Inkjet Printer 2014 Ny IRM.

Denna sida, 2014 visar de nya typ IRM 170- på Postens terminaler.

Under 2014 påbörjas en uppgradering av terminalerna och utbyte av deras IRM-maskinerna. Vissa rykten säger, att det kommer att bli en enhetlig bild på alla IRM, på terminalerna?

Hallsberg och Rosersberg har fått den nya typen (se länk nedan) och samtliga terminaler kommer att få nya maskiner ur serien IRM 170. Första terminal blev tydligen Alvesta med IRM 176 med start 2014-08-21. Stämplar med "postnord" har även den texten i datumcirkeln. De andra har POSTEN.

Posten Norden gör en betydande investering i en ny terminalstruktur som stärker vår konkurrenskraft och förbättrar våra förutsättningar att uppfylla det samhällsuppdrag vi har. Det är också en miljöriktig investering som ger oss möjligheten att öka andelen försändelser via tåg, med minskade koldioxidutsläpp som följd, säger Lars G Nordström, VD och koncernchef.

Två nya brevterminaler etableras i direkt anslutning till järnvägens stambanor, en i Hallsberg och en i Rosersberg, norr om Stockholm. En ny pall- och paketterminal etableras i norra Stockholm. I Norrland investeras i en ny logistikstruktur med etablering i kuststäderna Sundsvall, Umeå och Luleå samt i Östersund.

Flertalet postterminaler kommer att få uppgraderade eller NYA IRM-maskiner. Även sorteringsmaskinerna (BSM) kommer att uppgraderas till modernare.

 

 

+ 

Artiklar om Posten

+
<= Manuell sortering   -||-  Automatisk sortering  =>
Main page Posthistoria Flaggaeng This page In English  Inkjet History Inkjetmissar
1 Inkjet Printer

2 Inkjet Printer

3 Inkjet Printer

4 InkJul Printer

4 Inkjet Julen 2003
5 Inkjet 2005 6 Inkjet 2006 6 Inkjet 2006ny 7 Inkjet 2006 8 Inkjet 2007-09
Ink juli 2008 Julen 2008 8 Inkjet 2010 8 Inkjet 2014 8 Inkjet 2016
      Terminalen Hallsberg Terminalen Rosersberg
  8_inkjet_2017 Nya IRM typ 170- DM900 VideoJet (3)

Här nedan de terminaler som fått ny IRM i serien 170 samt även ibland en bild på deras gamla IRM. Först ut var Alvesta.

150 Länk Beskrivning
Au 2014 Ny 2014-08-25 testades i Alvesta den nya mjukvaran i IRM 176. postnord användes på C5 även den 26:e. I datumcirkeln står det  POSTNORD, 2014-08-25, ALVESTA
Au 2014 gamla 2014-08-27 visar att man ännu har kvar den gamla IRM 118 maskinen. Här båda klippen från C5-kuvert.
     
     
150 Länk Beskrivning

 

Här följer terminalerna och deras maskiner räknat ifrån då de NYA IRM-maskinerna togs i  bruk.  (300)

   

Gamla IRM Nya IRM
SRM 122 Umeå,   SRM 121 Sundsvall,
   
SRM 123 Karlstad,  Upphörde 2013-09-2?  => Hallsberg IRM 171, 172, 173 Hallsberg  (2014-08-20)
 
IRM 107 Västerås,  Upphörde 2014-02-02  => Hallsberg  
IRM 106 Uppsala, (2014-09-08) avslutas hösten 2014 blir =>  Rosersberg IRM  174, 175 Rosersberg  (2014-08-29)
 
IRM 118 Alvesta, (2014-01-16) IRM 176 Alvesta, C5 del (2014-09-04)
 
IRM 118 Alvesta, (2014-01-16) IRM 176 Alvesta, C4-del (2014-10-10)
 
IRM 114 Malmö, (2014-01-20) IRM 177 Malmö, C5 del (2014-10-06)
   
IRM i  Årsta, (2014-01-16) IRM i  Årsta, (2014-01-13)
 
IRM 111 Göteborg, (2014-11-19) IRM 179 Göteborg, C5 del (2014-11-19)
   
IRM 108  Nässjö, (2014-01-10 IRM 117  Nässjö, (2013-12-20) 
Fel datum från kund Fel datum från kund
   
 2013-12-19 - Postens 2013-12-20   2013-12-30 - Postens 2014-01-09
 
  Pitney Bowes DM 900 på frankostämplat C4, 2014-01-24 --- 2014-01-27 

2014-11-19 så har då 5 terminaler fått de nya IRM

Det händer även ganska ofta att IRM och SRM stämplar på andra ställen, där det är helt onödigt. Logon på brevets framsida, baksidan i båda hörn av kuvertet.

