir hälsningen Gott Nytt År 2009. Detta gäller även DM900. Färgen är dock den vanliga svarta.

Julen 2009.

Posten meddelar att  GOD  JUL användes 2009-12-07 till 2009-12-23. GOTT NYTT ÅR 2010 användes 2009-12-24 till 2010-01-08.

 

 

    

Fyllda horn

Under hösten 2008 installerades och testades den första DM900-maskinen i Karlstad kanske redan i augusti ?

Bild Beskrivning - Bild av DM900
DM900 maskin Maskinen DM900 som den ser ut som Frankostämplingsmaskin
DM900 Pb Maskinen DM900 modifierad för att makulera frimärke på de svenska postterminalerna. Det troliga utförandet. Till höger får det plats 600 stämplade kuvert.
DM900 PVI Det här är kanske ett av skälen till Postens inköp av denna nya maskin, som kan makulera lite fler frimärken.

Karlstad (sept. 2008-2xxx) ?

Karlstad Postterminal har 2010 c:a 220 anställda. Brev och ODR-terminalen sorterar dagligen c:a 700000 försändelser till 175000 hushåll i Värmland, Närke, Dalsland. Planer finns att flytta sorteringen till Hallsberg för att komma närmre järnvägen. Flyget är dyrare.

2013-11-03 behandlades alltså inga brev längre på terminalen i Karlstad. All brevpost gick till Hallsberg.

2013-12-12 började Karlstads DM900 användas på nya terminalen i Hallsberg

Bild År  Beskrivning Karlstad
DM Karlstad 2008 Det första avtrycket med  40 mm. våglinjer, upptäcktes från Karlstad på C4-kuvert stämplat i början av sept. 2008. Här nedklippt till C6-format. OBS. Fyllda horn och 6 våglinjer.
DM900 C6 2008 C6-kuvert där frimärkena makulerats i Karlstad med  Fyllda horn och 6-våglinjers mjukvara 2008-11-27
DM900 C6 utan 2008 C6-kuvert där frimärkena makulerats i Karlstad  Fyllda horn men UTAN våglinjer 2008-12-02
DM900 Karls6 2008 C4-kuvert med Fyllda horn och 6-våglinjers mjukvara. Stämplat 2008-12-04
DM900 Ofyllda 2009 C6-kuvert som makulerats i Karlstad med  Ofyllda horn och UTAN våglinjer. Stämplat  2009-02-09
DM900 KarlsGP 2009 C4-kuvert med Glad Påsk och ofyllda horn. Stämplat 2009-04-09
Bild År  Beskrivning Hallsberg
Hall_2013C4900 2013-12 C4-kuvert med GOD  JUL från DM 900 använd i Hallsberg, sedan den flyttats dit från Karlstad. Stämplat utan ortsnamn 2013-12-12.
     

Stockholm - Årsta

Enligt trovärdiga uppgifter installerades maskinen 15 nov. Nu har mjukvaran ändrats till endast 4 smala våglinjer.

Bild År Beskrivning
DM900 C4 2008 C4-kuvert där frimärkena makulerats i Årsta och 3 kr i den nya maskinen. 40 mm. våglinjer, stämplat 2008-11-17. Nu har mjukvaran ändrats till endast 4 något smalare våglinjer och dessa ska bara finnas  på C4-kuvert.
DM900 C6 2008 C6-kuvert makulerat i Årsta och 3 kr i den nya maskinen. Inga våglinjer på C6-kuvert, stämplat 2008-11-19
DM900 C4 GodJul 2008 C4-kuvert makulerat 2008-12-11  med GOD  JUL istället för 4 våglinjer. Beskuret kuvert till albumformat. Frankostämplat
DM900 C4 Nytt 2009 C4-kuvert (beskuret) där frimärkena makulerats i Årsta Nyårsdagen 2009-01-01 med mjukvara Gott Nytt År 2009
DM900 C6 sned 2009 C6-kuvert makulerat 2 ggr och båda har blivit sneda. Stämplat Stockholm 2009-03-17
DM900 C4 ihop 2009 C4-kuvert (beskuret) där stämpeln tryckts ihop på något sätt, endast högra kronan av Stockholm syns lite. Stämplat Stockholm 2009-09-08.

Alvesta

Enligt trovärdiga uppgifter installerades maskinen här den 19 nov.

