8 Inkjet Printer 2010.

2010 blir också ett händelserikt inkjetår. Redan under nov. 2009 testade man i Årsta en ny skrivare i IRM 101. Utvärderingen av denna PostJet IJP föll väl ut och kommer att ersätta de gamla förbrukade skrivarna. Under 2010 ska samtliga IRM och SRM-maskiner  få denna nya typ av skrivare.

 

+ 

Artiklar om Posten

+
<= Manuell sortering   -||-  Automatisk sortering  =>
Main page Posthistoria Flaggaeng This page In English  Inkjet History Inkjetmissar
1 Inkjet Printer

2 Inkjet Printer

3 Inkjet Printer

4 InkJul Printer

4 Inkjet Julen 2003
5 Inkjet 2005 6 Inkjet 2006 6 Inkjet 2006ny 7 Inkjet 2006 8 Inkjet 2007-09
Ink juli 2008 Julen 2008 8 Inkjet 2010 8 Inkjet 2010 byte 8 Inkjet 2011
  8 Inkjet 2014 2014 Ny IRM DM900 VideoJet (3)

Bilder på de stämplar från den nya skrivaren, upptäcktes första gång  2009-11-16. Det finns just nu 15 maskiner på 10 terminaler som stämplar frimärken medbläckstråleskrivare (Inkjet Printer) (300)

Dessa stämplar med "GLAD  PÅSK" är de tidigaste jag funnit och de finns på C5-kuvert, EJ på C6-format. Att skilja de 3 Årstamaskinerna är numera omöjligt. Malmös 2 maskiner är ett antagande och så är även Göteborgs 2. Nässjö är fortfarande ganska lätt att skilja, men blir nog svårare med nya skrivaren.

    <===  Detta kuvert med endast 3 prickar samt datum. Vilken maskin? Gissningsvis Västerås IRM 107. (bild 300 pix)
 
IRM 101 i  Årsta, (2009-11-16) Första funna IRM 101 i  Årsta, God Jul
 
IRM 101 i  Årsta, GLAD PÅSK 2010 Troligen IRM 102 eller 103 i  Årsta, (2010-04-11)
IRM 106 Uppsala, hade God Jul.  (2009-12-22) IRM 106 Uppsala, blev det inget Gott Nytt År här ?  (2009-12-28)
IRM 114 Malmö, (2008-03-10) IRM 106 Uppsala, med nya skrivaren monterad,  (2010-11-18)
IRM 111 eller SRM 112 Göteborg, (2010-09-27) IRM 111 Göteborg, ( 2008-03-14, Ännu icke omprogrammerad)
 
SRM 115 Malmö, (2008-03-13) hög skorsten IRM 108 nu i Nässjö  (tidigare i Norrköping)
IRM 117  Nässjö, (2008-03-13) Utan kycklinggar i 3 dagar ??? IRM 117  Nässjö, (2008-03-16) Återigen  med kycklingar
 
SRM 122 Umeå, Troligen IRM 117 i  Nässjö, med ny skrivare(2010-05-31)
SRM 122 Umeå, GLAD PÅSK (2008-03-14) SRM 123 Karlstad, (2008-03-12)
SRM 121 Sundsvall hade ingen God Jul här. (2009-12-22) God Jul Malmö 2010-12-17
Pitney Bowes DM900 Nässjö (2009-12-07) IRM 118 Alvesta (fanns även 2008-03-11) Utan kycklingar  2008-03-18
 
Årsta 101 har skrivit lite snett på kuvertet 2010-02-02 Faktum är att det nog var bättre förr  ==>Maskinerna gör ibland som de själva vill, för jag vill inte tro att någon programmerar om dem på skoj.
Pitney Bowes DM900 Nässjö (2009-12-07) Pitney Bowes DM900 Årsta (2009-12-07)

Posten AB testar i Årsta en ny bläckstråleskrivare, se länken ovan 2010byte. Här finns en gissad  tid för installation på dessa.

 2010-05-31 upptäcktes den första från Nässjö. Om det är IRM 108 eller 117 är oklart

Bild 2010 Beskrivning
Auto10 2olika 01-15

Frankostämplade försändelser ska normalt inte makuleras på Posten AB. Här har ett C5 dock stämplats i två olika maskiner, den en på frankostämpeln och den andra på logon. Årsta IRM 101 och IRM 102 eller 103 2010-01-15.

Auto10 101 02-26

Brev först stämplat i IRM 101 fredagen 2010-02-26, men 2 dagar senare i en annan av Årstas maskiner söndagen 2010-02-28. Man kan ju undra varför? Brevet bör ju ha kommit fram på måndagen, så det var kanske därför Posten gjorde det ordentligt 2 ggr.

Auto10 0325 03-25

C4-kuvert som vikts innan det stämplats med nya skrivaren i Årsta. Stockholm 2010-03-25

Auto10 0326 03-26

C5-brev makulerat i IRM med våglinjer, men dessutom 2 ggr i någon av de andra masinerna 102 eller 103 som gett den feta GLAD  PÅSK med kycklingarna. Stämplat Årsta 2010-03-26.

