Inkjet Printer 2014.

Sidan 2014 visar att Postens terminaler slösar med bläcket i maskinerna.

Porto Betalt och Frankostämplade kuvert ska INTE stämplas varken i Postens maskiner eller manuellt. Det är endast när företaget har FEL datum i sin frankostämpel som det är lämpligt eller SKA stämplas med rätt datum Se exempel längst ned

"Frankerade" kuvert som lämnas in av kunder, borde kunna stoppas direkt i rätt sorteringsmaskin, som bara sorterar. Då hade det inte blivit så här många dubbelstämplade, som bilderna nedan visar. 

+ 

Artiklar om Posten

+
<= Manuell sortering   -||-  Automatisk sortering  =>
Main page Posthistoria Flaggaeng This page In English  Inkjet History Inkjetmissar
1 Inkjet Printer

2 Inkjet Printer

3 Inkjet Printer

4 InkJul Printer

4 Inkjet Julen 2003
5 Inkjet 2005 6 Inkjet 2006 6 Inkjet 2006ny 7 Inkjet 2006 8 Inkjet 2007-09
Ink juli 2008 Julen 2008 8 Inkjet 2010    
    8 Inkjet 2014 DM900 VideoJet (3)

Dessa Porto Betalt och Frankostämplade kuvert som även inkjetstämplats på terminalerna har jag funnit på C5-kuvert, EJ på C6-format. Att skilja de 3 maskinerna som finns i Hallsberg eller Årsta är numera omöjligt. Malmös 2 maskiner är en SRM och en IRM och så är det även i Göteborg. Nässjös båda  IRM är fortfarande ganska lätt att skilja på pinnstolen.

Nedan delar av de C5-kuvert, som enligt Postens direktiv inte behöver stämplas. Det finns just nu 17 maskiner på 10 terminaler, som ofta stämplar breven med Siemens bläckstråleskrivare (Inkjet Printer).  (2014-02-02 upphörde Västerås och Hallsberg tog över den posten. Kvar finns då 16 maskiner och 9 terminaler.)

Frankostämplade kuvert som även fått en inkjetstämpel, har inte upptäckts från terminalerna i  Hallsberg. (300)

   
   
   
   
 
IRM i  Årsta, (2014-01-15) IRM i  Årsta, (2014-01-13)
<====   Det går inte längre, att
IRM i  Årsta, (2014-01-16) att skilja på de 3 Årstamaskinerna 101,102,103.
Inte funnit någon  
IRM 171, 172, 173 Hallsberg IRM 107 Västerås, (2014-01-10) Upphör 2014-02-02
 
IRM 111 Göteborg, (2014-01-14) SRM 112 Göteborg, (2014-01-09)
   
IRM 108  Nässjö, (2014-01-10) tidigare i Norrköping. jämför pinnstolen IRM 117  Nässjö, (2013-12-20)  jämför pinnstolen
   
IRM 118 Alvesta, (2014-01-16)  
 
IRM 114 Malmö, (2014-01-20) SRM 115 Malmö, (2014-01-13)

Fel datum i frankostämpeln från kund  

Fel datum från kund Fel datum från kund
SRM 122 Umeå,  (2014-01-31)  SRM 121 Sundsvall, (2014-01-16)
   
 2013-12-19 - Postens 2013-12-20   2013-12-30 - Postens 2014-01-09
 
IRM 106 Uppsala, (2014-01-13) Pitney Bowes DM 900 på frankostämplat C4, 2014-01-24 --- 2014-01-27 

Det händer även ganska ofta att IRM och SRM stämplar på andra ställen, där det är helt onödigt. Logon på brevets framsida, baksidan i båda hörn av kuvertet.

Här nedan ex. på sådana delar av C5-kuvert, där det inte ska slösas med maskinernas bläck. (300)

 
 
 
IRM 111 Göteborg, på Logon  SRM 121 Sundsvall, (2014-01-24)
   
2 olika av Stockholms IRM på Logon 2014-01-24 IRM 106 Uppsala, på Logon 2014-01-23
IRM 108  Nässjö, i andra hörnet 2014-01-24 IRM 118 Alvesta, (2014-01-30)
IRM 114 Malmö, på Logon Royal  2014-01-24 IRM 114 Malmö, på baksidan 2014-01-23
 
  Samtliga maskiner har ibland en eller två diagonala linjer. Hur ?

Vad man nu kan se, så verkar det som, att de flesta IRM-maskiner har samma utseende frånsett bilden. Så var det inte från början. IRM har fått nya skrivare för något år sedan.

IRM 107 i Västerås flyttades till Malmö och var igång där mitten juli 2014.

 SRM, har kvar de gamla skrivarna och den gamla programmeringen  (2014-01). Därför skiljer sig dessa från maskinena IRM.

Au_2014N 2014 C5-kuvert där maskinen missat frimärket och istället makulerat andra hörnet av kuvettet. Stämplat Nässjö 2014-01-24. Se även IRM 108 ovan.
     
     

     Här några GLAD  PÅSK 2014.  

IRM 171, 172, 173 ?  Hallsberg (2014-04-08) IRM 101-103 Årsta, (2014-04-08)
   
IRM 118 Alvesta, (2014-04-13)  IRM 108  Nässjö, (2014-04-08)
IRM 114 Malmö,  (2014-04-08) IRM 111 Göteborg,  (2014-04-07)
Baksidan av C5 stämplad med både IRM 114 och SRM 115  Malmö,  (2014-04-10)  

 

Under 2014 påbörjas en uppgradering av terminalerna och deras IRM-maskinerna. Vissa rykten säger, att det kommer att bli en enhetlig bild på alla IRM, SRM på terminalerna?

Första terminal blev tydligen Alvesta med IRM 176 med start 2014-08-21.

 

Au60  150 Länk Beskrivning
Au 2014 Ny 2014-08-25 testades den nya mjukvaran i IRM 176. postnord användes på C5 även den 26:e.
Au 2014 gamla 2014-08-27 visar att man tydligen har kvar den gamla IRM 118 maskinen. Här båda klippen från C5-kuvert.
Au_2014Visst 2014-12-18 Julkort "Visst finns Tomten" frankerat med Julpost, stämplat Malmö .
  Au2014_AlvAlv C5-kuvert postat och först stämplat i IRM 118 "GOD  JUL" Alvesta i 2014-12-23, och sedan i IRM 176 "Visst finns Tomten" i Alvesta 2014-12-23.
  Au 2014_GbgMa C5-kuvert postat och stämplat i IRM 111 Göteborg2014-12-29. Även i  IRM 177 "Visst finns Tomten" i Malmö 2014-12-30.
150 Länk Beskrivning

Begrepp - Förklaringar:

Förkortningar, Litteraturhänvisning  se länken Inkjet Printer 1

Interna länkar till:

Main page Posthistoria Automation Brevsortering VideoJet
1 Inkjet Printer 2 Inkjet Printer 3 Inkjet Printer 4 Inkjet Printer 4 Julen 2003


.

Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>