 
Bild År Beskrivning
DM900 IRM 2008-11 C6-kuvert makulerat i Alvesta Pitney Bowes. Brevet har därefter kommit till brevresningen och även blivit stämplat i IRM 118. Alltså i båda inkjetmaskinerna i Alvesta på samma brev 2008-11-19
DM900 Eko 2008-11 C6-kuvert med Ekonomifrimärke stämplat 2008-11-19
  2008-11 Frankostämplat C4-kuvert som hamnat i DM900 och fått stämpeln med 4 våglinjet 2008-11-28
DM900 C4 GodJul 2008-12 C4-kuvert makulerat 2008-12-14  med GOD  JUL istället för 4 våglinjer. Beskuret kuvert till albumformat.
PoRe2  47112 2009-12 C6-kuvert med Gott Nytt År 2009 stämplat 2008-12-29 sänt till Åstol. Retur med inkjet från IRM i Göteborg 2009-01-05
  2009-04 C4-kuvert beskuret, makulerat 2009-04-08  med  Glad Påsk och 4 kycklingar i Alvesta.
DM900_Alv04 2010-04 C6-kuvert, stämplat Alvesta 2010-04-01 med  Glad Påsk och 4 kycklingar.
DM900 Alvljblue 2010-04 C5-kuvert, stämplat Alvesta 2010-04-13. Nu med en ljusblåaktig tunn färg i skrivaren, vilket kanske har med rengöringsvätska att göra.??
DM900 Alvblue 2010-04 2 st. beskurna C5-kuvert, från Alvesta stämplade 2010-04-29. Nu med en blåaktig färg i skrivaren, vilket gör att datum går lätt att tolka.
DM900 1010 2010-10 2 beskurna C5-kuvert, där ena stämpeln missat märket. Sådant kan hända stämplat Alvesta 2010-10-05
DM900 C4 2ggr 2010-08 Beskuret C5-kuvert, från Alvesta stämplade 2010-08-??. Makulerat 2 ggr. med sned inmatning ???

 Nässjö

Enligt uppgifter installerades en av  maskinerna här den 18 nov. Enl. trovärdiga uppgifter har Nässjö fått 3 maskiner.

 
Bild   Beskrivning
DM900 NaIRM 2008 Ett av 10 C6-kuvert skickade till terminalen Nässjö med önskemål om stämpling i Pitney Bowes DM900. Tyvärr visste inte den som öppnade brevet att det fanns en ny inkjetmaskin. Breven stämplades 2008-11-18 i den gamla IRM 108 som är en av de 2 IRM som finns i Nässjö. Var finns kund- samlarservicen?
DM900 C6 2008 C6-kuvert makulerat 2008-11-24 i en av de nya Pitney Bowesmaskinerna som Nässjö fått installerade.
DM900 C5 2008 C5-kuvert makulerat 2008-11-19 utan våglinjer.
DM900 C5 2008 C5-kuvert makulerat 2008-11-19 med 4 våglinjer.
DM900 C4 2008 C4-kuvert beskuret, makulerat 2008-11-24 i en av de nya Pitney Bowesmaskinerna med 4 våglinjer som Nässjö fått installerade. Del av stämpeln har hamnat utanför kuvertet.
DM900 C4 olika 2009 2 C4-kuvert med början eller slutet på ett Gott Nytt År. I vilket fall så har en omprogrammering skett 2009-01-01
DM900 C4utan 2009 C4-kuvert beskuret, makulerat 2009-04-27 utan våglinjer
DM900 C4smal 2010 2 C4-kuvert, det nedre med normal stol,  men det övre med en onormalt smal stol. Stämplat Nässjö 2010-05-10
DM900 C4Xsmal 2011 2 beskurna C4-kuvert. Överst normal stol fråm 2011-02-06, den nedre med extremt smal stol från 2011-01-23
DM900 Nassjosned 2011 C5-kuvert beskuret makulerat med en mycket sned stämpel 2011-03-xx
DM900 2xNassjö 2011 C4-kuvert beskuret med dubbla stämplar. Inväntar förklaring till det. Stämplat 2012-11-05
DM900_N2012 2012

Del av C4-kuvert som fått 1½ stämpel i DM900 i Nässjö 2012-11-05

 Göteborg 

Enl. trovärdiga uppgifter installerades maskinen 23 nov.

 
Bild   Beskrivning
DM900 C6 2008 C6-kuvert makulerat 2008-11-24 i en av de nya Pitney Bowesmaskinerna som installerats  i Göteborg.
DM900 C4 Gbg 2008 C4-kuvert makulerat 2008-11-28 i en av de nya Pitney Bowesmaskinerna med 4 våglinjer. Beskuret kuvert till albumformat.
DM900 C4 GodJul 2008 C4-kuvert makulerat 2008-12-11  med GOD  JUL istället för 4 våglinjer. Beskuret kuvert till albumformat.
  2009 C4-kuvert med Gott Nytt År 2009 stämplat
DM900 GbgC4 halv 2009 C4-kuvert med endast den nedre halvan infärgad. Tydligen slut på bläcket eller stopp i övre munstycket, stämplat 2009-03-15
DM900 GbgC4dubbla 2009 C4-kuvert beskuret, men stämplat 2 ggr i maskinen. Riktigt vackert med dubbla stämplar 2009-04-05.

