Inkjet Printer 2016.

med Julen, 2015 som visar de nya, typ IRM 170 på de terminalerna som fått dessa.

 

Hallsberg och Rosersberg har fått den nya typen (se länk nedan) och flera andra terminaler har fått nya maskiner ur serien IRM 170.

 

Våren 2016  konstateras att antalet skickade brev i Sverige har minskat med nästan 30 procent sedan millennieskiftet.

 

Från 2014-04-01 var högsta tillåtna vikten - 50 gram för portot 7 kr .

 

Från 2016-04-01 var portot för 50 gram inrikes endast 6:50

 

 

Del av ett C4-kuvert med IRM-stämpel (171, 172, 173) från Hallsberg.

+ 

Artiklar om Posten

+
<= Manuell sortering   -||-  Automatisk sortering  =>
Main page Posthistoria Flaggaeng This page In English  Inkjet History Inkjetmissar
1 Inkjet Printer

2 Inkjet Printer

3 Inkjet Printer

4 InkJul Printer

4 Inkjet Julen 2003
5 Inkjet 2005 6 Inkjet 2006 6 Inkjet 2006ny 7 Inkjet 2006 8 Inkjet 2007-09
Ink juli 2008 Julen 2008 8 Inkjet 2010   8 Inkjet 2014
      Terminalen Hallsberg Terminalen Rosersberg
  8_inkjet_2016 8_inkjet_2017   VideoJet (3)

 

Här nedan de terminaler som fått ny IRM i serien 170 samt även ibland en bild på deras gamla IRM. Först ut var Alvesta.

 

 

Bild 150 Länk Au60 Beskrivning
     
     
     
2015_JUL_AVC6 C6-kuveret JUL  TestPrint, stämplat POSTEN  2015-12-14  ALVESTA
  2015_JUL_AVC5 C5-kuveret JUL  TestPrint, stämplat POSTEN  2015-12-14  ALVESTA
2015_JUL_Test C5-kuveret JUL  TestPrint, stämplat POSTEN  2015-12-14  ALVESTA. Frimärket bi
2017- Hall_JUL_Te Del av C4-kuveret med stämpeln JUL  TestPrint. Märkligt att den kommer.  Att man fortfarande har problem med stämplarna i maskinerna i Hallsberg är väl dock ställt utom allt tvivel. Datum är tyvärr svårläst, men 2017-??-20 är tydbart.

 

God Jul 2015.

Här följer 2015 års God Jul norrifrån räknat, på del av C5-kuvert och något olika stämplat från gamla eller/och nya maskiner Siemens IRM.  (300)

Jag tycker ju, att det är lite underligt att INTE ALLA maskiner av samma typ, programmeras på samma sätt, t.ex. med datum på samma plats.

Jag har inte sett err enda avtryck från någon DM900. Har man kanske slopat dessa maskiner ?

    

13 maskiner av Nya versionen IRM: Typ 170

Tyvärr går det inte att skilja maskinerna på terminalen från varann, utan kontakt med huvuddatorn. Nässjö terminal har ingen NY IRM

 

171, 172, 173 Hallsberg - 2013-06   179, 180 Göteborg - 2014-11
174, 175 Rosersberg - 2014-05   181 Sundsvall - 2015-11
176 Alvesta- 2014-08   182, 183 Årsta - 2015-07
177, 178 Malmö - 2014-10      

 

De flesta av klippen nedan  kommer från C5-kuvert. Stämplarna från C4 och C6 ser troligen lite annorlunda ut.

Det är svårt, att få tag på stämplar från de olika kuvertyperna med just julstämpeln.

 

Några Gamla IRM Nya IRM   
Gamla SRM 122 Umeå, C5 (2015-12-16)  Gamla SRM 122 Umeå, Julkort utan guldtacka (2015-12-16) 
Gamla SRM 121 Sundsvall,  (2015-12-14)  IRM 121 Sundsvall,  (2015-12-14) 
 
Nya IRM 181 Sundsvall, C5  (2015-12-04)  IRM 181 Sundsvall,  (2015-12-14) 
 
IRM  174, 175 Rosersberg C5  (2015-12-06) IRM  174, 175 Rosersberg  (2015-12-09)  Nu med gran
 
