8 Inkjet 2007-2010.

Efter nyår 2007 tar jag bara med lite udda inkjet som observerats under året. Därefter andra nyheter.

+ 

Artiklar om Posten

+
Large View <= Manuell sortering   -||-  Automatisk sortering  => Large View
Main page Posthistoria Automation Brevsortering VideoJet
1 Inkjet Printer

2 Inkjet Printer

3 Inkjet Printer

4 InkJul Printer

5 Inkjet 2005
   

8 Inkjet 2008

DM900

Efter nyår  2007

Inkjet Printer In English 

Maskinstämpel - Bläckstråleskrivare 2007 ==>.

Julen 2007

5 våglinjer

Bild Beskrivning
auink8 2007-11-13 IRM 108 i Nässjö har nu 5 våglinjer medan IRM 117 har kvar 4 våglinjer 2007-11-07.
auink8 2007-11-23 har IRM 108 i Nässjö kvar 5 våglinjer på övre brevet. På det nedre stämplat 2007-11-29 har posthorn och stol bytt plats.
auink8 Umeå 2007-12-03 hade Umeå sin Tomte klar i SRM 122.
auink8 M 2007-12-04 hade Malmö programmerat om sin IRM 114 till "Tomtebilden". Det kan även vara SRM 115 som stämplat ?
   
   
   
   
   

Några ex. på dubbel "stämpling" och andra lustigheter.

Bild Beskrivning
Auink8 Påsk 2007-03-28 där både standard och mjukvaran för Påsken är använd på samma brev. Troligen IRM Årsta 103.
Auink8 Gbg

Poseidon i Göteberg blir i nov. 2007 av med datum. Troligen "skit i munstycket" trots att man dagligen kör ett testkort som skickas till Stockholm för kontroll. Brevet MED datum stämplat 2007-11-05.

En ram från juli 2008

Bild

Beskrivning

2008-07

En ram från juli månad 2008 med alla på klippt från C5-kuvert.

Nyår - Påsken - Julen 2008

Alla barn, såväl små som stora erbjöds att skriva till Tomten. Alla som gjorde så skulle få svar. De flesta fick nog också ett brev och i detta fanns ett frankerat vykort att portofritt sända inom Sverige. Se även sida 2008 ovan.

Bild   Beskrivning
Auink8 Ma0101 2008-01 2 brev stämplade Malmö 2008-01-01. Det ena med GOTT NYTT ÅR 2008 och det andra när omprogrammering skett  till 4 våglinjer.
Auink8 Nypiga 2008-02 IRM 108 i Nässjö med posthorn till vänster stämplat 2008-02-08
Auink8 snett 2008-02 C6-kuvert stämplat 2008-02-01 har hamnat snett i IRM 111 i Göteborg. Sorteringen har heller inte lyckats, uppe till vänster. Ny sortering i nederkant har gått bättre.
Auink8 MANV 2008-03 Malmö, Alvesta, Nässjö och Västerås med GLAD PÅSK stämplade 2008-03-09
Auink8 IRM 2008-03 Före  påsken fick tydligen Göteborgs båda maskiner spader. C6-brev makulerat 2ggr. troligen i samma maskin, varav den ena har datum 2008-03-12  till vänster. Den andra gången har maskinen dessutom tolkat C6 som ett C5 och lagt dit våglinjerna och datum t.h. som det ska vara
Auink8 3ggr 2008-03 Brev med FEL postnummer 40112 stämplat i fel hörn datum 2008-03-26 t.höger. Postnummmer förtydligat, men fortfarande FEL stämplat datum 2008-03-27 t. vänster. Postnummer rättat till 40912 och stämplat datum 2008-03-28 t. vänster.
Auink8 Ofullst 2008-04 2 C5-brev makulerade i Västeråsd IRM 107 samma dag 2008-04-01. Om det är ett aprilskämt eller inte återstår att se. Det har dock även tidigare varit samma ofullständiga "stämpel" från Västerås vid ett flertal tillfällen
Auink8 N 2008-04 fram till 2008-04-15  hade Nässjö den äldre mjukvaran med 5 våglinjer och datum t.v. 2008-04-16 återgick man till den ursprungliga mjukvaran som alla maskiner skulle använda. Datum till höger och endast 4 våglinjer på C5-kuvert
Auink8 Nas 2008-04 2008-04-22 är Nässjös båda IRM likadana med 4 våglinjer och datum till höger i båda maskinerna.
Auink8 107a 2008-04 IRM 107 i Västerås var helt normal 2008-04-2. Plötslig återgår den till något äldre defaultvärde med en gammal mjukvara som borde varit bottagen. Inte nog med det, den skriver inte heller på rätt ställe på kuvetet. Återgång till normal skedde 2008-05-30
Auink8 107aa 2008-05 IRM 107 i Västerås  som den såg ut 2008-05-12. Motivet saknas och posthornet är det stora med 17 mm diameter
Auink8 MAlv 2008-05 2008-05-15 så har IRM 118 Alvesta och en av maskinerna i Malmö flyttat posthornet till Vänster. Orsak okänd. Det synes vara svårt för pesonalen att hålla en viss struktur på inkjetstämplarna. Riktlinjer verkar saknas. Bilden visar de 2 Malmömaskinerna denna dag.
Auink8 Tekno 2008-07 Brev inkjetstämplat Malmö 2008-06-27.  Retur med gul etikett samt inkjetstämplat 2008-07-01. Retur avs. 2008-07-16. Var fanns brevet mellan den 1:a och den 16:e ??? Fuktskadat troligen på Posten, men utan beklagan och ursäkt.
Aumiss 2008-09 2008-09-02 skiftar symbol och datum plats i IRM 118 Alvesta. Varför ? Ja det vet inte jag och kanske inte Posten heller?
Auink8 107b 2008-09 IRM 107 i Västerås skiftar plats på bild och datum. 2008-09-04 flyttas datum till höger och dessutom blir det 5 våglinjer ?
Auink8_julen 2009-01 C6-kuvert som Tomten bifogade att fritt för barnen skriva till vem man ville. Sverige, Porto Betalt, Port Payé. Göteborg 2009-01-30