Malmö  

Enl. trovärdiga uppgifter installerades maskinen 27-28 nov.

Bild   Beskrivning
DM900 C6 M 2008 C6-kuvert makulerat utan våglinjer, Malmö 2008-12-04. Även C4-kuvert med denna variant utan våglinjer
DM900 C4 Malmö 2008 C4-kuvert makulerat 2008-11-28 i en av de nya Pitney Bowesmaskinerna med 4 våglinjer. Beskuret kuvert till albumformat.
DM900 Ma Utan 2008 C4-kuvert makulerat 2008-12-05 i en av de nya Pitney Bowesmaskinerna UTAN 4 våglinjer. Beskuret kuvert till albumformat.
DM900 C4 GodJul 2008 C4-kuvert makulerat 2008-12-11  med GOD  JUL istället för 4 våglinjer. Beskuret kuvert till albumformat.
DM900 C4 Gott 2009 C4-kuvert med Gott Nytt År 2009 stämplat Malmö 2008-12-28.  Beskuret kuvert till albumformat.
DM C6PVI 2009 Ett av flera kuvert skickade med vänlig önskan om makulering i Pitney Bowes DM900. Tydligen visste inte den som tog hand om breven vad DM900 var för något, utan stoppade breven i en gammal PVI-maskin. Tråkigt med så okunnig personal på Malmö postterminal.
DM900 C4halv 2009 Beskuret C4-kuvert stämplat 2009-03-13 med endast maskinens nedre halva med 2 våglinjer, ort och datum
  2009 Ingen Glad Påsk funnen från Malmö
DM900 BFbrev 2009 C4-kuvert på högkant. Någon har tryckt på knappen för B Föreningsbrev, vilket visar att det är en frankostämplingsmaskin som användes. Stämplat Malmö 2009-09-07.
DM900 GottNytt 2009 Redan 2009-12-13 hade man lyckats med Gott Nytt År 2010 i sin Malmömaskin
DM900 Mvackert 2011 Del av C4-kuvert med vacker stämpel, stämplat 2011-09-18

Västerås

Enl. trovärdiga uppgifter installerades maskinen före 25 nov.

Bild   Beskrivning
DM900 C6    
DM900 C6 2008 C6-kuvert makulerat 2008-12-02 utan våglinjer.
DM900 C4 2008 Beskuret C4-kuvert stämplat 2008-11-25 med 4 våglinjer.  Beskuret kuvert till albumformat.
DM900 C4 2009 2009-04-01 så har Västerås Glad Påsk i sin maskin. Om det är ett 1:a Aprilskämt eller ej, det vet jag inte
DM900 C6 2009 Det var nog så att ovanstående VAR ett Aprilskämt. 2009-04-06 finns inte kycklingarna kvar i stämpeln
DM900 C4uv 2009 C4-kuvert stämplat 2009-04-22 men utan våglinjer. Är det kanske ett sätt att spara på bläcket ?
DM900 C4V 2009 C4-kuvert stämplat 2009-09-10, men frimärkena sitter för långt ned för att träffas. Är/räknas dessa som makulerade
DM900 C6 2010 C6-kuvert stämplat 2010-04-11 med 44 mm. och 4 våglinjer.

Uppsala

Enl. trovärdiga uppgifter installerades maskinen

Bild   Beskrivning
DM900 C5 2008-12 C5-kuvert makulerat Uppsala 2008-12-02 med 4 våglinjer
DM900 C6 2009-01 Gott Nytt År 2009 skulle i alla inkjetmaskiner användas mellan 24/12 - 4/1 enligt Posten utskick Minnespoststämplar 2008:8. Så skedde dock inte här, stämplat 2009-01-02.
DM900 C5 2009-02 C5-kuvert makulerat Uppsala 2009-02-23 utan våglinjer som normalt endast förekommer på C6.
DM900 C6 2009-03 C6-kuvert makulerat Uppsala 2009-03-17 MED 4 våglinjer till skillnad från de andra terminalernas maskiner utan våglinjer på C6-kuvert
DM900 C7 2009-03 C6-kuvert makulerat Uppsala 2009-03-17 MED 4 våglinjer till skillnad från andra. Frimärket ostansat och är rivet ur häftet.
DM900 C4Ph 2009-04 C4-kuvert beskuret. Stämpeln endast med posthorn, UPPSALA och datum 2009-04-07

Sundsvall

Enl. trovärdiga uppgifter installerades maskinen i början av dec.