IRM 106 Uppsala, (2014-09-08) avslutades hösten 2014 blev =>  Rosersberg  
 
Gamla IRM 101, 102 eller 103 Stockholm C5  (2015-12-16)  
Nya IRM 182 typ i  Årsta C5, (2015-11-09OBS. Datumplats Nya IRM 182 typ i  Årsta C5, (2015-12-04) OBS. Datumplats
  Nya IRM 182 typ i  Årsta C5, (2015-12-08) OBS. Datumplats
SRM 123 Karlstad,  Upphörde 2013-09-2?  blev => Hallsberg IRM 171, 172, 173 Hallsberg C5, (2015-11-09)
   
IRM 107 Västerås,  Upphörde 2014-02-02 blev => Hallsberg
IRM 107 Västerås, maskinen flyttades till Malmö IRM 171, 172, 173 Hallsberg C5, (2015-12-10) Nu med gran
IRM 179 eller 180 Göteborg C5,  (2015-10-02) OBS. Datumplats IRM 179 eller 180 Göteborg C5, God Jul! (2015-12-04) OBS. Datumplats
IRM 179 eller 180 Göteborg C5, God Jul! med gran (2015-12-08) OBS. Datumplats IRM 179, 180? Göteborg C5, God Jul! (2015-12-09) OBS. Datumplats
IRM 179 eller 180  Göteborg C6, God Jul! (2015-12-13) OBS. Datumplats IRM 179, 180? Göteborg C5, God Jul! (2015-12-17) OBS. Datumplats
   
   
IRM 108 eller 117  Nässjö  C5-del, (2015-12-11) OBS. stolen IRM 108 eller 117  Nässjö, utan stol (2015-12-14)
IRM 176 Alvesta, C5-del  (2015-11-03 Jul TestPrint i IRM 176 Alvesta, C5 (2015-12-14) 
IRM 107 Malmö  C5-del (flytt från Västerås), (2015-12-17)  IRM 176 Alvesta, C5 del  (2015-12-16) 
IRM 177 Malmö,  C5 del (2015-12-07)  OBS. Datumplats IRM 177 Malmö, C5 del  (2015-12-09)  OBS. Datumplats
   
   
   

Dubbla stämplar mm.

IRM 179, 180? Göteborg C5, körd 2 ggr. genom maskin 2015-11-09. C5-kuveret. Först stämplat God  Jul!  i Rosersberg 2015-12-17, och därefter Årsta 2015-12-18. Vikten angiven till 14 gram
 
IRM 179 och 180 Göteborg på Julkort, körd 2 ggr.genom båda maskinerna 2015-12-16 och 2015-12-18. Ej Fluorescerende frimärke.   OBS. Datumets plats C5-kuveret. Först stämplat God  Jul!  i Rosersberg 2015-12-17, och därefter Årsta 2015-12-18.


   
 
   

   Gott Nytt År 2016  

Här kommer väl de 9 terminalernas maskiner att visas med  Gott Nytt År, när JULEN  är över. Då är tanken att även de äldre maskinerna ska visas.

   Här nedan kommer Nya IRM (nr 171 - 183) på i huvudsak del av C5-kuvert, norrifrån räknat. (300)  

Numera meddelar varken Posten eller SFF, då en ny Maskinstämpel kommer att användas

 

Några Gamla IRM Några NYA IRM
 
SRM 122 Umeå,   IRM 181 Sundsvall, (2015-12-28)
IRM 121 Sundsvall,  (2016-01-03)  IRM 181 Sundsvall, (2016-01-21)
IRM 174, 175 Rosersberg,  (2015-12-29)  IRM 174, 175 Rosersberg,  (2016-01-12) 
IRM 171, 172, 173 IRM Hallsberg,  (2016-01-05) OBS. Datumplats RM 171, 172, 173 IRM Hallsberg,  (2016-01-07) OBS. Datumplats
IRM 182, 183 Årsta,  2015-12-30 Nya IRM 182 typ i  Årsta C5, (2016-01-08) OBS. 12 g
 
IRM 179 eller 180 Göteborg, (2016-01-04)  OBS. Datumplats  
IRM 179 eller 180 Göteborg,  (2016-01-05)  OBS. Datumplats IRM 179 eller 180 Göteborg,  (2016-01-13)  OBS. Datumplats
IRM 108 eller 117 Nässjö, 2015-12-10. OBS. stolen IRM 117 eller 108 Nässjö, 2016-01-05. OBS. stolen
IRM 176 Alvesta, (2015-12-29) OBS. Datumplats IRM 176 Alvesta, (2016-01-07) OBS. Datumplats
   