Hösten 2008

Bild   Beskrivning
DM900 Karlstad 2008-10 2008-10-22 så visade sig årets överraskning. Karlstad har fått en helt ny maskin av fabrikat Pitney Bowes, modell DM900. En likartad mjukvara som ger ungefär samma resultat som IRM och SRM. Stämpeln är tydlig och klar samt med 6 våglinjer istället för de tidigare 4. Troligen kommer de att bytas ut till endast 4. En mycket glad överraskning.
   

Se här länk till DM 900

Julen 2008-09

Enligt Postens meddelande Minnespoststämplar 2008:8, så ska Årets "GOD JUL-stämpeln" i IRM och SRM användas från 8 dec. 2008 t.o.m. 23 december. Från 24 december t.o.m. 4 januari används Gott Nytt År 2009-stämpeln". Även i den nya DM900 kommer dessa motiv att användas. Som vanligt kan man dock inte räkna med att det blir så till 100 %. Maskinerna återgår ibland till den andra mjukvaran med våglinjer. Nedan ett flertal dagar då det blivit så

Bild Beskrivning
Malmö 9, 15-16 dec
Karlstad

15 dec.

Västerås

10 dec

2 Malmö

Bild på de 2 inkjet som finns i Malmö. Överst SRM 115 med 5 våglinjer. Under IRM 114 med 4 våglinjer. Båda stämplade samma dag 2009-03-02.

Västerås 09-03

Många säger att det inte finns LYXstämplade med inkjet. Jag är av annan uppfattning

Västerås 0912

Även till julen lyckades IRM-maskinen i Västerås åstadkomma en lyxstämpel, enl. mina kriterier. Stämplad 2009-12-15 med såväl ort som datum på frimärket. Betänk även att bläcksprutan är mer än 10 år gammal.

Malmö

 

Uppsala EU

2009-07-01 övertog Sverige ordförandeskapet för EU. Förra gången 2001 hade Posten en speciell stämpel i sin inkjetmaski i Göteborg. Tyvärr blev det inte så år 2009

Flera IRM

Inrikes brevporto består av 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 märke. Det finns inget porto med 3 märke. Postens maskiner kan ju inte räkna till 3, kan personalen göra det, eller är det för jobbigt att Lösenbelägga? Kan det vara så, att alla som ser breven antar att de är överfrankerade? ? Alla breven stämplade i okt. 2009.

Hösten 2009

Posten AB testar i Årsta en ny bläckstråleskrivare, kanske för de gamla från 1999 har blivit så utslitna att de bör bytas ut? Vid förfrågan meddelar Posten Kundtjänst att God Jul kommer att införas i Inkjetmaskinerna mellan 2009-12-07 och 2009-12-23. Gott Nytt År mellan 2009-12-24 och 2010-01-08.

 

Bild Beskrivning
Auto8 A0911

En ny typ av skrivare testas i Årsta IRM 101. Den ser ut så här 2009-11-23 på ett frankostämplat C5-kuvert. Maskinen får väl som tidigare om åren en annan mjukvara med  God Jul-hälsning istället för våglinjerna.

Auto8 A09God IRM 101 Årsta med Tomte och GOD JUL i stämpeln 2009-12-08
Auto8 NorraS

Det är som vanligt om åren. Alla terminaler följer inte "i tjänsten givna order" som det hette i det militära. Malmö stämplat 2009-12-09, men utan GOD JUL

DM900 GottNytt

Däremot har man i DM900-maskinen  lyckats med GOTT NYTT ÅR 2010 redan på Luciadagen 2009-12-13

   
   
   
   

Julen 2009

Posten AB testar i Årsta en ny typ av bläckstråleskrivare. Se auto2010.

Bild Beskrivning
   
Auto10 107

Västerås har problem att få sin maskin IRM 107 att fungera smärtfritt. Här 3 närliggande i tid, men olika resultat av "stämpeln" 2010-01-25

Auto10 Ma

Malmös  IRM  114 och SRM  115 stämplade på 3 brev omkring mars 2010.

Auto10 Datum

Vackert ofrankerat, ej lösenbelagt C6-kuvert. Stort posthorn utan orten, stämplat Västerås IRM 107. Datum har här hamnat under bilden istället för under posthornet 2010-07-06. En ovanlig kombination

 

Bild

Beskrivning

Tidtabell för start av IRM och SRM-maskinerna, se

1 Inkjet Printer

 

Begrepp - Förklaringar:

Förkortningar, Litteraturhänvisning  se länken 1 Inkjet Printer

 

Interna länkar till:

Main page Posthistoria Automation Brevsortering VideoJet
1 Inkjet Printer 2 Inkjet Printer 3 Inkjet Printer 4 Inkjet Printer