Här nedan ex. på sådana delar av C5-kuvert, där det inte ska slösas med maskinernas bläck. (300)

 
 
 
IRM 111 Göteborg, på Logon  SRM 121 Sundsvall, (2014-01-24)
   
2 olika av Stockholms IRM på Logon 2014-01-24 IRM 106 Uppsala, på Logon 2014-01-23
IRM 108  Nässjö, i andra hörnet 2014-01-24 IRM 118 Alvesta, (2014-01-30)
IRM 114 Malmö, på Logon Royal  2014-01-24 IRM 114 Malmö, på baksidan 2014-01-23
 
  Samtliga maskiner har ibland en eller två diagonala linjer. Hur ?

Vad man nu kan se, så verkar det som, att de flesta IRM-maskiner har samma utseende frånsett bilden. Så var det inte från början. IRM har fått nya skrivare för något år sedan.

IRM 107 i Västerås flyttades till Malmö och var igång där mitten juli 2014.

 SRM, har kvar de gamla skrivarna och den gamla programmeringen  (2014-01). Därför skiljer sig dessa från maskinena IRM.

Au_2014N 2014-01 C5-kuvert där maskinen missat frimärket och istället makulerat andra hörnet av kuvettet. Stämplat Nässjö 2014-01-24. Se även IRM 108 ovan.
Au_2014Alv_IRMDM900 2014-08 C4-kuvert där både Pitney Bowes DM900 och den nya IRM 176 har makulerat frimärkena. Vilken maskin som varit först är svårt att ange. Båda stämplarna är datarade 2014-08-25, vilket lär vara första dagen man testade nya IRM.
Au 2014C456 2014-11 3 kuvert C4, C5, C6 skickade och stämplade Malmö 2014-11-24, med hopp om stämpling i NYA IRM-maskinen. Tyvärr blev det inte så, men de kom snyggt till adressaten dagen efter.
Au_2014 2015-01 Del av C4-kuvert Med "Gott Nytt År" stämplat Alvesta 2015-01-02 i IRM 176 POSTNORD  Alvesta.
Au_4frim 2015-03 C5-kuvert där maskinen snyggt stämplat 4 frimärket POSTNORD 2015-03-03 MALMÖ.
     
     

     Här några GLAD  PÅSK 2014.  

IRM 171, 172, 173 ?  Hallsberg (2014-04-08) Ny IRM IRM 101-103 Årsta, (2014-04-08)
   
IRM 118 Alvesta, (2014-04-13)  IRM 108  Nässjö, (2014-04-08)
IRM 114 Malmö,  (2014-04-08) IRM 111 Göteborg,  (2014-04-07)
Baksidan av C5 stämplad med både IRM 114 och SRM 115  Malmö,  (2014-04-10)  

Planerade Nya IRM i nummerordning:

171, 172, 173 Hallsberg - 2013-06   179, 180 Göteborg - 2014-11
174, 175 Rosersberg - 2014-05   181 Sundsvall - 2015-11
176 Alvesta - 2014-08   182, 183 Årsta - 2015-07
177, 178 Malmö - 2014-10      

2015 gjorde Postnord ytterligare en ny bild på de orter som fått de NYA IRM-maskinerna. Texten blev

Glad sommar!

Begrepp - Förklaringar:

Förkortningar, Litteraturhänvisning  se länken Inkjet Printer 1

Interna länkar till:

Main page Posthistoria Automation Brevsortering VideoJet Terminalstruktur
1 Inkjet Printer 2 Inkjet Printer 3 Inkjet Printer 4 Inkjet Printer 4 Julen 2003  


.

Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>