IRM 177, 178 Malmö,   2015-01-24 IRM 177, 178 Malmö,  2016-01-23
IRM 177, 178 Malmö,  C5-del   2016-01-12 IRM 177, 178 Malmö,  C5-del   2016-01-13. När helgen var slut övergick Malmö till en mycket äldre version. Det finns alltså inga regler att följa, hur stämpeln SKA se ut  ;-)
IRM 117 eller 108 Nässjö, 2016-12-21. GOD  JUL  OBS. stolen IRM 117 eller 108 Nässjö, 2016-12-29. GOTT NYTT ÅR  OBS. stolen

 

Gott Nytt År!  på del av C4-kuvert, stämplat Malmö 2016-01-03

 

 

 

Vad man nu kan se, så verkar det som, att de flesta IRM-maskiner har samma utseende frånsett bilden. Så var det inte från början. IRM har fått nya skrivare för något år sedan. Ny version av IRM på de nya terminalerna

IRM 107 i Västerås flyttades till Malmö och var igång där mitten juli 2014.

 SRM, har kvar de gamla skrivarna och den gamla programmeringen  (2014-01). Därför skiljer sig dessa från både gamla och nya maskinena IRM.

Nässjö har kvar den gamla IRM

 

Några andra lite lustiga stämplar från 2016.  

 

Bild Term År Beskrivning större försändelser.
     
Term_20163Ma 2016-02 Malmö har lite problem med VAR datum ska finnas. Översta klippet stämplat 2016-02-29,  2016-02-29, 2016-03-07
Term_Ros201603 2016-03 Rosersberg återgick till en äldre mjukvara 2016-03-07. Hur länge den användes är obekant.
Term_GbgMa 2016 C6-kuvert fullt frankerat och postat 3 ggr. Först tredje gång blev det kulpennat i feb. 2016

 

 

     Här några GLAD  PÅSK 2016.  

 

När Postnord började respektive slutade med Glad Påsk har inte gått att få reda på. Kanske tanken var att det skulle vara under vecka 12.

Troligen har inte alla maskiner programmerats med Glad Påsk. (300)

 

 

IRM 181 Sundsvall,C5-del 2016-03-21 (saknas) IRM 182, 183 Årsta,  C5-del   2016-03-22---24
 IRM 174, 175 Rosersberg,  C5-del 2016-03-23---24 IRM 171, 172, 173 ?  Hallsberg,  C5-del   2016-03-23---24
 
IRM 118 Alvesta, (saknas) IRM 179 eller 180 Göteborg,  C5-del   2016-03-22---28
 
IRM 177, 178 Malmö,  C5-del   2016-03-23---28  

 

2016 gjorde Postnord ytterligare en ny bild på de orter som fått de NYA IRM-maskinerna. Texten blev

Glad sommar!

 

Rosersberg 2016-06-13 på C4-kuvert

 

Glad sommar!

De flesta terminalerna startade nog 2016-06-09 med Glad sommar.

Stämplarna på C5-kuvert. (300)

 

 

 
IRM 181 Sundsvall,C5-del 2016-03-21 (saknas) IRM 182, 183 Årsta,  C5-del   2016-06-13
 
 IRM 174, 175 Rosersberg,  C5-del 2016-06-09 IRM 171, 172, 173 ?  Hallsberg,  C5-del   2016-06-12. Modellen dock som C4. (400)
IRM 179 eller 180 Göteborg,  C5-del   2016-06-13 IRM 176 Alvesta, C5-del 2016-06-13
IRM 177, 178 Malmö,  C5-del   2016-06-13 IRM 176 Alvesta, C5-del 2016-06-13, men även stämplad i DM900 samma dag.

 

 

Det kanske blir så, även under 2017, 2018 => ?

Tyvärr, så programmerade man heller inte 2019 in någon "Glad sommar!"

Kan det vara personalbrist ;-)

 

 Begrepp - Förklaringar:

 

Förkortningar, Litteraturhänvisning  se länken Inkjet Printer 1

 

Interna länkar till:

 

Main page Posthistoria Automation Brevsortering VideoJet Terminalstruktur
1 Inkjet Printer 2 Inkjet Printer 3 Inkjet Printer 4 Inkjet Printer 4 Julen 2003  


.

Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>