En ram bilder julen 2008, 2018.

Denna sidan visar tryck av inkjet (svenska bläckstrålestämplar) från början av julen 2008, alla på C5-kuvert. Svårigheten att avgöra vilken maskin som stämplat finns kvar i Årsta IRM  101, 102 och 103, Nässjö IRM 108, 117, Malmö IRM och SRM, Göteborg IRM och SRM. Då den svarta klartexetn fanns kvar var det något lättare. Dessa 15 maskiner inköptes från Siemens har stundtals varit lätta att åtskilja, men stundtals omöjligt.  Några terminaler har alltså mer än en maskin och därför kan olikheter förekomma. Inkopplingsdatum för de olika maskinerna finns på  auto1 Inkjet

Norrifrån räknat

 
Sundsvall SRM 121 Umeå SRM 122
Årsta IRM 101 (eller 102, 103) Årsta IRM 102  (eller 101, 103)
Årsta IRM 103  (eller 101, 102) Uppsala 106
Västerås IRM 107 Nässjö IRM 108 - sneda ben jämför - IRM 117
Alvesta IRM 118 Nässjö IRM 117 - raka ben - jämför IRM 108
Malmö IRM 114 - svagt markerad skorsten, 4 vågor - jämför SRM 115 Malmö SRM 115 - tydlig skorsten, 5 vågor - jämför IRM 114

Julen 2018.

Julen 2018 blev det paket i stämpeln. Kuvertets storlek bestämde antalet "paket", 2 st på C6, 3 st på C5, 4 st på C4

Nässjö hade dock kvar de gamla maskinerna med snöstjärnorna och texten GOD  JUL  (400)

     
Sundsvall Rosersberg Årsta
Nässjö 2018-12-07 Göteborg med 4 paket, inte gult papper Hallsberg 2018-12-10 Talgoxe 2018-12-10
     

 

Interna Länkar

Posthistoria 1 Inkjet Printer 2 Inkjet Printer 3 Inkjet Printer 4 Inkjet Printer 4 Julen 2003