6 Inkjet Printer 2006.

År 2005 var ett händelserikt år. Det torde även 2006 bli. Se bara nedan hur "stämpeln" blir helt omkastad

+ 

Artiklar om Posten

+
<= Manuell sortering   -||-  Automatisk sortering  => Linkpage
Main page Posthistoria Automation Brevsortering VideoJet
1 Inkjet Printer

2 Inkjet Printer

3 Inkjet Printer 4 InkJul Printer 6 Inkjet 2006

 

 

Julen 2003 5 Inkjet 2005

6 Inkjet 2006ny

         Nya året 2006

2006 blir också ett händelserikt inkjetår.

Enligt någon på Posten använder man där begreppet "Terminalstämplar" om inkjetstämplarna. Metallstämplarna kallas just vad de är "Maskinstämplar". Samlarvärlden torde dock inte helt acceptera dessa benämningar, eftersom även inkjet är en typ av maskinstämpel. Jag ser det dock som en egen typ/grupp. Redan första veckan börjar man ändra programmen, tillbaka till den "gamla" versionen i inkjetmaskinerna  IRM och SRM. Bilden är nu t.v. och Posthornet till höger. Posthornet blir dessutom något mindre (13 mm. mot tidigare 17 mm.) och  terminalens namn under posthornet. Därunder följer datum. Länk till utseendet på de 10 terminalernas bilder. Varken Samlarna, Posten AB eller Svenska Filatelistförbundet har kunnat göra en nomenklatur över dessa nya stämplar. Jag tycker att det som inte hänt efter bolagiseringen av Posten är en stor skandal.

Det ser fortfarande lika illa ut 2010.

Snabbval till några avsnitt på denna sida.

Gott Nytt Glad Påsk Heja Sverige   Julen 2006 Ny Progr.

 

När du tittar på bilder på denna sida, så kommer flera bilder i ett litet fönster uppe t.v. Stäng det fönstret när du tittat färdigt.

Gott Nytt

 Året började med "GOTT NYTT ÅR" stämpeln. En del terminaler återgick till "Frimärket 150 år". Därefter kom den nya varianten med terminalens namn  under litet posthornet. Glad Påsk följde som förut om åren och därefter kom Fotbolls-VM.

 

Bild ink6 År

Beskrivning

Inkny 2006 2006-01 3 olika från Stockholm. Överst "2006-01-01" med Gott Nytt År 2006, därunder "2006-01-02" med text "Frimärket 150 År", och slutligen nederst  "2006-01-05" med litet posthorn t.h. samt STOCKHOLM över datum.

 

Bild (ink6)  

Beskrivning.

Stort litet 2006-01 3 olika C5-kuvert stämplade Umeå SRM 122. Det övre med stort Posthorn t. vänster, det andra med litet t. vänster, det tredje med det lilla posthornet till t. höger. Dessa visar den ungefärliga förändringen, till den ursprungliga placeringen av posthornet till höger där oftast frimärket sitter.
     

 

Glad Påsk

Till Påsken skedde en ny programmering med text "Glad Påsk" samt bild av 4 små kycklingar.

Bild (ink6)  

Beskrivning.

Auink6 g2 2006-04 C6-kuvert stämplat  utan Domkyrkan i Uppsala IRM 106 med  GLAD PÅSK och 4 kycklingar 2006-04-05, samt sorterat  2006-04-05 i samma maskin. På C6-kuvert saknas symbolen från samtliga 15 maskiner på de olika terminalerna. På större brev finns den.
Auink6 g1 2006-04 C65-kuvert stämplat 2006-04-04 i Umeå SRM 122 med parabol och guldtacka, och sorterat 21:42 samma dag i Umeå GSM 084 med  GLAD PÅSK och 4 kycklingar.

Auink6 g3

2006-04 C5-kuvert 2006-04-06 stämplat och sorterat C5-kuvert i Nässjö IRM 108. GLAD PÅSK och 4 kycklingar

Varianter, slarv eller omprogrammering

Bild(ink6) År

Beskrivning.

Auink6 2

2006-03 Brev avsänt och stämplat Umeå på tisdagen 2006-03-21, sorterat 2006-03-21 11:30 UMEÅ 084. Ankom Stockholm och stämplades Stockholm i Årsta onsdagen 2006-03-22 och sorterades 2006-03-22 02:03 ÅRSTA 103.

Auink6 3

2006-03 Brev avsänt och stämplat fredagen i SRM 115 i Malmö 2006-03-31. Sorterat i GSM M71 samma dag kl. 19:50. Ankom Stockholm och stämplades Stockholm i Årsta måndagen 2006-04-03.
Auink6_123Ks 2006-05 C5-kuvert med Karlstad SRM 123, stämplad 2006-05-22 och sorterad i Karlstad 012
Auink6_Gbg 2006-05 C5-kuvert från Göteborg med 4 våglinjer stämplad 2006-05-22. Videojettext saknas.
Auink6 112 2006-05 Göteborg SRM 112 hade fram till 2006-05-23 litet Ph och namn samt utan ram på Poseidon. 2006-05-24 har maskinen stort Ph utan namn, ram på Poseidon samt 5 (FEM) våglinjer.
Auink6 2006-06 Västerås IRM 107 på C5-kuvert med förskjutening mellan övre och undre munstycket stämplat 2006-06-07
Auink6x1 2006-06 I början av juni verkar det som om Posten återgått till manuell makulering trots att sorteringen fungerade utmärkt. Här ett ex. C5-kuvert från GSM 26 i  Årsta, maskin som endast sorterar. Denna visar 2006-06-02 men frimärket har bläckmakulerats någonstans.
Auink6x2 2006-06 I början av juni verkar det som om Posten återgått till manuell makulering trots att sorteringen fungerade utmärkt. Här ett ex. C5-kuvert från IRM 114 i Malmö 2006-06-02. I övre brevkant finns spår efter ev. stämpel, men frimärket är bläckmakulerat någonstans.
Auink6 2006-06 IRM 107 i Västerås är ett litet problembarn. Svårt att få de båda munstyckena att göra rätt. Här är 6 st. C5-kuvert som skulle varit likadana frånsett HEJA SVERIGE som är rätt. Resten skulle varit som det nedre med våglinjer, stämplat 2006-07-05. Datum från övre till nedre är: 1/6, 1/6, 12/6, 16/6, 27/6, 7/6.
Auink6 2006-07 C5-kuvert som både stämplats och sorterats, först på torsdagen 2006-07-20 i Årsta IRM 101  och sedan i Malmö IRM 114  på söndagen 2006-02-23. Frankostämplade kuvert ska INTE stämplas någon gång. Portot 5.10 säger att brevet postats i brevlåda och då stämplas den posten.