Bild År Beskrivning
DM900 C6 2008 C6-kuvert makulerat 2008-12-08 med 4 våglinjer
DM900 C6 2009 C6-kuvert makulerat 2009-01-09  med  GOD  JUL * * * * men även stämplad med SRM 121
DM900 C4 2008 C4-kuvert makulerat 2008-12-08  med 4 våglinjer. Beskuret kuvert till albumformat.
DM900 C4 2008 C4-kuvert makulerat 2008-12-29  med  Gott Nytt År 2009. Beskuret kuvert till C6-format.
DM900 C6 2009 C6-kuvert makulerat 2009-04-06  med  Glad Påsk i Sundsvall. Detta är väl så nära Lyxstämplat man kan komma.

Umeå

Efter att ha läst Postens meddelande nr 2008:8, så skickade jag upp några kuvert till Umeå för stämpling i denna maskin. En postare därifrån ringde vänligen upp mig och talade om att de inte hade någon sådan maskin. Umeå var nog den sista terminalen som skulle fått sin maskin installerad, men avstod ifrån detta. Umeå är därför den enda terminal som inte har någon DM900. Den blev trots allt senare inköpt.

Bild Beskrivning 
DM900

Bild på avtryck som visas i Postens utgåva Minnespoststämplar 2008:8

DM900 Umea C4-kuvert stämplat Umeå 2010-10-03. Tydligen har Postterminalen i Umeå nu inköpt en sådan maskin, såvida de inte fått någon ifrån en annan terminal ?
DM900 U11-12 Brev skickade till Umeå med önskan om makulering 2010-11-12, men det glömde man bort till den 17:e

Udda objekt med DM900.

Bild   Beskrivning
DM900 C4 fel 2008 Vikt C4-kuvert där huvuddelen av stämpel hamnat ovan kuvertkanten och dessutom är det på baksidan del av de 3 kronorna ses. Stämplat Stockholm (Årsta) 2008-11-21
DM900 Nässjö 2008 C5-kuvert först stämplat i IRM 117 2008-12-01, som dock missat frimärket. Dagen efter 2008-12-02 stämplad i DM900. Dubbla "apelsinkoder" betyder sorterat 2 ggr. Dessa koder tyvärr otolkbara utan läsare.
DM900 C6 2008 C6-kuvert makulerat 2008-11-19 i Årsta och med 3 kr i den nya maskinen. Adressaten flyttat och brevet returnerat avs. med gul Eftersändningsetikett.
DM900NEftertax 2008 C6-kuvert makulerat 2008-11-19 i IRM trots att önskan om Pitney Bowes DM900 tydligt framgick av brevet. Ibland blir det inte som man tänkt och hoppats. Postpersonalen Serviceminded ? Nja ? ?
DM900 AlvN 2008 C5-kuvert med God Jul från både Nässjö stämplat 2008-12-19 och Alvesta stämplat 2008-12-22. Något olika utförande
DM900 Varifr 2008 Varifrån, vilken ort hade  denna stämpel? Går tyvärr inte att se. Stämplad 2008-12-22
DM900 handst 2008 Önskan om makulering i maskinen blev inte så. Det blev handstämplat. Varför??? Ja, det undrar jag också. Handstämplat Göteborg 2008-06-15, men årtalet borde varit 2009.
DM900 Sthsned 2008 Skrynkligt och hörnvikt brev då det gick in i maskinen. Posthornet delat. Stämplat Stockholm 2008-11-30
DM900 snett 2008 Ett något skrynkligt kuvert gjorde, att bläcket blev sprutat på lite olika ställen: Stämplat Nässjö 2008-12-02.
DM900 C4vikt 2009 C4-kuvert som vikts i maskinen före stämpling. Stämplat Uppsala 2009-03-23.
DM900 C4viktSth 2009 C4-kuvert som vikts i maskinen före stämpling. Stämplat Stockholm 2009-08-12.
DM900 streep 2011 Våglinjernas uppgift är väl att makulera 4 frimärke på ett kuvert? Stämplat Göteborg 2011-01-09
DM900 PrioritV 2011 C4-kuvert med texten Prioritaire längst till v. i stämpeln GOD JUL Västerås 2011-12-13. Detta visar att det är en ombyggd frankostämplingsmaskin som Posten använder för makulering av framför allt C4-kuvert.
DM900 PrioritU 2012 C4-kuvert med texten Prioritaire längst till v. i stämpeln Uppsala 2012-01-29. Detta visar att det är en ombyggd frankostämplingsmaskin som Posten använder för makulering av framför allt C4-kuvert.
Rektangel 2015 C6-kuvert som troligen stämplats i en DM900, och  bara fått en rektangulär stämpling. Saknar avs. men stämplats i februari 2015 på någon av terminalerna.
Bild   Beskrivning ny test av Neopost i Malmö - Enl. trovärdiga uppgifter testades maskinen från början av maj 2010
Auto10PBNeo 2010 Överst avtryck från Pitney Bowes 2010-04-26 och nedre från fabrikat Neopost 2010-05-06. Båda maskinerna från Malmö på beskurna C4-kuvert
Auto10 Neo 2010 C6-kuvert makulerat i Neopost-maskinen som testas i Malmö stämplat 2010-05-19
Neo 2010 Tydligen blrev det inte fortsatt användning av dessa Neopost-maskiner.