Auto10_Alve 04-01 C6-kuvert stämplat i DM900 Glad Påsk i Alvesta 2010-04-01 till Lund.
Auto10 0411 04-11

C5-brev makulerat i IRM och troligen i IRM 102 eller 103 som troligen i helgen fått en ny skrivare

Auto10 0409 04-09

Med stor sannolikhet är dessa avtryck från de 3 olika maskinerna i Årsta. Överst,  IRM 101 som installerades redan i nov. 2009, Omkr. 2010-04-11 installaerades Irm 102, och  IRM 103 har ännu inte fått den nya skrivaren

Auto10 0504 05-04

3 C5-kuvert stämplade 2010-05-04 från de 3 maskinerna i Årsta IRM 101, IRM 102, IRM 103. Vilken som är vilken kan inte avgöras

Auto10 0516 05-16

C6-kuvert stämplat med nya skrivaren i Årsta. Stockholm 2010-05-16

auto10 0513 05-13

IRM 107 Västerås där tornet håller på att rasa. Stämplat 2010-05-13

Auto10 0525 05-25

Så var det åter dax för en ny typ av utseende på det som kommer ifrån Årstas IRM-maskiner. Vilken som är vilken är okänt, men det är två av de som var i drifr 2010-05-25.

Auto10 SRM0601 0607

Malmö IRM 114 och SRM 115 innan de fått den nya skrivaren, så såg det ut så här. Stämplade 2010-06-07 och 2010-06-01

Auto10 0815 08-13

Nu har även Västerås i sin IRM fått den nya typen av skrivare. Den nedre stämpeln kommer från denna. 2010-08-15

Auto10 Nya 08-25

Posten AB meddelar att det blir nya avtryck vid makulering av frimärke på terminalerna. Det är första gång jag ser att Posten kallar inkjetmaskinerna för "terminalstämplar"

Auto10 11 11-11

Nu har även Malmös IRM 114 fått den nya skrivaren installerad

Auto10 Omak 11-10

Med förhoppning om ett C6-kuvert makulerat med nya skrivaren, så blev det bara sortering. Borde varit makulerat 2010-11-10

Auto10 Mak 11-12

Ovanstående brev postat igen med samma förhoppning. Denna gång med lyckat resultat 2010-11-12

     
     
     
     
auto10 0513 05-13

IRM 107 Västerås där tornet håller på att rasa. Stämplat 2010-05-13

Auto10 0525 05-25

Så var det åter dax för en ny typ av utseende på det som kommer ifrån Årstas IRM-maskiner. Vilken som är vilken är okänt, men det är två av de som var i drifr 2010-05-25.

Auto10 SRM0601 0607

Malmö IRM 114 och SRM 115 innan de fått den nya skrivaren, så såg det ut så här. Stämplade 2010-06-07 och 2010-06-01

Auto10 0815 08-13

Nu har även Västerås i sin IRM fått den nya typen av skrivare. Den nedre stämpeln kommer från denna. 2010-08-15

Auto10 Nya 08-25

Posten AB meddelar att det blir nya avtryck vid makulering av frimärke på terminalerna. Det är första gång jag ser att Posten kallar inkjetmaskinerna för "terminalstämplar". Den första fanns ju sedan 2009-11-16 i Årsta

Auto10 11 11-11

Nu har även Malmös IRM 114 fått den nya skrivaren installerad

Auto10 Omak 11-10

Med förhoppning om ett C6-kuvert makulerat med nya skrivaren, så blev det bara sortering. Borde varit makulerat 2010-11-10

Auto10 Mak 11-12

Ovanstående brev postat igen med samma förhoppning. Denna gång med lyckat resultat 2010-11-12

Under denna tid med skrivarbyte i IRM-maskinerna, så byter man även mjukvara och det ställer till lite olika små lustigheter

.

Bild 2010 Beskrivning
Auto10Vast 0622

IRM 107 i Västerås blev lite småtokig och ändrade utseendet med 2 dagars mellanrum. Posthornet är nu 17 mm. istället för normala 13 mm. Stämplade 2010-06-22 och 2010-06-24

Auto10IRM 0701

IRM 111 i Göteborg med 5 våglinjer ändrade också utseendet 2010-07-01. Redan dagen efter var det dock återställt

     
     

Posten AB testar i maj 2010 även en ny bläckstråleskrivare av fabrikat Neopost  i Malmö

Bild 2010 Beskrivning
Auto10PBNeo 05

Överst avtryck från Pitney Bowes och nedre från fabrikat Neopost. Båda maskinerna från Malmö på beskurna C4-kuvert

Auto10 Neo 05

C6-kuvert makulerat i Neopost-maskinen som testas i Malmö stämplat 2010-05-19

Auto10 Neo1104 05

C6-kuvert makulerat i Neopost-maskinen  i Årsta stämplat Stockholm 2011-04-07

Posten AB testar i maj 2010 en ny bläckstråleskrivare av fabrikat Neopost även i Stockholm. Se automation

Bild 2010 Beskrivning
Auto10 NeoSth 06-07

Nu har även Stockholm fått sin Neopost och första avtrycket jag sett är från 2010-06-07.

Auto10 Neo2011 2011-01

Stockholm fortsätter att använda sin Neopost, även in på 2011. Här ett klipp från C4-kuvert 2011-01-04

Begrepp - Förklaringar:

Förkortningar, Litteraturhänvisning  se länken Inkjet Printer 1

Interna länkar till:

Main page Posthistoria Automation Brevsortering VideoJet
1 Inkjet Printer 2 Inkjet Printer 3 Inkjet Printer 4 Inkjet Printer 4 Julen 2003
Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>