Heja Sverige

Lagom till VM i fotboll skedde en ny programmering med text HEJA SVERIGE. Denna text ska finnas i samtliga maskiner under hela VM. Starten på de olika terminalerna har dock skiftat. Malmö 114 var nog tidigast 2006-06-02. Finalen spelas 2006-07-09 och då återgår man troligen till ursprungliga mjukvaran.

 

Bild (ink6)  

Beskrivning.

Auink6 2006-06 Malmö IRM 114 byter våglinjerna mot "HEJA SVERIGE". C5-kuvert stämplat 2006-06-02
Auink6 2006-06 Varför detta brev inte "hejar på Sverige" är lite oklart. Det kan vara stämplat i SRM 115 och sorterat i IRM 114? Det kan också var så, att man återgått till den normala  mjukvaran med "Pilevallen". Lite roligt blev det ändå med stämpeln 2006-06-06

Auink6

2006-06 C6-kuvert med samma reklam "HEJA SVERIGE". Brevet stämplat 2006-06-05 i Umeå SRM 122 utan parabol och guldtacka, och sorterat 19:59 samma dag i Umeå GSM 084. På C6-kuvert saknar symbolen i samtliga 15 maskiner på de olika terminalerna.

Auink6

2006-07 Efter VM har Göteborgs Poseidon i IRM 111 vit maggördel, 4 våglinjer, litet posthorn, GÖTEBORG. 2006-07-14. Göteborg SRM 112 har RAM, 5 våglinjer, stort posthorn stämplat 2006-07-14. Alltså helt olika mjukvara i de 2 maskinerna.
  2006-10 Första halvan av månaden återgår ett antal maskiner till det stora posthornet utan namn
Inkny 2006-10 Västerås IRM 107 har en längre tid haft problem att få de båda munstyckena att sammanfalla. Här 4 st. C5-brev stämplade 2006-10-10 fram till 10-13. OBS hur stämpeln ändrar sig från dag till dag. 2006-10-13 är det stort ph och 5 våglinjer
Inkny 108 2006-10 Båda Nässjömaskinerna har fått ram samt stort posthorn. IRM 108 med litet ph 2006-10-12 och stort ph samt ram 2006-10-16.
Inkny 117 2006-10 Båda Nässjömaskinerna har fått ram samt stort posthorn. IRM 117 med litet ph 2006-10-16 och stort ph samt ram 2006-10-17.
Inkny 106 2006-10 Uppsalamaskinen IRM 106 har också fått RAM samt stort posthorn  2006-10-18. Här på ett tyskt frankostämplat brev
Inkny 2012 HEJA 2012-07 Terminalen i Karlstad var den enda terminal som uppmärksammade Sommarolympiaden "27 Juli till 12 Augusti 2012" i London, England med omprogrammering av IRM och SRM till  HEJA  SVERIGE. Stämplat Karlstad  2012-07-31.

Julen 2006

Vad kan det bli för något trevligt här?

Troligen blir det väl som tidigare år, bestämt att det skall vara "GOD JUL" vissa datum och "GOTT NYTT ÅR" vissa datum. Det är dock inte alltid det blir som det var tänkt. Den som lever får se.

Bild ink6 År

Beskrivning

Aumiss 114 2006-12 C6-kuvert stämplat och sorterat i IRM 114 Malmö. Sidförskjuten 35 mm. samt 4 siffror före årtalet 2006-12-26
     
     

 

 

Ny programvara.

Från Postens sida sett är det viktigaste att stämpeln makulerar frimärket. Varje gång en ny mjukvara installeras i datorerna händer det att "stämplarna" (bläckstråleskrivarna) byter utseende på ett eller annat sätt.

 

Bild ink6 År

Beskrivning

Auink_108o117 2006 Överst IRM 108 som 2004 flyttades från Norrköping till Nässjö. OBS. De något böjda benen på pinnstolen. Nederst IRM 117 som varit i Nässjö hela tiden med sina raka ben på pinnstolen. Båda stämplade sept. 2006.
     

 

Tack !

Ett varmt TACK riktas till personalen bl.a. på de olika terminalerna, som välvilligt har svarat för en del av informationen på dessa sidor. Det är främst en del tekniska fakta som är svåra att få uppgifter om.

Begrepp - Förklaringar:

Förkortningar, Litteraturhänvisning  se länken Inkjet Printer 1

Interna länkar till:

Main page Posthistoria Automation Brevsortering VideoJet
1 Inkjet Printer 2 Inkjet Printer 3 Inkjet Printer 4 Inkjet Printer 4 Julen 2003
Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>