Flera av terminalerna synes nu (2016) ha upphört att använda DM900.

 

De nio terminaler som fått DM900 före. ?

Preliminär gissning av maskinernas placeringar
Karlstad (1) 2008 Stockholm (2) Alvesta en (1) Nässjö (3) Göteborg två (2)
Malmö (2)

Västerås  (1)

Uppsala två (2)

Sundsvall (1)

Umeå (1) 2010

Karlstad

Enl. uppgifter testades maskinen ATM endast i Karlstad, men inköptes nog aldrig. Detta var ingen inkjet utan en maskin med metallkliche.

Bild Tid Beskrivning, ny test av ATM - Karlstad
DM900 KarlTest2 2009-01 Detta är en test av ny ATB-maskin på C4-kuvert? stämplat 2009-01-15. Hornen fyllda på den graverade klichén.
DM900 KarlTest3 2009-02 Detta är en test av ny ATB-maskin på C4-kuvert? stämplat 2009-02-11. Hornen ihåliga på den graverade klichén.
DM900 KarlTest4 2009-05 ATB-maskin på C6-kuvert, stämplat Karlstad 2009-05-01.  Hornen ihåliga på den graverade klichén.
     

 

Förkortningar/Teckenförklaring:

FDC = Förstadagsbrev, First Day Cover e-brev = elektronisk post- fysiskt brev
SDC = Andradagsbrev, Second Day Cover brev-e fysiskt brev - elektronisk post
LDC = Sistadagsbrev, Last day cover Pn = Postnummer
EPS = Elektronisk Post-Service, föregångare till ePP Anm
ePP = elektronisk postproduktion Förs = Typ av försändelse 

Sorteringsmaskiner

ATM Datorfrimärken = "Frimärken" framställda i mikroprocessorstyrda automater   EAN  = European Article Numbering = System för identifiering, består av unika sifferkoder
BSM  = Brevsorteringsmaskin   Psn  = Poststyrelsens allmänna cirkulär
FSM  = Finsorteringsmaskin      
GSM  = Grovsorteringsmaskin   IRM  = Integrerad Resnings- och sorteringsMaskin
SSM  = Storsorteringsmaskin, C4-format   SRM  = Sortering- och ResningsMaskin.
KSM  = Klumpsorteringsmaskin, stora oformliga och  klumpiga "brev"   VCS  = Video Coding System
BFM  = BrevFörädlingsMaskin, en typ av finsorteringsmaskin som tar vid efter FSM (installeras under  2006?)   ID-tag = är streckkoden som skrivs på längst till vänster, när brev videokodas
ISM  Integrerad SorteringsMaskin. De nya Toshiba-maskinerna som installeras 2004-06-xx, är av denna typ.   Bar-code scanner  = Streckkodsläsare

Interna Länkar till:

Main page

Posthistoria

Inkjet Historik Inkjet Printer Stämpel-Fakta
Gratispost

Turistporto

    Länksida

Externa Länkar till:

 
Dansk Hybrid Svensk Hybrid Kuvertutseende - Hybridpost Swisspost EU-kommissionen - hybrid
PatentView Hybrid Mail solution Sårbarheter inom hybridpost    

Litteraturhänvisning.

 

Det Nya i Brevnätet (sept 1995)

NyhetsPosten  nr 7  2001.

Bältespännaren 1999/1 Leif Bergman

Div. telelitteratur

Automatenmarken Handbuchkatalog 1984. Wolfgang Maassen und Bodo Weber Essen  


o

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. ==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

 

flwline12K.gif (9290 bytes)